تبلیغات
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

کودک آزاری دریک نگاه

 انسان ها نسبت به همدیگر تمایلات وناملایمات ،عواطف  و کینه ها ، دلبستگی ها وکدورت هایی دارند که زیربنای شخصیت وتربیت اورا از اوان کودکی تا پیری، شکل می گیرد، دراین میان بسیاری از نابهنجاری ها وکج رفتاری ها ورفتارهای نادرست وناشایست، ماحصل رفتارهای است که اطرافیان و دیگران وبعضاً پدر ومادر وخانواده وجامعه با اجبار واقتدار نسبت به کوک دیروز و مرد وزن امروز به یادگار گذاشته و می طلبد همچون بیمار نیازمند معاینه ومورد مشورت قرارگیرد،چرا که دربرخی اوقات ؛ فرد بیمار آن چنان  تأثیرگذار است که درپی انتقام، دیگری را همانند تربیت ورفتار خودش، تنبیه وتربیت می کند. دراین راستا یکی از مشکلات رفتاری انسان ها "کوک آزاری"را طرح وبررسی خواهیم کرد.

درجامعه انسانی قالب شخصیت هرانسان درکودکی نقش می بندد ورفتارهای والدین وبه طور کلی خانواده وارتباط عاطفی وگرم  ویا بی رحمی وسرد  درتبلور شخصیت آتیه‌ او حک می گردد. احترام به شخصیت، انسان مفیدی را برای جامعه انسانی تضمین می کند.

کودک درجامعه نسبت به اطرافیانش کسی می شود و همان رفتار را دنبال کرده وخود مروج اخلاقی می شود که قبلاً درآوان کودکی با او داشته اند.

انسان های بزرگ شده (همچون پدر ومادر و...)بسیار خوب با کودکان رفتار می‌کنند. اما بعضی از آنها بە جای اینکه بە کودکان کمک کنند، بە آنها آسیب می‌رسانند؛این واژه همان کودک آزاری را جلوه می دهد.

کودک ‌آزاری بە همه بچه‌ها آسیب می‌زند، مهم نیست کە کجا زندگی کنند، خانواده ‌اش چقدر پولدار باشد یا اینکه با چه کسی زندگی کند. کودک ممکن است از طرف والدین، پدر یا مادر خوانده، یکی از اعضای خانواده،سر پرست ، مربی یا پرستار  یا یک بچه  بزرگ‌تر مورد آزار و اذیت قرار گیرد.اگر پدرومادر در فرزندش تخم اعتماد وباوروتکیه گاه را کاشته باشد ، وازجانب دیگران (هرکسی باشد) آزاری هرچند کم به او برسد ،والدینش را درجریان می گذارد ، چرا که  قبلاً این اعتمادسازی نهادینه شده و فرزند پشتیبانی به تمام معنای والدینش را درک کرده است؛ اما عکس آن هم صادق بوده که : اگر اعتمادمتقابل بین کودک و والدین برقرار نباشد ، فرد آزاردهنده کودک را ترسانده باشد کە ساکت بماند. مهم نیست کە آن فرد چه گفته است و چه تهدیدی کرده است، اما کودک از ترس پدر ومادر واین که والدین دلسوز او هستند ؛ به ایشان پناه نمی آورد؛ پدر ومادر همیشه برای کمک و تشویق بچه ‌ها در دسترس می باشند، درست است؟ آنها از بچه‌ها مراقبت می‌کنند، بە آنها یاد می‌دهند چطور کارهای مختلف را انجام دهند، رفتار درست را بە آنها نشان می‌دهند و آنها را بە کارهای خوب تشویق می‌کنند.

