‍ ‍هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
زەمین لەرزەوکرماشانی(سەلاسی باوەجانی، سەرپێڵ و زەهاب ،داڵاهو ، ڕێژاو، ئه‌زگڵە، زه‌رده‌، قەسرشیرین، ئێسلام ئاباد و شار و دەگایەکاو دەوروبەری جه ده‌نگوو سۆزداروو شاعێرا
 
وەی ڕۆ   هەمدیسان  خەزان نمانا
خەمان تاس خەم ڕووی شادی شانا

جووت ششش  خەمەن دوو و ششش هەر خەم
خەم وە بان خەم چین جین بیەن جەم

شەڵتە نیا تێخ نە سەر باخ و چەم
فیشقە بەس نە چەم وارانیوی خەم

باخ ڕەگی حەیات چەنەش کنیاوە
خەم چوون چەمەی هوون نە پاش زیاوە

دووکەڵ بەرزۆ بی هەس هەس جە باخان
خەم شادیش خەم کەرد بە ئاخ و داخان

مەینەتی دیسان خەم دا شانەرە
چوون مێمان ناوەخت کەردش یانەرە

نەدار ڕەش و ڕووت پەنجە نیا دەم
ئێساڵی چەنی بەروو سەر بێ خەم؟

خەم خەمش واردەن هەر پێسە ماری
وەشڵەی ساڵەکاو پار و پێراری

#بێهرووز موحەممەدپوور (شارۆ)

فەڵەک چەنی من ڕاس بەستەن کەڵەک
مەر من  سەنگم دان وە مینای  فەڵەک؟

زەمین پژما
سروشت پاگیرەی گرت و لەرزا
پاو تەوەنێ لوا لارە و
نیشتیمانێش وەزنا شیوەن!

وەرم خوونێش پەپووڵێوە
چرپەو مەرگی سەوزیش مرنا و
پاییزش مت باڵایمارە

زەمین یاوشا
ئاسمان هەورێو!
وەڵات تا کەی
دووکەڵ خێز بۆ؟

چوار سووچەو هیچ
سروشتیچ حەر...
گاور وێنەو من بارش لار نەبۆ!

#بێهرووز موحەممەدپوور (شارۆ)
96/8/22

بە گردوو شەرمساریەکاشوە
قووڵ
بە درێژایی تاریخی.
ئارۆ
سوور
ئیمانم ئاورد بە ئینسانی .

#مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)

زەمین  لەرزا، دڵم  لەرزا، تەماموو  بارەگای لەرزا
دلێ دیدٚەو هەواڵێنە چەموو ڕەحموو خودٚای لەرزا

چراوێ بێ دەسێ کەوتێ پەپوولێ گرد بیێ چێره‌و
قوڵنگەو بێستوونی وت کەوا و پانتۆڵوو وای لەرزا

گوڵێ کەوتێ دلێ یانەی بە خاکێوە سڕی مەردێ
به هاڕەو کۆرە پایێزێ شەوەو سەردەو گەڵای لەرزا

چەنی ئاسمانی بێ دەنگی هەسارێ مشت و مڕشا بێ
مشۆم چی حەر فەقیرێ با چەنی دەرد و به‌ڵای لەرزا

گجی ساوێوە دڕیا بێ، هەنارێ که‌وتەبێ لارە
کناچەی چێروو خاکینە جە حەسرت تا سه‌وای لەرزا

گڕەش وەردا دەر و دەشتی هەناسەو بێ کەسوو تڵفێ
تەپ و تۆزوو وەشەسیایی جە قانوونوو جەفای لەرزا

دەسێ ناما وه‌رش گێرۆ خەفتباری دڵوو شاری
مەگەر خەڵکوو چەمەو مێهری کە پەی عه‌شق و وه‌فای لەرزا

#فەرید_عەباسی

زەمین لەرزە و شەپۆلی شین بەشش زاما هەم وەڵاتم
نەبی ساڕیش زامی کۆنەم زامێ نەو کریا خەڵاتم

بە تاوانوو بێ تاوانی  وێران بی سەر و سامانم
بغەیر حەمد و سەناو زاتیت نەواتم سەردێ بە زاتم

