‍ ‍هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
زەمین لەرزەوکرماشانی(سەلاسی باوەجانی، سەرپێڵ و زەهاب ،داڵاهو ، ڕێژاو، ئه‌زگڵە، زه‌رده‌، قەسرشیرین، ئێسلام ئاباد و شار و دەگایەکاو دەوروبەری جه ده‌نگوو سۆزداروو شاعێرا
 
وەی ڕۆ   هەمدیسان  خەزان نمانا
خەمان تاس خەم ڕووی شادی شانا

جووت ششش  خەمەن دوو و ششش هەر خەم
خەم وە بان خەم چین جین بیەن جەم

شەڵتە نیا تێخ نە سەر باخ و چەم
فیشقە بەس نە چەم وارانیوی خەم

باخ ڕەگی حەیات چەنەش کنیاوە
خەم چوون چەمەی هوون نە پاش زیاوە

دووکەڵ بەرزۆ بی هەس هەس جە باخان
خەم شادیش خەم کەرد بە ئاخ و داخان

مەینەتی دیسان خەم دا شانەرە
چوون مێمان ناوەخت کەردش یانەرە

نەدار ڕەش و ڕووت پەنجە نیا دەم
ئێساڵی چەنی بەروو سەر بێ خەم؟

خەم خەمش واردەن هەر پێسە ماری
وەشڵەی ساڵەکاو پار و پێراری

#بێهرووز موحەممەدپوور (شارۆ)

فەڵەک چەنی من ڕاس بەستەن کەڵەک
مەر من  سەنگم دان وە مینای  فەڵەک؟

زەمین پژما
سروشت پاگیرەی گرت و لەرزا
پاو تەوەنێ لوا لارە و
نیشتیمانێش وەزنا شیوەن!

وەرم خوونێش پەپووڵێوە
چرپەو مەرگی سەوزیش مرنا و
پاییزش مت باڵایمارە

زەمین یاوشا
ئاسمان هەورێو!
وەڵات تا کەی
دووکەڵ خێز بۆ؟

چوار سووچەو هیچ
سروشتیچ حەر...
گاور وێنەو من بارش لار نەبۆ!

#بێهرووز موحەممەدپوور (شارۆ)
96/8/22

بە گردوو شەرمساریەکاشوە
قووڵ
بە درێژایی تاریخی.
ئارۆ
سوور
ئیمانم ئاورد بە ئینسانی .

#مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)

زەمین  لەرزا، دڵم  لەرزا، تەماموو  بارەگای لەرزا
دلێ دیدٚەو هەواڵێنە چەموو ڕەحموو خودٚای لەرزا

چراوێ بێ دەسێ کەوتێ پەپوولێ گرد بیێ چێره‌و
قوڵنگەو بێستوونی وت کەوا و پانتۆڵوو وای لەرزا

گوڵێ کەوتێ دلێ یانەی بە خاکێوە سڕی مەردێ
به هاڕەو کۆرە پایێزێ شەوەو سەردەو گەڵای لەرزا

چەنی ئاسمانی بێ دەنگی هەسارێ مشت و مڕشا بێ
مشۆم چی حەر فەقیرێ با چەنی دەرد و به‌ڵای لەرزا

گجی ساوێوە دڕیا بێ، هەنارێ که‌وتەبێ لارە
کناچەی چێروو خاکینە جە حەسرت تا سه‌وای لەرزا

گڕەش وەردا دەر و دەشتی هەناسەو بێ کەسوو تڵفێ
تەپ و تۆزوو وەشەسیایی جە قانوونوو جەفای لەرزا

دەسێ ناما وه‌رش گێرۆ خەفتباری دڵوو شاری
مەگەر خەڵکوو چەمەو مێهری کە پەی عه‌شق و وه‌فای لەرزا

#فەرید_عەباسی

زەمین لەرزە و شەپۆلی شین بەشش زاما هەم وەڵاتم
نەبی ساڕیش زامی کۆنەم زامێ نەو کریا خەڵاتم

بە تاوانوو بێ تاوانی  وێران بی سەر و سامانم
بغەیر حەمد و سەناو زاتیت نەواتم سەردێ بە زاتم

خەتەش کێشا چیاو کوردی ئێزا زولزێلەتێل ئەرزت
بەشم دیاری کەری دەی چی مەدٚەی تۆ قورئان نەجاتم

