ئاتەژگا،آتشگاە:آقای صباح جباری

کوهی در دامنەی جنوبی پاوە با ارتفاع 2465متر.
باور غالب بر این است کە این کوە محل برپایی آتش های مقدس زردشتیان بودەو آتشکدەای برای نیایش و پرستش مزدیسنان.
در بلندترین قلەی این کوە، هنوز اثری از محل برافروختن آتش بە جای ماندە و وجود همین آتشدان، نظریەی زردشتی بودن این مکان را قوت بخشیدە.
نکتەای کە بایستی مورد توجە قرار گیرد،نامی است کە این مکان دارد. نام کوە ،نامی است غیر بومی کە نشان می دهد نامگذاری از سوی شهریاری های خارج از منطقە صورت گرفتە است.
در هیچ یک از زبانهای رایج در غرب ایڕان، آتش مورد استفادە قرار نگرفتە، آنچە هست:ئایر،ئەیر،ئاور،ئاگر،ئار گفتە شدە و محل آتش نیز ئایرگا،ئارگا، ئاورگا.
این محل هم بنا بە دوردست بودن از مناطق مسکونی، هم بە لحاظ شرایط توپوگرافی و اقلیمی(با توجە بە ارتفاع کوە و مسالەی برفگیر بودن) بعید مینماید محل نیایش و پرستش بودە باشد.بە ویژە آنکە میدانیم، آتشکدە های زردشتی در محلی قرار داشتەاند کە مردم بە آسانی بتوانند برای انجام فرایض روزانە بە آنجا بروند.محل مورد نظر نە تنها بە بافت مسکونی نزدیک نیست،بلکە عملا چند ماە از سال دسترسی بە آن غیر ممکن بودە است.
کافی است بە قلە ومحل آتشدان برویم،بە سادگی میتوان دید ازین محل هم کوە پراو کرماشان رو میشە دید،هم قلە های مشرف بە دشت شارەزوور، ازینرو آنچە منطقی بەنظر میرسد این است کە این محل، مکانی استراتژیک بودە و محلی برای ارسال پیام از طریق افروختن آتش(پیام ظرف چند دقیقە از شارەزوور بە آتشگاە،پراو،کوە الوند و همدان مخابرە شدە است). دلیل اینکە نام کوە نام غیر بومی است شاید بە دلیل همین موقعیت استراتژیک و نظامی آن است و بە عنوان پادگانی نظامی از سوی حکومت های خارج از منطقە نامگذاری شدە باشد.

#صباح جباریطبقه بندی: تاریخ، فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، دینی ومذهبی، سه‌باح جه‌باری،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،ئاتەژگا،آتشگاە:آقای صباح جباری،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 16 مرداد 1398 توسط همایون محمدنژاد
نفرات برتر کنکور سراسری ۱۳۹٨شهرستان های مریوان و سروآباد تا این لحظه


نفرات برتر کنکور سراسری ۱۳۹٨شهرستان های مریوان و سروآباد تا این لحظه بە شرح ذیل است:١ - گروه آزمایشی رشته علوم تجربی

زانیار عزیزی رتبه ٨
غزل امیدی نیا_رتبه ٢٩١
آرتین دادگر _رتبه ٣٠٠ 
پریسا کهنه پوشی ـ رتبه ٣٠٠ 
دیار شاەمحمدی _رتبه ۴٠٠ 
هیرو حسینی _ رتبه ۴۶۶ 
سیوان حسینی _ رتبه ۵٠٠ 
روژین آرمانپور _ رتبه ۵٠١ 
آرمین حاتمی زاده _رتبه ۵۴٧ 
سینا فتاحی _رتبه ۶٢٧ 
اوین قادری _رتبه ۶٣٢ 
یزدان کیانی پور_رتبه ٩٨٠ 
منیب مصطفایی_ رتبه ١٠٠٠ 
هانا اقبال پور _ رتبه ٢١٣٩ 

