کەلەبەروو شێعرا(٤۰)

‍ ‍ ‍ ئەر سەدٚ گەوهەر بۆ، باری  ئەفڪارم
   وێنەی   شەکەر بۆ، واتە و گــوفتارم

شێعرم هۆرقۆڵیای سەرچەمەی دڵ بۆ
پاک و  لەتیفتەر  جە  تارای  گوڵ بۆ

بەڵام بێ قـــــــــەدٚرم لاو ناڪەساوە
چوون سکەی سیام،پەیم مەپەرساوە

دایێم سەودٚاگەر  مێهەر و وەفانا
تەژنەی گیان وەلەب،بەین و بەقانا

قامـــەت چەمیدٚەی تەشەر و تانەم
بێز ڪەوتە جە لای خۆێش وبێگانەم

وێم سیائێقباڵ ، نیەن  تاوانم
بازە باتــــــــۆبی یانە باوانم

ناوەری نەدڵ مــــەیلی جیایی
نیەنم تاقەت دووری  و تەنیایی

(سیاوکام)ئاسا بەی گردٚ دەرداوە
زامـــدٚارنا بەزام دەس نامەرداوە
---------٭٭٭٭٭٭٭---------
۱۳۹۷٫۲٫۲۱کۆچی ڕۆجیاری
سوهراب مورادنیا(سیاوکام)

‍ وەهار

وەهارەن فەسڵی   سەیران و گەشتتەن

هەر کۆ مەوینی   وێنەی    بەهەشتەن

ئەر کەشەن،ئەر کۆن،ئەر ساراو دەشتەن

شێوەشان   ڕەنگین  گوراڵان   ڕەشتەن

عەتری وەشبۆشان نه گرد٘ جا  وەشتەن

بادەشان نه جام نەو  وەهار  چەشتەن

تەبێعەت زەریف سەروەش و مەستەن

چوون باڵای ئازیز شۆخی نەو ڕەستەن

مەڵهەمی    زامی   دەروونی    سۆتەن

تەسکینی زامی  دڵەی   کۆس کەوتەن

نەقشی"نەققاشی"بێ هەمتای فەردەن

وەهارش وەی تەور ڕەنگڕەژی کەرد٘ەن

وەهاری    "ناسر"    پاییزی     زەردەن

 سەفاو سەیرانش حەسرەت و دەردەن

#ناسر  ئەخدەر ـ ۹۷/۲/۲۳
بازدێ با وانا  ژەرەژە خاڵێ
نەواو دەنگیشا مارا هەواڵێ

دەنگشا نەمانۆ جە سەر کوسارا
یاگێشا گێرا کەرکەس و داڵێ

#شاهۆ مەعازی

وەهار
چەم وخەم ڕەشتەن گرد دەشت و کۆسار
وادەی نەورۆزەن ئامای نەو وەهار

سپاو گوراڵا   بە   هەزار  هەزار
وێشا نیشان دان بە ئامای وەهار

جە پای سەربەرزان گوڵ سۆسەن قەتار
بەستەن   تا  کەرۆ   خێرئامای   وەهار

وەنەوشە جە باخ نە تۆی زەل و خار
ئامان وە پێشۆاز سەر قافڵەی وەهار

بۆژانە و چنوور شەوبۆی سەرکۆسار
گردیشا    چەنی   بەقی     لا نسار

ڕازناشاوە     سەیرانگا  و   کۆسار
تا بد٘ا موژدەی فەسڵی نەو وەهار

قەڵەم قاسێرەن پەی وەسفی وەهار
ماشەڵڵا قودرەت    زانای   کردێگار

رەنگ و بۆی وەهار نەوسوەیل ڕەشتەن
کەش و  کۆ  و کۆسار ماچی بەهشتەن

سارا و دەر و دەشت وێشا ڕازنان
زماوەنشانەن   وەهارشا    ئامان

"سەیوان" یانەی دڵ ئارامگای خەمان
بە تۆ چێش ماچا نەو وەهار   ئامان؟!

