‍ ‍هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
زەمین لەرزەوکرماشانی(سەلاسی باوەجانی، سەرپێڵ و زەهاب ،داڵاهو ، ڕێژاو، ئه‌زگڵە، زه‌رده‌، قەسرشیرین، ئێسلام ئاباد و شار و دەگایەکاو دەوروبەری جه ده‌نگوو سۆزداروو شاعێرا
 
وەی ڕۆ   هەمدیسان  خەزان نمانا
خەمان تاس خەم ڕووی شادی شانا

جووت ششش  خەمەن دوو و ششش هەر خەم
خەم وە بان خەم چین جین بیەن جەم

شەڵتە نیا تێخ نە سەر باخ و چەم
فیشقە بەس نە چەم وارانیوی خەم

باخ ڕەگی حەیات چەنەش کنیاوە
خەم چوون چەمەی هوون نە پاش زیاوە

دووکەڵ بەرزۆ بی هەس هەس جە باخان
خەم شادیش خەم کەرد بە ئاخ و داخان

مەینەتی دیسان خەم دا شانەرە
چوون مێمان ناوەخت کەردش یانەرە

نەدار ڕەش و ڕووت پەنجە نیا دەم
ئێساڵی چەنی بەروو سەر بێ خەم؟

خەم خەمش واردەن هەر پێسە ماری
وەشڵەی ساڵەکاو پار و پێراری

#بێهرووز موحەممەدپوور (شارۆ)

فەڵەک چەنی من ڕاس بەستەن کەڵەک
مەر من  سەنگم دان وە مینای  فەڵەک؟

زەمین پژما
سروشت پاگیرەی گرت و لەرزا
پاو تەوەنێ لوا لارە و
نیشتیمانێش وەزنا شیوەن!

وەرم خوونێش پەپووڵێوە
چرپەو مەرگی سەوزیش مرنا و
پاییزش مت باڵایمارە

زەمین یاوشا
ئاسمان هەورێو!
وەڵات تا کەی
دووکەڵ خێز بۆ؟

چوار سووچەو هیچ
سروشتیچ حەر...
گاور وێنەو من بارش لار نەبۆ!

#بێهرووز موحەممەدپوور (شارۆ)
96/8/22

بە گردوو شەرمساریەکاشوە
قووڵ
بە درێژایی تاریخی.
ئارۆ
سوور
ئیمانم ئاورد بە ئینسانی .

#مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)

زەمین  لەرزا، دڵم  لەرزا، تەماموو  بارەگای لەرزا
دلێ دیدٚەو هەواڵێنە چەموو ڕەحموو خودٚای لەرزا

چراوێ بێ دەسێ کەوتێ پەپوولێ گرد بیێ چێره‌و
قوڵنگەو بێستوونی وت کەوا و پانتۆڵوو وای لەرزا

گوڵێ کەوتێ دلێ یانەی بە خاکێوە سڕی مەردێ
به هاڕەو کۆرە پایێزێ شەوەو سەردەو گەڵای لەرزا

چەنی ئاسمانی بێ دەنگی هەسارێ مشت و مڕشا بێ
مشۆم چی حەر فەقیرێ با چەنی دەرد و به‌ڵای لەرزا

گجی ساوێوە دڕیا بێ، هەنارێ که‌وتەبێ لارە
کناچەی چێروو خاکینە جە حەسرت تا سه‌وای لەرزا

گڕەش وەردا دەر و دەشتی هەناسەو بێ کەسوو تڵفێ
تەپ و تۆزوو وەشەسیایی جە قانوونوو جەفای لەرزا

دەسێ ناما وه‌رش گێرۆ خەفتباری دڵوو شاری
مەگەر خەڵکوو چەمەو مێهری کە پەی عه‌شق و وه‌فای لەرزا

#فەرید_عەباسی

زەمین لەرزە و شەپۆلی شین بەشش زاما هەم وەڵاتم
نەبی ساڕیش زامی کۆنەم زامێ نەو کریا خەڵاتم

بە تاوانوو بێ تاوانی  وێران بی سەر و سامانم
بغەیر حەمد و سەناو زاتیت نەواتم سەردێ بە زاتم

