هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

بە نامێ خود٘ای گەورەی

عەرزوو سڵام و حورمەتی جە خزمەتتانە

ئازیزا و وەشەویسا هەر پاسە گردما مزانمێ مەحاڵوو هەورامانی جە هەر باریەوە تەماشاش کەرمێ تایبەت مەندیە خاسوو وێش هەن یۆ ئەچا تایبەت مەندیانە متاۆمێ واچمێ هۆر کەوتەی شاعێرا و ناسک خیاڵان چی مەحاڵەنە .

ئارۆ گەرەکمەن جە بارەو ناسک خیاڵیە, شاعێریە،سەرنویسەریە،یا خاستەر واچوو دڵسۆزیە جە دڵسۆزەکاو هەورامانیوە بنویسوو کەسیە کە وختیە پرسیارم چەنە کەرد پەی ئەوەڵین شێعرەیش ,فەرماوش: کە لاسوو یەرێ سەرەتایی ئەوەڵ شێعرەم پەی موعەللێمەکه‌یم نویسیە.

مامۆسای کۆچ کەردە مەرحووموو مامۆساهەیاس غەریبی کە جە ڕۆ ١٠ و سیاوکاموو ساڵەۆ ١٣٦٩ ڕۆجیاری جە هەورامان تەخت جە ئەد٘ای بیەن،

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

بە یەقین متاوۆ واچوو مەرحوومو غەریبی نابێغەو دەورانی بێ ،چوون جە تەوانوو هەر کەسیەنە نیەن بە یۆوە هەم دەرسوو حوجرەی و فەقیەتی و هەم دەرسوو مەکتەبوو زانشتگای وە جە بەر تا قەراخوو ئینایچنه شێعروو شاعێری و نویسەری بە خاستەرین شیوە بەرۆ ڕاۆە ـ

جە هەرمانە دڵسۆزانەکاش متاوۆواچوو: تەمامنای فەقیەتی و حوجرەی و هۆرگێرتەی ئێجازە نامەو مەڵڵایی و هەر پاسە تەمامنای دەرسوو زانشتگای هەتا کارشناسی ،هەتا هەرچن پەی کارشناسی ئەرشەدیچ قەبووڵ بیەبێ بەڵام بە داخەی گرانەوە ئێتر ئەجەل مەود٘اش نەد٘اش.

هەرمانەکاتەریچ کە بە سەربەرزیوە متاوۆ نامێشا بەروو: نزیک بە یانزەهەزار بەیتێ شێعرێ بە فەرمایشوو وێش ,تەرجومەو تەفسیروو قورئانی پیرۆزی بە زوانی هەورامی هەتا سوورەو کەهفی , سەردەبیری ئەنجۆمەنوو ئەهوورای و هەر پاسە سەرنویسەری گۆڤاروو "وانیاری"کە جە لاو زانشتگا کوردەسانیوە چاپ کریێ ـ

خزمەتی دڵسۆزانەی تەریش تەحقیق جە بارەو ئا هەورامی زواناوە کە بەهەر دەلیلیە دەورانیە پژگیاینێ . پێسەو تەحقیق جە بارەو دگاو ئەمیر ئاوای و چننە دەگایە تەر جە پارێزگاو مازندەرانی . 

دڵسۆزیە ئەچینە کە جە بیسوو پەنج ساڵێ عومریشەنە ئی گردە سەربەرزی و ئێفتێخاراشە پەی هەورامانی خۆلقنای بە داخەوە ڕۆ بیسوو ئەوڵوو مانگەو ترازیێ پاییزوو ساڵەو نوەد٘وو چواری ڕۆجیاری جە ڕاو ئەوەگیڵای جە هەواروو بەنەنی جە هەورامان تەخت بە هۆرگیڵایەو وهۆروێڵیای ماشینی خود٘احافێزی یەکجاریش جە ژیوای کەرد و داخیە تەمام گرانەش نیا سەروو دڵوو من و تەماموو هونەر دۆساوە ، هەر پاسە خەڵکوو هەورامانیوە ,

یاگێ وێشەنە پەی هەمیشەی یاد٘ و خاترەش بەرز گێرمێ ،


دمایین واته‌و مامۆساهه‌یاس غه‌ریبی جه کۆگاو زوانی هه‌ورامی

سلام و ده‌سوه‌شی په‌ی جه‌نابیت کاکه هومایون گیان مه‌گه‌ر به‌خشیما که‌مته‌ر به‌شدارنا جه گروه‌که‌نه
ده‌رزه به‌رتنا
لوکه‌نتنا

دڵه ئای داخان په‌نه‌م وه‌رده‌نت    ئای وه‌شی دنیا چه‌نه‌م به‌رده‌نت  
وسته‌نات  جه‌نگوو  دیده سیاوا     ئه‌گه‌ر کوشیانی ، ونیم گه‌رده‌نت
#هەیاس_غەریبی
http://www.salampaveh.ir/53090/
پەروەردەو دەگاو عەشقی:هومایون موحەممەدنژاد/ مەریوان
http://haneberchem.mihanblog.com/post/1457


