سلامت کنکور ورتبه22«فاطمه بهشتی زاده»از پاوه:آقای ولی فتاحی
نشد گنج پیدا ولی رنجشان
چنان چون پدر گفت شد گنجشان

ممکن است بسیاری از ما چگونگی کشف اتفاقی داستان استعداد پسربچە روستایی اسکاتلندی، یعنی «فلمینگ» توسط خانواده «چرچیل» که یک اتفاق بیش نبود را شنیده باشیم. شاید اگر آن اتفاق بوقوع نمی پیوست هنوز و هرگز «پنی سیلین» کشف نشده بود!و«بهرام گور»نیز نکو گفت که:«کار نکو کردن از پر کردن است.»و براستی داستان «رنج و گنج» نیز موضوعی در همین راستاست:
برو کار می کن مگو چیست کار
که سرمایەی جاودانی است کار

و صدالبته منظومە«چشمه و سنگ»، «ملک الشعرای بهار» در وصف کوشش و تلاش شاهدی بی ادعا در راستای به نتیجە رسیدن هرنوع تلاش و کوششی است کە بە راستی ثمرە و میوەی دانش در دنیای امروز بسی شیرین تر و گواراتر از هر نوع جدیت و هر گونه برداشت دیگری است:
ز کوشش به هر چیز خواهی رسید
به  هر  چیز  خواهی  کماهی رسید
برو کارگر باش و امیدوار
که از یٲس جز مرگ نیامد بە بار
گرت پایداری است در کارها 
شود سهل پیش تو دشوارها 

بلاخره این روزها نتیجه کنکور سراسری و ماراتن بزرگترین رقابت علمی دانش آموزان کشور اعلام شد و خانوادەهای فراوانی را هم در تٲسف فرو برد و هم مایه وجد بسیاردیگری گردید.آنچه بیش از همه توجەام را به خود جلب کرد حضور پررنگ و برتر دانش آموزانی بود که نه تنها از پایتخت فاصله چشمگیر که از مراکز استانها نیز گوی سبقت را ربوده بودند.حلاوت وشیرینی این مهم هنگامی بیشتر و بیشتر شد که دانش آموزی با حداقل امکانات و در سخت ترین شرایط و البته در کنار مادری فداکار و بی حاشیه در روستایی در شهرستان پاوه همچون خورشیدی درآسمان ایران زمین درخشید و با کسب رتبه 22 در رشته علوم تجربی و رتبه 105 زبان خارجی بهت همگان را برانگیخت.شنیده بودم ،کسانی که با پای پیاده به نوک قله می روند ارزششان بیشتر از کسانی است که با هلیکوپتر به آنجا می روند.ولی امروز بە عینە مشاهده نمودیم که چگونه درخت استعداد«فاطمه بهشتی زاده» همراه با کوشش و پشتکار مثال زدنیش در سایە مهربانی و از خودگذشتگی خانواده و خصوصا"مادری بی بدیل از جنس مهربانی و فضیلت" بە شکوفە نشست و می رود تا میوە علم وآگاهی را در بهترین و پررونق ترین دانشگاەهای کشور بچیند و افتخاری باشد برای ایران زمین و مباهاتی برای استان کرمانشاه و دیار اورامانات.تبریک بر شما بانوان والا مقام وخجسته باد بر برگزارکنندگان کنکور سراسری که بی گمان اگر سلامت این رقابت نبود هرگز جایی برای عرض اندام چنین دانش آموزان و چنین استعدادهای نابی فراهم نمی شد.و چە زیبا وتٲثیرگذار می گوید ویکتور هوگو:«امید آنقدر برای انسان اهمیت دارد که بال برای پرندگان ».

#ولی فتاحی
۹۷/٥/۱۰


برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،سلامت کنکور ورتبه22«فاطمه بهشتی زاده»از پاوه:آقای ولی فتاحی،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 10 مرداد 1397 توسط همایون محمدنژاد

فەتە لوان مەراسموو مۆعەڕەفی رەئیسی پەی شاری:کاکەوەلی فەتاحی
واتم مەلە ، پەی چێشی ملی ، بە تۆ چێش ، تۆ سەروو سیریەنی یا بنەو پیازی.ئاخۆر تۆ کەس هەرت پەنە مەبینۆوە، کەس مەواچۆ چکۆوە مەی و پەی کۆگەی ملی ، ئاخۆر تۆ هیچکەس هیچ حەسابێوت پەی مەکەرۆ کۆگە ملی.ئانا ملیچ دەی بزانوو مانیای زیاتەرو زەڕخەرج کەردٚەی زیاتەر چێش قازانچ کەری.هەر ماچۆ ملوو.وەشا. گردٚ کەس ملۆ.تەنانەت سەلتێچ بەرای بەرێ،ناستم.واتم:«تۆ کۆڕەنی هیچت وەنە مەگۆنجیۆ.بەڵام سەلتێ نمەیو .بەیچ من نمازوو! کناچێ پەی ئایاگا مەشیۆ!»
سەرەتا نەئێشنوو لوا وئاماوە و کاشف بە عەمەڵ ئاما من ڕاسم وات.مانیای زیاتەر هیچش پەی نەمەنەبێ.هاڵی و پەتی. بەڵام خۆ ئادٚ وێش نەماڕێوە.واچێ:«هەم وەش بێ و هەم وەش نەبێ. وەش بێ چوون ژەنوو پیا پێوەرە نیشتەبێرە. گڕدٚ کەس دیێ پەی گردٚ کەسی تا نا بە مەرامەو تانا بێ مەرام.!»                                        
   ماچۆ:«من ژەنێوێ سڵام کەردٚا وجوابم داوە » 

