کەلەبەروو شێعرا(۱۹۱)پێشکەشوو ڕۆحوو ژیوگاپارێزەکاو پاوەی(کاکەموختار خەندانی، بێلال ئەمینی، یاسین  کەریمی)  ‍ ‍ 

پێشکەشوو ڕۆحوو ژیوگاپارێزەکاو پاوەی(کاکەموختار خەندانی، بێلال ئەمینی، یاسین  کەریمی)
‍ ‍ 

 ئەی دارستان!

هۆرزە ..هۆرزه

چووپیە کێشە

 و 

زەماوندٚوو کۆرپەساوێن


 دەم بە خوە

 و 

خەندەش بەرزەن....

 دارەپیرەو مەڕەخێڵێ 

 هاوارش کەرد 

کۆ و کۆساری

هەرچن قڕچەو

 لەقی تازەش 

دەنگێ دێوە 

               دەساندەسا

            حەوزەلارە.....شاوهانەکا

      هاژەش نەمەن

           و 
 
      وشک بی ، مدرا

         سیروان...
        
     مات و خەمبار

هەڕەش پیما

تەختی سانی ...

 ڕەنگەش پڕا  

کۆ داڵانی...
.....
کۆرپەچنوور..

وێش شۆکناوە....

وەشڵەی پار و هەم پێراری

باوشەکێ ،

 ڕاویاروو هەورامانی

زاموو دەسیش ،

سارێش کەرێ ، جەسەی مانیام..

 [دووکەڵ ....دووکەڵ... پەولانە

گجیە سوورێت .....کەرانە]

 دووکەڵ!

مەگەر نەزانات ،

چەمدٚارەکاو پاوەشاری

هەنگامێشا،هەزارێنێ ،نازارێ و شاسوارێنێ


#هومایوون_موحه‌ممه‌دنژاد
@hawramyanah

پاوە 

هەر چەند ئاهێران رو کەردەن پاوە 
پاوە   بێ پاوە  ،   مدران  بە   پاوە  

جە  دێر زەمانان  پاوە  جێ    یانی 
ئەی مەسکەن  ماوای ،قورب و قوربانی 

ئیسەیش ئەو میراس  سەوزەن جە پاوە 
بە گیان  پەی  گیانی  قوربانیش  داوە

پەرێو   پارێزنای   سەوزایی  وەڵات  
شیرینتەر جە گیان،چێش کەران خەڵات!؟  
           *

 #حەمەشەریف_عەلیرەمایی .٩٩/٤/٩سنە

بە یادوو کاکەموختار خەندانی ،کاکە بیلال ئەمینی وکاکە یاسین کەریمی .


ئاخ واوەی تەمێ تاریك و لێڵ مێ
بۆپڕووزی مەرگ جە مەڕەخێڵ مێ

ئاخ ئایر کەوتەن جەسەو نازارا
نازارێ سۆتێ پێسەو وەندارا

نیا  (شەریفێ) بڵوو دەمشاوە
ئازیزام سۆتێ و کەش نەکوشیاوە

بیلال گیان ڕۆڵەو گیان فیداو کەشی
ئاخر بە بێ تۆ ڪەشم پەی چێشی!؟

حەیف نیەن جەسەو نازەنینوو تۆ
بە شەرای ئایێر بۆ بە سیاچۆ 

ماچی سەبوونەن شنەو کۆساری
وەختێ سۆتە بۆ جەسەو موختاری

ئاتەشگا دیسان بڵێسەش بەرزەن
یاسینش مەردەن ، شینش سەڎ تەرزەن

شەهیداو ژیوگەی یاوێوە پاوە
دەك نەیار کۆربی و ڕوەت سیاوە

تۆ سۆتی تاوا نەسۆچۆ کۆسار
گوڵێ بزیاوە واوەی نەووەهار

گەڵا کەرۆوە سەرشاتەو نەرەی
چووزە بەر بارۆ ڕیواو دەرەی

گلەیی بێ کەسی ئەو لاو کێ بەروو
لاو کام یاسایۆ شکایەت ڪەروو

بازە وەڵاتم با وێرانە بۆ
با (ئایر) جەورش زاڵمانە بۆ

ئازیزام سۆچا و کەشۆ مرانێ
سەرداران ئاسا شەهیدٚی بانێ

خودٚا کەی ئینەن بەشوو وەڵاتیم
دەی سا لاچەمێ پەرێ نەجاتیم

#سوهراب_مورادنیا
(سیاوکام هەورامی)


