کەلەبەروو شێعرا(٥۰)

ده‌لاقه‌ و مانگه‌ و نه‌مامو سوره‌ساویه‌
چه‌ خه‌یاڵ پڵاویه‌ !

ده‌لاقه‌؟
قرخێن داڵوتیه‌ بێ سه‌مه‌ر
لواینه‌ قۆرخه‌و ئاسمانیشه‌ره‌
و
وه‌رچه‌م 
یۆوه‌مین قه‌مچو خیابانیه‌ نه‌فه‌که‌ لارینه‌ گلێریان .
شیشێشه‌ره‌
خه‌ت به‌ خه‌ت بوانه‌وه‌
یاگه‌ چنگو مه‌راقو دیای


مانگه‌؟
حیزه‌ شاعره‌کا چه‌مشا داینه‌
وه‌ری ته‌مام سوچناینه‌
و
شڵ
وه‌یلان 
ته‌نیا
نمه‌دیۆشوه‌نه‌ که‌س
مه‌ر ڕه‌مه‌زانه‌ پیر 
ساڵیه‌ جاریه‌
ئادیچ به‌ نووکه‌ گۆچانیه‌.

هۆرزه‌  ماتڵ مه‌که‌ره‌
سه‌م بپاشه‌ ویانێ
ئه‌رێ 
سه‌م بپاشه‌ ویانێ
حه‌وایه‌ کرمۆڵه‌ 
که‌وتێنه‌ دامنه‌و ساوێ .

#مه‌هدی ئه‌بری
مەرگ و لوای
لەنجەو خود٘این!
ئێمە هەنمێ؛
پەلەوەریە
   وەش هێلانە،
 سەروو نەخشوو هەسارێوە 
   گرد و ورد و بێ ئاسمانن..

من گم جە وێم
گمتەر تۆنی!
ئەوتەر با وێش ڕا کۆچ کەرۆ..

 مەرگ و لوای؛
 ئێستەو خود٘این..
من گم جه وێم،
گمتەر تۆنی!
ئەوتەر بەڵام
چ ژیرانە
ڕاش کۆچ کەردە..

#فەرشید مورادی
ئێنە ئاوار نییەن !
بواچە
هەزار خەرمان خەمەن
کوپا وەیەن
یانە وە یانە ؛
چێرش هردەن
دڵەیلێ پڕ
گیانەیلێ زار و مانە ؛
بەش و بارێ ئێمە کوردەیل
خەم و دەرد ؛
گڕش ئاخ و گڕش داخ
گڕش سەرد و گڕش زەرد !!! ...

حامی 


ادامه مطلب برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(٥۰)،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 مرداد 1397 توسط همایون محمدنژاد


چن خاڵێ و نەقدێ ڕازوانی جە "دوکتورمه‌هدی  سه‌جادی   جە بارەو هاگاداری کەلاسوو وانای ونویستەی بە زوانی هەورامی 

 

 هێزی  ۋێره‌گا شه‌بڒه‌نگ  ئی  "هاگاڐاری"مه  دی  و تاپۈم  گێرت. وه‌ختێو  ئامانێۋه  یانه  و خاس  ته‌ماشه‌م  که‌رڐ، مڐیه‌و  په‌ڒا  ئێشتیبایێ  ڒانۋیسیێ  و  ڒازۋانیێ. حە‌زم  که‌رڐ، به  پاو  ڒانۋیس  و  ڒازۋانو  هه‌ورامی، درۆسه‌که‌یش  بنۋیسو.
 
چن  خاڵێ:

۱- کرێڵی  نیا  په‌یم  ئی  هاگاڐاری  کێ  دان  جبه‌ر  و  کێ  ۋه‌رپه‌رسشا: باس  باسو  چه‌نی  نۋیسه‌یو  هاگاڐاریه‌که‌ی  وێشا.

۲-  هه‌میه‌تو  ئی  زاق  که‌رڐه‌یۋه‌و  ئێشتیبایا  ئینا  چاگه‌نه  که  ئی  هاگاڐاری،  هاگاڐاریو  فێرکه‌رڐه‌یو/ فێربیه‌یو  هه‌ورامین.

