ئه‌ژناسنای بڕێو جه ده‌گایه‌کاو کوردسانی که نامه‌کێشا هه‌ورامیه‌نه/هومایون موحەممەدنژاد

پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه:یۆ جە بەڵگەکا پەی سەلەمنای ویەرد٘ە و یام شۆنەما و یاگە پاو هەر زوانیوی جە هەر کۆگا و ماوا و یاگێ و دەگا و شار و وەڵاتیوەنە، نامێ هانە و چەم و دۆل و کەش و هەوار و یاگێ و ئاسەوارێ قەد٘یمیێ و نامێ دەگایەکاو بڕێو جە مەحاڵوو کوردەواری،نامێ هەورامیێشا هەنێ و ئی نامێ ئانەیە سەلەمنۆ یام زەمانێو ئی یاگێ، یاگێ ژیواو خەڵکیوی بیەن کە هەورامی زوانێ بیێنێ یام بە پاو دەسەڵاتی زوانی بیەن کە بە پاو بەڵگەی بڕێو جە شاعێرەکاما هەرچن هەورامیێ نەبیێنێ،بەڵام بە زوانی هەورامی،شێعرێشا واتێنێ پێسەو:مامۆسا مەولەوی ،مامۆسائەحمەد٘بەگی کۆماسی،مەستوورەی ئەردەڵان، مەهجووری و……ئێمەیچ ئینە چن ساڵێوا جە خەڵکوو ئا دەگایا کە نامێ دەگا و هانە و یاگەکاشا هەورامیێنێ قسە و باسم کەرد٘ەن و خەریکوو گلێرەو کەرد٘ەی ناموو ئا یاگا بیەنا،پەی نموونەی بڕێو ئا یاگا نامێ بەروو،ئاواتم ئانەن خود٘ای بێ وێنە یارد٘یم بدۆ ،ئی هەرمانێ تەمامنۆ.

۱ـدەگایەکاو مەریوانی جە بەشوو سەرشیو،تایبەت کۆماسی: “بلچەسوور” ،”هەڵیزئاوا”” دەرەهەر(هەرد)” “وەرۆ””کۆرەدەرە” امۆڵە”،”ول”،”دەرەوەزان”،”هەنگەژاڵە”،‌”دەرەویان”  ،شانشین،وەنێنەی سەرەین و وارین.دەگاو وەنێنەی وارین:هەڵووچان، مەڕووسوڵتان ئەحمەدی.۲ـ  دەگاو “دەگاگا”ی جە سەرشیو شاروو سەقزی ۳ـ شاروو “دێهگولانی”  کە جە زوانوو خەڵکەکەیشا ماچا”دێ ولان “یانی دەگاو ولا یانی گوڵا ـ دەگاو “هەڵیزئاوا”ی جە شاروو دێهگولانی-دێ ولان۴ـ  دەگایەکاو “هانەشێخان”و”دەرە وەران”جە بەشوو خاو ومیرئاواو شاروو مەریوانیپەی نموونەی ناموو هانەکاو دەگاو هانەشێخانی :هانە سۆڵەـ هانەسواران

۵ـدەگاو”دەرەتفی،ده‌گاشێخان،نێ،کانی سانان “بەشوو مەرکەزی شاروو مەریوانی ۶-دەگایەکاۆ”تفلیێ”،قەلاجێ بەشوو مەرکەزی شاروو سەڵواوای.ئانەیچە ئێشارە کەرمێ کە نامێ هانە و کەش و هەوار و…. ئا دەگایا هەورامیێنێ پێسەو:قەڵاجێ کە فرەو خەڵکەکەیش بۆنەو نزیکی چنی دەگاو قەڵاگای و خەڵکوو ئاوارەو هەورامانوو لهۆنی ، هەورامی قسێ کەرا  ،بەڵام بە پاو واتەو یۆ جە ڤەد٘یمیەکاشا،”مەڕەکان”کە واژێوە هەورامیێنە،پەوکەی جە سۆرانیەنە ، واژێو”ئەشکەوت”ی هەنە،و ئینەیە سەلەمنۆ کە هەورامی ئەچی یاگێنە، شۆنەماش دیارەنە.دەگاو تفڵیێ هانه و کەش و دۆڵەکێش پێسەو:دەشتە ڕەقێ،ولەسمت،زەل