خەتەش کێشا چیاو کوردی ئێزا زولزێلەتێل ئەرزت
بەشم دیاری کەری دەی چی مەدٚەی تۆ قورئان نەجاتم

ئێساڵ سەرپێڵ زەهاوی دڵ ئەدٚاو زامی تازەتەریا
دەمێن نەزمش نیا کوردم پەرێشانوو سڕ و ماتم

تازە زامم مەکولنەو هەم لەشم زامش هەزار زاما
قڕان با بەی وەسێن زامێ بەهانەن حەشر و سێڕاتم

بەمۆ زاری کەرۆ هەمتەر بەڵام ئیجار پەی زەهاوی
وەشیش کۆن داڵەهۆ عەشقی مەحاڵا هات و نەهاتم

وە کام بیستوون بناڵێنم شیویاس شارێ شیرینم
چەنێ فەرهاد وەیرە کوشیاس نەمەنیە دی کەراماتم

ڕێزیاس دارەیلێ لیموو ئەڕا ئەڵوەند سوورە ئاوی
دەسەڵاتێک نەیرێ فەیسەڵ شەفای زامتانە ئاواتم

#فەیسەڵ_هێدایەتی

خەم
نە خەمم سانا  و  نەگێڵانیش  پەی
بەڵام هەرخەمەن زوو مەیۆ پەی پەی

خەم وارا پەرێم  بە خەم ڕژیانی
دنیانە  چەنی  خەما  گژیانی

دڵ  جە مەینەتا  هەر   نەسەیاوە
کێشەو ماجەرام  هەر   نەبڕیاوە

هەرچن گێڵانی شۆنەو شاۮیرە
خەم ئاما جواب چالای  واریرە

واتم ئەر خەمە چی واز نماری
ئێۮ تەمام مەبۆ کۆڵێو تەرماری

یەکجار پۆشانت یانەی  گەۮاییم
بەخەم پیرت کەرد عمروو دنیاییم

زوخاوم  کەیلەن نەتۆتۆی دڵدا
جاگیرەن نەتۆی  باخەکەی گوڵدا

عاسی بیەنان جە دەردوو  خەمی
فوارەش بەستەن ئەسرینوو چەمی

بەرشیەیم  نیەن  دەسوو  خەماوە
بە خەمی  کۆنە  سەرەم   نەنیاوە

پاسە  مەزانۆ  هەر  من  هەنانی
بە ئاخ و داخێ پیرش  کەردانی

گاوگەرەم بینان پەی خەرمانی خەم
هەرچن مەهاڕوش چەنەش مەبۆ کەم

هەر گیسای  ناسش  وەڵین  کۆنە بۆ
یۆتەر   هۆرمۮۆ    کۆنەت  ویرنە بۆ

#ئۆسمان  ڕەحیمی هەجیجی

وەڵاتوو منەنە
         
خەڵکم تا مەنەن
                  ڕۆڵەو خەمین
هەتا هەتان
                مەبڕیۆوه جه شۆتی

ئەر بڕیۆیچوه مەردەشۆتا!

