ڕۆچنێو په‌ی دیداروو شێعرێ هەورامیێ قه‌دیمی(2)

دڵه‌ی دڵ  وه‌ مه‌ی مه‌یل  له‌یلێ که‌یل
مه‌حره‌م وه‌ ڕازان خه‌ڵوه‌ت خانه‌ی له‌یل

لانه‌ حه‌ڵقه‌ی زوڵف  عه‌نبه‌ربۆی شه‌وڕه‌نگ
هامده‌م جای ته‌نگ ئه‌لحه‌دسه‌رای سه‌نگ

په‌روانه‌ی   مه‌زار ئه‌و  ئاوات واسته‌م
ته‌رجومه‌ی حاڵات په‌شێوی جه‌سته‌م

عه‌رز که‌ر وه‌ له‌یلا وه‌ سه‌د خه‌مه‌وه‌
چه‌م  وه‌ نه‌مه‌وه‌ ، دڵ  وه‌  ته‌مه‌وه‌

دێوانه‌که‌ت   دیم   بڵێسه‌ش   به‌رز  بێ
به‌رزی بڵێسه‌ش هه‌ر سات سه‌د ته‌رز بێ

وه‌  هه‌ر ته‌رزێ  له‌یل  مه‌لاوناوه‌
دڵه‌ی سه‌نگ سه‌خت مه‌تاوناوه‌

گا گۆیا مه‌مه‌رد یه‌ند مه‌ویه‌رده‌وه‌
گا مه‌وات  وه‌  ده‌م پێچ  ده‌رده‌وه‌

ئای جه‌ ئێش ده‌رد جه‌ گیان جیای من
ئای جه‌ لوای تۆ و ئه‌و  شۆن  دیای من

سه‌ختی ئێش ده‌رد به‌دحاڵیم لایێ
وای، بێ تۆ مه‌نزڵ گرد خاڵیم لایێ

وه‌  هه‌ر  مه‌نزڵ  دا  و  هه‌ر  ڕاگوزه‌ردا
هه‌ر ده‌ست حه‌سره‌ت مه‌دا وه‌ سه‌ردا

چێشه‌ن  مه‌وینوون  مه‌نزڵ بێ تۆ بۆ
بێ هۆشم؟ خه‌و بۆ؟ ڕاس بۆ؟ درۆ بۆ؟

گا تێکه‌ڵ مه‌که‌رد چنی ده‌رد و ئێش
فه‌رد هام  فه‌ردش چنی  فه‌رد وێش

مه‌وات فیداش  بام یه‌ جای شیرینه‌ن
گوزه‌رگای ئه‌و شۆخ زوڵف عه‌نبه‌رینه‌ن

جه‌  باڵای   ئه‌و   سه‌نگ  پا  ئاوه‌رده‌وه‌
بورقه‌ی ناز جه‌ ڕووی ئی سه‌نگ دڕده‌وه‌

جه‌و جاسووسگاوه‌، به‌و خه‌ده‌نگه‌وه‌
دڵ  تلنا  وه‌  زام   هه‌زار    ڕه‌نگه‌وه‌

جه‌ی سه‌رده‌شته‌وه‌ گوڵاو ڕێزان که‌رد
سارا  بۆی عه‌نبه‌ر سارا  هه‌رزان که‌رد

چۆگه‌ جه‌لای جام جبهه‌ی جه‌ماڵ دا
به‌رگه‌شتی وه‌ به‌خت به‌در که‌ماڵ دا

چێگه‌ حوقه‌ی ڕاز شیرین که‌رده‌وه‌
تام  تاڵی  ده‌رد  دووری  به‌رده‌وه‌

گوزه‌رگای جێلوه‌ی له‌یل بێ حه‌د به‌و ته‌رز
زایه‌ڵه‌ی مه‌جنوون جه‌ عه‌د ڕه‌د به‌و ته‌رز