ئینەیچە چننە بەیتیە جە سۆزوو قوڵوو دڵوو وێم پێسەو شیوەنیە پەی کۆچی دمایی مامۆساهەیاس غەریبی

                                                           وردی گردیتا سەیوان ئێبراهیمی(گواز)

 شیوەنیە بە بۆنەو کۆچوو
 ڕەحمەتی مامۆساهەیاس غەریبیئەی دڵ چێش بیەن چی ماتت کەردەن
ڕاسەن    پاییزەن  ،   خەزانان  زەردەن؟!

بەڵام  چێش   بیەن  چێشت   ژنەفتەن
ئەی دڵ جە یاران هەم کێ دوور کەفتەن؟!

چەرخی چەپ ئی جار پەی کی نەرد شەندەن
دووری  کام   ئازیز    بەهانە   کەردەن؟!

دڵ  ئاما  جوا و   وێنەی   حاڵ   زانان
واتش گۆش گێرە هەی پەشێو سەیوان

گڕە  هەوری خەم ، پۆشان هەورامان
سیاوپۆش کەردەن سەر تا وە دامان

ژاڵانە  ماتەم  ،  تەتە خەمبارەن
ماتەمشا  پەرێ دماکۆچی یارەن

هەواران بی دەنگ لاڵ بیەن بوڵبول
ژهەری ماری  درد  مەرمانا  بە  دڵ

گەناوە  خاپوور ،  بەنەن وێرانەن
جە دمای غەریبی کێشا مێمانەن؟!

سا دەی وێت ئاسا ئەی دڵەی خەمبار
تێر  کەرە   شیوەن  ،  غەریبی نازار

مامۆسای دانای دوانزە عێلمم ڕۆ
ئاگا بە ئەسڵ و فەرعی  دینم  ڕۆ!

مامۆسای وەش زەوق وەش مەرامم ڕۆ
بە   م راد٘   نیاوای ،   دڵ   ناکامم  ڕۆ!

شاعێری گەورەی هەورامانم ڕۆ
زامداروو   ڕای  ،  هەوارانم ڕۆ!

ئێتر بە قورئان کێ خزمەت کەرۆ
یا بە هەورامی تەفسیرش  کەرۆ؟!

یا کێ ئەحادیس حەزرەت کەرۆ جەم
چەنیت  ئاما دڵ  ، یانەت  وڕۆ خەم

بنکەو   ئەدەبی   ئەهوورا   ماتەن
زانشتگاو سنەی ،خەمش خەڵاتەن

وانیار  بێ کەس ، هەناسەش  سەردەن
شیوەنش گەرمەن، سەرنویسەر مەردەن

کۆڕی  شاعێران  گرد  ماتەمشانەن
هەیاس غەریبی دوور جە لاشانەن

پەی  کۆچی ناوەخت غەریبی یاران
شیوەنشا گەرمەن، کەش و کۆساران

کۆساڵان  ماتەم  ،  گوڵانش  بێ  بۆن
عەواڵان هەتیم ،جە دمای کۆچی تۆن

ئاویەر تا سەر ڕەشپۆشش  کەردەن
ماچۆ مێمانی چەن ساڵەم مەردەن

کەردێ خەبەردار سەیدی هەورامی
ئێشەو  مێمانەن ،  هەیاسی نامی

ئازیزم یانەی ، تازەت مەبارەک
نەوپاییز کۆچی تۆ دا تەدارەک

ئازیز کێ چوون تۆ ئەشقش ئەد٘اش بێ
یا چوون تۆ  مراد٘ ، خود٘ا نەد٘اش بێ

واچێنی  ئەد٘ا  بینایی  چەما
وێم دەو سەد٘ەقەت هەڵای هەر کەما

ئارۆ بێ ئەشقی پاکت کەردش گوڵ
هەر دویتا یۆەوە تەشریفتا بەرد گڵ

شوکرم بە کارت ئەی خود٘ای بێ باک
چەنیت ئاما دڵ بەردت وە تۆی خاک

پەی کۆچی ناوەخت کەردەکەت ئازیز
گەڵاڕیزمەن   چەنی نەو پاییز

"سەیوان"جە دمایی تۆ ڕۆح چەنەش جیان
چیت کەردا تەنیاوو بی کەس هەیاس گیان

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

نویسەر:#سەیوان ئێبراهیمی
ویراستار:#هومایون موحەممەدنژاد
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، هومایون موحەممەدنژاد، مامۆسا هه‌یاس غه‌ریبی، سەیوان ئێبراهیمی(گوازی)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،شیوەنیە بە بۆنەو کۆچوو ڕەحمەتی مامۆساهەیاس غەریبی،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 مهر 1396 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.