کرۆڵی مامۆساسەیدی هەورامی!:کاکه عه‌بدوڵڵا حه‌بیبی
هەر وەخت نامێو «سەیدی»م ئەژنیێنە هەمیشە فرەتەر جە گردٚ چێوی «مەزڵوومییەت»وو سەیدی ئامانەوە ویرم. بە باوەروو من سەیدی یۆ چا شاعێرانە کە زەمانەو وێشەنە تا ئیسە مەزڵووم بیەن.
چانەیەوە گێرە کە وەروو زیرەکیش و فرە زانایش بە چن زوانێ شێعرێش واتێنێ و ئینە بیەن باعێس کە فرەو کتێبانە و لاو فرەو کەساوە بە دوێ سەیدیێ بژناسیۆ (سەیدی وەڵین و سەیدی دماین) جە حاڵێوەنە کە بە پاو بەڵگەکا کە هنێ دەسەوە یەک سەیدی زیاتەر نەبیەن.
هەر پاسە ئانە کە تا ئیسەیچ بەر نەکەوتەن کە ئایا جە خانەگانە ئامان دنیا و شۆنیشەرە تاتەتش کۆچش کەردەن پەی هەورامانی یام کۆچشا ئامان هەورامان و دماوە سەیدی جە ئەدٚای بیەن.
 ئانە کە فرەو یاگەکاو هەورامانی گێڵان (پاسە کە وێش ئیشارە کەرۆ) و هیچ دەگایوەنە نەنیشتەن.
 ئانە کە جە لاو یارەکاشەوە (ڕیۆن= ڕیان، نێشات، وەنەوشە و...) بێ مەیلیش پنە کریان (پاسە کە جە شێعرەکاشەنە گنۆ بەر).

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، دینی ومذهبی، عه‌بدوڵڵا حه‌بیبی، مامۆساسەیدی هەورامی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،کرۆڵی مامۆساسەیدی هەورامی!:کاکه عه‌بدوڵڵا حه‌بیبی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 شهریور 1396 توسط همایون محمدنژاد
جه شومارەو ۴۵حەفتەنامەو ئاواتی ،
بابەتوو نویسەراو شاعێراوهه‌ورامانی،وه‌ڵا کریاوه

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م   هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

حەفتەنامەو ئاواتی شمارە۴۵
به بابەتوو نویسەرا و شاعێراو هەورامانی رازیاوە
کاکەعوسمان ڕەحیمی هەجیجی،کاکەهومایون موحەممەدنژاد،
کاکەسەرکەوت عەزیزی،کاکەسه‌باح حه‌سه‌نی شیانی،
کاکەفەرشید ڕۆستەمی،خاتوو کویستان حەسەنی.

#هفتەنامه ئاوات شماره٤٥/سال دوم - بە تاریخ ۶شهریورماە۱۳۹۶طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تبریکات، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، عادڵ موحەممەدپوور، سه‌رکه‌وت عه‌زیزی(نه‌به‌ز)، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"، سه‌باح حه‌سه‌نی شیانی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت-ژاورود-پاوه- نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵێ(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،جه شومارەو ۴۵حەفتەنامەو ئاواتی،بابەتوو نویسەراو شاعێراوهه‌ورامانی،وه‌ڵا کریاوه،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 شهریور 1396 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

چن شێعرێ تازێ جه کاکه مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)

وێرەگانە
کە وەرەتاو گرە کۆنێ مەگنۆ هوجەنەیش
و
وێش خاننۆ پەشتەو کەشیرە
و
سێوەریە فیڕنۆ سەروو شاریرە
من مەمانوونە
و
تەلیلەو لەعنەتیە بێ هۆسارێ
#مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)

*********
دمایین گیان کەنەینە
وارانیە پەشتەو چەماموە گرسا.
ئیمانم ئاورد
کە
جادە خەسیان
و
هیچ هەنگامیە ئاوس نمەلۆ

دلێ وێمانە گەناینمێ

وارسوو مەژگیە خەتەنە کریاینمێ

 بە هەر ویریەرە خاننمێش

تەفسیرش بوەو بۆسۆیش چەوە خێزۆ


#مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت-ژاورود-پاوه- نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵێ(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،چن شێعرێ تازێ جه کاکه مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 شهریور 1396 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