خەتەش کێشا چیاو کوردی ئێزا زولزێلەتێل ئەرزت
بەشم دیاری کەری دەی چی مەدٚەی تۆ قورئان نەجاتم

ئێساڵ سەرپێڵ زەهاوی دڵ ئەدٚاو زامی تازەتەریا
دەمێن نەزمش نیا کوردم پەرێشانوو سڕ و ماتم

تازە زامم مەکولنەو هەم لەشم زامش هەزار زاما
قڕان با بەی وەسێن زامێ بەهانەن حەشر و سێڕاتم

بەمۆ زاری کەرۆ هەمتەر بەڵام ئیجار پەی زەهاوی
وەشیش کۆن داڵەهۆ عەشقی مەحاڵا هات و نەهاتم

وە کام بیستوون بناڵێنم شیویاس شارێ شیرینم
چەنێ فەرهاد وەیرە کوشیاس نەمەنیە دی کەراماتم

ڕێزیاس دارەیلێ لیموو ئەڕا ئەڵوەند سوورە ئاوی
دەسەڵاتێک نەیرێ فەیسەڵ شەفای زامتانە ئاواتم

#فەیسەڵ_هێدایەتی

خەم
نە خەمم سانا  و  نەگێڵانیش  پەی
بەڵام هەرخەمەن زوو مەیۆ پەی پەی

خەم وارا پەرێم  بە خەم ڕژیانی
دنیانە  چەنی  خەما  گژیانی

دڵ  جە مەینەتا  هەر   نەسەیاوە
کێشەو ماجەرام  هەر   نەبڕیاوە

هەرچن گێڵانی شۆنەو شاۮیرە
خەم ئاما جواب چالای  واریرە

واتم ئەر خەمە چی واز نماری
ئێۮ تەمام مەبۆ کۆڵێو تەرماری

یەکجار پۆشانت یانەی  گەۮاییم
بەخەم پیرت کەرد عمروو دنیاییم

زوخاوم  کەیلەن نەتۆتۆی دڵدا
جاگیرەن نەتۆی  باخەکەی گوڵدا

عاسی بیەنان جە دەردوو  خەمی
فوارەش بەستەن ئەسرینوو چەمی

بەرشیەیم  نیەن  دەسوو  خەماوە
بە خەمی  کۆنە  سەرەم   نەنیاوە

پاسە  مەزانۆ  هەر  من  هەنانی
بە ئاخ و داخێ پیرش  کەردانی

گاوگەرەم بینان پەی خەرمانی خەم
هەرچن مەهاڕوش چەنەش مەبۆ کەم

هەر گیسای  ناسش  وەڵین  کۆنە بۆ
یۆتەر   هۆرمۮۆ    کۆنەت  ویرنە بۆ

#ئۆسمان  ڕەحیمی هەجیجی

وەڵاتوو منەنە
         
خەڵکم تا مەنەن
                  ڕۆڵەو خەمین
هەتا هەتان
                مەبڕیۆوه جه شۆتی

ئەر بڕیۆیچوه مەردەشۆتا!