ئێساڵ سەرپێڵ زەهاوی دڵ ئەدٚاو زامی تازەتەریا
دەمێن نەزمش نیا کوردم پەرێشانوو سڕ و ماتم

تازە زامم مەکولنەو هەم لەشم زامش هەزار زاما
قڕان با بەی وەسێن زامێ بەهانەن حەشر و سێڕاتم

بەمۆ زاری کەرۆ هەمتەر بەڵام ئیجار پەی زەهاوی
وەشیش کۆن داڵەهۆ عەشقی مەحاڵا هات و نەهاتم

وە کام بیستوون بناڵێنم شیویاس شارێ شیرینم
چەنێ فەرهاد وەیرە کوشیاس نەمەنیە دی کەراماتم

ڕێزیاس دارەیلێ لیموو ئەڕا ئەڵوەند سوورە ئاوی
دەسەڵاتێک نەیرێ فەیسەڵ شەفای زامتانە ئاواتم

#فەیسەڵ_هێدایەتی

خەم
نە خەمم سانا  و  نەگێڵانیش  پەی
بەڵام هەرخەمەن زوو مەیۆ پەی پەی

خەم وارا پەرێم  بە خەم ڕژیانی
دنیانە  چەنی  خەما  گژیانی

دڵ  جە مەینەتا  هەر   نەسەیاوە
کێشەو ماجەرام  هەر   نەبڕیاوە

هەرچن گێڵانی شۆنەو شاۮیرە
خەم ئاما جواب چالای  واریرە

واتم ئەر خەمە چی واز نماری
ئێۮ تەمام مەبۆ کۆڵێو تەرماری

یەکجار پۆشانت یانەی  گەۮاییم
بەخەم پیرت کەرد عمروو دنیاییم

زوخاوم  کەیلەن نەتۆتۆی دڵدا
جاگیرەن نەتۆی  باخەکەی گوڵدا

عاسی بیەنان جە دەردوو  خەمی
فوارەش بەستەن ئەسرینوو چەمی

بەرشیەیم  نیەن  دەسوو  خەماوە
بە خەمی  کۆنە  سەرەم   نەنیاوە

پاسە  مەزانۆ  هەر  من  هەنانی
بە ئاخ و داخێ پیرش  کەردانی

گاوگەرەم بینان پەی خەرمانی خەم
هەرچن مەهاڕوش چەنەش مەبۆ کەم

هەر گیسای  ناسش  وەڵین  کۆنە بۆ
یۆتەر   هۆرمۮۆ    کۆنەت  ویرنە بۆ

#ئۆسمان  ڕەحیمی هەجیجی

وەڵاتوو منەنە
         
خەڵکم تا مەنەن
                  ڕۆڵەو خەمین
هەتا هەتان
                مەبڕیۆوه جه شۆتی

ئەر بڕیۆیچوه مەردەشۆتا!