چوون که‌روون ته‌قریر په‌ی سه‌رکار تۆ
نه‌   تۆ    بژنه‌وی   نه‌   دۆسدار  تۆ

مه‌عدووم چوون قه‌زا ئاما جه‌ ناکاو
دانا  چوون  نادان  وزۆ  وه‌  گرداو

عێرفانه‌که‌ت  کۆن؟  فامت   کۆ  شیه‌ن؟
ئای په‌ی جێلوه‌ی دۆس نیهایه‌ت نیه‌ن

ئارۆ  یه‌ک  جێلوه‌ش  ها  نه‌ ڕووی کاردا
فه‌ردا چێش؟ ئه‌و یه‌ک جێلوه‌ش دیار دا

لا، به‌ڵ ئه‌و جێلوه‌ ڕوو نه‌ په‌نهانی
نه‌وعه‌  زهوورێن  زاناش وێجدانی

چ  ماته‌مێوه‌ن  پات    بیه‌ن  پێوه‌؟
دانا و مه‌خشووشی کێ دیه‌ن پێوه‌؟

ئه‌ر جێلوه‌ی گه‌رده‌ن ئه‌و شی وه‌ تاقی
ئێد جێلوه‌ی گه‌رده‌ن سوراحی و ساقی

#مه‌وله‌وی

شیرین  نیاوه‌   ، شیرین نیاوه‌
په‌ی سفته‌ دڵان پڕشنگ نیاوه‌

په‌رده‌ی    سیاماڵ   هۆردا  ،  دیاوه‌
چوون مانگ نه‌ گۆشه‌ی هه‌ور سیاوه‌

ئه‌رسه‌د مانگ دارۆ شۆڵه‌ی شه‌وق نوور
که‌سێش په‌ی نیه‌ن   په‌روانه‌ ده‌ستوور

ئێد   چن   په‌روانه‌ی  چانفێدا دارۆ
په‌ی دینش جه‌ دوور گیان مه‌سپارۆ

یه‌کێ جه‌   وانه‌ منه‌نان هاڵا
بڵێسه‌م به‌رده‌ن ناڵه‌م وه‌ باڵا

هه‌ر شه‌مێ که‌سێش په‌ی سۆزان نه‌بۆ
سه‌ی   ئه‌و   شه‌م هه‌رگێز فرۆزان نه‌بۆ

#بێسارانی
شیرینی دۆسان دوعا و سڵامه‌ن
سه‌وقات یاران نامه‌  و  په‌یامه‌ن

شیره‌ی  موحه‌ببه‌ت  مابه‌ین یاران
وه‌شته‌ره‌ن جه‌ تام شیرینی شاران

نوقڵ  و  شیرینیم نه‌قڵ نامه‌ی تۆن
هه‌دیه‌ و به‌راتم ڕێزه‌ی خامه‌ی تۆن

باقی     ته‌عاروف    ڕه‌سم    زیاده‌ن
ئێسراف مه‌عرووف لوقمه‌ی بێ داده‌ن

فه‌رمووده‌ی "مه‌عدووم" سه‌رای خاک ماوان
ده‌ک  به‌ ڕه‌حمه‌ت بۆ چ  خاس  فه‌رماوان

"ده‌روون وه‌ مه‌ودای دووریت بیه‌ن ڕێش
  هه‌ی خاکم وه‌ سه‌ر سه‌وقاتم په‌ی چێش؟"