بە چەم وینمێ: زام زامی ساڕێش کەرۆ
      مەردە مەردەی لاونۆوه

و سەمفونی ژیوای
             تەقەو تەوەنا هەژنۆ

واچدێ پایێز سیاو پۆشۆ
                   ئێمە بە زەردیچ مەساچمێ

#مه‌هوه‌ش_درۆستکار

رۆڵەی جــــــــــــوانم  دید٘ە ڕاسەکەم
چی  نمەی نەگۆ بــــــــۆی هەناسەکەم

رۆڵە ، کـــــــەی  واد٘ەو کۆچی بێ ئاڕۆ؟
بد٘یە دەروونم خـــــەم  چــەنەش وارۆ

کۆچەکەت  جەرگش کـــــــەرد٘ا بریانی
پەلەت کــــــــەرد ئازیز جیات ئاستانی

خود٘ات چـــ ـەنی بۆ پەپوولەو شاد٘یم
ئاوێرت  وەردا دڵەی خەمــــــــــــاویم 

  #یاوەر هەورامی

شیوەنوو  زەهاوی

هانا هەی (خانا) ٭ کەی  وەختی خاوەن
شیرین شیوەنی قە ســــــر و زەهاوەن
به هوون گۆڵ ڕەنگەن باڵــــای نازاران
شیوەن سەرکێشان  یانەش  نەو یاران
هۆر گێره  خامه وێت ئاسا  پڕ ج
ۆش
شینی سەد فەرهاد بــاوەره وەهۆش
واچه (سەی یاقوو)٭ ماهیدەشتی تۆ
سامان سا بی ناز کەوتەن  لـە پەرۆ
کۆرپه نەباوەش ســــــەردی نازاران
بی شین و کەفەن گــــیان مەسپاران
بە واتەی قە
د٘یم تا  گــــــاوی ماوی
پەنجەشا   پێکان  ئایــــــر و  ئاوی
ئەوەند ئازیزان سووتەن بـــــێ تاوان 
سەد٘ شیرین وه خاک پاشـــان نیاوان
وشکامەی ئەسرین یاوا  چێش کەرمێ
مەر پەنا وه فەرد (مەعدوومـی) بەرمێ
مەر حەر (مەولەوی) ئی لوســی تاوو
جاریه نە سە
د٘  جار ئـیـنەی  فەرماوو:
کوورەی دڵ گەرمی جۆش سەختشەن
پەی  فێنکی دڵ شـیوەن  وەختشەن
داد نمە
د٘ۆ  داد٘ خاس  مەعلوومەن لێم
دمای وێم پەرێم هیچ کەس وێنەی وێم

       #موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

دید٘ەم "ڕێژاو"ەن ڕۆخسارم زەرد٘"ەن
جە دووری " یاران" پیران"م کەرد٘ەن
#مامۆسامەولەوی
شیوەن پەی ئێشی
هەی ڕۆ هەی ڕۆمەن شارەکەم زەهاو
جە وەرمی شیرین کێت نەلان نە خاو
شارەکوو مێهریت بی بە یانەی غەم
ئەرزو ئاسمان پەی تۆ بی ماتەم
ئزگڵە , بەمۆ  , سەلاس , باوجان
یەک ئانوو یەک دەم گردش بی وێران
دیسان سەر جە نۆ زامدار بی خاکم
زامش کولیاوە کوردی چاک چاکم
هرسەو چەمەکاو  زاروڵەی ساوا
دیم بە چەم جەرگم بە تیر ئشکاوا
ئاخم پەی داخی زامەکەی سەرپێڵ
شیویا شاذی یانەی هەزار خێڵ
ئەی کوردی هەژار دەرون پر جە ئێش
کام قەووم وێنەی تۆ دڵش بیەن ڕێش
سەراو هەورامی هەژاری کرووڵ
تا تاوی پیمە پەی وێت هەڕ و خووڵ
زام و ئی کوردا تەمامیش نیەن
ئێش و ڕێشی کورد ساڕێشیش نیەن

#سەراو هەورامی / داریان

بەیتولحەزان

دەک فەڵەک چوون من ڕەنگت بۆ خەزان
بەرگت   سیاو   بۆ    بەد٘کاری   نەزان

چێش بێ تاونات پەی نەسڵوو کوردی
زەمین   و   زەمان  چەنەت  ناڕەزان؟!