بە چەم وینمێ: زام زامی ساڕێش کەرۆ
      مەردە مەردەی لاونۆوه

و سەمفونی ژیوای
             تەقەو تەوەنا هەژنۆ

واچدێ پایێز سیاو پۆشۆ
                   ئێمە بە زەردیچ مەساچمێ

#مه‌هوه‌ش_درۆستکار

رۆڵەی جــــــــــــوانم  دید٘ە ڕاسەکەم
چی  نمەی نەگۆ بــــــــۆی هەناسەکەم

رۆڵە ، کـــــــەی  واد٘ەو کۆچی بێ ئاڕۆ؟
بد٘یە دەروونم خـــــەم  چــەنەش وارۆ

کۆچەکەت  جەرگش کـــــــەرد٘ا بریانی
پەلەت کــــــــەرد ئازیز جیات ئاستانی

خود٘ات چـــ ـەنی بۆ پەپوولەو شاد٘یم
ئاوێرت  وەردا دڵەی خەمــــــــــــاویم 

  #یاوەر هەورامی

شیوەنوو  زەهاوی

هانا هەی (خانا) ٭ کەی  وەختی خاوەن
شیرین شیوەنی قە ســــــر و زەهاوەن
به هوون گۆڵ ڕەنگەن باڵــــای نازاران
شیوەن سەرکێشان  یانەش  نەو یاران
هۆر گێره  خامه وێت ئاسا  پڕ ج
ۆش
شینی سەد فەرهاد بــاوەره وەهۆش
واچه (سەی یاقوو)٭ ماهیدەشتی تۆ
سامان سا بی ناز کەوتەن  لـە پەرۆ
کۆرپه نەباوەش ســــــەردی نازاران
بی شین و کەفەن گــــیان مەسپاران
بە واتەی قە
د٘یم تا  گــــــاوی ماوی
پەنجەشا   پێکان  ئایــــــر و  ئاوی
ئەوەند ئازیزان سووتەن بـــــێ تاوان 
سەد٘ شیرین وه خاک پاشـــان نیاوان
وشکامەی ئەسرین یاوا  چێش کەرمێ
مەر پەنا وه فەرد (مەعدوومـی) بەرمێ
مەر حەر (مەولەوی) ئی لوســی تاوو
جاریه نە سە
د٘  جار ئـیـنەی  فەرماوو:
کوورەی دڵ گەرمی جۆش سەختشەن
پەی  فێنکی دڵ شـیوەن  وەختشەن
داد نمە
د٘ۆ  داد٘ خاس  مەعلوومەن لێم
دمای وێم پەرێم هیچ کەس وێنەی وێم

       #موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

دید٘ەم "ڕێژاو"ەن ڕۆخسارم زەرد٘"ەن
جە دووری " یاران" پیران"م کەرد٘ەن
#مامۆسامەولەوی
شیوەن پەی ئێشی
هەی ڕۆ هەی ڕۆمەن شارەکەم زەهاو
جە وەرمی شیرین کێت نەلان نە خاو
شارەکوو مێهریت بی بە یانەی غەم
ئەرزو ئاسمان پەی تۆ بی ماتەم
ئزگڵە , بەمۆ  , سەلاس , باوجان
یەک ئانوو یەک دەم گردش بی وێران
دیسان سەر جە نۆ زامدار بی خاکم
زامش کولیاوە کوردی چاک چاکم
هرسەو چەمەکاو  زاروڵەی ساوا
دیم بە چەم جەرگم بە تیر ئشکاوا
ئاخم پەی داخی زامەکەی سەرپێڵ
شیویا شاذی یانەی هەزار خێڵ
ئەی کوردی هەژار دەرون پر جە ئێش
کام قەووم وێنەی تۆ دڵش بیەن ڕێش
سەراو هەورامی هەژاری کرووڵ
تا تاوی پیمە پەی وێت هەڕ و خووڵ
زام و ئی کوردا تەمامیش نیەن
ئێش و ڕێشی کورد ساڕێشیش نیەن

#سەراو هەورامی / داریان

بەیتولحەزان

دەک فەڵەک چوون من ڕەنگت بۆ خەزان
بەرگت   سیاو   بۆ    بەد٘کاری   نەزان

چێش بێ تاونات پەی نەسڵوو کوردی
زەمین   و   زەمان  چەنەت  ناڕەزان؟!

