ئه‌ره‌مه‌رزیای کتیبیانەو هەورامانی جه شاروو هه‌ورامانی
هاگاداری ئەنجومەنووبێسارانى(یاهۆر)

(گردتا داوەتێندێ)
سلامێو ئامێتە چەنی وادروشنوو حەزەکاتا .
 نەمری نەبەزیاو دواڵانوو تاسەو  ئاوێرگاو هەورامانیم؛ پەی یوەم جاری ڕۆ یەرەشەمەی5 و 5و 95ی سەعات 10کتیبیانەو هەورامانینە کەلاریوی هۆرچنیا چەنی نامێ بەرزەو نویسەراکا و شاعێرەکا و قەڵەم‌بە‌دەسەکاو هەورامانیما کریۆوە، خێر بەیدێ سەروو چەماما،
 گەردوون شاۮ بە بیەو شمەن کە جە حەنناو خاکەکەیتانە دەینوو وێتا کولێرە ماردێرە.
#یانەو فەرهەنگ و ئەدەبوو بیسارانی هەورامانی#
ڕۆ:یەرەشەمەی
ڕاکه‌وت:1395/5/5
سەعات:10
یاگێ:شارووهەورامان ته‌ختی

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
یانه‌و فه‌رهه‌نگ وئه‌ده‌بو بێسارانی هۆرامانی(یاهۆر)
انجمن فرهنگی ادبی بیسارانی هورامان

دەسوەشی جەکاکە سەرکەوت عەزیزی پەی کیاستەو هەواڵەکەیطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، جفرافیا، اخبار، تبریکات، زوانی هه‌ورامی، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، شهرها و روستاهای هورامان، دینی ومذهبی، ئەنجومەنووبێسارانى(یاهۆر) ، سه‌رکه‌وت عه‌زیزی(نه‌به‌ز)،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،ئه‌ره‌مه‌رزیای کتیبیانەو هەورامانی جه شاروو هه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 4 مرداد 1395 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م


تاوەی سوورەوە کریا :کاکه ڕەحیم ڕەحمانی
تاوەی سوورەوە کریا


بارووڵ دایمەو خودای زیارەتەڵانەنە بێ ڕوێو نما کەرێ ، هاروونە ڕەشید چاگەوە ڕەد بی بلۆ کەشەڕاوە ؛ یاوا لاش ماچۆ بارووڵ ئانە چێش کەری ؟
بارووڵیچ وات : ئامانا دیداروو ئانیشا غەیبەتوو کەسی مەکەرا ، هیچ تەماعێوەم مەکەرانە ، دڵیم مەئێشنا و ....
هاروونیچ واتش : تاوی باسوو ‌ئەوە دنیەیو پردەو سێڕاتیو سۆال و جوابوو قەبرێم پەی کەری ؟
بارووڵ واتش واچە بە نۆکەرەکات چا سەحرایەنە ئەیرێو ( ئاویر ) کەراوەو تاوێوش بنیا سەر تا خاس سوور بۆوە .
هاروونەرەشید حکمش کەرد ئەیرەشا کەردەوەو تاوەشا وس سەرشوو خاس سوور بیەوە . جا واتش ئاها هاروون من پاخوروا(پاوروا) ملوەنەدلێ ئی تاوەیە مدروەرە تا نام و نیشانوو وێم بدەو واچوو چێشم واردەن و چێشم پۆرەن !
دمای من تۆیچ مشیۆ پایەکات پەتیێ کەری ، پێسە من بلیەنە دلێ تاوەکەیو نام و نیشانوو وێت بدەیو واچی چێشت واردەن و چێشت پۆرەن !
هاروون قبووڵش کەرد !
بارووڵ بە پای پاخوروا لوانە دلێ تاوە سوورەوە کریاکەیو ئازا واتش بارووڵەنا ، گڵێمە شەلەینێوەدرەدامانەم پورێنە و نانە یەوەینێ و سرکەم واردەن . ئێننە چەم بنیەی پێوەرە گورج وگۆڵ هاردێ وێش وێتێشوو ئێڵەکەیچش کەردەش دارەرە ؛ نەیاوا پا سۆتەی نام ونیشان و واردە و جل و بەرگوو وێش واتش .
بەڵام وەختێ نۆبەو هاروونی یاوا  تا ئاماوە دەسێ نامێو ئەلەموو قەلەموو وێش واچۆ بێخوو پایاش بی بە قەقنەس و پڕارە وار تاوەکەنە .
جا ئاوەختە بارووڵی وات ئاها هاروون حەسابوو قیامەتیچ ئاچامنەنە ئانێ چی دنیانە پەڕچینێ کەمێشا بیێنێو  هەژار و نەدارێنێ ، کەم سۆچا !
بەڵام ئانێ سەنگێ مەڕمەڕێو  کاخێ عەرعەرێو ئەلەموو قەلەمێشا بیێنێ ئای بۆ پڕووزشا هۆرزۆ !