بوومەلەرزەت وست ئەو کوردەواری
بەندی دڵ بڕیا سەر وەختی ئەزان

هێشتا زامی کۆن نەویەبێ ساڕێژ
ڕۆژهەڵاتت کەرد وە بەیتولحەزان

چێشت   هەن  دەلیل بڕ  و  بەهانە
ڕاس واچەم پەنە تۆ شای کەسنەزان؟

تەنیا سەیل مەنەن با  ئاد٘یچ بەیەو
"ئەدیب" پەی قارت  ڕەزا  بە  قەزان

ڕیشێ ئاواتام جە  ئەوەڵ خاستەر
چووزێ  کەراوە  بە ئێزنی  یەزان

#موحەممەد خدری داریان


زەردی خەزانی ڕەنگی پاییزا
شیوەن و ڕۆڕۆ، کوچی ئازیزا

دیسان هاواری کوردی هەژارا
کوردەسان ماتەم دڵ ئازیەت بارا

مەرگی بێ واد٘ەی جوان و پیران
پووکاڵاوێم  با  یانێ  بیێ  وێران

زامانی کوردان جە نۆ کۆلیاوە
شیوەن و ناڵەن  وەڵات زڕیاوە

هەڵەبجەی تازە و  ئەنفالی بێ شۆن
سەر ڕژیای نە خاک هووناوانی تۆن

یاڕەب یە چێشەن کوردی تاوانش؟
قەتڵ  و  عام  کریۆ  سنیۆ  گیانش

بە بوومەلەرزە   یا  کیمیاباران
بە ناهەق  یاڕەب کریا تیرباران

تا  کەی  سیاپۆش دڵ  ئازیەتباری؟
تا  کەی بە کوشتەی کوردی هەژاری؟

#خەمبار هەجیجی

ناشوکری نەبۆ جەوچێرسات خود٘ایا
نەکریێ  ئەزەڵ  ئەر  کورد  نەویایا؟!

سەتتاری قەهار ئەی پەروەردگار
بەزەیێت بەیەو بە کوردی هەژار

بوومەلەرزەی قۆرس یا هەرەسی کۆ
یا شەڕ  و  شۆری  بەد٘کاری  بەد٘خۆ

گردت کەرد دووچار بە کوردی هەژار
شوکرم بە کارت ئەی پەروەردگار

نموونەش قەسر و هەم سەرپێڵ زەهاو
خەڵکی  ئاوارەش  بێ  نان و  بێ  ئاو

سەلاس،باوەجان،داڵاهۆی ڕەش پۆش
زامی کرماشان کێ ساڕێش کەرۆش؟!

بە دەم ئاسانەن واچی چەن هەزار
جە خەڵک کۆشیان و زەخمی و بریندار

ئانیچ مەنێنێ تەنیا  و  بێچارە
ماوا و موڵک وێران گردشا ئاوارە

ئەی برا و واڵەی کورد و کوردزوان
هام خەمێتانمێ  بە دڵ و  بە گیان

سەیوان جە  سنە،  بە  دڵیە  خەمین
پەی خەمی کوردان کەرۆ زاری و شین

#سەیوان ئێبراهیمی(گواز)  

بە  وەڵاتەکەیم   تەسلیەت   ماچــــــوو
هەژارنا و قانێع بە گرد چێو ساچـــــوو
تەسلیەت ماچوو کرماشانـــەکـــەم
ئاڵا  هۆرگیری  شان  بە شـــانــەکەم
قار ئاما و قۆمنـا جــە ئــاو و خاکم
خەم نەنیشتە بێ لاشــەی هیلاکم
نەزمی  بێ  بەزمی وەڵاتم  بەزناش
کام یاو و لـەرز بی خەڵاتم لەرزناش
لەرزش وست نە دڵ یاری نازارم
جە تەن مەسرەوۆ ئێش و ئازارم
کوردەواریم ڕۆ،کەوت کۆسی سەختش
کۆتووپڕ کۆریاوە کۆرپەلەی نەختش
فەڵەک نەپەرسا وەخت و بێ وەختش
بە تاراج بریا، جەور،  تاج و تەختش

#حەسەن عەزیزی(خەیات)

تاڵەن هەی تاڵەن ، کوردم خەمبارەن
وینەی شەو چ خەم ڕۆێمیش تارەن

خەمێ چەم‌چـەرمە ڕیمان بەر ئامان
شەرمش نییەن ک کوردم  بێ‌ یارەن

معنی :

تلخ است و هِی تلخ است ، ملّت کورد من غمبار است
روز من هم از غم همچون شب تار است

"غم"ِ چشم‌سفید و بی‌حیا بە روی ما درآمدە است
هیچ شرمش نیست کە ملت کورد ما بی‌کس و یار است .