۳- ته‌نیا  ده‌س  ڒوه‌‌و  ئێشتیبا  ڒانۋیسیه‌کا  و  ڒازۋانیە‌کا  نیه‌یان. دلێنه‌و  هاگاڐاریه‌که‌یچ  ئێشتیبایێش  هه‌نێ، به‌ڵام  ئیسه  جارێو  ئێننه‌و  ڒانۋیس  و  ڒازۋانی  کرێڵیێ  نیه‌نێ، په‌وچی  ده‌س  نه‌نیه‌یان  سه‌رشا.


٤- کرێڵی  نیا  ئا  که‌سێ  ئی  که‌لاسا  به‌را  ڒاۋه  یام  تاخێت  کە‌سێته‌رێ، ئی  خاڵێ  من  زاقێ  که‌رڐێنێۋه، جه  نۋیسه‌‌یه‌کاشانه  و  که‌لاسه‌کاشانه  به‌راشا  ڒاۋه  یام  نا، کرێڵی  ئانه‌ن  من  به ئه‌رکو  وێم  زانانم  ئینه‌ی  ۋاچو. هه‌ڵبه‌ت  په‌نه‌وازا  ئینه‌یچ  ۋاچو  که  یۋه‌مین  جار  نیا  من  باسو  ئی  جۈره  ئێشتیبایا  که‌رو  په‌ی  ئانیشا  به  هه‌ورامی  منۋیسا.

٥- ۋه‌ڵ  جه  نۋیسه‌یو  ئا  هاگاڐاری، یۈ  جه  ئه‌نناماو  ئه‌نجۈمه‌نو  ڒۈجیاری  چن  جارێ  زه‌نگش  دا  و  جه  باره‌و  چه‌نی  نۋیسه‌یو  ئی  هاگاڐاریۋه  چن  په‌رسێش  که‌رڐێ  و  منیچ  په‌رچێو  په‌رسه‌کام  دێۋه.  بڒێو  ئه‌چا  په‌رچا  بریێنێ  ڒاۋه (پێسه‌و  ئانه‌ی  که  "ئه‌نجۈمه‌نی  فه‌رهه‌نگی-‌ ئه‌ده‌بیو  ڒۈجیاری"  درۆسا  نه‌ک  "ئه‌نجۈمه‌نو  فه‌رهه‌نگی- ئه‌دبیو  ڒۈجیاری")، به‌ڵام  فرێشا  نه‌بریێنێ  ڒاۋه.

٦- جیاو  "ڐ"  خاسته‌ر  و  وه‌شته‌ر  ئانه‌ن  یه‌رێ  نۆختێ  سه‌رو  "د"ۋه  با.  ته‌خته‌کرێڵه‌که‌و  من  "د"  یه‌ره‌نۆخته‌یه‌ش  نیه‌نه، په‌وچی  پاسه‌م  نۋیسه‌ن.

ۋه‌ڵێنه  تاپۈو  هاگاڐاریه‌که‌ی  و  شۈنیشره، درۈسه‌که‌‌یش  زۋانو  هه‌ورامینه  ۋیندێ:

د. مه‌هدی  سه‌جادی


ادامه مطلب برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،چن خاڵێ و نەقدێ ڕازوانی جە "دوکتورمه‌هدی  سه‌جادی   جە بارەو هاگاداری کەلاسوو وانای ونویستەی بە زوانی هەورامی،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 3 مرداد 1397 توسط همایون محمدنژاد
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 3 مرداد 1397 توسط همایون محمدنژاد
تاریخ انتشارخبر


به‌داخه‌و ئاگاد٘اربیه‌یمێ
حاجی ئێسماعیل ئەکرەمی
ئۆساوشەمشاڵووزاوەری
تاته‌و ئازیزا:موستەفا،موجتەبا،موعتەسەم،مەرحووم مورتەزا ئەکرەمی
براو لالۆئەحمەد ئەکرەمی

خه‌ڵکوو ده‌گاوزاوه‌ری
نیشتێره‌وشارووسەڵواوای
ڕۆ:
 یەک شەمەی ڕاکه‌وتوو-۳۱ـ٤ـ۱۳۹۷
به بۆنه‌و نه‌وه‌شی دنیای فانیش ئاست جیا.
په‌لیانه‌و هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌می
 پی بۆنه‌و به ئه‌رکۆ وێش زانۆ سه‌ره‌وه‌شی جه یانه‌وه‌یشا که‌روو
ئاواتمائانه‌ن خود٘ای بێ هامتا سه‌بووری یانه‌وه‌یا دۆوه