بوومەلەرزەت وست ئەو کوردەواری
بەندی دڵ بڕیا سەر وەختی ئەزان

هێشتا زامی کۆن نەویەبێ ساڕێژ
ڕۆژهەڵاتت کەرد وە بەیتولحەزان

چێشت   هەن  دەلیل بڕ  و  بەهانە
ڕاس واچەم پەنە تۆ شای کەسنەزان؟

تەنیا سەیل مەنەن با  ئاد٘یچ بەیەو
"ئەدیب" پەی قارت  ڕەزا  بە  قەزان

ڕیشێ ئاواتام جە  ئەوەڵ خاستەر
چووزێ  کەراوە  بە ئێزنی  یەزان

#موحەممەد خدری داریان


زەردی خەزانی ڕەنگی پاییزا
شیوەن و ڕۆڕۆ، کوچی ئازیزا

دیسان هاواری کوردی هەژارا
کوردەسان ماتەم دڵ ئازیەت بارا

مەرگی بێ واد٘ەی جوان و پیران
پووکاڵاوێم  با  یانێ  بیێ  وێران

زامانی کوردان جە نۆ کۆلیاوە
شیوەن و ناڵەن  وەڵات زڕیاوە

هەڵەبجەی تازە و  ئەنفالی بێ شۆن
سەر ڕژیای نە خاک هووناوانی تۆن

یاڕەب یە چێشەن کوردی تاوانش؟
قەتڵ  و  عام  کریۆ  سنیۆ  گیانش

بە بوومەلەرزە   یا  کیمیاباران
بە ناهەق  یاڕەب کریا تیرباران

تا  کەی  سیاپۆش دڵ  ئازیەتباری؟
تا  کەی بە کوشتەی کوردی هەژاری؟

#خەمبار هەجیجی

ناشوکری نەبۆ جەوچێرسات خود٘ایا
نەکریێ  ئەزەڵ  ئەر  کورد  نەویایا؟!

سەتتاری قەهار ئەی پەروەردگار
بەزەیێت بەیەو بە کوردی هەژار

بوومەلەرزەی قۆرس یا هەرەسی کۆ
یا شەڕ  و  شۆری  بەد٘کاری  بەد٘خۆ

گردت کەرد دووچار بە کوردی هەژار
شوکرم بە کارت ئەی پەروەردگار

نموونەش قەسر و هەم سەرپێڵ زەهاو
خەڵکی  ئاوارەش  بێ  نان و  بێ  ئاو

سەلاس،باوەجان،داڵاهۆی ڕەش پۆش
زامی کرماشان کێ ساڕێش کەرۆش؟!

بە دەم ئاسانەن واچی چەن هەزار
جە خەڵک کۆشیان و زەخمی و بریندار

ئانیچ مەنێنێ تەنیا  و  بێچارە
ماوا و موڵک وێران گردشا ئاوارە

ئەی برا و واڵەی کورد و کوردزوان
هام خەمێتانمێ  بە دڵ و  بە گیان

سەیوان جە  سنە،  بە  دڵیە  خەمین
پەی خەمی کوردان کەرۆ زاری و شین

#سەیوان ئێبراهیمی(گواز)  

بە  وەڵاتەکەیم   تەسلیەت   ماچــــــوو
هەژارنا و قانێع بە گرد چێو ساچـــــوو
تەسلیەت ماچوو کرماشانـــەکـــەم
ئاڵا  هۆرگیری  شان  بە شـــانــەکەم
قار ئاما و قۆمنـا جــە ئــاو و خاکم
خەم نەنیشتە بێ لاشــەی هیلاکم
نەزمی  بێ  بەزمی وەڵاتم  بەزناش
کام یاو و لـەرز بی خەڵاتم لەرزناش
لەرزش وست نە دڵ یاری نازارم
جە تەن مەسرەوۆ ئێش و ئازارم
کوردەواریم ڕۆ،کەوت کۆسی سەختش
کۆتووپڕ کۆریاوە کۆرپەلەی نەختش
فەڵەک نەپەرسا وەخت و بێ وەختش
بە تاراج بریا، جەور،  تاج و تەختش

#حەسەن عەزیزی(خەیات)

تاڵەن هەی تاڵەن ، کوردم خەمبارەن
وینەی شەو چ خەم ڕۆێمیش تارەن

خەمێ چەم‌چـەرمە ڕیمان بەر ئامان
شەرمش نییەن ک کوردم  بێ‌ یارەن

معنی :

تلخ است و هِی تلخ است ، ملّت کورد من غمبار است
روز من هم از غم همچون شب تار است

"غم"ِ چشم‌سفید و بی‌حیا بە روی ما درآمدە است
هیچ شرمش نیست کە ملت کورد ما بی‌کس و یار است .