بە چەم وینمێ: زام زامی ساڕێش کەرۆ
      مەردە مەردەی لاونۆوه

و سەمفونی ژیوای
             تەقەو تەوەنا هەژنۆ

واچدێ پایێز سیاو پۆشۆ
                   ئێمە بە زەردیچ مەساچمێ

#مه‌هوه‌ش_درۆستکار

رۆڵەی جــــــــــــوانم  دید٘ە ڕاسەکەم
چی  نمەی نەگۆ بــــــــۆی هەناسەکەم

رۆڵە ، کـــــــەی  واد٘ەو کۆچی بێ ئاڕۆ؟
بد٘یە دەروونم خـــــەم  چــەنەش وارۆ

کۆچەکەت  جەرگش کـــــــەرد٘ا بریانی
پەلەت کــــــــەرد ئازیز جیات ئاستانی

خود٘ات چـــ ـەنی بۆ پەپوولەو شاد٘یم
ئاوێرت  وەردا دڵەی خەمــــــــــــاویم 

  #یاوەر هەورامی

شیوەنوو  زەهاوی

هانا هەی (خانا) ٭ کەی  وەختی خاوەن
شیرین شیوەنی قە ســــــر و زەهاوەن
به هوون گۆڵ ڕەنگەن باڵــــای نازاران
شیوەن سەرکێشان  یانەش  نەو یاران
هۆر گێره  خامه وێت ئاسا  پڕ ج
ۆش
شینی سەد فەرهاد بــاوەره وەهۆش
واچه (سەی یاقوو)٭ ماهیدەشتی تۆ
سامان سا بی ناز کەوتەن  لـە پەرۆ
کۆرپه نەباوەش ســــــەردی نازاران
بی شین و کەفەن گــــیان مەسپاران
بە واتەی قە
د٘یم تا  گــــــاوی ماوی
پەنجەشا   پێکان  ئایــــــر و  ئاوی
ئەوەند ئازیزان سووتەن بـــــێ تاوان 
سەد٘ شیرین وه خاک پاشـــان نیاوان
وشکامەی ئەسرین یاوا  چێش کەرمێ
مەر پەنا وه فەرد (مەعدوومـی) بەرمێ
مەر حەر (مەولەوی) ئی لوســی تاوو
جاریه نە سە
د٘  جار ئـیـنەی  فەرماوو:
کوورەی دڵ گەرمی جۆش سەختشەن
پەی  فێنکی دڵ شـیوەن  وەختشەن
داد نمە
د٘ۆ  داد٘ خاس  مەعلوومەن لێم
دمای وێم پەرێم هیچ کەس وێنەی وێم

       #موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

دید٘ەم "ڕێژاو"ەن ڕۆخسارم زەرد٘"ەن
جە دووری " یاران" پیران"م کەرد٘ەن
#مامۆسامەولەوی
شیوەن پەی ئێشی
هەی ڕۆ هەی ڕۆمەن شارەکەم زەهاو
جە وەرمی شیرین کێت نەلان نە خاو
شارەکوو مێهریت بی بە یانەی غەم
ئەرزو ئاسمان پەی تۆ بی ماتەم
ئزگڵە , بەمۆ  , سەلاس , باوجان
یەک ئانوو یەک دەم گردش بی وێران
دیسان سەر جە نۆ زامدار بی خاکم
زامش کولیاوە کوردی چاک چاکم
هرسەو چەمەکاو  زاروڵەی ساوا
دیم بە چەم جەرگم بە تیر ئشکاوا
ئاخم پەی داخی زامەکەی سەرپێڵ
شیویا شاذی یانەی هەزار خێڵ
ئەی کوردی هەژار دەرون پر جە ئێش
کام قەووم وێنەی تۆ دڵش بیەن ڕێش
سەراو هەورامی هەژاری کرووڵ
تا تاوی پیمە پەی وێت هەڕ و خووڵ
زام و ئی کوردا تەمامیش نیەن
ئێش و ڕێشی کورد ساڕێشیش نیەن

#سەراو هەورامی / داریان

بەیتولحەزان

دەک فەڵەک چوون من ڕەنگت بۆ خەزان
بەرگت   سیاو   بۆ    بەد٘کاری   نەزان

چێش بێ تاونات پەی نەسڵوو کوردی
زەمین   و   زەمان  چەنەت  ناڕەزان؟!

بوومەلەرزەت وست ئەو کوردەواری
بەندی دڵ بڕیا سەر وەختی ئەزان

هێشتا زامی کۆن نەویەبێ ساڕێژ
ڕۆژهەڵاتت کەرد وە بەیتولحەزان

چێشت   هەن  دەلیل بڕ  و  بەهانە
ڕاس واچەم پەنە تۆ شای کەسنەزان؟

تەنیا سەیل مەنەن با  ئاد٘یچ بەیەو
"ئەدیب" پەی قارت  ڕەزا  بە  قەزان

ڕیشێ ئاواتام جە  ئەوەڵ خاستەر
چووزێ  کەراوە  بە ئێزنی  یەزان

#موحەممەد خدری داریان


زەردی خەزانی ڕەنگی پاییزا
شیوەن و ڕۆڕۆ، کوچی ئازیزا

دیسان هاواری کوردی هەژارا
کوردەسان ماتەم دڵ ئازیەت بارا

مەرگی بێ واد٘ەی جوان و پیران
پووکاڵاوێم  با  یانێ  بیێ  وێران

زامانی کوردان جە نۆ کۆلیاوە
شیوەن و ناڵەن  وەڵات زڕیاوە

هەڵەبجەی تازە و  ئەنفالی بێ شۆن
سەر ڕژیای نە خاک هووناوانی تۆن

یاڕەب یە چێشەن کوردی تاوانش؟
قەتڵ  و  عام  کریۆ  سنیۆ  گیانش

بە بوومەلەرزە   یا  کیمیاباران
بە ناهەق  یاڕەب کریا تیرباران

تا  کەی  سیاپۆش دڵ  ئازیەتباری؟
تا  کەی بە کوشتەی کوردی هەژاری؟

#خەمبار هەجیجی

ناشوکری نەبۆ جەوچێرسات خود٘ایا
نەکریێ  ئەزەڵ  ئەر  کورد  نەویایا؟!