#حامی نیکبه‌خت عه‌بدولمه‌لکی
1396/۸/۲٥
وە داخ کەس و کاری کوردم ک نە ئی بومە‌لەرزە مەردیە و یانە و کاشانەشان سەرشان ڕمیا .
مازەندەران ـ چوارقەڵای عەبدولمەلێکی ، زاغمەرز
فەڵەک هەتا کەی فەڵەک هەتا کەی
زام سەروو زامی میاونی پەی پەی

مەگەر مەزانی  سەر تاپا  زامم
ورد و هان بیەن ئازای ئەند٘امم

زامی ئەمجارەت تەمام کاریەن
هاوار   و  ناڵەی   کوردەواریەن

بە   بوومەلەرزە   لەرزا  وەڵاتم
شیوەن و ڕۆڕۆ  بی بە  خەڵاتم

حێکمەتی کارت  هەر  وێت  مزانی
هەر جار بە نۆعێ  دەردێ  مرمانی

#شاهۆ مه‌عازیطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، دینی ومذهبی، تسلیت ها، مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)، فەرید عەباسی(فەراز)، موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی، بێهرووز محەمەدپوور(شارۆ)، مامۆسایاوه‌ر هه‌ورامی، مامۆسا عەدەمی(مه‌جیدبه‌گ هێدایه‌تی)، کاوه شکری(سەراو هەورامی)، سه‌لیم هه‌جیجی(خه‌مبار)، حامی نیکبه‌خت عه‌بدولمه‌لکی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،زەمین لەرزەوکرماشانی جه ده‌نگوو سۆزداروو شاعێرا،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 آبان 1396 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
شێعرێوه تازێ جه "کاکه سوهەیب فارۆق"ی
بێ تۆ
جەگرد چێوێ مشوو
وێم نەبۆ
بێ من
هیچی مەشی
وێت نەبۆ .

بڕێ فکرم
ئینا لاتۆ
گەر هەرمانەت نیەنەپەنەش
پەیم کیانۆ .

دڵم دلێ سینەیمەنە
دەفێنە دەسو دەروێشێوە
حاڵ گێرتەیۆ 
دوم تەک تەک دوم تەک.

تاڵێ زوڵف نا
پەلکێت کیانە
ڕۆحم تکە کەرۆ.

پرتەوچەمام چەنی
لەنجەو گۆشەوارەکات و
ترپەودڵیم چەنی لەرەو پاوانەکەیت
مێقات کەروو.

دەم کەریوە هانێ تەقا
دەم وزیرە
هەنگەجاڵێ وشکوبرنگێ.

سەرەت وەنە و فەسڵە داماگەکا تێک دان
گرەوی هامن مێ
مەی وەهارمێ
نمەی زمساناو سەردما
وەختێ مێشێ زەردیچ کەری
پایزڵەی قوت قوت کەریوە.

مەخووە
ئا هەنارە دەمترەکا تەرێق مەکەرۆ
ئیمانت بۆ.


#سوهەیب فاروقطبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، سوهەیب فاروق(خورماڵی)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،شێعرێوه تازێ جه "کاکه سوهەیب فارۆق"ی،
نوشته شده در تاریخ شنبه 29 مهر 1396 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

چن شێعرێ جه کاکه بێهرووز محەمەدپووری(شارۆ)

هەوەڵ جار بێ کە هۆرکەوت پات وەروو یانەیما باوانم
دەساودەس چەم دڵش بەردا بە دڵ عاشق بە کۆڵانم

کە کەم کەم مەویەری پاڵوو دەلاقەیما گنی وەرچەم
بە کەم کەم کەم کەروو خەم کەم نەکا بلکانە موژگانم

سەروو سینەو زەمینی تۆ مدٚەی شەوقێو بە عاسمانی
سەراپا لەرز بڕۆش ڕۆجیار پڕۆ ڕەنگەش خەرامانم

کە زۆڵفت کەوت وەروو دیدٚەی بە یەکجاری بیا کافر
جە دەس شی خۆ نما و ڕۆچەم بە زایەت دانە عێرفانم

مەتاوو چەم بڕوو یاگێو نەکا گم بۆ قەڵەم قامەت
نەکا وێنەو گەڕاڵوو کۆی بدٚەو شانرە لەش و گیانم

