هۆرامان هانه‌به‌رچه‌م


هۆرامان هانه‌به‌رچه‌م 
هۆرامان به ئه‌ره‌نیشته‌و پەلیان نویسا هۆرامانی گیانی تازەش گێرت
جه کاکه‌ئێبراهیم شه‌مس وکاکه هۆمایون محه‌مه‌دنژادی ده‌س وه‌شی تایبه‌تی کریا 

جه ڕۆ یه‌ک شه‌مه‌ی21/7ترازیێ/1392ڕۆجیاریجه شاروو مەریوانی ئه‌ره‌نیشتیو سەرو پەلیان(وێبلاگ)نویسی جه هۆرامانه‌نه‌ و دنیای قه‌ساله‌ینه جه لاو ئەنجومەنۆ ڕۆجیاری به ئاماده‌بیه‌ی تاقمه شاعێرا ونویسه‌را وپەلیان(وێبلاگ)نویسا و قه‌ڵه‌م به‌ده‌ساو هۆرامانی بریا ڕاوه.کاکه سابیر عەزیزی جه لاو ئەنجومەنی خیرئامای مێمانەکاش که‌رد و جه کاکه هۆمایون محه‌مه‌دنژاد پێسه‌و نویسه‌رو پەلیانۆ(وێبلاگ)هۆرامان هانه‌به‌رچه‌می پەی ئی گلێروبیه‌یه ده‌س وه‌شیشا که‌رد.دماتهر کاکه هۆمایون محه‌مه‌دنژاد دما خێرئامای مێمانەکا؛کارێگه‌ری پەلیانێ و سایتێ جه هۆرامانه‌نه‌ باسشا که‌رد وجه گردو قه‌ڵه‌م به‌ده‌سا پەی پاریزنای ونویسته‌ی به زوانوو هورامی به هامویری ده‌عوه‌تی تایبه‌تش که‌رد و جه کاکه‌ئێبراهیم شه‌مس وبریو جه پەلیان نویساهۆرامانی پەی هه‌رمانەکاشا ده‌س وه‌شیش که‌رد.قسه‌که‌ری دماین کاکه ‌ئێبراهیم شه‌مس بێ که‌ باسه‌که‌ش سەروو ڕه‌وتوو پەلیان نویسەی جه هۆرامانه‌نه‌ جه‌ ئه‌وه‌ڵه‌وه‌ تا ئیسه‌ پێسه‌ ده‌س پنه‌ که‌رد:

به‌ نامێ خوای گه‌وره‌ی.وه‌ڵێ گرذ چێویه‌نه‌ عه‌رزوو سڵام و ئه‌ده‌بیم هه‌ن خزمه‌توو گرذوو ئی ئازیزانه‌ که‌ چێگه‌نه‌ نیشتێیره‌ و ده‌سوه‌شی که‌روو جه‌ ڕاوه‌به‌راو ئی کۆڕێ.ڕاسه‌کێش من هه‌ریاگێو باسوو فه‌رهه‌نگوو هه‌ورامانی بۆ و ده‌عوه‌ت کریه‌و دووری و نزیکی په‌یم هه‌میه‌تش نیا و به‌ دڵ و به‌ گیان وێم میاونوو . ده‌عوه‌ته‌که‌ پاسه‌ نیشانه‌ دێ که‌ باسوو وبلاگ نویسیا و منیچ هه‌ر چن ته‌ماذاروو ئانه‌یه‌ نه‌بێنێ قسێ که‌روو به‌ڵام بابه‌تێوم ئاماذه‌که‌رذ سه‌روو  چه‌نی وه‌ش بیه‌ی په‌لیاناو هه‌ورامانی و به‌ تایبه‌ت  سایتوو دانشنامه‌و هه‌ورامانی .

وه‌ش بیه‌ی په‌لیانێ جه‌ ئێرانه‌نه‌ گێڵۆوه‌ په‌ی دوانزه‌ ساڵێ چه‌ی وه‌ڵته‌ر به‌ ڵام وه‌ڵا بیه‌ی په‌لیانا جه‌ ساله‌و 1382 ڕۆجیاری ده‌سش پنه‌ که‌رذ و ئاننه‌ش پنه‌ نه‌شی جه‌ سه‌راسه‌رو ئێرانیه‌نه‌ کاربه‌رێ ئینترنتی ده‌سشا که‌رذ به‌ په‌لیانه‌ وه‌ش که‌رذه‌ی.