کودک آزاری تهدید است جدی بگیریم

مقابله با کودک آزاری، صیانت از بزرگترین سرمایه کشور یعنی نیروی انسانی محسوب می گردد و اقدامی است برای پیشگیری از جرم و تکوین شخصیت بزهکاران فردا. در این صورت هم از نظر تأمین خدمات اجتماعی و حمایتی و هم از نظر بسترسازی لازم حقوقی، دولت و ملت وظیفه سنگینی در این مورد دارند که هیچ عذری برای انجام ندادن آن مسموع نخواهد بود. در موقعیت کنونی با یک حقیقت تلخ مواجه هستیم و آن حقیقت همانا نارسایی ضوابط حقوقی مربوطه از یک طرف و عدم اجرای کامل ضوابط هرچند نارسای موجود از طرف دیگر می باشد که این امر بی تردید یکی از عوامل گسترش کودک آزاری و حتی به قتل رساندن کودکان به شمار می رود.کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد؛ این در حالی است که در قانون مذکور برای تعقیب این جرم عمومی و کشف جرم که مقدمه تعقیب است، هیچ گونه چاره اندیشی و تدبیر کارسازی اتخاذ نشده است.
کودکان و نوجوانان امروز یا بهتر بگوییم مردان و زنان فردای ایران که باید این کشور را بسازند و آرزوهای دست نیافته نسل های گذشته را برآورده سازند، غنچه های تازه شکفته و سبزه های نورسی هستند که سخت نیاز به حمایت و مراقبت ما دارند. آحاد مردم نه تنها در مقابل فرزندان خویش بلکه در مقابل فرزندان دیگران هم مسئولیت شرعی، اخلاقی، انسانی و ملی دارند و بیش از همه دولت مردان مکلف هستند تا شرایط زیست سالم و پرورش مادی و معنوی فرزندان ایران را تأمین نموده و امکانات را برای شکوفایی استعدادهای یکایک آنها را به کار گیرند.

خشونت علیه اطفال زنگ خطر را برای جامعه به صدا درآورده و اگر به موقع برای مقابله با خطر اقدام نشود، این نسل و نسل های آینده بهای غفلت ما را خواهند پرداخت. خشونت علیه اطفال جلوه های گوناگون دارد و نه تنها جسم آنها را می آزارد، بلکه و مهم تر اینکه روان آنها را بیمار و اخلاق آنها را تباه می سازد. طفلی که مورد ضرب و شتم والدین آن هم به صورتی کاملاً غیر متعارف و غیرانسانی قرارمی گیرد، هرگاه جسم سالمی برای او باقی بماند، یقیناً روان سالمی نخواهد داشت. بسیاری از مجرمین امروز کسانی هستند که دیروز مورد بی مهری و بی توجهی شدید والدین یا سرپرست خود قرار گرفته اند و خشونت عمیق و مستمری را که در کودکی چشیده اند.


درجامعه ی امروز هرچند با افزایش جمعیت شهری وبه تبع عدم ارتباط عاطفی نزدیکان و اقوام  وهمسایگان ؛  وبراساس  خصلت انسانی و فطرت خداجویی وتعهد وباور اسلامی نباید "اول همسایه بعد خانه " فراموش نشود؛باید به ناله کودک وکودک آزاری همسایه توجه کنیم  واین انسانیت ماست؛ ونباید بی تفاوت ازکنار آن بگذریم .

به اعتقاد برخی روانشناسان بایستی کودکان را متناسب با سن آنها در زمینه سوءاستفاده جنسی آگاه کرد. تجربه سوء استفاده جنسی در دوره کودکی اتفاق ناخوشایندی است که می‌تواند نتایج آن تا بزرگسالی تداوم پیدا کند و ممکن است در زمان ازدواج و به شکل اختلالات جنسی خود را نشان دهد. آنان معتقدند وجود رفت و آمدهای خانوادگی و اجتماعی، فرزندان را در برقراری روابط بین فردی تقویت می‌کند.

از نظر رفتاری سیلی کودک در جمع یا نهایی از هرکس باشد نوعی کودک آزاری است که باید انواع توهین ، تحقیر ، ترساندن ، داد کشیدن ، آزارعاطفی، بهره کشی کاری ، حتی کار در خانه چه رسد به محل کار غفلت از تغذیه ، غفلت در بهداشت ، کم توجهی به سردی و گرمی بدن کودک و . ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام یا زیر زمین ، تعرض جنسی، خشونت عاطفی ، آزار و اذیت حتی غفلـت پدر و مادر از نیازهای کودک نمونه بارزتر کودک آزاری است که تهدید ی برای جامعه انسانی است.

بهترین الگوی رفتاری در کودک همان پدر ومادر واعضای خانواده واطرافیان وبستگان نزدیک می باشد.که همچون آیینه ای رفتارهای آنها درکودک بازخورد ومنعکس می شود. پس می توان گفت:کودک تبلور وآیینه به تمام معنای شخصیت جامعهی کوچک خود(خانواده) را تداعی می کند لذا برماست  که کودکان را با اخلاق ومنش پاک آشنا کرده وپرورش دهیم چراکه میوه نارس ونامرغوب ، حاصل ناتوانی کشاورز خواهد بود.

همایون محمدنژاد نویسنده وکارشناس علوم تربیتی
این مقاله در
هفته‌نامه ئاوات شماره7سال
1395منتشرشده است.


طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، آموزشی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،کودک آزاری دریک نگاه:همایون محمدنژاد(هفته نامه ئاوات)،
دنبالک ها: خبرگزاری پاوه پرس،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1395 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.