نکاتی جهت انجام بهینەی اختصاص سم و سبوس جهت نابودی ملخ ها /همایون محمدنژاد

 ـ اگر این سمپاشی دیرتر صورت گیرد،ملخ ها بە باغ ها وارد شدە و قدرت تکثیرشان زیاد بودە لذا سمپاشی  تٲخیر گردد،فایدە و توفیری ندارد و می طلبد مدیریت محترم جهادکشاورزی چارەای بیاندیشد و در کمترین زمان اقدام نماید تا شاهد ضرر و زیان بیشتر دراین روزهای کرونایی بە محصولات کشاورزی و باغی نباشیم.

ـ‌ یکی از راەحل های دیگر وجود پهباد بودە کە آن هم بنا بە نظر کارشناسان امر میسر نبودە و ارتفاع بلند درختان و باغ های انبوە مانع کارایی این وسیلە ،می شود.اگر با استفادە از اکیپ سمپاشی تمامی کوە های اطراف و کوهپایەهای منتهی بە باغ ها و درەهای پردرخت هر روستایی،سمپاشی شود،از ورود وتکثیر بسیار کە منشٲ آنها بە خصوص در روستاهای: زاوەر، هانی گرمڵە،کێمنە و بیدٚەرواس،نزدیکی بە دشت شهرزور (استان هەڵەبجە/حلبچە) کە گرما و وضع بیابانی آن مشهور بودە، جلوگیری می شود. امید کە مدیر و کارشناسان خبرە جهادکشاورزی کە علم و تجربەی بیشتری را دارند ،در این راە اقدامات ارزندەای را انجام دهند.
 منبع:سلام پاوە ـ انعکاسطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، اخبار، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،نکاتی جهت انجام بهینەی اختصاص سم و سبوس جهت نابودی ملخ ها /همایون محمدنژاد،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 7 اردیبهشت 1399 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.