دەگاوگوازی و هانەنامدارەکەش

 بە نامێ خود٘ای گەورەی

سڵام و ئەد٘ەب خزمەتوو شمەی ئازیزی
ئازیزا و وەشەویسا هەر پاسە مزانمێ کورد٘ەواری و بە تایبەت هەورامان دەگا بە دەگاش ،کۆ بە کۆش و هەرد بە هەردش یاگێ دەسکاری تایبەتی خالقوو تەبیعەت و سرووشتین.
ئی جارە گەرەکمانە سەروو یاگێ تایبەتە جە چەمەوژاوەرۆی و جە دەگاوگوازی هاگاد٘ارتا کەرمێ
«گواز»دەگایێونە جە چەمەو ژاوەرۆی و جە بەینوو دەگایەکاو پایگەلانی و سەرڕێزی و وەراوەروو دەگایەکاو پاڵنگان و دژنی قەرارش گێرتەن .
سەروو واتەو گوازی دوێ نەزەرێ هەنێ ١-بەواتەو قەد٘یمیەکاو کە سینە بە سینە نەقڵ کریان ماچا جە واتەو مەعازی گیریان کە زیارەتوو یۆ جە ئەسحابوو پیغەمەری ئازیزین که جە وەراوەروو دگاوگوازیوە شەهێد٘ بیەن
٢-دەسیەتەر جە خەڵکەکەیچ نەزەرەشا پاسینە کە واتەو گوازی جە کۆوازی بە ماناو یاگیە کە جە بەینوو کۆوانە قەرارش گێرتەن گیریان و بە ویەروو دەورانی کۆواز بیەن بە گواز.
یۆ جە تایبەت مەند٘یەکاو دەگاوگوازی ئاوەو(هانەواوەین)
ئاوەو هانەواوەی کە هانیەن بە فاسڵەو نیم ساعەتێ وارتەر جە دەگاو گوازی قەرارش گێرتەن، کە جە ساڵەنە خەڵکیە فرە جە دوور و نزیکەو سەفەر کەرا پەی تەوافوو ئی ئاوێ و فرە کەسێ تا ئیسە نەتیجەشا چی ئاوێ گێرتەن.
پاسە کە قەد٘یمیەکا گێڵناوە ماچا ئەوەڵ جاریە کە زانانشا ئی هانە ئاویە شەفابەخشەش هەنە شایەد پەی فرەو کەسا یاگێ سەرەنجی بۆ:
گێڵناوە سەیاد٘یە پەی ڕاوە و شکاری ڕاش گنۆ ئا یاگێ تەماشا کەرۆ بزە نەچیریە زەینە و بەچکیە فەلەجش بیەن و نمەتاوۆ بلۆ ڕارە ، بەچکەکەش هۆرگێرۆ بەرۆش بە ئاوەو ئی هانەیە مشۆرۆش ، دماو ئانەیە پای گێرۆ و گنۆ شوونەو ئەد٘اکێش چا وەختوە زانانشا ئی ئاوێ شەفا بەخشەنە .
جیاوازی و فەرقوو ئی ئاوێ چەنی ئەو هانەکا ئینەنە کە: بۆوەش پێسەو هێڵەی گریاینە و چوار فەسڵوو ساڵێ حاڵەتیە گەرمش هەن پێسەو وێما ماچمێ شێتینەنە.
یۆتەر جە تایبەت مەند٘یەکاو ئی هانەیە ئانەن کە گیواوێو بە نامێ «گیواوچای »جە دەوروو ئی هانەینە سەوز بۆ کە خەڵک پێسەو چای دەمش کەرا و پەی لابەردەی بالووکا خاسیەتش هەن،
پا جۆره ویەرد٘ەنە سابتش کەردەن ئی ئاوێ پەی ئێشوو مازی و پائیشەی و رووماتیزیمی یاگێ ڕەزایەتوو خەڵکی بیێنە، ئیسەیچە ڕۆەکاو چوارشمەی و جومعەی خەڵکیە فرە بە نیەتوو تەوافی پەی سەروو ئی ئاوێ سەفەر کەرا.