یاگێو په‌رسه‌ی:
شاروو  سەڵواوای: مزگی جامێعەی
یەکشەمە و دوە شه‌مه ڕاکه‌وتوو-

۳۱ـ٤ـ۱۳۹۷

۱ـ٥ـ۱۳۹۷

ده‌گاوزاوه‌ری:مزگی 
یەرەشه‌مه ڕاکه‌وتوو-

۲ـ٥ـ۱۳۹۷

ساعەتوو۱۰هەتا یانزەو ساحبێ

دەگاوچۆڕێژی:مزگی جامێعەی 
یەرەشه‌مه ڕاکه‌وتوو-

۲ـ٥ـ۱۳۹۷

ساعەتوو۳هەتا ٥.۳۰دمانیمەڕۆی

....................................................................     
بااندوه مطلع شدیم
 آقای حاج اسماعیل اکرمی
استادشمشال زاوەر

پدر آقایان:مصطفی،مجتبی،معتصم،مرحوم مرتضی
برادرآقای احمد اکرمی
اهل روستای زاور
ساکن شهرسروآباد
در روزیک شنبه تاریخ-
۳۱ـ٤ـ۱۳۹۷
براثربیماری دارفانی را وداع کردند.

وبـــــلاگ(هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م)
این ضایعه تأسف انگیزرابه خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم
امیدآن داریم که خداوندیگانه برای بازماندگانش،صبرجزیل عطافرماید.
مراسم تعزیە:

شهرسروٱباد: مسجدجامع
روزهای یکشنبه ودوشنبە

۳۱ـ٤ـ۱۳۹۷

۱ـ٥ـ۱۳۹۷

روستای زاور(دزآور)
سەشنبە

۲ـ٥ـ۱۳۹۷

ساعت ۱۰تا ۱۱صبح

روستای چورژی
سەشنبە

۲ـ٥ـ۱۳۹۷

ساعە ۳تا ٥.۳۰بعدازظهر
هەورامان هانەبەرچەم


برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کوچۆ حاجی ئێسماعیل ئەکرەمی(فوت آقای حاج اسماعیل اکرمی)،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 31 تیر 1397 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(٤۹)

چەنی کریۆ هۆشم پشی عەکست نەبۆ وەروو چەما
خۆ هێناسەم من تۆ نیەنا تازە تۆنی قیبلە نما 

بوەو وەشەو پوونەو هانەی یا ڕێحان و وەرکەمەری 
شەرمەساروو لارە ملێ تۆنی بوەو دەشت و دەری

چەنی کریۆ هۆشم نەبی مەگەر کریان بێ هێناسە
تۆ گیانوو وێت تۆ گیانوو من تەژنەو تۆما چەمە ڕاسە

بەڵام بەخۆا هیچت مەبۆ ئەگەر ڕوە کەری نەبیەی
شۆڵە وزی یانەی چۆڵم ڕۆجیار ئاسا چاگە بزیەی

هەرچی کەسم پێسە مەلی سوجدە بەروو پەی تۆ وەلی
ئەگەر ئامای حوجرەی چۆڵم لامۆ نیشی و  ئیتر نەلی

دا بەزەیت بێ"ئاڵۆز"یرە ڕەحمت  جمۆ تۆبی خۆدا 
سواڵ کەرنا سواڵە بۆ چن فەقیرناو چنە گەدا 

#
مامۆساسەیدجەلال ئەکبەری(ئاڵۆز)

Sayd jalal aloz:

ده‌گا
ڕەئوف. م

ناز مجۆره‌
به‌ ڕووبه‌ندوو وارانیه‌وه‌
                        ـ ده‌گا ـ
کاوه‌ترێچ
به‌ له‌نجه‌ی ته‌ڕ
مژێ خوونۆ
ئه‌ها چه‌ وه‌ش
ئوو په‌نجه‌ره‌
بیه‌ن وینگاو کناچێوه‌ که‌وه‌پۆشێ!
چکیۆره‌ چک
شه‌رم چنی زه‌رده‌خه‌نه‌ی
فڕده‌ چه‌تره‌ ئی  وارانه‌
وێتره‌ واچه‌ حاڵی به‌دحاڵ
ئی وێره‌گات چنی گره‌وا
                     ـ چه‌نی ؟! ـ
ده‌گا، سۆبه‌و کام دڵیه‌نه‌ وێره‌گاشا
کام هه‌رساوه‌
ناز مجیۆره‌ واران شێوه‌ش؟!
ئه‌ی که‌وه‌ته‌ر چا کناچڵێ
کام کاره‌وان ڕۆحی وزۆ ڕاگاو کۆچی
کام ته‌کانا گێرۆ خورپه‌؟!
ده‌گا
چه‌ ناز وارانیه‌وه‌ وێش لاونۆوه‌
مژه‌یچ ئاخۆ...؟!

#ڕەئوف مەحموودپوور


ادامه مطلب برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(٤۹)،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 26 تیر 1397 توسط همایون محمدنژاد
تاریخ انتشارخبر


به‌داخه‌و ئاگاد٘اربیه‌یمێ
کاکەڕەحیم کەریم داد 
تاته‌و ئازیزا:کەریم،سالم،سەعدی،سەعید
عەلیرەزا
براو وەشەویسا:
ئەحمەد،مەرحووم عەبدولمەجید،سەرتیپ،فەهمی
سیما،سوغرا،سەرگوڵ،دلێستان
واڵەزاو:مەرحووم دەروێش مەحموود، مەرحووم ڕەحمان موحەممەدنژاد ،مەرحووم موحەممەدئەمین موحەممەدنژاد،مامۆموستەفا موحەممەدنژاد

کوڕوومەتیێ ئێمە(هومایون موحەممەدنژاد

خه‌ڵکوو ده‌گاوزاوه‌ری
نیشتێره‌وشاروو پاوەی
ڕۆ:
 یەک شەمەی ڕاکه‌وتوو-۲٤ـ٤ـ۱۳۹۷
به بۆنه‌و نه‌وه‌شی دنیای فانیش ئاست جیا.
په‌لیانه‌و هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌می
 پی بۆنه‌و به ئه‌رکۆ وێش زانۆ سه‌ره‌وه‌شی جه یانه‌وه‌یشا که‌روو
ئاواتمائانه‌ن خود٘ای بێ هامتا سه‌بووری یانه‌وه‌یا دۆوه

یاگێو په‌رسه‌ی:
شاروو  پاوەی: مزگی شوهەدای
دوە شه‌مه ڕاکه‌وتوو-

۲٥ـ٤ـ۱۳۹۷

ده‌گاوزاوه‌ری:مزگی 
یەرەشه‌مه ڕاکه‌وتوو-

۱۳۹۷-۴-۲۶

....................................................................     
بااندوه مطلع شدیم
 آقای رحیم کریم داد
فرزند مرحومە بلقیس محمدنژاد
پدر آقایان:کریم،سالم،سعدی،سعید
علیرضا
برادرآقایان:احمد.مرحوم عبدالمجید،سرتیپ،فهمی
سیما،صغری،سرگل،دلستان
و خواهرزادە مرحومین درویش محمود سعیدی و مرحوم رحمان محمدنژاد،مرحوم محمدامین محمدنژاد،آقای مصطفی محمدنژاد 
پسرعمە اینجانب همایون محمدنژاد
اهل روستای زاور
ساکن شهر پاوه
در روزیک شنبه تاریخ-
۲٤ـ٤ـ۱۳۹۷
براثربیماری دارفانی را وداع کردند.

وبـــــلاگ(هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م)
این ضایعه تأسف انگیزرابه خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم
امیدآن داریم که خداوندیگانه برای بازماندگانش،صبرجزیل عطافرماید.
مراسم تعزیە:
شهر پاوه: مسجدشهدا
یکشنبه /تاریخ

۲٥ـ٤ـ۱۳۹۷

#روستای زاوەر :مسجد روستا

#تاریخ:۲۶-۴-۱۳۹۷

ساعت:۱۰ تا ۱۱صبح

#شهر مریوان -مسجد طالقانی- محله میانه ای ها

#تاریخ:۲۶-۴-۱۳۹۷

#ساعت:۳ تا۵بعدازظهر


برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کوچۆ کاکەڕەحیم کەریم داد(فوت آقای رحیم کریم داد)،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 تیر 1397 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 305 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...