من به‌ درۆسی مه‌زانوو په‌لیانێ که‌ی ئامانه‌نه‌ هه‌ورامان و ئه‌وه‌لێ پەلیان یا سایت به‌ ده‌سوو کێ وه‌ش بیه‌ن. به‌ڵام من پێسه‌ یۆ جه‌ قه‌ذیمیاو ئی کاره‌یه‌ تا ئا یاگێ بزانوو په‌لیانێو بێ به‌ نامێ هورامان شناسی نویسه‌و عه‌دنان ئاشنا خه‌ڵکوو هه‌ورامانوو ته‌ختی که‌ جه‌ مانگه‌و ترازیێ و ساڵه‌و 1384ی و ده‌سش پنه‌ که‌رذ و جه‌ باره‌و هه‌ورامانوو ته‌ختی مه‌تڵه‌ب نویسێ و جه‌ ساڵه‌و 1387ی فه‌عالیه‌تش که‌م بیه‌وه‌.

جه‌ پاوه‌نه‌ چن که‌سێو جه‌ ساڵه‌و 1384ی سایت و وبلاگێشا وه‌شێ که‌رذی به‌ڵام دماو مۆددێوی لاشا به‌رذی. چانیشا مۆسلێح قادری بی که‌ سایتوو هه‌ورامانیش تا دویه‌ر ساڵێ چه‌ی وه‌ڵ فه‌عال بێ و مه‌تڵه‌بێ سیاسیێ و کۆمه‌ڵایه‌تیێ نویسێ.

هه‌رپاسه‌ چوار جوانێ پاوه‌یێ بێنێ که‌ جه‌ ساڵه‌و1385ی جار و بار په‌لیانێ وه‌ش که‌رێنێ و دماوه‌ لاشا به‌رێنێ:ئاشناعه‌باسمه‌نش،سه‌جاد ئه‌حمه‌دیانی،شایان ره‌بیعی و یاسر خالدی زاد.ئی جوانێ ئی وبلاگێشا وه‌ش که‌رێنێ دماو چن مانگاره‌ لاشا به‌رێنێ:کانون نویسندگان هورامان،مجمع نویسندگان هورامان،کانون ادبیات معاصر هورامی،هه‌نار.و دما ئاخره‌و سایتوو کۆمه‌کاڵێشا وه‌ش که‌رذ که‌ دویه‌ر ساڵێ پێسه‌و مه‌رکه‌زێوی بێ په‌ی نیشان دای نه‌زه‌راتوو خه‌ڵکوو پاوه‌ی و به‌ داخه‌وه‌ ئاذیچ زوو ته‌عتیل کریا.حه‌ر جه‌ پاوه‌نه‌ دۆسانێوته‌ر بێنێ پێسه‌و عه‌دنان مۆرادی(فتو پاوه و شونه ما)که‌ جه‌ ساڵه‌و 1386ی ده‌سشا که‌رذ وبلاگ نویسی.

ته‌ماموو ئی سایتوو وبلاگا تا ساله‌و 1386به‌ فارسی یا سۆرانی نویسیه‌ینێ به‌ڵام جه‌ نۆدشه‌نه‌ ئی سننه‌ته‌ ماڕیا و کوورش ئه‌مینی په‌ی ئه‌وه‌ڵ که‌ڕه‌تی جه‌ وبلاگوو لانیشته‌ی به‌ نویسه‌ی 5 مسافرێ هه‌ورامی نویسیش ئارذه‌نه‌ هاڵیگای مه‌جازی.لانیشته‌ جاروبار وتارێ هه‌ورامێش دلێنه‌ نویسیێنێ که‌ به‌ داخه‌وه‌ جه‌ ساڵه‌و 1388ی ئێتر حیچش چنه‌ نه‌نویسیا به‌ڵام نویسه‌ره‌که‌ش حه‌ڤذه‌و گه‌لاوێژوو 89ی ئاوه‌زش وه‌ش که‌رذ و ئی په‌لیانێ یه‌کسه‌ره‌ بیه‌ به‌ په‌لیانێوه‌ی هه‌ورامیانێ.عه‌ودڵڵای حه‌بیبی چ حه‌ر جه‌ 1386 هه‌تاوش نیاره‌ و جار جار شێعرێ و داستانێ وێش به‌ هه‌ورامی وزێشه‌نه‌ ئیسه‌یچ هه‌تاو فاڕیان به‌ واران.

