کەلەبەروو شێعرا(۱۱۳)

خـــانا گــۆش بدەر دنیـــــا بێ شــەرمــەن
هـــەر رۆ بە ڕەنگـێ بازاڕش گـــــەرمـــەن
گــاهێ مـــەد٘ۆ نۆش گــاهێ مـــەد٘ۆ ڕەنج
گــاهێ مــەد٘ۆ سـەنگ دەمێ مــەد٘ۆ گەنج

 #خانای قوبادی


خەیاڵم بیەن چوون زڵفی خاوش
لەیلش کەردٚەن تووڵ وێچش لەولاوش

نە واتەن حیکمەت ئینە مەحاڵەن ؟
پەوکا تێفڵی دڵ نە گاڵەگاڵەن

حوسنی جەهانی جەباڵاش جەمەن
سەدٚجار فیداش بۆ هەڵای هەرکەمەن

شاو شەکەر شانای ئاماوە گفتار
دەم بی مامۆسای گوڵانی وەهار

هەر ڕۆ ڕازێوە پەی گوڵا واچێ
وێنەی زۆلفەقار جەرگ ودڵ پاچێ

دیا، دڵ وڕا ، بی وێرانەو وێش
من نەبیم وێش بی، یاران بەمن چێش

چە مێعمارێوەن ئەربەی سازنۆش
بەهەزار شێوە جەنۆ ڕازنۆش

قازی هەتا شێخ دێوانەی لەیلەن
چەفایدٚە دەروون جەشکات کەیلەن

#حامی غەریبی

تۆ سەوزەڵانی  باخوو دڵیەنی
فێنکی ئاوەکێ چەمەو"بڵیەنی"

عەتروو وەنەوشەی، ڕایحەو گوڵی
بەرزەڵنگەو کۆی، تەسکینەو دڵی

وەشڵەی زانێنی بە حاڵی زارم
چن وەشەم مسیەی، شۆخی نازارم
 
هەستم ڕەنگین و شێعرم وارانی
هەستیارم تۆنی، ئازیزوو گیانی

چن بە تاسەنا پەرێ دیدٚارت
شێت و لێوەنا و وێڵ و ئەوگارت
 
بڵبڵوو دڵیم بە تاسێ تۆوە
ئەوگاروو ئەشقین، زام بە بۆسۆوە

پەی تۆ وەیلانەن، پەی تۆ زاریشەن
هەر چڵاوچڵشەن، بێ قەراریشەن

هەر هەزارەمەن وێنەو "هەزاران"
"هەزار" پەی گوڵزار، من پەی نازاران

بڵبڵ هەزارەش پەی سەحنی گوڵەن
ئەمن  پەرێ  "تۆ"  دڵم وڵوڵەن

ئادٚ پەی عەتر و بۆ، من پەی ئەشقوو تۆ
بێ قەرارێنمێ، بە  شەو و بە ڕۆ

ئادٚ بڵەندبەختەن یاوۆ بە ویساڵ
ویساڵ پەرێ من مەحاڵەن، مەحاڵ

مەیاروو بلوو یاگێ قەراری
قەدٚەخەن پەرێم دیدٚاروو یاری

سەدٚ جاریچ واچی شێتەن خۆ ئینە
دێوانەو تۆنا شۆخی بێ وێنە

ئەرسەدٚ دڵمەنە هەر عەزیزەنی
بەڵام لایەقەو ئەشقیم نیەنی!

"سەیدی" واتەنی سەرزوانیەنی
هاڵی جە وەفا و مێهرەبانیەنی

(ئەردۆس نە ڕای دۆس مەیلش گیانی بۆ)
(حەیفەن دۆس مەیلش سەرزوانی بۆ)

سا با تۆیچ وەفات چوون"سیاوکام" بۆ
با بەقات شوهرەی  گرد خاس وعام بۆ

#سوهراب_مورادنیا

۹۸٫٥٫۲۳ ڪۆچی ڕۆجیاری  "گەلاوێژ"ی


وەشم مسیەی...   وەشم مسیەی....
..............

چەم چەمی نەوینێ 


و


هەرزەلگا 


مات و خەمبار ....


 ئاسمانیچ  ، جار جارێو پژمێ و  ڕۆشنایی وزێ ، ئەو هەرزەلێ 


ویرێم کەوتێ قاچەفڕێ 


کۆپڕ! ، ئای دەلاقەو ئاواتەکام!


بزیەرە بەر ،

                 مزانی هەناسەم سوارا.


