تبلیغات
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
کەلەبەروو شێعرا(۱٤)

گردوو فه‌لسه‌فه‌و ئاسمانی 
حۆرمه‌توو چه‌مه‌کاو تۆن
به‌حر
 ورده‌ شه‌پۆلیه‌ جه‌ دیایت.

هه‌نگوێژه‌ جه‌ لچه‌کاتوه‌ مه‌چکۆنه‌
و
شه‌و و ڕۆ
تالاریه‌ قریوه‌ سه‌رو سینه‌یتوه‌ چۆپیه‌ مه‌کێشۆ .

بۆرێوه‌
با شێعره‌مه‌نه‌ وه‌هار هه‌تیم نه‌گنۆ.

#مه‌هدی ئه‌بری(هەورام)


پێشکەش پەی مامۆساهومایون موحەممەدنژادی

وەشەسیاکەی  هەورامان  مەحاڵ
ژیریت یاونان ، کەلگای هەزارساڵ

پەلی پەلیانە ،پەلپەل کەرد نەفام
پاراو کەرد ، ڕیشەی زوانی ئەد٘ام

حۆجرەت ڕازنان، بە یاساوفەرهەنگ
وێنەی کۆساڵان ، گوڵان هەزار ڕەنگ

پەنج بەندی پەنجەت پاچان پەژارە
هەورامان یاونان ، سەمای  هەسارە 

ئۆمید٘ بە زاتی فەردی بی فەردم
حەیێ حازرحاڵ ، زانای بێگەردم

هەورامانی تەخت ،لهۆن، ژاوەرۆ
نەبڕیۆ جە لاش،زانایان چوون تۆ

مەسپارووت بەدەس حەیێ ساحێب نەرد
قەڵەمت   بڕا   ،  لەشت    دوورە   دەرد

#جەواد   فێـــراق ـ(پایگەلان)
تا  کەی  هاوارم مەیاوۆ  وه لات 

تا کەی بنیشوو به تەمای  وەفات ؟

دڵ    دێوانەتەن   قەسەم    به   خود٘ات

شێت و شەید٘اتەن گرد٘  کات و گرد٘ سات

ئازیز ! وەسێشەن تا کەی هەن جەفات 

دڵ سۆت بێ زۆخاڵ کۆن مەیل و وەفات؟

نازار ! ڕەحمت    بۆ  گیانم   بۆ    فێدات

نەی گوزەرگای سەخت دڵ بد٘ەر نەجات

وڵ وڵین   بیەن   به    نازوو   چەمات

پەرێ شێفای زام کەرەم  کەر  وەفات

غوڵاموو وێتەن کەوتەن خاک پات

شاهان،غوڵامان   ،  مەکەران  خەڵات

ناسر"جه لای حەق ئینه ش هەن ئاوات

بۆ    به     نەسیبش    وێساڵی     باڵات

#ناسر  ئەخدەر

‍ ڕجا

هۆرێزە جە خاوسوەیل سەرڪەردەن
واڐەی سەحەرەن،شـــەوگار ویەردەن

تەنین ڕۆح بەخش ئەڵاهوو ئەڪبەر
زۆمــرەی عاشقان ڪەردەن باخەبەر

بەئێخلاسێ پاك گێـــرە دەس ودیم
ڕووبنیە نە ڕووی دەرگانەی ڪەریم

بەئیمانێ بەرز،بەسافیو سینەی
لابــەرە نە دڵ حەسەد وکینەی

باورە نییــــــــەت بەتەرتیبێ خاس
بووانە سوورەی ئەلحمەدوئێخلاس

بەدلێــوی ساف،هاوارو زاری
ڕجاکەر ئەولاو پەروەردگاری

جەلا دەر جامی دڵەی ژەنگاوی
دۆعاڪەربەدڵ،هەرتاڪە تاوی

بەش مۆستەجاب بۆڕجاو سەحەری
بەخشۆما حاڪم ساراو مـەحشەری
-----------٭٭٭٭٭٭-----------
ڕابڕانوو۱۳۹۳کۆچی ڕۆجیاری

#سۆهراب مورادنیا

‍ مەخوو

وەڵاتمەنە
کام دار هەن زامدار نەبۆ؟
کام کۆ هەن
بوەو بارووتیش نەژنەوتەبۆ؟
کام گوڵ
کام پەپوولە
کام باڵدار
کام؛ کام ؛کام...؟

مەخوو
ئەگەر سەبا
شەکیۆ ئاڵام
جە بەرزەبانوو نەتەوە یۆگرتەکا!
چوونکا
سەراپاو ڕۆژماروو وڵاتەکەیم
جە سووری کەیلا!