#حامی نیکبه‌خت عه‌بدولمه‌لکی
1396/۸/۲٥
وە داخ کەس و کاری کوردم ک نە ئی بومە‌لەرزە مەردیە و یانە و کاشانەشان سەرشان ڕمیا .
مازەندەران ـ چوارقەڵای عەبدولمەلێکی ، زاغمەرز
فەڵەک هەتا کەی فەڵەک هەتا کەی
زام سەروو زامی میاونی پەی پەی

مەگەر مەزانی  سەر تاپا  زامم
ورد و هان بیەن ئازای ئەند٘امم

زامی ئەمجارەت تەمام کاریەن
هاوار   و  ناڵەی   کوردەواریەن

بە   بوومەلەرزە   لەرزا  وەڵاتم
شیوەن و ڕۆڕۆ  بی بە  خەڵاتم

حێکمەتی کارت  هەر  وێت  مزانی
هەر جار بە نۆعێ  دەردێ  مرمانی

#شاهۆ مه‌عازیطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، دینی ومذهبی، تسلیت ها، مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)، فەرید عەباسی(فەراز)، موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی، بێهرووز محەمەدپوور(شارۆ)، مامۆسایاوه‌ر هه‌ورامی، مامۆسا عەدەمی(مه‌جیدبه‌گ هێدایه‌تی)، کاوه شکری(سەراو هەورامی)، سه‌لیم هه‌جیجی(خه‌مبار)، حامی نیکبه‌خت عه‌بدولمه‌لکی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،زەمین لەرزەوکرماشانی جه ده‌نگوو سۆزداروو شاعێرا،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 آبان 1396 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

هەنار جە ئەدەبیات و فۆلکلۆر و هەورامانی

/کاکه موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی

وەرکۆ:

هەورامانوو ئاروی بیەن بەیاگێ کۆبیەیو و مەراسما، خەڵک بە حەر ویانێوە بۆ حەزمەکەرا بەیو گرتەی جشن و مراسمێە، بەرا راوە ئێمە مشیو پەی ئەی مەراسمانە، ئەوە وانایە و زانیاریە حەر چەندە، فرە کەمیش بۆ، بۆما چون پانەیە مێژۆ سەرنجش سەروە دریو و چانەیە خاستەرەن کە بێ دەنگی بۆمی.

ئیمساڵ جە ناوچەو کوردەواری و بە تایبەت مەحاڵو هەوراماناتی جەژنە وەزا، هەنگورا، هەنارا و تفەفەرنگیی،لوا راوە پیبۆ ناوە خەڵکیە فرە بەشداریشا چی مەراسمانە کەردەن و پانەیە وەشحاڵی بیینێ کە تاونشا دەورو یویری جەمێ باوە و شادی و وەشی کەرا ئی کارانە تاوا خەڵکی بەیوە نزیکوە کەرا و بتاوا رایە پەی گیر و گرفتەکا ویشا بێزاوە.

جەژنە و هەناریی:

هەنار یوجە مێوە باشەکاو مەحاڵو ئێمەن ئی مێوە گرد وەختێە بە باشی نامێ بریان و پەی دەواو دەرمانی سودشا چەند بەردەن هەنار بە نامێ میویە بەهەشتی جەڵا و خەڵکیوە نامێ بریوئی میوە جیا جەویش جەرۆ بیچش پەی خۆراکی سود وەگیریو پۆسو هەناری پەی درۆس کەردەو ڕەنگی بە کارش مەورا.

هەنار مێوەی ساڵم و کۆمەک کەرۆ بە دەرئامەد و خەڵک و ئی ناوچەیە بەڵام مشیو مەسئولینی پیسەو نمایندە و مجلیسی – شوراو دەگاو شاری و جەهاد کشاورزی کاریە پەی ئی خەڵکیە کەرا تا بتاوا بە باشی چی نەعمەتیە بە هریە فرەتەر بەراو سەنایع تەبدیلی بنیارە و خەڵک بتاوا بە باشی میوەکەشا وەرە شاو حەر پاسە بە بەستە بەندی درۆس بتاوا ئی میوە خاسەیە بە وەڵاتانیە تەری سادر کەرا.