٢- گروه آزمایشی رشته انسانی

هاوژین ابراهیمی رتبه ۳۸۶ 
روژین حیدری رتبه ۶۴۸
کوثر محمدی  رتبه ٧٣٣
زانا خالقی نیا رتبه ٩۵٣
پریا گورانی رتبه ۱۱۵۴
پیمان اداک رتبه ١۵٠٠
مهران معینی رتبه ۱۳۶۱
ژینو محمدی رتبه ۱۷۳۷
سنا مرادی رتبه ۲۲۱۲ 
علی اداک رتبه  ٢٠۴٠
سیران افسری نیا رتبه ۲۸۰۰
لاوین خنجری رتبه ۲۹٦۷
فریبا امینی رتبه ٣٧٨٧
ماریه نصری رتبه ۳۷۰۹ 
هدیه سنندجی رتبه ۳٦٦۳
سیامک اداک  ١۶٧٠
آوات نویدی ٣٠٠٧
سیدمحمد مینویی ١٩٠٠
محمدامین اداک رتبه ١۵٠٠

٣- گروه آزمایشی رشته ریاضی و فیزیک

شایان دبیری رتبه ٩٢
داوود فرشگر _رتبه ۴۵۰ 
کیهان ایزدیان_رتبه ۶۸۰ 
آرزو امانی_ رتبه ۱۹۹۸
شکیلا محمدنژاد_ رتبه ۳۶۱۶
شایان عبدی _ رتبه ١۵٠٠
نیما رحیمی پنا_ رتبه ١۵٧٢
هورام فتحی_ رتبه ١۶۷۰
مبین سفرنگ_ رتبه  ۱۷۳۸ 

۴- گروه آزمایشی رشته زبان خارجه
ناصر رسول زاده رتبه ۳۰
هانا اقبال پور ۴۴۲
سیامک اداک ٩٧٠
شایان دبیری  ۵٢٧
دیانا رستمی  ۲۸۰۰

۵- رشته هنر
محمدامین اداک- رتبه ١٢٠
سینا کریمی _ رتبه ۷۳۵
همزمان با اعلام نتایج کنکور سراسری کانون قلم چی مریوان رتبه های برتر را در تمام رشته ها اعلام کرد

لیست کامل رتبه های زیر ١٠٠٠٠  https://b2n.ir/82371 سایت زریوار خبر


نتایج درخشان کانون قلم چی مریوان در کنکور ۹۸طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، اخبار، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،نفرات برتر کنکور سراسری ۱۳۹٨شهرستان های مریوان و سروآباد تا این لحظه،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 15 مرداد 1398 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۱۱۱)

خەڵکەوس
ورکەم پاش هۆرکەوت
لاشیپانوو شێعرێوە
مجیەی باخەڵەم
تلاوتل
          کەلیمێ
                  تا...... 

عاسمان 
        وەسترە چەم
نێگام 
      کاکێشانی هەنگامە کەرێ
مانگە 
     هۆروەستە پەیجەو کۆاوە
تۆشەنە زیا...!
دڵم 
     هەوری بی و 
خەیاڵم 
          تەڕ...
ڕۆجیار
      گۆرەمیت بی 
وەرم
      چەمنە چەکەریا
و
شێعرە 
 دەسێمەنە  
             مجیا باوشەو فەرامۆشی...

#شارۆ
۹۸/
٥/۸
 
ژیوایم بیەن زەردەبلۆقی
دەسێ ئاواتەکام ترەکێنێ و 
ئێڵنجەکێم وڵەو نەهەیمۆچۆڕیارە وەروو پایام

/فەڵەک مۆرەی بەد شانا وە تاڵەم/

عەینوو وەروێ 
هامنێنە وارۆ هیچ نەگێرۆش وێ
وێم وێمم پەی مەگێریۆ وێ
پێسە بەرێوە تەختینی شڕی
ژیوای سەد جارێ 
بە سیاوا وەیمەردەکاش
ماڵۆم لابەرەکاو وێشرە،