دەسم بنیەی دەسی نەرمت دەمت ئەو دەم دەمادەم بۆ
دەسوودیمت مەماڕوو دڵ حەسابا خۆ بە ئیمانم

#ب_م_شارۆ

چ وەش چنیا و چە وەرچەم بێ چەمەو چامەو غەزەڵواتەیم
چەم و دڵما بە تۆ گوڵیا و غەزەڵ واچ بی بە ویژدانم

خەیلێ زەخمێ فرێنێ گوڵ، هۆروەستێنێ ڕۆح و گیانم
باقی داروو دەواخانەی چەسبوو زەخمین خۆ باوانم

ئاخۆ تا کەی ئەپێسنەی بۆ وێچن وار بۆ ژیواو ئێمە
شادی لالووت بە ژیوای بۆ بێ ئانەی زانوو تاوانم

#ب_م_شارۆطبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، بێهرووز محەمەدپوور(شارۆ)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،چن شێعرێ جه کاکه بێهرووز محەمەدپووری(شارۆ)،
نوشته شده در تاریخ شنبه 29 مهر 1396 توسط همایون محمدنژاد

هورامان هانه به رچه م

غه‌زه‌ڵێوه جه‌ کاکه فەرید عەباسی(فەراز)

کێ کەرۆ ویروو وەهاری،دڵ بیەن سەردا سەرا
بەش بەیا لاشەوخەزانی پەولچامەولابەرا؟

مەڵهەمێ ناما هەنارێ دڵ ونین دەرمان کەرۆ
دڵ بە زامی کۆنە کەوتەن زامی تازەش پەی بەرا

وەر زیان پەشتەو هەناسەو موورەکێ یانەوشەوێ
تۆ مەزانی چن وەهارێن هەرزەلێ دارێ وەرا!؟

چننه شێعری سوورو زەردێ من کەروو تۆقەو چەمات
تا قژێ عەشقیت وەزارە لەنجەو لارم پەی کەرا؟

چن هەناسێ کاڵێ باروو چن جلێ وەختی دڕوو
خۆ عۆمر بی هاڵەکۆکی و شنگیا پەی هەمسەرا
؟

مشتەری بێنا بە باخوو ساوە سووروو سنجەکێت
ئێننە بێ دەنگی کوانا هەر نەمەن زەوقم ، هەرا

#
فەرید عەباسی(فەراز)طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، فەرید عەباسی(فەراز)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،غه‌زه‌ڵێوه جه‌ کاکه فەرید عەباسی(فەراز)،
نوشته شده در تاریخ جمعه 28 مهر 1396 توسط همایون محمدنژاد
1396/728تاریخ انتشارخبر

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

به‌داخه‌و ئاگاد٘اربیه‌یمێ
 لالۆمحه‌مه‌دعه‌لی خودامورادی
تاته‌و ئازیزا:کاکه عه‌لی،کاکه ویسی خودامورادی
خه‌ڵکوو ده‌گاوزاوه‌ری
نیشتێره‌و شاروو پاوه‌ی
جومعه ڕاکه‌وتوو-1396/7/28
به بۆنه‌و نه‌وه‌شی دنیای فانیش ئاست جیا.
په‌لیانه‌و هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌می
 پی بۆنه‌و به ئه‌رکۆ وێش زانۆ سه‌ره‌وه‌شی جه یانه‌وێشا که‌روو
ئاواتمائانه‌ن خودای بێ هامتا سه‌بووری یانه‌وه‌یا دۆوه.
یاگێو په‌رسه‌ی:
شاروو پاوه‌ی:مزگی مزگی سه‌لاحه‌دینی ئه‌یۆبی
شاره‌کوو فه‌رهه‌نگیا

جومعه ڕاکه‌وتوو-1396/7/28

مه‌ریوان:مزگی ده‌گای
شاره‌کوو که‌وسه‌ری
شه‌مه ڕاکه‌وتوو-1396/7/29
دمانیمه‌رۆی :ساعه‌توو:2تا5دمانیمه‌رۆ
په‌ی هاگاداری:په‌رسه‌و ژه‌نا جه یانه‌و کاکه
ویسی خودامورادی ملۆ ڕاوه.             
....................................................................         
بااندوه مطلع شدیم
آقای محمدعلی  خدامرادی
پدر آقایان:علی و ویسی خدامرادی

