یادداشت کوتاه برگرفته از پروژه مطالعات فهرست نسخه‌های خطی هورامی و اسناد تاریخی هورامان / دکترمظهر ادوای 


(این یادداشت کوتاه برگرفته از پروژه مطالعات فهرست نسخه‌های خطی هورامی و اسناد تاریخی هورامان است که دکتر مظهر ادوای آن پروژه را در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در ۸۳۰ صفحه برای پرونده ثبت جهانی هورامان در یونسکو نوشته است)

به کار گیری درست واژه هورامان یا اورامان در پژوهش‌ها
 
به کارگیری درست واژه هورامان یا اورامان را می‌توان با دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد و آنگاه واژۀ درست را به کار گرفت. 
 
 اول: دیدگاه تاریخی، رسمی و دولتی (مکتوب) 
 دوم: دیدگاه زبانشناسی، غیررسمی و مردمی (شفاهی) 
  
از منظر دیدگاه اول: این واژه در متون تاریخی، رسمی و دولتی عصر صفوی تا پایان دورۀ قاجار، مانند متون تاریخی، فرامین حکومتی سلاطین هورامان، متن عهدنامۀ ذهاب بین دولت صفوی و عثمانی و همچنین رساله‌های سرحدی که با حضور نمایندگان ایران، عثمانی، روسیه و انگلیس نوشته می‌شدند، به شکل «اورمان» در پسوند نام اشخاص مثلاً «قاسم سلطان اورمانی» یا «قلعۀ اورمان» و یا «شهر اورمان» به کار رفته است. از این رو، مراد از «اورمان» در این دیدگاه «اورامان» است. 
از منظر دیدگاه دوم: زبانشناسان معتقدند برای به کارگیری درست برخی واژه‌ها در اینجا واژه هورامان یا اورامان باید به نحوۀ تلفظ آن میان عامۀ مردم توجه کرد، که بر این اساس مسلما هورامان درست‌تر است. همچنین در بعضی از اسناد غیر رسمی عصر قاجار موجود در مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه و سازمان ملی اسناد، که خوانین محلی بین خود می‌نوشتند از واژۀ «هورامان» استفاده می‌کردند. به علاوه، امروزه محققان و پژوهشگران در حوزه‌های تاریخ، زبانشناسی، مردمشناسی و غیره، قائل به دیدگاه دوم هستند و در پژوهش‌های خود از واژۀ «هورامان» استفاده می‌کنند.‌ 

منابع و ماخذ 
نصیری، محمد ابراهیم بن زین‌العابدین، دستور شهریاران، محقق/ مصحح محمد نادر نصیری مقدم، تهران: موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، 1373. 
نصرالله‌خان، مهندس، نسخۀ خطی تحدید مرز مریوان، (مشهد - رضوی ش: 5442)/ نستعلیق/ 1296/ [الفبا ف: 106].  
مهندس‌باشی (مشیرالدوله)، میرزا سید جعفر‌خان، رسالۀ تحقیقات سرحدیه، به اهتمام محمد مشیری، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چاپ اول، 1348.
احکام حکومتی صادر شده برای سلاطین هورامان در دوره صفویه 
رقم اول: برای یکی از حاکمان هورامان در شعبان 1100ه.ق از طرف شاه سلیمان صفوی، 6 خط. 
رقم دوم: برای قاسم سلطان در جمادی‌الثانی 1103ه.ق، از طرف شاه سلیمان صفوی، 7 خط. 
رقم سوم: برای اسماعیل سلطان پسر قاسم سلطان در 1134ه.ق از طرف شاه سلطان حسین صفوی، 14 خط.

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، مه‌زهه‌ر ئه‌دوای،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،یادداشت کوتاه برگرفته از پروژه مطالعات فهرست نسخه‌های خطی هورامی و اسناد تاریخی هورامان / دکترمظهر ادوای،
نوشته شده در تاریخ جمعه 21 دی 1397 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.