هورامان و کتیبه تاریخی مسجد دزآور(سنگ نوشته)تعمیرمسجددزآورباقدمت 239سال:همایون محمدنژاد

http://haneberchem.mihanblog.com/

هورامان و کتیبه تاریخی مسجد دزآور(سنگ نوشته)تعمیرمسجددزآورباقدمت 239سال

این کتیبه(سنگ نوشته) که درطبقه اول مسجد روستای دزآورودرقسمت وضوخانه وآبخوری هاقراردارد.قدمت این نوشته سنگی برابرتاریخ مندرج درآن به سال 1193ه.ق بوده است(239سال قدمت).

کتیبه به تعمیرمسجد دزآوربه دست محمد یوسف سان(سلطان)حاکم بزرگ هورامان اشاره می کند.داستان ازاین قراربوده که محمدیوسف سلطان حاکم وقت هورامان لهون وتخت طی سفری که به دزآورداشته است،درباغستان (هامنو)به دیدارملاقاسم دوم پدربزرگوارمرحوم ملانعمت(که نسبت فامیلی خانواده نعمتی هابدان سبب است)می رود.وباتوجه به این که ملا قاسم،احترام وپذیرایی شایانی ازحاکم وقت هورامان می کند،سلطان نیزازاین همه احترام ومهمان نوازی ماموستا،بسیارشادمان شده،وازایشان می خواهدبابت این همه محبت هرخواسته ای راکه می خواهید.انجام می دهم.ماموستاهم به نیازمسجدتاریخی دزآوربه تعمیروبهسازی آن اشاره می کند،وسلطان خواسته رااجابت کرده ومسجدرادرزمان بسیارکمی مرمت می کند،وجهت یادبوداین کتیبه نگاشته می شود.

http://haneberchem.mihanblog.com/

باتشکرازآقای محمدنعمتی وعده ای ازاهالی که درموردتاریخ بنامرایاری کردند.


طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، آموزشی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هانه به رچه م،هورامان،کردستان،لهون،دزآور،عکس،پاوه،
دنبالک ها: پالنگان،پاڵنان تاریخی سه هزار ساله، ئەنجومەنۆ تریفه‌وهه‌ورامانی، وبلاگ 24، دالانی(داڵانی)، بهترین وبسایت خبرخوان فارسی، اتاق عشق، قه‌ڵه‌موو هه‌ورامانی، اسپیناد، دانشنامه‌وهه‌ورامانی، سلام پاوه،
نوشته شده در تاریخ شنبه 1 مرداد 1390 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.