سەتتاری قەهار ئەی پەروەردگار
بەزەیێت بەیەو بە کوردی هەژار

بوومەلەرزەی قۆرس یا هەرەسی کۆ
یا شەڕ  و  شۆری  بەد٘کاری  بەد٘خۆ

گردت کەرد دووچار بە کوردی هەژار
شوکرم بە کارت ئەی پەروەردگار

نموونەش قەسر و هەم سەرپێڵ زەهاو
خەڵکی  ئاوارەش  بێ  نان و  بێ  ئاو

سەلاس،باوەجان،داڵاهۆی ڕەش پۆش
زامی کرماشان کێ ساڕێش کەرۆش؟!

بە دەم ئاسانەن واچی چەن هەزار
جە خەڵک کۆشیان و زەخمی و بریندار

ئانیچ مەنێنێ تەنیا  و  بێچارە
ماوا و موڵک وێران گردشا ئاوارە

ئەی برا و واڵەی کورد و کوردزوان
هام خەمێتانمێ  بە دڵ و  بە گیان

سەیوان جە  سنە،  بە  دڵیە  خەمین
پەی خەمی کوردان کەرۆ زاری و شین

#سەیوان ئێبراهیمی(گواز)  

بە  وەڵاتەکەیم   تەسلیەت   ماچــــــوو
هەژارنا و قانێع بە گرد چێو ساچـــــوو
تەسلیەت ماچوو کرماشانـــەکـــەم
ئاڵا  هۆرگیری  شان  بە شـــانــەکەم
قار ئاما و قۆمنـا جــە ئــاو و خاکم
خەم نەنیشتە بێ لاشــەی هیلاکم
نەزمی  بێ  بەزمی وەڵاتم  بەزناش
کام یاو و لـەرز بی خەڵاتم لەرزناش
لەرزش وست نە دڵ یاری نازارم
جە تەن مەسرەوۆ ئێش و ئازارم
کوردەواریم ڕۆ،کەوت کۆسی سەختش
کۆتووپڕ کۆریاوە کۆرپەلەی نەختش
فەڵەک نەپەرسا وەخت و بێ وەختش
بە تاراج بریا، جەور،  تاج و تەختش

#حەسەن عەزیزی(خەیات)

تاڵەن هەی تاڵەن ، کوردم خەمبارەن
وینەی شەو چ خەم ڕۆێمیش تارەن

خەمێ چەم‌چـەرمە ڕیمان بەر ئامان
شەرمش نییەن ک کوردم  بێ‌ یارەن

معنی :

تلخ است و هِی تلخ است ، ملّت کورد من غمبار است
روز من هم از غم همچون شب تار است

"غم"ِ چشم‌سفید و بی‌حیا بە روی ما درآمدە است
هیچ شرمش نیست کە ملت کورد ما بی‌کس و یار است .

#حامی نیکبه‌خت عه‌بدولمه‌لکی
1396/۸/۲٥
وە داخ کەس و کاری کوردم ک نە ئی بومە‌لەرزە مەردیە و یانە و کاشانەشان سەرشان ڕمیا .
مازەندەران ـ چوارقەڵای عەبدولمەلێکی ، زاغمەرز
فەڵەک هەتا کەی فەڵەک هەتا کەی
زام سەروو زامی میاونی پەی پەی

