حورمەتو ئازادی قەڵەمی/موحەممەدشەریف عەلی ڕەمایی   

ئازادی قەڵەمی، پا مانای نیەن کە ساحێب قەڵەم کە هەرچیە ئامە دەمشەرە حەواڵەو خەڵکیش کەرۆ و چێروو نامێ ئازادی قەڵەمینە  وێش بشارۆوە . 
جە سنەتی ئەدەبی گۆرانی بە عام و هەورامان بە خاس قەڵەم ،جە خزمەتو ئێنسانیەتینە بیەن تۆ جە ‌هیچ یاگیەوە نمەوینی دلێ ئی ئەدەبیاتینە،بە کەسیە چ دۆس چ دژمەن ، تەوهینیەش پەنە کریا بۆ ئینە نیشانە مەدٚۆ کە ئی خەڵکە چانەیە ئاگاهتەرێنێ ،کە وێشا بە حەق بزانا و باقی ناحەق وێشاخاسو ئەویشان خراو جیا جە وەشەویسی هیچشا نەویەن.ئیسە ئەسڵو مەتڵەبی:
   ئەگەر ئێمە چێویە دڵمانە بۆ وسوالیە،ئەوەپەرسایە یا نقدیە جە کەسیە یامەوزوعیە ،باشتەر ئانەنە ، واچیۆ تا ئینە واچمێ:نەوا کەسیەما چەنە عاجز بۆ وێما زێهنیەتیە خیاڵی وەش کەرمێ.ئارۆ کاریەش سەرئامەن،نویسەندێ هەورامانی ،دوچارو وێ سانسووری بیێنێ ،نەوا ئێدٚ عاجز بۆ نەوا ئەو عاجز بۆ .ئەگەر ئێمە ئیستە فێرو نویسیای نەومێ فێرو تەحلیلی نەومێ چەنی مەتاومێ تەعامڵما چەنی یۆترینی بۆ .
   پەی هیچ کەسی و هیچ باند و دار و دەسیە ،حەسارێ ئەمن نیەن کە نەقدش نەکریۆ یا هەرچی نەزەرەش بۆ ئێتر کەس مەشیۆ هیچ نەواچۆ بە رەعایەتو حورمەتو قەڵەمی،با بتاومێ چەنی یۆترینی دیالۆگ کەرمێ پەی سازناو دنیایە وەشتەرێ .
     جە بارەو ئا کارو پاوەیوە نە ئا برایانە کە لۆگوەکەشا نویستەن، نمایندەوکوردی و جافینێ و نە ئا کەسێ سوالێشا کەردێنێ نمایندەو هەوررامانینێ،بەڵکو ئینە جەماعەتیە کاریەشا کەردەن و ئی پەرسێچە پەی کەسانیەتەر ئامێنە وەروە بە راحەتی و بێ دەڵوەری مەتاو جواو دریۆوە،ئێتر هیچ رەبتیەش بە کوردو گۆرانیوە نیەن مەگەر جافەکان هەمیشە جە سەفەی ئەوەڵو دێفاعە جە زوانو هەورامی و هونەرو هەورامانی ،نەویێنێ،مەگەر هەورامان جە تولو تاریخینە نەویەن خزمەتو ئادٚیشانە .جافو جوانڕۆی،باوانی قەوی گۆرانین .ئیسە چێش قۆمیان کە هەورامی نویسیای  خەتەرەن پەی ئیدٚو ئەوی ئەگەر نویسیای بە زوانیە خەتەر بۆ قسەکەردەیش پەنەش خەتەرەن نویسیای بە هەر زوانیە،یانێ کومەک بە عێلمی بە دانشی جە سەرو گردیوە بە ئێنسانیەتی،ئەگەر کەسیە موخالێفو نویسیای بە هەر زوانیە بۆ ،تەنیا جە ویریە دیکتاتور مەنشانەوە سەرچەمە مەگێرۆ ئێتر ئیسە پەی کەسی جواو نمەدٚۆوە ویر و ئێحتێرام بە یۆی و خزمەتی فەرهەنگی و کومەڵایەتی مەلاکەن نەک تەوەهمو حاشیە بەردەو مەسەلەکان  وات و واچو دیالۆگ و نویسیای ، مەوا بە بایێسو شناسایی و بەرکەوتەو مەوزوعەکا کە خەڵک عەلاقەشا پێدا کەردەن بزانا چێش  بە چێشەن و ئێمە سەرو گردیمانەن کومەک کەرمێ بە نهادینە کەردەو ئازادی قەڵەمی جە چوار چێوەو دۆسایەتی و حورمەت بە یۆترینی و کومەڵگای .طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،حورمەتو ئازادی قەڵەمی/موحەممەدشەریف عەلی ڕەمایی،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 7 فروردین 1399 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.