# بێهرووز موحەممەدپوور (شارۆ)

(گواز)

ڕۆیە بە خیاڵ، دڵ بێزار جە شار
بەرشی جە قەفەس سینەی تەنگ و تار

شەقەش دا وە باڵ چوون ئاواتەواز
بە  عەزمی دید٘ار  دووبارەی گواز

بە باری ئیش و دەرد٘ و خەمەوە
نیشت سەر قولەی کوڕی مریمەوە

چوون تەیری تیژباڵ جە بەرزی کۆسار
ئاورد وە نەزەر وەتەن و هەوار

وات سڵام گواز زەید و زادگام
جە بێشکێ خەمی تۆنی سەرنێگام

پیسەو ژەرەژێ ویاری جاران
ئاوردم وە  یاد  کۆنەهەواران

وشینی و وەرتاف هەرتا شایبەر
سەرچەمە وسەربان هەردی دەوروبەر

بانیکە جە  سای  ئاسانەی  گەورە
داخۆم تۆیچ چوون من دڵت بی سەورە؟

جە بڕەی پایگەلان وەلاس دیارەن
چوار فەسڵش پێسەو فەسڵی وەهارەن

ئەر جە سنگاسار بد٘یەی سەرەوار
وینی هانەواو تۆ جە پای مۆغار

بد٘یە سەر سارای دەگاگای دڵگیر
هەم حەشەبناو و ئەولاش لخام گیر

هەرچن کە بەرزەن ئاە و ناڵەو تۆ
ئەی دڵ نێگا کەر بەرزی گەورەجۆ

هەسارەو سەوزەی،هەسارەو وێما
باوەر وە نەزەر  ئەی دڵ چەو دما

گەرمیان و کویسان دیایێ هەواران
سەر  بد٘وە  لاشا  چوون   ڕاویاران

بە ڕەسمی ئەدەب ئەی دڵەی بێ ناز
واچە ئەسسەلام وەتەنم گواز

وەتەن چێش بیەن دووربای ماتەنی
چوون شاهی شەترەنج کیش و ماتەنی!؟

مەحەلێ هانەیت چۆڵی مەرمانۆ
یانێ گرد  چۆڵێ  پەپوو  مووانۆ

پیری دەسماڵ سەر یا فەرەنجی پۆش
ژەنی فێس بەسەر یاخۆ هەوری پۆش

نمەپیویا جە لات مەر جە سەد٘ یۆشا
جوانێ عارشا مەی فەرنجی پۆشا

وەتەن سەرگەرمی و گمە و جارانیت
سووارە  و  پیادە ، یاخۆ گۆرزانیت

چاڵانی و سێ باز یاخۆ هەورە وڵێت
هیچ کام نمەنێ جە ساو چێر کۆڵیت

دەنگی شاد٘یانەت یاخۆ  وەزەوان
خەیلێوەن وەتەن گۆشم نەژنەوان

کووا دەسە گەلوو جواناو ئەوسای
یارمەتی یاونای بە گەل بە هامسای

کووا ئاڵف کەنێ دەوروو کەلاما
ئاڵف جاڕەکێت چۆڵی مەرمانا

کووا بەگ و خان و ئاغەوو هەم قێخات
پێسەو پیرەدار کێ سەم دا ڕێخات

(سەیوان)کۆتا کەر تا دڵ نەسۆتەن
تا دنیا ـ دنیان ئاود٘ان بی وەتەن

وەتەن چوون چەمم ئازیزەنی لام
دەرد٘ەدڵ فرەن   باقی   وەسەلام

# سەیوان ئێبراهیمی (گواز)

وێنەت نــــــەوینام ، ویناییم وێران
پەی دیەیت،دیـەم ،بیەن بە حەیران

جاروبار بۆرێ ،وینووت جە  سەیران
دیم دیاریش دا چنوور جـــــە کێوان

وەهاران ســـــەیران ویناییم وینان
پاییزان خەمان  نشتەن جە چەمان

دڵ تەمان نارۆ نـــــەکێشۆ هێجران
وینایی دید٘ەم نـــــــەبۆ بە نۆقسان

ڕۆشن کــــەرۆوە چەرمایی چەمان
گلێنێ گێڵۆ نــــــــەمانۆش  خەمان

"عـــــەتا" نەوینووش باڵای خەرامان
ویناییش کــــەمەن  دەسم  بە دامان

وەشەن نیشتمان ســــەیرانی یاران
سۆپای گوراڵان نــــــەسیمی  بەیان

# عەتا  عەلی پوور

ئەگەر من مەردان بۆ سەر سەرینم
وەی چند فەردەوە کەردەبۆت شینم

واچە ئەرێ هەی مانیای مەینەت
گرفتاری دام یاری بێ بەینەت

بە ناکام لوای ئاوات وازەکەم
سینە په‌ڕ جە دەرد سڕ ورازەکەم

بنیشە دڵتەنگ نە سای سەرای سەنگ
شانه نەکەردن زوڵفانی سێوەنگ

بەڵ هەوای مەیلت دای دەماخم دۆ
تەسکین پەی دەردان ئیش و ئاخم دۆ

دڵۆپەی ئاوەنگ هەڵسێ مەڕێزۆ
نە پای مەزارت قیامەت خێزۆ

مەحشەرەن هەڵسی چەمانم واران
هۆرزەوە دیسان شای وەفاداران
#خەندە  هەورامی
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، جفرافیا، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)، بێهرووز محەمەدپوور(شارۆ)، سەیوان ئێبراهیمی(گوازی)، جەواد حەمزه (فێراق)، سوهراب مورادنیا(سیاوکام)، ناسر ئەخدەر، عەتا عەلی پوور، خەندە هەورامی،
برچسب ها::هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱٤)،
نوشته شده در تاریخ جمعه 20 بهمن 1396 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.