ئێژانە و یاوگەو زوانی ئەدٚایی جە وینگاو گەورە پیایەکانوو جەهانیوە/ئێحسان کەرەمی

۱. بەڕاوەبەری گردٚینوو سازمانوو یۆنسکۆی:
«زوانەکێ ڕۆحوو ئێنسانەکانێ، زوانەکێ میراسێ مەعنەوییێو ئێنسانیەنێ، ڕوشد مەکەرانێ و بڕێو وەختێچ مەحکووم بە فەوتیای مەبانێ. ئەگەر تەقالاو وێمان پەی پارێزنایو زوانەکان دەس پەنە بکەرمێ، بە قازانجوو وێمانەن.
مەشیۆ گردٚوو تەقالاو وێمان پەی پارێزنایو زوانەکان بە کار باوەرمێ و ئینە جە سایەو سیستمێوی چەندە زوانەی فێرکاریەنە ڕێک مەگنۆنە».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲. هانس گێئۆرگ گادامێر:
«زوانیچ پێسەو ئی دونیای هەردوە وەڵێو ئێمەنە بییەیشان بییەن و ئێمە جە ئادٚیشان پەیدٚای مەبیمێ و هیچکام تازێ نییەنێ».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳. نیلسۆن ماندێلا:
«ئەگەر چەنیو کەسێوی بە زوانێو کە مەفامۆنەش قسێ بکەردێ، واتەکەتان مەیاوۆنە بە مەژگیش؛ بەڵام ئەگەر چەنیو ئادٚی بە زوانی ئەدٚاییش قسێ بکەردێ، واتەکەتان مەنیشۆنە سەروو دڵیش».
«وەختێو کە زوانی ئەدٚایی تەدریس نەکریۆنە، جە زەمیری شاریاوەو ئێنسانیەنە هەستوو وردٚی بییەی ڕێخە مەچەقنۆنەرە».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴. سازمانوو یۆنسکۆی:
«کەسێو کە نەزانۆ بە زوانی ئەدٚاییو وێش بنویسۆنە و بوانۆنەوە بە بێ‌سەوادٚ حەسێب مەکریۆنە و بێ‌سەوادٚەن».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۵. پەیلواو کۆمەڵ‌ژناسەکان:
«زوانی ئەدٚایی چەنیو شۆتوو ئەدٚای مەلۆنە دلێو جەسە و ڕۆحوو ئێنسانی و چەنیو مەرگیچش جە بەدٚەنەنە مەزیۆنەرە و سەپنایو زوانێو تەری بە زاڕۆڵێوی کە تازە دەسش کەردٚەن بە قسە کەردٚەی، بە جەنایەت حەسێب مەکریۆنە».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۶. مارتین هایدێگێر:
«ئەگەر زوانوو مێللەتێوی جە بەین بلۆنە، ئا مێللەتیچە جە سەحنەو هەستیەنە مەزیۆنەرە».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۷. میلان کووندرا:
«ئەوەڵین هەنگامە پەی جە بەین بەردٚەیو مێللەتێوی، پسەڕیەیوەو حافێزەو ئا مێللەتیەنە؛ مشیۆ کتێبەکانش، فەرهەنگەکەیش و زوانەکەیش جە بەین ببەری؛ مەشیۆ کەسێو بسپاریەرە کە کتێبێ تازێ بنویسۆ پەی ئا مێللەتیە، فەرهەنگێوی تازە باوەرۆنە و وەش بکەرۆنە، ویەرین و زوانێوی تازە باوەرۆنە، جە مۆڵەتێوی کوڵنە مێللەت ئانە کە هەن و بییەن جە ویرش مەبەرۆنەوە.
دونیاو دەور و بەری گردٚ چێوێوی بە کرژی جە ویر مەبەرۆنەوە».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٨. ماهاتما گاندی:
«کەسێو کە زوان و ئەدەبیاتوو وێش نەوەنابۆوە، ویەردەیش نمەزانۆنە و ئا کەسە کە ویەردەو وێش نەزانۆنە، دماڕوێوش نییەن».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۹. دوکتر مەحموود حێسابی:
«نە سەوزەنان و نە سوور، زوانی ئەدٚاییو وێم فێر بییەنان، ئینە پەی من وەسێن».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۰. مەسەلێوە فەرانسەیییە:
«کەسێو کە زوانی ئەدٚاییش نەزانۆنە و فێر نەبییەبۆنە، وەحشییەن».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۱. لوودویگ ویتگێنشتاین:
«زوانوو من جەهانوو منەن و جەهانوو من زوانوو منەن».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۲. جان ئوستوارت:
«ئەگەر چێرچنگاڵی گەرەکش بۆنە کە مێللەتێو خرۆشنۆنەو وێش، ئەوەڵین کەڕەت پەی لاو هۆڤییەتی و زوانوو ئا مێللەتیە مەلۆنە؛ ئەگەر مێللەتێو فەرهەنگ (زوان، نەسڵە و...) جە دەس بدٚۆنە، ئا مێللەتە مەفاڕیۆنە».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۳. لۆرد جۆرج براون:
«ئەگەر ئەدٚا و تاتەکان موعتەقێدێ بانێ و بزانانێ زوانەکەشان موهێممەن و ئێژانەش هەن، ئێحتێماڵوو ئینەیە کە بە زوانوو وێشان چەنیو زاڕۆڵەکاشان قسێ بکەرانێ، فرەتەرەن».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۴. پڕۆفوسۆر جینوو ئاڵفێرد:
«کەسێو کە زوانی ئەدٚایی فێروو زاڕۆڵەکانوو وێش نەکەرۆنە، نە تەنیا بە تاتەکان و نەسڵە وەڵینەکان و زاڕۆڵەکانوو وێش خیانەتش کەردٚەن؛ بەڵکووم بە گردٚوو بەشەریەتی خیانەتش کەردٚەن؛ چوون بییەن بە باعێسوو جە بەین لوایو دانێوە جە فەرهەنگەکانوو بەشەری».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۵. ئاڵفۆنس دوودێ:
 هەر مێللەتێو کە زوانی ئەدٚاییو وێش جە ویر ببەرۆنێوە، پێسەو کەسێوی زیندانییەن کە کرێڵوو زیندانەکەیش گوم بییەبۆنە.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هۆرگێڵنایوە و نویستەی بە زوانی هەورامی: ئێحسان کەرەمی.طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ئێحسان کەرەمی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،ئێژانە و یاوگەو زوانی ئەدٚایی جە وینگاو گەورە پیایەکانوو جەهانیوە/ئێحسان کەرەمی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 30 بهمن 1397 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.