ڕەشتێنێت چەمێت...


و


زڵفێت خاوێ و لاملی  چەرمەت ، وستەبێ سارا...


تیجیارێو،  گورج و ئازا ...


پەی تەوافیت


 گۆناو تۆش گێرتەنە وەر...


و 


چنارم دی پەی باڵای بەرزیت ،لارەمل 


کەوتەبێ 


و


 ویکوڵیچ ، جە  لارولەنجەیت 


وشک مدرا بێ ،


دەنگوو هەناسەیش و نسکەنسکیش


  چڵاکنانیرە...


واتم 

هامساو هەوریەنی

و


نەفەسێت تەڕێ تەڕێنێ.


جەسەت  ڕۆخانێو جە مێخەکینێ...


و

 هەر وەختێو 

   
چێروو وارانی منیشیرە...


چەنی مانگەشەوێ دڵداری کەری 


وەشڵێ و بێ گەرد٘ەنی


ڕاویاروو وەشەسیاییم !


سەبەب چێش بیەن؟


دەنگ پەنگش وارد و هەناسە چێروو چەترەو شەرمینە، وێش پۆژنارە....


ولەسوورێ سیس و بێ ڕۆح  سەروو سینەو زەمینیرە وێش کیشنارە...


 بەرەو ئاواتەکام ژنیا ، 

و


مێزەرەو خەمیشا پێتەرە....


بەڵام دیسان دڵم ماچۆ وەشم مسیەی .....

وەشم مسیەی ....


#هومایون_موحەممەنژاد

بە ڕو مەژماروو
جە ساڵەکا نمەزانوو
ئانە ساعەتە پەی ٣٢١٠هۆمین جاری
چوارش نیا لاوە
پەنجی  مەوانۆوە
من وێرەگاو لوایتەنە سەرو شش و نیمیوە باتریەم تەمامیاینە و بەرزەخەنە دەورە مەکریەونەوە.

فرە فرێنی
نمەتەمامیەی
٣٢١٠وێرەگانێ چەقوەم نیاینە لاملیت
٣٢١٠ قەبرێنە ئەسپەردەم کەردێنێ
بە ملیۆن مەژگمەنە مەقلیەیوە.

دماو تۆ فرێ ئامای 
وەختو لوای کە یاوا 
بار و بنجەشا هۆرگێرت و بەرد.
تەنیا تۆنی
جە ویرەکاموە تا ئاواتەکام ڕیشەت لوان.
هەرز
زۆڵانە تەعبیرو مەژگو باخەوانی داگیر کەرین
هەریتڵ 
بەرزتەرین تەسویرەن
پەی شاهنشاهو بەرهەقوو ئی خاکیە کە تۆنی.

.................خەریکو چێشیەنا
با وەس بۆ قسێ بێقیمەتێ

هۆشتەن باوشەمەنە نشتێ بێنیرە  و
بە سەرهەننوسەت مەژماردت
((یۆوە
دوێ
یەرێ
ئانە چوار))
چێش؟
((چوار تاڵێ جە ڕیشیت چەرمە کەردەن))

بۆرێوە دیسان بنیشەرە و بژمارە
یۆوە
دوێ
یەرێ
ئینەیچ چوار.

تەنیا چوار تاڵێ سیاوێم پەی مەنێنێ.

#مەهدی ئەبری

#سەرچەمە:کاناڵەو"وجێس"ی


چێش واچوو ئەی دڵ؟!

چێش واچوو  ئەی دڵ چەنی بسازوو
بە کام وەفا و مەیل  دنیای  بنازوو؟!

خەمی ڕۆزگار  بیەن  سەرکۆڵم
پیر کەرد  جوانی و لاشەی کزۆڵم

گرد شەوێ مەمروو سۆح زیننە بوونەو
بەرەو  مەینەتاو  دنیای  کەروونەو

خەمێ مژماروو  دیسان دووبارە
هەتاکوو  وەرم  بەرۆمەو لارە

حاشا  جە چەرخیش   دنیام  بیزیان
بە جەور و جەفاش جەرگم  پڕووزیان
    
هەزار جۆر کێشام  جەفاو زەمانەی
هەر سابیر بیا   من بە شوکرانەی

#عوسمان ڕەحیمی هەجیجی(مورید)
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)، عوسمان ڕەحیمی(مورید)، سوهراب مورادنیا(سیاوکام)، حامی غەریبی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱۱۳)،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 مرداد 1398 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.