وەختێ یاوا سەرەو ئێمە
مانگە کۆراویێش ئامارە
ڕۆجیار 
دیڎێش تەقێ و
گەلاوێژ ئجۆ زەنگۆڵەوشکەشا
یۆشا نیا بە ملی مەڕیا
کەلۆ بزیۆ

عەینوو ئەسپێ شانەو مەینەتیش ڕێش بیەبۆ
چەمەڕابۆ بناوچش پەی گرینا
وەشییەکێم 
کەردێنێم ڕەشکێ کۆن و
دێنێم شانەمرە
هەر هەنگامێ و
یۆ گنۆرە
سەرەوکوویایێ و یۆ 
خ
   ل 
      بۆ
           وە

خاس مزانوو
وەختێ یاوو  
من مەنەنا
                 و
          ڕەشکێ شڕ     
                و   
        هەوارێ هاڵی.

#سوهەیب_فاروق
 
لوول وەردٚەن زڵفی تاتای شانەی یار
شای شادٚیش گەستەن نیەنش قەرار

دەوای زامی دڵ شەونەمی زارەن
ماتڵی قومپەی نەوڕەسی یارەن

کەی جمۆ لوتفش بەیۆ لاماوە
مەڵهەمێ بنیۆ سەروو زاماوە؟!

نەمەنۆ ئێش و زامی داخانش
بوو بە میراوی هانە و باخانش

چنوو جە باخش گردٚ ڕەنگێ گوڵێ
وانا بە شادٚیم قومری و بوڵبوڵێ

ساقی بگێڵۆ و بادەنۆشان بۆ
ئاشق مێمانش ئارامی گیان بۆ

ساز و ناز و مەیل پێچ وەرا پێوە
دیار بۆ دیمەن بە هەزار شێوە

یاوا بە ئاوات دەم چەنی دەمی
فاڕاوە زوڵاڵ ئاوەو زەمزەمی

"حامی" بە خەیاڵ ڕاوی وەساڵین
نامەی حەیاتش جە وەشی هاڵین

#حامی-غەریبی
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)، حامی غەریبی، سوهەیب فاروق،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱۱۱)،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 15 مرداد 1398 توسط همایون محمدنژاد
"Grammatical  Gender  in  Arabic  and  Hawrami"نشریه  آمریکایی  "International  Journal  of  Language  and  Linguistics" /د. مهدی سجادی

برای دانلود(پیاده کردن مطلب)بر روی لینک زیر کلیک کنید:

په‌ی ئه‌ره‌گێرته‌ی(ئه‌ر‌ه‌وه‌زنا‌ی)سه‌روو ئی لینکیه‌وه‌  کلیک که‌ردێ:


http://s8.picofile.com/file/8368714376/12.pdf.htmlطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، شهرها و روستاهای هورامان، دوکتورسه‌یدمه‌هدی سه‌جادی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،"Grammatical Gender in Arabic and Hawrami" نشریه آمریکایی "International Journal of Language and Linguistics" د. مهدی سجادی،
دنبالک ها: "Grammatical Gender in Arabic and Hawrami" نشریه آمریکایی "International Journal of Language and Linguistics" د. مهدی سجادی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 13 مرداد 1398 توسط همایون محمدنژاد
من چەنی ورکەی ،قەرارم بەستەن/هومایون موحەممەدنژاد

من چەنی ورکەی ،قەرارم بەستەن
...........................................................
 
ئەگەر ڕاویاروو وەشەسیایی

چێروو چەتەرەو هەسارەکانە،

ویەر کەرۆ...

پێسەو لەولاوی پێچیەو

 دەورشەرە و ماچۆش پەنە:

وەشم مسیەی...   وەشم مسیەی......!!!!