‍ ‍ ‍ جە نەورێز مانگوو
شاهۆینە
چەمێ سیاچەمانەی
ڕژیاێ دووکەڵ

برازەماکاو شەریفی
بیێ
شەرەفوو دارسانی
پاوە شاروو خیرەتینە

سێوەی چڕدێ
هێلاکەن دڵ، پەی حەیرانی
سیاچەمانە کۆسش کەفتەن

کۆن تەموورەو یارسانەکا ؟
هوورە چڕێ واچدێ چڕا
چەمەری
ورکەی کوشتا
ئی وێرەگا
شاهۆ شیوەن مەلاونۆ
وەهار خزا دلێ خەزانی

کەڵکوو بانوو دارە وەنا
شروێ و نەرێ
سیاچەمانەو گڕی مەچرا
پەرێ کۆچوو
ئازیزەکا

پاوە ماتەن
قڕی کوشتا
بارە پەرێم خم و مەیی
های عەرمەنی یانە وڕا !!

پێشکەش بە هەناساو غیرەتی 

#جەواد ــ حەمزە
فێــــــراق

شەماڵ بێدەنگ بە چا ملەگاوە
دەنگوو شینی مەی جە ئاتەشگاوە

هەواڵێ ناوەش ئینا جە ڕاوە
ماتەمشا پۆشان ،واڵە و براوە

قرچەو ئاورین لاشەو داراوە
داش دڵوو ئەدٚاو با جوە راوە

ئەدٚاو شەریفی بە کۆسارەوە
بە لای لای چەنی لانسارەوە

شەریف نامەکاش بە کۆساراوە
ڕوانە کەردێ ،ڕاو هەساراوە

با ئەدٚاکاشا بە موداراوە
بانگوو ئازادی بدٚا شاراوە

بە کووری چەموو گرد نەیاراوە
ئاوردەرەکاو  پاوە شاراوە

ئێمشەو بە باڵاو جوانەمەرگاوە
بوورازا کەفەن بە مەڕخێڵاوە

با مافی مروڤ بە تەلاراوە
ڕووەو خائێنا چەرمە کەراوە

#سەیوان_ئێبراهیمی

 ‍ ئاخ جە بێکەسی


مەڕەخێڵ سۆتەیت هەر ساڵ تێکرارەن

ئێساڵ سۆتەکەت خراوتەر جە پارەن

ئێساڵ زامەکەت سەختەن دیارەن

سۆ مۮۆ نە سۆ بۆزین بیمارەن

یاران پەی نەجات دەروون ئەوگارەن

ژیوا پەی ژیوایت دەسشا بە کارەن

پلۆزگەی ئایێر تا سەما بەرزەن

پەی جەسەی سۆتەت شینم سەدٚ تەرزەن

فەریاد رەسەکێت ئامای جە ڕاوە

هەورامان نەوسوودٚ تا شاری پاوە

ژیوگاپارێزا چی لاو چەو لاوە

پەی نەجاتی تۆ جەمشا بەساوە

دارە وەنەکا چەنی تەنگەسی

هاواراشا بەرزەن ئاخ جە بێکەسی

دووکەڵ نمازۆ کێشا نەفەسێ

داخ جە بێکەسی کۆن فریادڕەسێ؟!

هانا ها یاران ئاما فریاتا

تا بەشکووم بدٚا ئارۆ نەجاتتا

بێلال ئاسایی بێلال ئاما دەنگ

واتش هەورامان پۆشا سیای ڕەنگ

موختار بە سیمای خەندانی جاران

چون سەروکی ژیر بە یاران یاران

چریش زوو کەردێ ئەی هەمقەتاران

  بەیدێ با دەیمێ نەجاتی داران

بڵێسەی ئایێر بێڕەحمی بە  تین

سۆچناش جەستەی نەمامی یاسین

شین و واوەیلا پەی لاوانی پاک

پەی خەموەرانی ئی زەیدە ئی خاک

پەی هەورامانی پا تا سەر سۆتە

پەی دارستانی خەڵووز  بۆڵ کەوتە

سەراو بنویسە داخەو وەتەنی

داخەو بێکەسی دار و تەوەنی

ساڕێژ نەمەبۆ داخی نازاران

مەگەر هەر واچم ئاخ یاران یاران

ڕۆحتان بۆ بە شادٚ موختار و یاسین

مەنزڵگاتا بۆ بەهەشتی بەرین

#سەراو هەورامیطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، سوهراب مورادنیا(سیاوکام)، موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی، جەواد حەمزه (فێراق)، سەیوان ئێبراهیمی(گوازی)، کاوه شکری(سەراو هەورامی)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱۹۱)پێشکەشوو ڕۆحوو ژیوگاپارێزەکاو پاوەی(کاکەموختار خەندانی،بێلال ئەمینی،یاسین  کەریمی)  ‍ ‍،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 10 تیر 1399 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.