کارنامە هفتەنامەی ئاوات در سالی کە گذشت/همایون محمدنژاد
کارنامە هفتەنامەی ئاوات در سالی کە گذشت/همایون محمدنژاد
یکی از شاخصەهای فرهنگی واجتماعی در عرصەی فضای فرهنگی ،هنری،ادبی و اجتماعی، وجود رسانەها و نشریات و فضاهای مجازی بودە کە نقش مهم و مؤثری در پرورش فکری و تبلور اندیشەهای افراد جامعە داشتە ،تا جایی کە آن را به عنوان پارامتر و نماد رشد و بالندگی جامعەی پویا،قلمداد می کنند، مناطق غرب و بەخصوص مناطق کردنشین ،همگام با سایر مناطق ،در رودخانەی نشو و نما و ارتقای فرهنگی  ، کوشا بودە و با اهتمام کاربران ، دست اندرکاران و مدیران دلسوز و پرکار،آسمان دیار فرهنگ و اصالت را روشن و ستارەباران کردەاند. هفتەنامەی ئاوات، با شعار ومحور فرهنگ نمایی و توجە به پیشرفت و آبادانی همەجانبە مناطق  کردنشین را کمال آرزو و "ئاوات"خود می داند،همفکر و همراه با دیگر رسانەها و نشریات سرزمینش، در این عرصە پا نهادە و توانستەاست در مدت یک سال و با انتشار٥١شماره، فعالیت خویش،فضای فرهنگی را پر رونق تر کردە،کە دال بر اهتمام جدی مدیران و هیأت تحریریە آن دارد.
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
این هفتەنامە با عمر یک سالە ، مجموعەای از آثار ومقالات ونوشتەهایی از نویسندگان وشاعران وادیبان مناطق مختلف کردنشین را منتشر کردە کە در نوع خود کم نظیر بودەاست. تنوع نوشتەها و زبان ها در گسترەی مناطقی کردنشین با همان زبان وگویش خاص آن نواحی از ویژگی های ممتاز "ئاوات"بە شمار می رود، کە نماد توجە والتفات  مسئولان هفتەنامە بە فرهنگ و زبان اهالی در قالب خدمت صادقانه ، می باشد.
در دنیای کنونی کە ارتباط و اختلاط فرهنگی حول محور تبادل فکر و پیوندهای زبانی و فرهنگی، نمود پیدا می کند،وجود رسانەها و نشریات در جامعه ،دوچندان تأثیر داشتە و این پیوندها جامعه را صرف زبان و فرهنگ جداگانە ،در میسر شکوفایی فرهنگی و اجتماعی سوق می دهد.
از تکات قابل توجە در معرفی زبان و فرهنگ و آداب و رسوم جوامع مختلف، آشنایی ملل دیگر با شیوەی زندگی و ساختارهای اجتماعی حاکم بودە و این ارتباطات در تنویر افکار عمومی مؤثر بوده ،تا جایی که رفتارها و کردارهای پسندیده در جوامع مرتبط ،فرهنگ ساز شده و جامعەای با سیروسلوک مدینه فاضله، تداعی پیدا می کند. البته نباید از آشنایی و شناخت زبانی هر دیاری غافل بودە کە در نتیجە تعامل فرهنگ ها به وجود می آید، و این میسور نبودە مگر با عنایت بە ارزش نهادن به ارائە نوشتارهایی از فعالان این عرصه و التفات ادارەکنندگان آن نباشد کە هفتەنامەی ئاوات،سنگ تمام گذاشتە و در این راە،قصور نکرده، که شایان تقدیر و سپاس هستند، و بابت انتشار نوشتارها، اشعار و مقالات نویسندگان،ادیبان، شاعران و فعالان فرهنگی هورامان به زبان هورامی،بسیار سپاسگزاریم .
این جانب هم به پاس قدردانی از زحمات شبانەروزی آقایان سماواتی و شورش عزیزی، نمادسرسبزی طبیعت ،گل های هورامان را تقدیمشان می دارم ،باشد که در پناه یزدان یکتا ،سربلند و کامیاب باشند.

این جستار در
هفتەنامەی ئاوات شمارە٥١ -
#  شماره٥١/سال دوم
بە تاریخ ٢٤مهرماە۱۳۹۶منتشرگردید.

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، جفرافیا، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"دیارکهن،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،کارنامە هفتەنامەی ئاوات در سالی کە گذشت/همایون محمدنژاد،
دنبالک ها: قه‌ڵه‌موو هه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 مهر 1396 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.