مەگەر مەزانی  سەر تاپا  زامم
ورد و هان بیەن ئازای ئەند٘امم

زامی ئەمجارەت تەمام کاریەن
هاوار   و  ناڵەی   کوردەواریەن

بە   بوومەلەرزە   لەرزا  وەڵاتم
شیوەن و ڕۆڕۆ  بی بە  خەڵاتم

حێکمەتی کارت  هەر  وێت  مزانی
هەر جار بە نۆعێ  دەردێ  مرمانی

#شاهۆ مه‌عازیطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، دینی ومذهبی، تسلیت ها، مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)، فەرید عەباسی(فەراز)، موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی، بێهرووز محەمەدپوور(شارۆ)، مامۆسایاوه‌ر هه‌ورامی، مامۆسا عەدەمی(مه‌جیدبه‌گ هێدایه‌تی)، کاوه شکری(سەراو هەورامی)، سه‌لیم هه‌جیجی(خه‌مبار)، حامی نیکبه‌خت عه‌بدولمه‌لکی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،زەمین لەرزەوکرماشانی جه ده‌نگوو سۆزداروو شاعێرا،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 آبان 1396 توسط همایون محمدنژاد
بە گزارش'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'هفته‌نامه‌ی ئاوات شمارە٥٢ -سال دوم یکشنبه ۳٠مهرماە۱۳۹۶وارد بازار فضای رسانه ای گردید.دراین شماره آثاری از آقایان:عادل محمدپور،همایون محمدنژاد،محمدشریف علی رمایی منتشر گردیده است.

هفتەنامەی ئاواتطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، جفرافیا، تبریکات، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، هومایون موحەممەدنژاد، عادڵ موحەممەدپوور، موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،وەز تەکنای جە هەورامانەنە/هومایون موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 آبان 1396 توسط همایون محمدنژاد
هفتەنامەی ئاوات    مه‌ریوانه‌که‌مان

وەز تەکنای جە هەورامانەنە/هومایون موحەممەدنژاد

هەورامان جە بۆنەو هەوای وەش و کویسانیش و وارای واران و وەروەو کەش و کۆیش ، یۆ جە وەشتەرین یاگەکاو کوردەسانیا، جە سایەو هۆرتەقاو هانەکاش و ئاوەو وەروۆکویسانەکاش ، چەم و دەرەکێش پەڕێنێ جە دار و درەخت و گیوا و سەوزەڵانی ،فره بیەی باخ و مڵکوو هەورامانی دیاردەو فێنکی و وەش یاگەیێ هەورامانیا.
هەورامان ،جە چوار وەرزووساڵی، دیمەنش زەریف و بێ وێنەن،هەر ئەپی بۆنەو خەڵکی فره جە چیلاوچەولایەو سەردانەش کەرا،وەهارووهەورامانی چەنی ئەوەژیواو تەبێعەت و سرووشتی بە وەشتەرین وێنە،وێش مرمانۆ و بەهەشت ئاسا ،گوڵ وگوڵزار وسەوزایی بێ ئەند٘از کەش و کۆ وکەمری ڕازنۆوە،و ڕاویەرەکاش بە بۆوەو وەشوو گوراڵا و وانایەو دەنگوو وەشۆ پەلەوەرەکاش، خێرئامای مێمانەکاش کەرۆ،و ئاوەوهانە و هانەچەمەکاش مانیایی سەفەری لابەرۆ و قرمە و هاژەو ڕۆخانە و تافوو کویسانەکاش،تێکەڵ چەنی دەنگوو بەقۆ کۆسار وسیاوچەمانەو گۆرانی واچەکاش، ڕۆح و ڕەوانی سەینۆوە.
هفتەنامەی ئاوات


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،وەز تەکنای جە هەورامانەنە/هومایون موحەممەدنژاد،
دنبالک ها: قه‌ڵه‌موو هه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 مهر 1396 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
جەشنوارەو شێعرەو زارۆڵاو هەورامانی،
مانگەو کەڵەهەرزوو ئێساڵی(96)ک.ڕ جە شاروو پاوەینە ملۆ ڕاوە


بە پاو هه‌واڵوو کاکه‌فه‌تحوڵڵا ڕه‌زایی په‌ی'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'ی جەشنوارەو شێعرەو زارۆڵاو هەورامانی، مانگەو کەڵەهەرزوو ئێساڵی(96)ک.ڕ جە پاوەنە ملۆ ڕاوە.

