هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
"شهروند و حقوق شهروندی"
اثر آقایان سید امیرحسین قریشی و شورش عزیزی وارد بازار شد

کتابشهروند و حقوق شهروندی اخذ مجوز نمود.


کتاب شهروند و حقوق شهروندی در ادیان آسمانی و باورهای زمینی؛ کاری از آقایان سید امیرحسین قریشی و شورش عزیزی مجوز چاپ گرفت و در دهه دوم تیرماه 1396 در پیشخوان کتابفروشی های کشور در دسترس علاقه‌مندان عرصه کتاب قرار می گیرد. در این کتاب آمده است:


در اینکه برای بشرحقوقی مطرح است،تردیدی نیست؛ اما سخن این است که نگرش دین به این حقوق چگونه است؟آیا دین حقوق انسان را به رسمیت می‏ شناسدیاخیر؟مجازات‌های دنیوی و اخروی انسان باحقوق اوچگونه قابل جمع است؟مکلف بودن انسان در دین،بادارابودن حقوق انسانی چگونه پیوند می‏ خورد؟دین مجموعه‏ ای از قوانین است،دین ‏آفرین همان انسان ‏آفرین و جهان ‏آفرین است وانسان ‏آفرین به حقیقت و جایگاه انسان و مصالح و منافع او آگاه است؛بنابراین برنامەهایی رابرای تأمین حقوق، منافع و مصالح بشر تدوین و در مجموعەای از بایدها و نبایدها برای تأمین و حفظ حقوق انسانی تبیین کردەاست. بایدها راه تأمین حقوق و نبایدها نشان دهنده موانع و آفات تأمین حقوق هستند.

هنگام تحقیق در حوزه حقوق و تکالیف شهروندی با سوالات زیرمواجه می گردیم.
شهروندکیست؟حقوق شهروندی؛چیست؟
چه  کسانی می تواننداین حقوق را داشته باشند؟درکجامی توان آن را جستجو کرد؟و....
همانگونه که می دانیم قانون باید همەشهروندانی کە جامعه رابه یک چشم نگاه کند و این گونه است که می توان گفت: حقوق و تکالیف همه در برابر قانون معین است و هرکسی درقبال حقی که به او تعلق می گیرد موظف است و وظیفەهایی بر عهده دارد. تعاریف زیادی در مورد شهروند و حقوق شهروندی ارائه گردیده است.

دراین کتاب سعی برآن است که حقوق و تکالیف مردم (شهروندان) را مورد بررسی قرار دهیم. برای این منظور ابتدا شهروند و حقوق شهروندی را تعریف می کنیم. امابه زبان سادەتر در تعریف شهروند می توان گفت: «به اعتقادکارشناسان امور اجتماعی و جامعەشناسان؛شهرنشینان زمانی که به حقوق یکدیگر و قوانین اجتماعی احترام می گذارند و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهروندان دیگر و اجتماع عمل می نمایندبه شهروند ارتقا می یابند.»

این کتاب در سه فصل و با 132 صفحه به بیان تعریف شهروند و حقوق شهروندان در ادیان آسمان و باورهای زمینی پرداخته است. کتاب فوق توسط نشر کانی منتشر شده است.

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، اخبار، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،کتاب "شهروند و حقوق شهروندی"اثر آقایان سید امیرحسین قریشی و شورش عزیزی وارد بازار شد،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 مرداد 1396 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.