#هومایون_موحەممەدنژاد
 
 
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،من چەنی ورکەی،قەرارم بەستەن/هومایون موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 13 مرداد 1398 توسط همایون محمدنژاد
دومین جایزه کتاب سال کردستان در یک نگاە

به گزارش هەورامان هانەبەرچەم و بە نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، با رای هئیت داوران دومین جشنواره جایزه کتاب سال کردستان، در حوزه هنر و معماری ابراهیم زارعی و رضا قادر بیگ زاده برگزیده و خسرو سینا شایسته تقدیر شناخته شدند.
در حوزه تاریخ و جغرافیا نیز از محمود مبارک شاهی و صالح امین پور به عنوان افراد برگزیده و محمد مریوانی به عنوان شایسته تقدیر، تجلیل شد.
هیئت داوران همچنین جایزه ادبی خود در حوزه ترجمه ادبی، محمد رمضانی را انتخاب و عبدالخالق رحمانی و رحیم لقمانی را شایسته تقدیر معرفی کرد.
حوزه نمایشنامه این جشنواره برگزیده نداشت و مفیده مظهر شایسته تقدیر شناخته شد و در حوزه زبان‌شناسی نیز بختیار سجادی و سعید کرمی برگزیده شدند.
حوزه دین و فلسفه نیز برگزیده نداشت و زاهد ویسی شایسته تقدیر این حوزه معرفی شد.
در حوزه نقد و پژوهش بهروز چمن آرا و جمال احمدی برگزیده و فریدون حسین پناهی نیز شایسته تقدیر معرفی شدند.
با رای هیئت داوران، حوزه روانشناسی و جامعه شناسی جایزه ادبی کتاب سال کردستان برگزیده نداشت و خالد علیزاده شایسته تقدیر این بخش شناخته شد.
در حوزه داستان و رمان، قادر هدایتی برگزیده و جبار شافعی زاده نیز شایسته تقدیر معرفی شدند و در حوزه شعر نیز رضا علی پور برگزیده و کمال امینی و یونس حسینی نیز شایسته تقدیر معرفی شدند.
با رای هیئت داوران این جایزه ادبی، کافیه جوانرودی و مازیار حسنعلی برگزیده بخش ادبیات کودک و عبدالحمید و سوران سجادی و فرزاد حسن زاده نیز شایسته تقدیر شناخته شدند و در حوزه حقوق نیز کسی برگزیده نشد و تنها اسعد اردلان در این حوزه شایسته تقدیر شد.

مدیرکل دفتر توسعه کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت: ۷۰ناشر در کردستان در سال۹۷ تعداد ۳۰۰عنوان کتاب را باوجود مشکلات و سختی‌ها از جمله پنج برابر شدن قیمت کاغذ، منتشر کرده اند.
محمدجواد مرادی نیا ادامه داد: مجوز چاپ کتاب به زودی استانی می‌شود تا روند اعطای مجوز در این زمینه تسریع شود.
دبیر دومین جایزه کتاب سال کردستان در آئین پایانی این جشنواره با ارئه گزارشی، اظهار کرد: این جشنواره با هدف بسط فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، حمایت و تشویق مولفان، مترجمان، مصححان و ناشران استان و حفظ و ارتقای هویت فرهنگی برگزار شد.
رضا شجیعی ادامه داد: بعد از اتمام مهلت ارسال آثار، ۴۳۲ اثر از ۴۶ ناشر استان به دبیرخانه این جایزه ادبی ارسال شد که از آثار برتر و شایسته، تقدیر می‌شود.
فرماندار ویژه شهرستان سقز هم در مراسم اختتامیه جشنواره کتاب سال کردستان گفت: ۲۰۰میلیون تومان برای برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری در شورای برنامه ریزی شهرستان اختصاص خواهد یافت.
دومین جشنواره جایزه کتاب سال کردستان با حضور مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از مسؤولان، نویسندگان و فعالان ادبی و فرهنگی استان با معرفی برگزیدگان در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

 هەورامان هانەبەرچەم


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، اخبار، تاریخ، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،دومین جایزه کتاب سال کردستان در یک نگاە،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 13 مرداد 1398 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 380 :: ... 2 3 4 5 6 7 8 ...