هەنار چون مێویە زەریفەن و سود مەندەن جەڵا و خەڵکیو وەشەویس بیەن بە جۆریە

کە جە فرەو گۆرانیاۆ ئی وەڵاتینە نامێش بریانیە پیسەو:

واچە بە قبیلەیم خەم ناوەرۆ دڵ

مەرکاتێە بەو وە هەنار کەرۆ گۆڵ

هەناری گوڵ هەناری هەناری ئەحمەد ئاوا

ترش و شیرین و مێخوژ ناوەکەی پڕ لە ئاوە

هەناری گۆڵ هەناریهەناری هەمرۆڕەشە

ئیمان لە قەلبم نەما وتیان یارم نەخوەشە

هەنار هەنار هەنارە هەناری دانە دانە هەنگوێنی شانە و شانە

هەناران و هەنجیران مانی نەوی ده‌زگیران

سەرەڕێگەت لێ دەگرم وەک حەمە تاڵی بانە

هەنار جە ئەدەبیاتەنە:

وەر چەم تەرین شێوە سەر و هەناریوە، شیعرەکی ماموسا مەولەونیە کە پەی نوەشی هاڵامەت یا سەرما خوردەگی پەیڕەفێقیەش کیاناینە:

دور با شنەفتم لەیل زوکامشەن

دیشوار باڵای نەونەمامشەن

هەنارەکەی دڵ پڕ جەمەدانەی ئێش

پێشیای جۆشیای کورەی عێشق  ویش

بە مودای موژگان سوراخش کەرۆ  بە گەرمی نیشان دەماخش دەرۆ

هەنار دڵی شیعرە و باقی شاعیرە کا چەنە پێسە و سەیدی، میرزا ئولقادری، میرزا شەفیعی ئامێنە

پێسەو:

گونات گوڵ تەبەق گوڵنار شاران

نامت نە عالەم دایم دیارەن

گوناێشەکەر سێو نادەری خونسار

قرمز هەم سفید یانێ چون گوڵنار

هەنار جەڵاو یارسانیاوە!ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"، اخبار، دوکتورئه‌فراسیاب جه‌مالی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،هەنار جە ئەدەبیات و فۆلکلۆر و هەورامانی :کاکه موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 9 آبان 1396 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
 
هه‌تا چن ماوێوته‌ر"قووڵ پێسەو غەریبی کاڵێ"
ڕومانەو خاتوو ئامینە ڕەحیمی (ژوان) ڕوانه‌و بازاری بۆ

در آینده نزدیک ("قووڵ پێسەو غەریبی کاڵێ"رمان خانم آمنه رحیمی(ژوان)  وارد بازار می شود)

بە پاو هه‌واڵوو په‌لیانه‌و 'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م''ی کورتەڕۆمانەو "قووڵ پێسەو غەریبی کاڵێ"، گۆشێوە جە گیر و گرفتاو ژەناو هەورامانی و کۆمەڵگایش کە ژیوای ژەنێوە بە نامێو کاڵێنە ڕەنگش دانەو، بە قەڵەموو خاتوو ئامینە ڕەحیمی (ژوان) و بە زوانی هەورامی، لایەنوو نەشروو ئارمان نگاروو تارانیوە تا دە ڕوێتەر مەی بازار.
ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، تبریکات، شهرها و روستاهای هورامان، ئامینه ڕه‌حیمی(ژوان)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،هه‌تا چن ماوێوته‌ر"قووڵ پێسەو غەریبی کاڵێ" ڕومانەو خاتوو ئامینە ڕەحیمی (ژوان) ڕوانه‌و بازاری بۆ در آینده نزدیک ("قووڵ پێسەو غەریبی کاڵێ"رمان خانم آمنه رحیمی(ژوان) وارد بازار می شود)،
دنبالک ها: کتابخانه‌هورامان،کتێبخانه‌وهه‌ورامانی، یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 9 آبان 1396 توسط همایون محمدنژاد
   هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌مکـــــــەوتەنا شارۆ

هــــــــــەرچن نەمەنەن پای زیندەگانیم
لێڵاویش لێڵەن ســـــــــــۆماو چەمانیم

گێرتەنم نەکــــــــــۆڵ ، کۆڵ  و خەمانیم
کـــــــــــــەوتەنا شـــارۆ تۆشەو جوانیم


# یاوەر هەورامی
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

گۆراڵە چـــــــەرمێ  جە ڕاو   هـــــــەوارا
ئامێوە بــــــــاوان خـــــــــــەمشا ونارا