ادامه مطلب برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،فەتە لوان مەراسموو مۆعەڕەفی رەئیسی پەی شاری:کاکەوەلی فەتاحی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 8 مرداد 1397 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(٥۱)

نازەنین!نەقشت زەریفا وەرنەدٚەی زڵفت وەنەش
مەر مەزانی مانگە گیریا عاڵەمێ  زانۆ پەنەش!

ئافەرین بەدری تەمامم یارەکەی شیرینی من
ڕوومەتی پان و زەریفت ئاسمان گوم بۆ چەنەش

#عەباس غەریبی 

Sarkawt Azizi:

لامەسەب 
تا بیخ بیخ بیخ، بیخ بێخوو
 پێشام ئێشات وجارووە
............
ئەر پوورەت دا
قرۆڵوو دارو جەسەیمەنە 
شانێ تەنی.....؟!
شێعرێوەنی 
ئازیارەو 
.......
مووسقیێوی
......
هەڵبجێوی
......
شەرابێوی تاڵی
...... 
بیسمیللا
......
بی بی سی
.....
گرتەیوە دەسوو ساوە سوورەکاو لۆبنانی 
پالامنەو 
زەهابی تاکوو گۆلەو وڕای
ڕێک ئەولاتەرو مەککەی
حینجێ 
ئەلفباو حیزی زیاتەر، عەشقی نەزۆک
ب،ێ،ت،ۆ،م
ژانێوەی ژنیانا
.......
بۆ مجێەمەنە 
.......
وەڵاتوو تاسەیتەنا
کەفاوەنسەروو
لیتەو مارەیی ئەدایت پەی .....

(نەبەز،هەورامی)
7وگەلاوێژو 97ی
یەرێ،یەرێ کەموو نیمە شەوێ

‍#سەرکەوت عەزیزی

زام
زام سەروو زامی ئەندامم  زامەن
تۆ کۆنە سەیاد٘ ،عەشقی من خامەن

دڵی بێ گەردم تۆ بیەی جەردەش
تۆش کەرد بە لوقمان ،زامی نەسرەفتەش

یەک عان بە عێشوەی دید٘ەی خومارت
دڵی خام خیاڵ بی گرفتارت

ئەر سزای دڵەی  عاشقان ئینەن 
متەی پەیاپەی هەرسی ونینەن

تێخت کەر دەوان پەرێ زامداریم 
پەی بەند بەند بڕیەی زامانی کاریم

با کەس پێسەو من دڵ نەد٘ەو بە کەس
دڵەی بێگەردان، نەبوو بە قەقنەس

هەر چن دڵی من تۆ بڕیت بە تێخ
تان و پووی ئازام ئاردت بەرد جە بێخ

تێخی ئازارت جیا مەنەن جە زام
نەزانام بە تێخ، تۆ  مەد٘ەی جەزام
#جەواد(فێراق)

ادامه مطلب برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(٥۱)،
نوشته شده در تاریخ شنبه 6 مرداد 1397 توسط همایون محمدنژاد
نامێ بڕێو جە گیواوە‌کا  #هەورامی و #فارسی/گلێرەوکەردەی:هومایون موحەممەدنژاد

دڕیێ هەرانێ،قنگەری=شکرتیغال
خۆژێ=سریشم
کنیواڵی=ترەوحشی
بە‌رزە‌ڵنگ=درمنە هاوسکنختی
وە‌ر‌کە‌مە‌ر= درمنە ایرانی،بومادران کوهی
بۆژانە‌=بومادران
خازێ،غازێ=گل شیپوری پاییزی
هەرمە‌ڵی=گل ختمی
هەراڵەبرەمی،قاقڵەبازی =لالەواژگون هورامانی
گوڵ نیشان=مینا چمنی
مێوەمارانێ ،هەنگورەمارانێ=انگورمار
گۆزروانە=گل گاوزبان
گیواوە سە‌ود٘ا=گاوزبان گیلانی
چەق‌چە‌قە=کاسنی
لەولاو=نیلوفر
شۆتیلە=فرفیون
قاقڵی=انجدان رومی
بە‌لە‌ک=شیرین بیان
قانگڵە‌=اسفند‍ 
گەبڵە/بەگڵە= سینەکبکی
شوتیلێنه =زنگولەگیاە
ڕیواوی =ریواس
گلێرەوکەردەی:هومایون موحەممەدنژاد

برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،
نوشته شده در تاریخ جمعه 5 مرداد 1397 توسط همایون محمدنژاد
سەرفوو"زەمانوو  ویەردەو(مازی،گوزەریا):هومایون موحەممەدنژاد

#:سەرفوو"ویەردەو(مازی،گوزەریا) سادە(مۆتڵەق)"جە مەسدەر"سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد: ①واردم ـ ② واردت ـ③ واردش
جەمع:①واردما(ن)ـ② واردتا(ن) ـ③ واردشا(ن)

#سەرفوو"ویەردەو(مازی،گوزەریا)ی ئێستێمراری"جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

#موفرەد:① وەرێنا ـ②وەرێنی ـ③ وەرێ
جەمع: ① وەرێنمێ ـ② وەرێندێ ـ③ 
وەرێننێ

#سەرفوو"ویەردەو(مازی،گوزەریا) نەقلی"جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①واردەنم ـ② واردەنت ـ③ واردەنش
جەمع: ①واردەنمان ـ② واردەنتان ـ③ واردەنشان

#سەرفوو"ویەردەو(مازی،گوزەریا)"
بەعید(دوور)جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①واردەبێم ـ② واردەبێت ـ③ واردەبێش
جەمع: ①واردەبێمان ـ② واردەبێتان ـ③ واردەبێشان

#سەرفوو"ویەردەو(مازی،گوزەریا)"
ئێلتێزامی جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①واردەبۆم ـ② واردەبۆت ـ③ واردەبۆش
جەمع: ①واردەبۆما ـ② واردەبۆتا ـ③ واردەبۆشا

#سەرفوو"ویەردەو(مازی،گوزەریا)"
مۆستەمەر(جاری)جە مەسدەر "سەرچەمە" و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①  واردی وەرێنێ ،وەرای وەرێنێ ـ② واردی وەری،وەرای وەری ـ③ واردی وەرۆ،وەرای وەرۆ
جەمع: ① واردی وەرێنمێ،وەرای وەرێنمێ ـ②واردی وەرێندێ، وەرای وەرێندێ ـ③ واردی وەرێنێ،وەرای وەرێنێ

#سەرفوو"ویەردەو(مازی،گوزەریا)"
ئەبەعەد(دوورتەر)جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①واردەبیەنم ـ② واردەبیەنت ـ③ واردەبیەنش
جەمع: ①واردەبیەنمان ـ② واردەبیەنتان ـ③ واردەبیەنشان

#نویسەر:هومایون موحەممەدنژاد

‍     

برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،سەرفوو"زەمانوو  ویەردەو(مازی،گوزەریا):هومایون موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 مرداد 1397 توسط همایون محمدنژاد
سەرفوو زەمانوو"حاڵ(موزارێع):هومایون موحەممەدنژاد

#سەرفوو"حاڵ(موزارێع) سادە"جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد: ①وەروو ـ ② وەری ـ③ وەرۆ
جەمع:   ①وەرمێ ـ ② وەردێ ـ③ وەرا

#سەرفوو"حاڵ(موزارێع) ئەخباری"جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①موەروو ـ② موەری ـ③ موەرۆ
جەمع: ①موەرمێ ـ② موەردێ ـ③ موەرا

#سەرفوو"حاڵ(موزارێع) ئێلتێزامی"جە
مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①بوەروو ـ② بوەری ـ③ بوەرۆ
جەمع: ①بوەرمێ ـ② بوەردێ ـ③ بوەرا

#سەرفوو"حاڵ(موزارێع) موستەمەر (جاری)"جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①وەرای وەروو،موەروو ـ② وەرای وەری، موەری ـ③ وەرای وەرۆ، موەرۆ
جەمع: ①وەرای وەرمێ، موەرمێ ـ②  وەرای وەردێ،موەردێ ـ③ وەرای وەرا، موەرا
لەهجەوشارووپاوە و دەور وبەریش

موفرەد:واردی موەرووـ واردی موەری ـواردی موەرۆ
جەمع:واردی موەرمێ ـ واردی موەردێ ـ واردی موەران

#وەرای موەروو ئێستمرار و تکرارش فرەتەرا

#نویسەر:هومایون موحەممەدنژاد

‍   

برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،سەرفوو زەمانوو"حاڵ(موزارێع):هومایون موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 مرداد 1397 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 305 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...