اهل روستای زاور
ساکن شهر پاوه
در روزجمعه تاریخ-1396/7/28
براثربیماری دارفانی را وداع کردند.
وبـــــلاگ(هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م)
 این ضایعه تأسف انگیزرابه خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم
امیدآن داریم که خداوندیگانه برای بازماندگانش،صبرجزیل عطافرماید.
مکان تعزیه :
پاوه:مسجد صلاح الدین ایوبی
 واقع در شهرڪ فرهنگیان
جمعه تاریخ-1396/7/28
مریوان:مسجدمولاناخالد
شهرک کوثرشمه تاریخ-1396/7/29
بعدازظهر:ساعت:2تا5بعدازظهر

جهت اطلاع رسانی:تعزیه زنانه درخانه آقای ویسی خدامرادی
 پایین ترازمسجد برگزار می شود.طبقه بندی: ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،کوچۆ لالۆموحه‌ممه‌دعه‌لی خودامورادی (فوت آقای محمدعلی خدامرادی)،
نوشته شده در تاریخ جمعه 28 مهر 1396 توسط همایون محمدنژاد
کارنامە هفتەنامەی ئاوات در سالی کە گذشت/همایون محمدنژاد
کارنامە هفتەنامەی ئاوات در سالی کە گذشت/همایون محمدنژاد
یکی از شاخصەهای فرهنگی واجتماعی در عرصەی فضای فرهنگی ،هنری،ادبی و اجتماعی، وجود رسانەها و نشریات و فضاهای مجازی بودە کە نقش مهم و مؤثری در پرورش فکری و تبلور اندیشەهای افراد جامعە داشتە ،تا جایی کە آن را به عنوان پارامتر و نماد رشد و بالندگی جامعەی پویا،قلمداد می کنند، مناطق غرب و بەخصوص مناطق کردنشین ،همگام با سایر مناطق ،در رودخانەی نشو و نما و ارتقای فرهنگی  ، کوشا بودە و با اهتمام کاربران ، دست اندرکاران و مدیران دلسوز و پرکار،آسمان دیار فرهنگ و اصالت را روشن و ستارەباران کردەاند. هفتەنامەی ئاوات، با شعار ومحور فرهنگ نمایی و توجە به پیشرفت و آبادانی همەجانبە مناطق  کردنشین را کمال آرزو و "ئاوات"خود می داند،همفکر و همراه با دیگر رسانەها و نشریات سرزمینش، در این عرصە پا نهادە و توانستەاست در مدت یک سال و با انتشار٥١شماره، فعالیت خویش،فضای فرهنگی را پر رونق تر کردە،کە دال بر اهتمام جدی مدیران و هیأت تحریریە آن دارد.
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، جفرافیا، تبریکات، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،کارنامە هفتەنامەی ئاوات در سالی کە گذشت/همایون محمدنژاد،
دنبالک ها: قه‌ڵه‌موو هه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 مهر 1396 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌محەفتەنامەو ئاواتی شمارە٥١ -
جە بۆنەو یەک ساڵه بیەی ئاواتی جە دنیاو ڕۆنامەی
به بابەتوو نویسەرا و شاعێراو هەورامانی
کاکە عادڵ موحەممەدپوور،کاکەهومایون موحەممەدنژاد،
دوکتور ئەفراسیاب جەماڵی،کاکە سابیر عەزیزی رازیاوە
#  شماره٥١/سال دوم - بە تاریخ ٢٤مهرماە
۱۳۹۶
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌مطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، تبریکات، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، مۆئه‌سێسه‌وقه‌ڵه‌مووهه‌ورامانی ، هومایون موحەممەدنژاد، عادڵ موحەممەدپوور، سابیر عه‌زیزی، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"، دوکتورئه‌فراسیاب جه‌مالی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 مهر 1396 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 250 :: ... 5 6 7 8 9 10 11 ...