تەنیا دڵەکـــــــــەو من جە دووری  یارا
مات و پەشێو و خەمبـــــــــــــار دیارا

# یاوەر هەورامی

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، مامۆسایاوه‌ر هه‌ورامی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،کـــــــەوتەنا شارۆ:شێعرێوه جه مامۆسا یاوه‌ر هه‌ورامی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 9 آبان 1396 توسط همایون محمدنژاد

فراخوان برگزاری دومین جشنواره شعر کودک هورامان
(هاگادٚاری دوه‌مین جه‌شنواره‌و شێعره‌و زارۆڵاو هه‌ورامانی)

دوه‌مین جه‌شنواره‌و شێعره‌و زارۆڵاو هه‌ورامانی لاو ئه‌ره‌مه‌رزیاو نه‌سیموو فه‌رهه‌نگوو هه‌ورامانی و به‌ یا‌ردٚی ئێداره‌و فه‌رهه‌نگ و ڕانموونی پاوه‌ی و به‌ پشتیوانی ماڵی کاکه‌ فاتێح شه‌مسی ڕاکه‌وتوو ۲ێ که‌ڵه‌هه‌رزوو ئێساڵی جه‌ ساڵۆنه‌و هه‌مامه‌کاو ئێداره‌و فه‌رهه‌نگ و ڕانموونی پاوه‌ی ملۆ ڕاوه‌.
ئی جه‌شنواره‌ په‌ی که‌م که‌ردٚه‌ی خه‌ته‌را و خه‌ساراو زارۆڵا ملۆ ڕاوه‌ و مه‌به‌سێش ئینێنێ :
۱- په‌ڕه‌دای (گسترش) به‌ چالاکیه‌ فه‌رهه‌نگی و هونه‌ریه‌کا و کێشته‌ی زارۆڵا به‌ لایه‌نوو هونه‌ر و ئه‌ده‌بیات و شێعره‌ و داستانێ.
۲- گژیای چه‌نی هۆرمه‌ی فه‌رهه‌نگی به‌ یاگێ وسته‌ی جل و به‌رگی زه‌ریفی وێمانه‌ دلێ کۆمه‌ڵگاکه‌یمانه‌  و که‌سایه‌تی و کێ بیه‌ی دای به‌ زارۆڵه‌کاما.
۳- نیشان دای نه‌قشی حه‌ساسوو ئه‌دٚا و بابه‌ی جه‌ ته‌ربیه‌تی درۆسوو زارۆڵه‌کاشا و خدٚێ دای زارۆڵا به‌ هه‌رمانه‌ عاله‌کا و جه‌ به‌ین به‌ردٚه‌ی عادٚه‌ته‌ خرابه‌کا.
۴- هه‌میه‌ت دای به‌ زوانی ئه‌دٚایی پێسه‌و زوانوو ئێحساسی .

شێوەو بەشداری کەردٚەی:
۱-    زارۆڵێ۱۰  ساڵێو واری متاوا بەشداری کەرا.
۲-     وادٚه‌و کیاسته‌ی فایلوو دێکلەمە یا فیلموو زارۆڵەکا تا ڕاکه‌وتوو ۹۶/۸/۲۵ ک.ڕ
۳-     پەنەوازا شێعرەکێ زارۆڵانێ و ڕێک و پێکێ و تایبەت بە فەرهەنگوو هەورامانی با.
۴-     هۆرچنیەو زارۆڵە بەشدارەکا بە نەزەرەو کومیتەی عێلمی جەشنوارەکەیا.
۵-     هەر شێعرێوه‌ وانیۆوە، پەنەوازا نامێو شاعێری و نامێو زارۆڵەکەی جە ئاخرەو واچیۆ.
 
