سەرفوو زەمانوو"حاڵ(موزارێع):هومایون موحەممەدنژاد

#سەرفوو"حاڵ(موزارێع) سادە"جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد: ①وەروو ـ ② وەری ـ③ وەرۆ
جەمع:   ①وەرمێ ـ ② وەردێ ـ③ وەرا

#سەرفوو"حاڵ(موزارێع) ئەخباری"جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①موەروو ـ② موەری ـ③ موەرۆ
جەمع: ①موەرمێ ـ② موەردێ ـ③ موەرا

#سەرفوو"حاڵ(موزارێع) ئێلتێزامی"جە
مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①بوەروو ـ② بوەری ـ③ بوەرۆ
جەمع: ①بوەرمێ ـ② بوەردێ ـ③ بوەرا

#سەرفوو"حاڵ(موزارێع) موستەمەر (جاری)"جە مەسدەر "سەرچەمە"و:   "واردەی(هەورامی)"=خوردن(فارسی)

موفرەد:①وەرای وەروو،موەروو ـ② وەرای وەری، موەری ـ③ وەرای وەرۆ، موەرۆ
جەمع: ①وەرای وەرمێ، موەرمێ ـ②  وەرای وەردێ،موەردێ ـ③ وەرای وەرا، موەرا
لەهجەوشارووپاوە و دەور وبەریش

موفرەد:واردی موەرووـ واردی موەری ـواردی موەرۆ
جەمع:واردی موەرمێ ـ واردی موەردێ ـ واردی موەران

#وەرای موەروو ئێستمرار و تکرارش فرەتەرا

#نویسەر:هومایون موحەممەدنژاد

‍   طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، شهرها و روستاهای هورامان، آموزشی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،سەرفوو زەمانوو"حاڵ(موزارێع):هومایون موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 4 مرداد 1397 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.