ئه‌وه‌ڵین په‌لیانێ ته‌خه‌سۆسی زوانی هه‌ورامی به‌ نامێ ده‌نگی جه‌ ساله‌و 1389ی به‌ ده‌سوو ئۆمید حه‌بیبی وه‌ش کریا که‌ ده‌یان وتار و مه‌قالێ جۆراجۆرێش به‌ زوانی هه‌ورامی ئینه‌ی چنه‌.

ئه‌ڵبه‌ت جه‌ هه‌ورامانه‌نه‌ وبلاگێ فرێ و فراوانێ وه‌شێ کریای بڕێوشا حه‌زفێشا که‌رذێ و بڕێویچشا بێ فه‌عالیه‌ت مه‌نێوه‌.وه‌ ئیسه‌یچ وبلاگانێوی فرێ هه‌نێ که‌ یاگێو سپاسیه‌نێ به‌ڵام چێه‌نه‌ مه‌جاڵوو ئانه‌یمه‌ نیا که‌ باسشا که‌روو.من ئێحترامم هه‌ن په‌ی گرذی و به‌ تایبه‌ت ئی ئازیزێ که‌ چێگه‌نه‌ حازرێنی و گرذی ساحیبوو سایت و په‌لیانێنی جه‌ هه‌ورامانه‌نه‌.به‌ ئیجازه‌و وێتا گه‌ره‌کما جه‌ باره‌و دوێ وبلاگا که‌ گه‌وره‌ته‌رین کاریگه‌ریشا بیه‌ن جه‌ عه‌رسه‌و هه‌لیگای مه‌جازیه‌نه‌ په‌ی فه‌رهه‌نگوو هه‌ورامانی باس که‌روو یۆشا دایێره‌تۆلمه‌عارفوو هه‌ورامانی و ئه‌ویچشا  هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م.

1-هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

نویسه‌و کاکه‌ هۆمایون محه‌مه‌دنژادی جه‌ یه‌رۆموو نه‌ورۆزوو 1389ی ڕۆجیاری وه‌ش کریا.ئی وبلاگه‌ حه‌ر چا ڕواو ئه‌وه‌ڵێشه‌ نیشانه‌ش دا که‌ ئێدێعاو گه‌وره‌ییش هه‌نه‌ و به‌ هه‌ده‌فه‌وه‌ ئامان دلێ ئی مه‌یذانیه‌.کاکه‌ هۆمایون پا ئه‌خلاقه‌ وه‌شه‌یشه‌ فره‌ زوو په‌ی وێش جه‌ هاڵیگای مه‌جازیه‌نه‌ دۆسێش ئێسێوه‌ و جه‌ به‌روو مه‌حاڵوو هه‌ورامانی ده‌سش که‌رذ به‌ نیشان دای هه‌ورامانی به‌ ڕێک و پێکی.ئی ئازیزه‌ جه‌ هانه‌ به‌رچه‌مه‌نه‌ به‌ ئه‌ره‌ نیای وتارێ جۆراجۆرێ،به‌ عه‌کسێ زه‌ریفێ،به‌ مه‌قالێ و کتیبێ نویسه‌را و شێعرێ شاعێرا،...هه‌ورامانش به‌ گرذوو دنیای نیشانه‌ دا.من به‌ جۆرعه‌ت متاوو واچوو وبلاگوو هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌می به‌ ئه‌ره‌نیای فره‌ته‌ر جه‌ 520 لینکا ساحیبوو فره‌ته‌رین لینکی جه‌ به‌ینوو وبلاگه‌کاو هه‌ورامانیا.کاکه‌ هۆمایون بێجگه‌ چانه‌یه وبلاگێو ته‌رش هه‌ن به‌ نامێ کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانیکه‌ ژیوای گرذوو ئا که‌سا که‌ په‌ی هه‌ورامانی قه‌ڵه‌مشا هۆر گێرته‌ن دلێشه‌نه‌ نویسیان.