- بە ئاواتوو ئانەیە شمەی وەشەویسیچ پێسەو یاگیە تایبەتیێ سەردانوو ئی هانەواوێ کەردێ گردلایەتا بە خود٘ای  گەورەی مسپاروو .
نویسەر:#سەیوان ئێبراهیمی
ویراستار:#هومایون موحەممەدنژادطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، اخبار، جفرافیا، تبریکات، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت-ژاورود-پاوه- نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵێ(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،دەگاوگوازی و هانەنامدارەکەش:کاکه سەیوان ئێبراهیمی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 شهریور 1396 توسط همایون محمدنژاد

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

"دیمانه"کتێبووکاکەعادڵ موحەممەدپووری

ڕوانه‌و بازاری بی

بە پاو هه‌واڵوو  'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'ی

کتێبوو:"دیمانه


نویسته‌وکاکەعادڵ موحەممەدپووری  
 ڕوانه‌و بازاری بی


ئی کتێبه جه وه‌ڵاوگاو و ئێنتێشاراتوو"ئه‌وین"ومه‌ریوانی

وه‌ڵا کریاوه

*********************
 "دیمانه"کتاب آقای عادل محمدپور

نویسنده و ادیب هورامان وارد بازار شد

بە گزارش 'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'،

کتاب "دیمانه"نوشته آقای عادل محمدپور
وارد بازار شد
 

این کتاب  از سوی انتشارات"ئه‌وین"مریوان منتشرشده است.

هورامان هانه‌به‌رچه‌مطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تبریکات، عادڵ موحەممەدپوور،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت-ژاورود-پاوه- نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵێ(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،"دیمانه"کتاب آقای عادل محمدپور،نویسنده و ادیب هورامان،وارد بازار شد(کتێبوو:"دیمانه"ی نویسته‌وکاکەعادڵ موحەممەدپووری،
دنبالک ها: کتابخانه‌هورامان،کتێبخانه‌وهه‌ورامانی، یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 شهریور 1396 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م  هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
همایش پایان دوره کلاس زبان هورامی در
انجمن فرهنگی ادبی بیسارانی هورامان ،برگزار شد
ئه‌ره‌نیشته‌ و ته‌مام بیه‌و که‌لاسوو زوانی هه‌ورامی جه
یانەو ئەنجۆمەنوو بێسارانی هه‌ورامانی ، لوا ڕاوه
همایش پایان دوره کلاس زبان هورامی روستاهای هورامان ژاورود(آریان،ژنین،پایگلان، پالنگان)در روزجمعه ۱۳۹٦/٦/۳  ازساعت ۱٦ شروع تا ساعت 20بعد ازظهر در سالن ورزشی سه راهی روستاهای پایگلان،ژنین،گواز و با شکوه خاصی ؛ همراه با برپایی نمایشگاه کتاب هورامی برگزار شد.
دراین همایش حضور نویسندگان ، شاعران وفعالان فرهنگی در کنار دانش آموختگان کلاس زبان هورامی چشمگیر بود.
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تبریکات، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، آموزشی، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، ئەنجومەنووبێسارانى(یاهۆر) ، هومایون موحەممەدنژاد، ئێبراهیم شه‌مس، کوورش ئه‌مینی، ژیارسڵامه‌تیان، کوورش یوسفی(ئاریا)، سه‌رکه‌وت عه‌زیزی(نه‌به‌ز)، ئێحسان ئه‌تابه‌ک، داریوش ڕه‌حمانی، سوبحان ئه‌مینی، موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی، فاتێح ڕه‌حیمی، موحەممەد فه‌هیم، مێهران ئه‌حمه‌دی، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"، ئه‌رده‌شیر مۆحی، شه‌یدا باسامی، هۆشیار تەمجید، فه‌رزین ئه‌داک، هاشم حێسامی، سه‌رکه‌وت نیکدڵ، عه‌بدۆڵڵا عه‌لی ‌پوور،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،همایش پایان دوره کلاس زبان هورامی در انجمن فرهنگی ادبی بیسارانی هورامان،برگزار شد( ئه‌ره‌نیشته‌ و ته‌مام بیه‌و که‌لاسوو زوانی هه‌ورامی جه یانەو ئەنجۆمەنوو بێسارانی هه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ شنبه 4 شهریور 1396 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 235 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...