#سەیوان ئێبراهیمی

ئازیزم تۆنی

تۆنی ئازیزم   بە   تۆ  دڵ گەشەن
بە بێ ناموو تۆ بەختم بێ بەشەن

سەراوۆ     نوورو       ئیمانی مەنی
ئازیزوو      دڵی   و     گیانی مەنی

نامێت پەی نیشان وستەنم گەردەن
وێم بە بەشدارو ڕەحمەتی کەردەن

بە ئاوات وانووش منیەوش سەرسەرم
پەی ڕۆ  دیوان  و  سارای  مەحشەرم

هەر چن بەلوتفی خالێق خولقیام
بەڵام پەی دنیای سەروەنە شێویام

پەی دنیای فانی هۆر خەڵەتیانی
پەی نەوسی پووچی لێوە ڕا بیانی

جە نەزانی وێم سەروەنە شێویام 
ڕسواو  دیوانوو مەحشەری کریام

بێ تۆشە ئامام  نە  ڕای  خەتەر دا
پەی پەشیمانیم کێشوو  نە سەردا

وێرانەن یانەم  ئەی  هاوارمەن
جە کرداروو وێم شین و داۮمەن

هەرچێوە هەنا  ئۆممەتوو  تۆنا
بە بێ لوتفوو تۆ  هەر ڕەنجەڕۆنا

جە یانەو دنیاو  خەم و مەینەتی
داۮم  ئاوردەن   یانەو ڕەحمەتی

هەر ئاواتمەن   بە جەسەی  زەلیل
یاوی فەریاۮم   تۆم  هەنی  دەلیل

هاوارم  بەرزەن  هەرسات جەنۆوە
سەر  نیام  نە ڕووی  ئاسانەو تۆوە

بە  دڵ  ئا مانا   بە گرد  هاناوە
نیشوو ئاسانەی ڕەحمی خود٘اوە

ساتێو سەر کێشە یانەی تەنیائیم
بۮیە پەی حاڵوو  ئاخ و گەۮائیم  

بۮیە یانەی چۆڵ خەمگین و ماتم
بە لاوە  مۮیۆ   دڵ  پەی خەڵاتم

بەش پەردەو ڕەحمی  بۮیۆ وەلاوە
دڵ   کەرۆ  ساکن  نیشوو  سەفاوە

کەرۆ دەرمانی دەردی  گرانم
بە بێ  ناموو تۆ  یانە وێرانم

مورید  خود٘اوەند لوتفش کەریمەن
جە مێهرەبانیش ڕەحمش عەزیمەن

بە خاتر حەزرەت  فەخرولعالەمین 
ئۆممەتیش بەخشۆ ڕەببولعالەمین

پێسەو  وارانوو پاکوو وەهاری 
سەڵواتێ سەروو شاهی نازاری

#عوسمان ڕەحیمی هەجیجی
۲ـ٥ـ۱۳۹۲

بێزاره‌نا ئه‌چی شاریه‌
نه‌ ده‌لاقه‌ خه‌ته‌و کۆڵانێ موانۆوه‌
نه‌ کۆڵانه‌ جه‌ زوانو خیابانی میاوۆنه‌.
لێڵ یاواینمێ وه‌روه‌
دیاره‌ن چا سه‌روه‌
ده‌سیه‌ چه‌په‌ڵ 
چۆکڵیه‌ درێژته‌ر جه‌ تاریخیش شڵێوناینمێنه‌
تویچ که‌م یخێم په‌ی دڕه‌ره‌
مه‌ژگم خه‌سیان 
هه‌راڵه‌ ڕه‌جم کریان
ده‌ی شێعره‌م چه‌نی بگێرۆ ساوی؟

#مه‌هدی ئه‌بری

دیمەن قەوسی‌خۆر،نە سای هەوری تاڵ
تاتای ئەگریجەت   ،   زەنجیری  وێساڵ
دەم   تۆپی   تڵای  ،   ڕێزەی نوقرەبەند
چەم حەوزی کەوسەر ، شاهانە پەسەند
#فێـــــــراقطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)، عوسمان ڕەحیمی(مورید)، سەیوان ئێبراهیمی(گوازی)، جەواد حەمزه (فێراق)، شاهۆ مەعازی، سوهراب مورادنیا(سیاوکام)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(٤۰)،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.