"بە نامێ خوۮای"
سڵام و ئەدەب و ئێحترام پەی گردوو بەشداراو تاقمەی، خێر بەیدێ سەروو چەما.
ــــــ
ئازیزا!
قەرارا مۆئەسێسەو فەرهەنگی ئەدەبی نەسیموو فەرهەنگوو هەورامانی، جەشنوارەو شێعرەو زارۆڵاو هەورامانی، مانگەو کەڵەهەرزوو ئێساڵی(96)ک.ڕ جە پاوەنە بەرۆ ڕاوە، ئی تاقمە تایبەتا بە جەشنوارەکەی.
جە گردوو دڵسۆزاو هەورامانی داواکارەنا چی ڕایەنە هامکاریما کەرا.
ـــــ
ئا شێعرێ شیاو جەشنوارەکەی با چی تاقمەنە منریارە، داواکارەنا کەڵکشا چنە گێردێ.طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، آموزشی، مۆئه‌سێسه‌وقه‌ڵه‌مووهه‌ورامانی ، فه‌تحوڵڵا ڕه‌زایی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،مانگەو کەڵەهەرزوو ئێساڵی(96)ک.ڕ جە پاوەنە ملۆ ڕاوە،جەشنوارەو شێعرەو زارۆڵاو هەورامانی،
دنبالک ها: جەشنوارەو شێعرەو زارۆڵاو هەورامانی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 مهر 1396 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌ممراسم"انارانه داریان"هورامان در نیمه اول آبان۹۶برگزارمی شود.
بە گزارش'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م' وبه نقل از آقای محمد کریمی مراسم"انارانه داریان" در روز ۱۳ آبان ۹۶برگزارمی شود.
برنامه های در نظر گرفته شده برای مراسم:

برپایی نمایشگاه شامل غرفه های :
بهترین نوع انار کشور
مراحل تهیه رب انار ارگانیک و درجه یک
سبد بافی صنعت ثبت شده ملی داریان
صنایع دستی
عسل خالص و درجه یک
بهترین نوع گیوه
نان محلی و کلانه
نمایش لباس محلی

نهار

سرو بهترین نوع انار

پیاده روی در کوچه باغهای با صفای داریان

سرو یک غذای محلی و گرم به عنوان عصرانه

و اجرای برنامه های متنوع و متفاوت در طول برگزاری

محل اجرای مراسم:
سرچشمه اصلی روستای داریان
مکانی بکر و باصفا و کم نظیر

جهت هماهنگی با شماره زیر تماس بگیرید:
۰۹۱۸
۹۹۲۱۲۷۷  مادح محمدی
با حضور در این انارانه خاطره ای زیبا از گردشگری را برای خود رقم بزنید.
   
    منتظر حضورتان هستیمهه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

ساخت تندیس انار در ورودی روستای گردشکری داریان هورامان
توسط شورا ودهیاری روستای داریان


طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، اخبار، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 مهر 1396 توسط همایون محمدنژاد
وه‌شڵه‌ی به جارا !:شێعرێوه جه کاکه هومایون موحەممەدنژاد


وه‌شڵه‌ی به جارا !

چن  وەش   بێ   جاری جاران
لوێنمێ       بەرزە        دیاران

بە   وەشی    و   چەپڵەکوای
دەس    گێرێنمێ ،   هۆرپڕای

وەشی و  شاد٘ی بەشما بێ
کەیف و سەیران  گەشما بێ

کێڵێ  کەرێنمێ ، وەش وەش
بازێ   بەرێنمێ ،  بەش بەش

تەڵان  بە  تەڵان  ،   پڕێنمێ
بانە     و   بانێ ،   چڕێنمێ

شاهۆ  و    سارۆ   ،  پێوەرە
ماچا    سەربەرز      بزیەرە

وەهار     دیسان      ئاماوە
زمسان    بارش     پێچیاوە

ڕۆجیار  گەرماش    هۆرداوە
وەروە    نەمەن    کەشاوە

نەورۆز    ئاما   جە     ڕاوە
هەراڵە    چووزەش   زیاوە


#هومایون موحەممەدنژادطبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،وه‌شڵه‌ی به جارا !:شێعرێوه جه کاکه هومایون موحەممەدنژاد،
دنبالک ها: قه‌ڵه‌موو هه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ شنبه 29 مهر 1396 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
بازگشت آقای عدنان خدامرادی داور بین المللی کشتی آزاد و فرنگی از مسابقات پیشکسوتان جهان

بازگشت آقای عدنان  خدامرادی داوربین المللی کشتی آزاد و فرنگی از مسابقات پیشکسوتان جهان که درکشورربلغارستان برگزار شده بود؛درضمن ایشان اهل روستای دزآور(زاور)از توابع بخش نوسود شهرستان پاوە ساکن شهرمریوان می باشند.

ادامه مطلب

طبقه بندی: اجتماعی، تاریخ، اخبار، تبریکات، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، ورزشی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،بازگشت آقای عدنان خدامرادی داور بین المللی کشتی آزاد و فرنگی از مسابقات پیشکسوتان جهان،
نوشته شده در تاریخ شنبه 29 مهر 1396 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 250 :: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...