هۆرەوەگێڵنای :
ڕەحیم ڕەحمانیطبقه بندی: ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی، ڕەحیم ڕەحمانی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،تاوەی سوورەوە کریا :کاکه ڕەحیم ڕەحمانی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 4 مرداد 1395 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م


 کەرە ورەش:کاکه ڕەحیم ڕەحمانی

کەرە ورەش

کابرەیوی کەم دەس جیاتی هەرمانێو و کاسبی شۆت ئەسانێو یانەنە ژەنەکێش هەڵیزە ژەنێ ، ئادیچ کەرەکێش بەرێ ورەشێ .
 سەنگۆ ترازیاشا نەبێ ، کیلوێو شەکەرشا ئەسا بێ ، ئا کیلوە شەکەرەشا کەردەبێ وەزنەو ترازیەکاشا ؛ پادی کیلوو کیلوو کەرەکێ جیا کەرێنێوە و پیاکەیچ گڵنێشوو ورەشێش .
ڕوێو جە ڕوا کابرای دووکاندار ئانە کەرەکێ ئەسانێ لاشەوە شکەش بەرزە  ئی کەرێ سووکەنە کیلوێو مەبۆ ؛ وەختێ کێشتەش مدیۆ نۆسەد گرەمێنە سەد گرەمێش کەمەنە!
دووکاندارەکە دین و هیمانش نەمەن ، تووڕە بی  کەرە ورەشەکەیو ماچۆ ئێتر کەرێ مەسانوو لاتەوە ؛ پی چنە وەختە خیانەتت کەردەن .
کابرای کەرە ورەش فرێو تەرێق بیەوەو خەجاڵەتیێنە سەرەش وسەرە . واتش وەڵڵا فڵانە کەس یانەنە سەنگۆ ترازیاما نیەنە ، بۆنەو ئانەیەوە کیلوێو شەکەرما ئەسان لاتەوە ئادما کەردەن کیلو ترازیا !
باوەڕت بۆ بە بڕیامانوو وێت کەرێما کێشتێنە پەیت !

هۆرەوەگێڵنای :
ڕەحیم ڕەحمانیطبقه بندی: اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ڕەحیم ڕەحمانی، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،کەرە ورەش:کاکه ڕەحیم ڕەحمانی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 تیر 1395 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م


هەرزەلوو وەشەویسیم:هومایون محه‌مه‌دنژاد

پێشکەش ئەپا کەسیە زوانی هەورامیش پارێزنۆ

  
                  هەرزەلوو وەشەویسیت پێتەم کۆڵێرە و ،

واتم پێسەو پێچەنۆ  بێشکێ زاڕۆڵەییم


 هێقمەش کەروو ،

  نەکا هەڵم وهەناسەو ناکەسا       

    گەڵاو هەرزەلەکێ چێروو پایمانە ،


                        قاچەفڕێ  کەرۆ   
              
             هومایون محەمەدنژاد                                   طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، مدیریت وبلاگ، تبریکات، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، مقالات همایون محمدنژاد، هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،هەرزەلوو وەشەویسیم:هومایون محه‌مه‌دنژاد،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 تیر 1395 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
زوانی هەورامی،جە واتەو زواناتەری پارێزنمێ

نویستەی بە زوانی هەورامی پەی هەورامی زوانی شانازیا،بەڵام نمەکریۆ جە فێربیەو زواناتەری بێ‌خه‌مێ بێمێ.

چوون بە پاو بیەی دنیاو ئارۆی زاڕۆڵەو هەورامانی مشیۆ جە زواناتەری شارەزاییش بۆ، نەک زوانە شیرینەکەو وێش پاشێل کەرۆ، مشیۆ بە ئاوەزی هەورامیانە بتاوۆ زوانەکەیش به دنیای بژناسنۆ. پێسەو خەم وەری چەنی فرەو خەڵکوو دەگایا هۆرز ونیشت و وات و واچ  و قسە و باسم کەرڐەن،گەرەکێچم نیا نامێو بڕێو جە دەگایا هۆر بڐەو کە جە واتە و واژێ بێگانە،کە جە زوانی هەورامینە نیەنێ بەهرە بەرا،نموونەو ئی واتا واژەو "دایی" بە یاگێ کاکە و لالۆ و مامۆ جە بنجەو زوانیشانە هەرمانەش پنەکەرا، کە ئینە نۆعێو وێما بە کەم زانای و سووک کەرڐەیا،تکاتاوەنەکەروو،نامێ‌ پێسەو:کاکە ئەوپەروو وەشەویسیا،بەشکووم جە واتەکامانە؛ نەواچمێ و زوانەکەیما پارێزنمێ،و ئی واتێ جە هیچ هەورامی زوانێو قەبووڵ نمەکریۆ.ئاواتم ئینەن خەڵکوو هەورامانی جە بنجەو زوانوو وێش مڵک و باخوو زوانەکەیش ئاویاری کەرۆ.

خزمەتکاروو زوان و فەرهەنگوو هەورامانی

#هومایون محه‌مه‌دنژادطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، جفرافیا، مدیریت وبلاگ، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، شهرها و روستاهای هورامان، مقالات همایون محمدنژاد، هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،زوانی هه‌ورامی پارێزنمێ:هومایون محه‌مه‌دنژاد،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 تیر 1395 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 217 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...