من هه‌ر تۆم هه‌نی نه‌ک واچی تۆم بۆ
تۆم  بۆ چه‌نی  عام نیه‌ن  چه‌نی   تۆ

سا تۆیچ بۆ دیده‌م بێ په‌روا و بێ خه‌م
تۆ  تۆتۆی  جه‌رگم  جیا  که‌ر   جه‌ هه‌م

جا تۆتۆی   ده‌روون   بگێڵه‌   پێشدا
ئه‌ر تۆ دیت تۆیێ غه‌یر جه‌ تۆ تێشدا

تۆ خودا وێت ئاسا باوه‌ره‌ش وه‌ به‌ر
وه‌ مه‌ودای موژگان پاره‌ پاره‌ش که‌ر

"قادر" چه‌نی تۆ دنیاش   وه‌ کاره‌ن
بێ تۆ زێنده‌گیش چوون ژار ماره‌ن

#میرزا_عه‌بدولقادر_پاوه‌یی

هه‌ی شه‌م شه‌وان، هه‌ی شه‌م شه‌وان
هه‌ی شه‌م شه‌ریف شه‌وچرای شه‌وان

عومرم، زێنده‌گیم  ، هه‌ی ڕۆح ڕه‌وان
هه‌ی بینایی عه‌ین دیده‌ بێ خه‌وان

هه‌ی سوڵتان من کۆچ  که‌رده‌ سارا
ده‌ماغ جه‌ بۆی عه‌تر موشکناف دارا

هه‌ی ئاهووی خه‌یاڵ  نه‌ سا سڵ که‌رده‌
هه‌ی ته‌شریف وه‌ یورت له‌یلاخان به‌رده‌

هه‌ی ده‌لیله‌ی ڕه‌م هه‌رد به‌ڵه‌ت گێڵ
هه‌ی   سه‌ردار   پۆل  ته‌تاران  خێڵ

هه‌ی عه‌نبه‌رین خاڵ، سۆسه‌نی کڵاف
هه‌ی   خان خاسان ،   سیاماڵ جاف

من   خۆ  په‌روانه‌ی په‌ڕ  زوخاڵ تۆم
سه‌رگه‌ردان عه‌شق سه‌ودای خاڵ تۆم

تۆ   جارێ  نامای  وه‌  سه‌روه‌ختم دا
هیچ نه‌دیای وه‌ ئێش زام سه‌ختم دا

بێ مروه‌تیت که‌رد عومرم  نه‌ باره‌م
نه‌ من په‌ی تۆ قه‌یس سیا ستاره‌م؟

سه‌یر   سه‌ر به‌رزان   له‌یلاخان    که‌ردی
ئه‌ی شه‌م حه‌یفت که‌رد جه‌ من ویه‌ردی

واده‌مان ئه‌و ڕۆ مه‌حشه‌ر وه‌ پا بۆ
قازی  پێغه‌ممه‌ر ،  حاکم  خودا بۆ

بیناییم  ئه‌و ڕۆ  ڕۆی  دیوان مه‌بۆ
مه‌ر حه‌ق بستانۆ حه‌ق من جه‌ تۆ

وه‌رنه‌ تۆ وه‌ش بای سپی سه‌وڵ قامه‌ت
ده‌عوای   من  و  تۆ که‌وت  ئه‌و قیامه‌ت

#وه‌لی_دێوانه‌

مه‌لام که‌رده‌وه‌، مه‌لام که‌رده‌وه‌
ئای دڵم هه‌وای مه‌لام که‌رده‌وه‌

دڵم    ڕه‌عد ئاسا   گرمه‌   که‌رده‌وه‌
وا که‌رده‌وه‌ گه‌رد که‌رد وه‌ هه‌رده‌وه‌

له‌ کووره‌ی دڵم ئاگر مه‌وارا
وا   وارا  ئاگر  وارا وه‌ سارا

سه‌راسه‌ر سارای  دڵه‌ی  وه‌ کوڵم
کوڵ مه‌دا وه‌ کوڵ له‌ دووری گوڵم

ئاما ئه‌و هه‌واڵ دڵ وه‌ ئاراوه‌
دواره‌ ئاو  وه‌ ئار  دڵه‌م واراوه‌

مه‌ڵهه‌م دای وه‌ ده‌رد کاری ده‌رده‌که‌م
گه‌رمی   دا ده‌رلاد    ئاه‌   سه‌رده‌که‌م

لوولام   لوولم  وه‌رد  وه‌ک  لوول  له‌ولاو
وه‌ک ئه‌وه‌ سه‌د ساڵ ئه‌و دوور وێ له‌ ئاو

ڕۆحم دای وه‌ ده‌م سه‌م ماره‌وه‌
هاوارم    هه‌ڵسا  وه‌   هاواره‌وه‌

کێ طی که‌رۆ ڕا وه‌ ئارامه‌وه‌
وه‌ ئارام ئارام دۆ وه‌  لامه‌وه‌

ئه‌ر  ئه‌و  گوڵاڵه‌ی  هه‌ڵاڵه‌ی کاڵه‌
ئه‌ر ئاما وه‌ ده‌س له‌ ئه‌و مه‌حاڵه‌

له‌و کۆگای گه‌وهه‌ر له‌و له‌عل و دوڕه‌
وه‌ک  کوڕ  دادڕه‌   له‌و  کاڵای  لوڕه‌

یه‌ند لێم حاڵیه‌ن ئه‌و   ئوستای فه‌رده‌
شیفته‌ی که‌سێوه‌ن بێ نوقته‌ و گه‌رده‌

ئه‌ی من چێش که‌روو وه‌ زامه‌ت سه‌ختم
یه‌ک  دانه‌  نوخته‌   که‌رده‌ن   به‌دبه‌ختم

خاڵ خاڵ که‌رد ئه‌و خاڵ سه‌د خاڵ وست وه‌ لێم
خه‌یاڵ       باقی        خاڵان       نه‌ما     پێم

#ئه‌حمه‌د_داواشی

ده‌سوه‌شی کاکه عه‌بدوڵڵای حه‌بیبی که‌رمێ

په‌ی ڕێک وسته‌ی شێعره‌کاطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، عه‌بدوڵڵا حه‌بیبی، مامۆسا بێسارانی، میرزا عەبدولقاد٘ری پاوەیی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،ڕۆچنێو په‌ی دیداروو شێعرێ هەورامیێ قه‌دیمی(2)،
نوشته شده در تاریخ شنبه 27 آذر 1395 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.