2   -دایره المعارف هورامان :

من په‌ی ئه‌وه‌ڵ که‌ره‌تی وه‌هاروو ساڵه‌و 1385 ڕۆجیاری(ده‌و پاژه‌ره‌ژی)په‌لیانێوم نیاره‌ به‌ نامێو سه‌رکاوی.چی سه‌رکاو نامێم نیا؟!:سه‌رکاو که‌شێوا به‌ینوو شه‌ڕه‌کان و نۆدشه‌و ده‌ره‌هه‌جیجیه‌نه‌.ئیجا هه‌ر یه‌ره‌ یاگێ چنی من ڕه‌بتشا هه‌ن.تاته‌م شه‌ڕه‌کانیا ئه‌ذام نۆدشیه‌نه‌ و که‌وانوه‌یچم ده‌ره‌هه‌جیجیه‌!

به‌ڵام دماو شش مانگاره‌ هه‌ر وێشه‌وه‌ پاک بیه‌‌(ئه‌ڵبه‌ت ده‌لیلێو ته‌رش بێ!)و منیچ ئێتر نه‌لانێ سه‌رشه‌ره‌ تا ئاخروو مانگه‌و سیاوکامی و چاوه‌خته‌نه‌ په‌لیانه‌ عێرفانیه‌کێم به‌ نامێ(گمگشته دل–هورامان،عرفان وفرهنگ)چن ڕوێ دماته‌ر یانێو 1نه‌ورۆزوو 1386یهه‌ورامانیچم وه‌ش که‌رذ حه‌ر به‌ نامێ کاربه‌ری سه‌رکاوی. بۆناخاتره‌و ئانه‌یه‌ نه‌تاوێنێ نامێ وێم ئاشکرا که‌روو،نامێ په‌لیانه‌ عێرفانیه‌کێم گمگشته دل بێ و نامێ هه‌ورامانیچ محه‌مه‌دبێ.ئیجا حه‌ر جه‌ ساڵه‌و 1385ی په‌لیانێوه‌ته‌رم بێ به‌ نامێ شه‌ڕه‌کانی(یاقوت هورامان) ئیسه‌یچ نامێش هه‌ر ئانێنه‌.ئی یه‌ره‌ په‌لیانێ تا ئا یاگه‌ هێزم بێ وتارێم نویستێ و وسمه‌نه‌.تا ڕادێو که‌ گمگشته دل بی به‌ مه‌رکه‌زێو په‌ی گرذوو په‌لیانه‌ عێرفانیه‌کا وه‌ ئیسه‌یچ ئا ئازیزێ که‌ ئی په‌لیانێشا دێێنه‌ حه‌تمه‌ن په‌یلواشا ئانه‌نه‌.

جه‌ ساڵه‌و 1389ی نامێ په‌لیانێو هه‌ورامانیم فاڕا به‌ دایێره‌تۆلمه‌عارفوو هه‌ورامانی و بێجگه‌ جه‌ وتاره‌کاو وێم وتارێ و مه‌قالێ نویسه‌ره‌کاو هه‌ورامانیم ئارذ و وستمه‌نه‌ و په‌ی هه‌ر یۆ جه‌ نویسه‌ره‌کا په‌لێوم وه‌ش که‌رذ و ڕێک و پێک گرذوو وتاره‌کاشا به‌ نامێ وێشا و به‌ ئادره‌سوو په‌له‌که‌یشا جه‌ دایێره‌تۆلمه‌عارفه‌نه‌ نیامه‌ره‌ .نویسه‌رانێو پێسه‌و کاکه‌ ڕه‌ئووف مه‌حموودپوور و کاکه‌ عادڵ محه‌مه‌دپوور و نویسه‌ره‌ ئازیزه‌کاو نۆدشه‌ی و چی دمایچه‌و شاعێری وه‌ش زه‌وق فه‌رید عه‌باسی.ئینێ گرێ وێشا ساحیبوو په‌لیانێنێ

شمه‌ ئه‌گه‌ر په‌لوو ئه‌وه‌ڵوو دایێره‌تۆلمه‌عارفوو هه‌ورامانی ته‌ماشه‌ که‌ردێ ویندێ که‌ په‌ی هه‌ر بابه‌تێوێوی لینکێوی جیاواز هه‌ن .