۷ـدەگاوگۆشخانی کە فرەو یاگێ و هانەکێشا هەورامیێنێ‌‌ پێسەو:هانە پلوورە ـ هانەوشاوا ـ هانەومزگی ـ هانەومیراـ هانەوحوسەینی۸ـنامووهانەکاودەگاونژماری جە بەشوومەرکەزی شاروومەریوانی:هانەهەلامان ـ هانە نوەـهانە پیسـهانەگەرمڵە۹ـ نامێ کەش و هانێ جە دەگاوقەڵاجی جە بەشوومەرکەزی شارووسەڵواوای:کەشوو”هەشەرا”ی ـ هانە چیالە۱۰ـ نامێ کەش و هانێ جە دەگاوپێچوون”ی جە بەشووکۆماسی شاروومەریوانی: هانەو کانی دەرەسیاوی ـ هانە گێڵۆن

۱۱ـ نامێ کەش و هانێ جە دەگاوباقلاوای جە بەشووکەڵاتەرزانی شارووسنەی:کەش:شایەن، ماڵیەر، تەکیە، کایەنە، قشڵاخ، هەنجیلێ، شێخاڵی، هانەسیمێ، باخەورە،شێخەڵە، دەرەکێ،داڵاوێ، وەریەدزەدۆڵێ:پلەی شێخ، چاڵ پەچە، چاڵ پیاز، چاڵ بام، دواوان، دۆڵەوێ، لای ئاسیاو، مەڕەجیکێ،گوێزەداریاوەکە، دەورێش عەبە، ملەکەوە، سماقەکان،لارەشەتە، جۆی سۆفی، گوڵ وەنەکە، شێخەڵەی، هەسەناڵیدەشتێ:خەسراوا،ڕاسی داڵاوێ، بانەسوورێ، تەختەی شێڵانان،گزرەجاڕ، لامەر،مەنیان،بان بنەوان،دەیمەورێ، دەشتەلە، جاڕ شێخ باقی، پشت بنجۆ،ڕاسی جۆی سۆفی،ڕاسی قشڵاخ،چەم و جۆگێ:هەژدەنێری،جۆگەورێ، سەنێراو،شایەن،ئاسیاو ئاغە، گۆم عاسیە، باخچە مریەم، گۆمە گێج، داوان،قەڵوەزەکە،هانە(هانێ):چیاو، ملەکەوە، گەنەمێری، ناوەدۆڵ باخەورە،هانەسیمێ،چنار، لۆجاڕ،سۆفێخنەزەر، ….یاگێ و شۆنێوتەرێ:حەوزە کۆنێ، بەرهێوانەکەی مولانا خالێد،حەوش خانەقا، ئاسیاو شێخ.قەڵا و تەپە:قەڵای شایەن، تەونە قۆت، تەپ لۆشتە یا هەمان تەپ فەیلەقووزئاساوەکێ:ئاسیاو شێخ ، ناوتەڵانەکان، بەڵکەڕێز (هەژدەنێری)،چاڵ پەچە.

۱۲ـ نامێ کەش و هانێ جە دەگاونشکاشی جە بەشوومەرکەزی شاروومەریوانی:کەشوو “تەوەنەماران ـ تەوەن بالووک ـ تەوەنەسوورـ هانەویان ـ هانەسیرـ پیر یووسف

۱۳ـ واژەو نامێ دەگاو”کەرگێنە” جە بەشوو کەڵاتەڕزانوو سنەی.
۱۴ـ نامێ کەش و هانێ و نامێ دەگاو”ده‌گاشێخان”ی جە “بەشوو مەرکەزی شاروو مەریوانی.

هانه شێخان-هانه که‌ن و...

 ۱۵ـ دەگاو"هانه گلان" جه به‌شوو "سراب قامیش"شارووسنه‌ی

هومایون موحەممەدنژاد

منبع خبر:خبرگزاری سلام پاوه
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، آموزشی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، نویسندگان نثرنویس هورامان، هومایون موحەممەدنژاد، ئیرەج مورادی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،ئه‌ژناسنای بڕێو جه ده‌گایه‌کاو کوردسانی که نامه‌کێشا هه‌ورامیه‌نه/هومایون موحەممەدنژاد،
دنبالک ها: خبرگزاری سلام پاوه، قه‌ڵه‌موو هه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 6 اسفند 1396 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.