چندٚ خاڵێ په‌نه‌وازێ:
۱-  ئه‌ره‌مه‌رزیاو نه‌سیموو فه‌رهه‌نگوو هه‌ورامانی جه‌ ئه‌دٚ‌ا و بابه‌کا داوا که‌رۆ چه‌نی زارۆڵه‌ ئازیزه‌کاشا به‌ جل و به‌رگی زه‌ریفی وێمانه‌ ئه‌چی هه‌مامه‌نه‌ به‌شداری که‌را.
۲-  بۆنه‌و پێشوازی فره‌یه‌و ئه‌گه‌روو ئانه‌ی هه‌ن که‌ یاگێ جه‌شنواره‌‌که‌ی فاڕیۆ.ئه‌گه‌ر فاڕیا، هه‌ر ئه‌چی سایته‌نه‌ هه‌واڵه‌که‌ش به‌  هاگادٚاری ئازیزا میاوۆ.
۳-   په‌ی به‌شداری که‌ردٚ‌ه‌ی، په‌نه‌وازا چه‌نی ده‌بیرخانه‌و جه‌شنواره‌ی به‌ ئی شماره‌یه‌‌ په‌یوه‌ندی گیریۆ: ۰۹۱۸۹۹۲۲۴۵۵ کاکه‌ فه‌تحوڵڵا ڕه‌زایی.
۴-  کات و ساتوو ڕاوه‌به‌ر‌دٚ‌ه‌ی جه‌شنواره‌که‌ی: ڕۆو ۲ێ مانگه‌و که‌ڵه‌هه‌رزوو ۱۳۹۶ی سه‌عات ۲ێ دماو نیمه‌ڕۆی تا سه‌عات ۵وو دماو نیمه‌ڕۆی.ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، آموزشی، نه‌سیمووفه‌رهه‌نگوووهه‌ورامانی، ئێبراهیم شه‌مس، فه‌تحوڵڵا ڕه‌زایی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،فراخوان برگزاری دومین جشنواره شعر کودک هورامان (هاگادٚاری دوه‌مین جه‌شنواره‌و شێعره‌و زارۆڵاو هه‌ورامانی)،
دنبالک ها: هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م، شنەو فەرهەنگی(کاناڵ ڕەسمی)،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 8 آبان 1396 توسط همایون محمدنژاد
شێعرێوه جه خاتوو مەهوەش درۆستکار

چا وەختەو پەلکەکەم

         لکەش کۆرە بیەوە پەنجەو خیاڵیتەنە

     مڵکیەتم بیەن

                 تەزبێحێ دەسوو جاهێڵا

ئارۆ یۆ

            سەوای یۆتەر

                               و چن ها! یۆتەرێچ...


            ئاخ ساحێبی نەژناسیا!#مەهوەش درۆستکار

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

#وێنەو دەگاودەڵەمەرزی

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،شێعرێوه جه خاتوو مەهوەش درۆستکار،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 7 آبان 1396 توسط همایون محمدنژاد

هورامان هانه به رچه م

غه‌زه‌ڵێوه جه‌ کاکه فەرید عەباسی(فەراز)


دا بۆ وەرەقوو دەفتەروو عومریم مە
دٚە وارە
با ئی خەفەتێ من به چه‌ماتەو  نەبه‌سارە


شێعر
ێوه چنوو بۆ به گجی پەی وەروو باڵایت
حەڵقێوە  لچێ  سوورێ  بەیا  با  به قه‌نارە


دەی واچە به زوڵفات وەسێن به‌رزەنشینی
ئا  ڕووسه‌ریه   لا  به‌رە  با  تاوێ  وەزارە!


چۆڵا دەر و دەشت و هه‌وسوو باخوو هه‌ناری
مێ دڵمەرە ، بێ  تۆ مەمەنۆ  مێوە  دمارە


گردش  خه‌فه‌تا  ویروو وەهارێ کە چەنی تۆ
حەشر و حەلەلا بێ من و
تۆ و سه‌وزە نەوارە

تاوێنی سه‌روو مامەڵەکەی پەڕ جە وەفا  بی
تا  کاڵە هه‌ڵووچێ   سه‌روو  باخیت  نەگنارە

دەی ئیسە نمەی وەرموو چەمایچم مەکەریم یا
دٚ
ویرێ  تۆ   بیێ   یا   نەموو   تەرسوو  کەوڕارە

#فەرید عەباسی(فەراز)طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، فەرید عەباسی(فەراز)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،غه‌زه‌ڵێوه جه‌ کاکه فەرید عەباسی(فەراز)،
نوشته شده در تاریخ شنبه 6 آبان 1396 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 250 :: ... 2 3 4 5 6 7 8 ...