جه‌ بواروو هه‌ورامی نویسی(نه‌سری هه‌ورامی)ڕه‌نگا دایێره‌تۆلمه‌عارفوو هه‌ورامانی پۆژناییش دابۆ به‌ نزیکه‌و 80% ێ گرذوو  ئا وتارا که‌ به‌ هه‌ورامی نویسیه‌ینێ.

جه‌ دوێ ساڵێ چه‌ی وه‌ڵته‌ر دۆسه‌ نویسه‌ره‌کێ داواشا که‌رذ که‌ گلێرگایوی فه‌رهه‌نگی جه‌ هاڵیگای مه‌جازیه‌نه‌ وه‌ش کریۆ و نه‌زه‌ره‌یچشا په‌ی من بێ که‌ ئی هه‌رمانێ که‌روو.منیچ حه‌ولیی فره‌م دا تا ئاخرش دانشنامه‌و هه‌ورامانیم نیاره‌.ئیسه‌ دانشنامه‌ و هه‌ورامانی به‌ ڕاسی تاوانش پا یاوگه‌یه‌ بیاوو .

من متاوو به‌ شانازیه‌وه‌ واچوو  سایتوو دانشنامه‌و هه‌ورامانی که‌ جه‌ مانگه‌و پاژه‌ره‌ژوو ئێساڵی وه‌ش کریان تا ئیسه‌ که‌ مانگه‌و ترازیێنه‌،(5 مانگێش تێپه‌ر بیه‌ن)چی 5 مانگه‌نه‌ فره‌ته‌ر جه‌ 200 وتارێ به‌ زوانی هه‌ورامی جه‌ نویسه‌ره‌ ئازیزه‌کاو هه‌ورامانی جه‌ دانشنامه‌و هه‌ورامانینه‌ گلێرێ بیێنێوه‌ و ئینای وه‌رو چه‌موو وانه‌راوه‌.ئی هه‌رمانێ ئه‌گه‌ر عێشقش پاڵه‌نه‌ نه‌بۆ،خۆ گۆتره‌ی نمه‌کریۆ.

 سایتوو دانشنامه‌و هه‌ورامانی ئه‌پی فرمه‌نه‌:

1-تاریخ:تاریخ باستان،تاریخ زبان وادبیات وشعر،تاریخ معاصر،تاریخ سلاطین هورامان،تاریخ دین وعرفان،تاریخ تصوف درهورامان و ....

2-جغرافیا:هورامان لهون،ژاوه رو ،تخت،رزاب،دزلی وشامیان(شهرها و روستاها)

3-شاعران هورامان(شاعران قدیمی،شاعران معاصر)

4-شعر هورامان:(کلاسیک،نو،غزل)

5-نویسندگان هورامان:(فارسی نویس،هورامی نویس،سورانی نویس)

6- مقالات:(مقالات فارسی،سورانی،هورامی)

7-داستان به هورامی:(داستان کوتاه،رمان،قصه،ضرب المثل های قدیمی،نکته ها)

8- زندگینامه بزرگان:(علما،عرفا،شعرا،نویسندگان و.....)

9- مقالات عمومی هورامان

10-فرهنگ لغت

چی سایته‌نه‌ په‌ی ئا نویسه‌را که‌ چیره‌نه‌ نامێشا ئامه‌ینه‌ جیاکاری په‌ی هه‌ر یوی په‌لێو واز بیه‌ن و وتاره‌کێشا دلێ ئا په‌لیه‌نه‌ نریا‌ینێره‌:

1-      گیان شاد محه‌مه‌د مسته‌فازاده‌ 2-سۆبحان ئامینی 3-کورش یوسفی4- کورش ئه‌مینی5-ئۆمید حه‌بیبی 6- عه‌بدۆڵڵا حه‌بیبی7-ئێبراهیم شه‌مس 8-داریوش ڕه‌حمانی 9-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد 10-فاتێح ڕه‌حیمی 11-عادڵ محه‌مه‌دپوور12-محه‌مه‌دغه‌ریب مه‌عازی نژاد13-ڕه‌ووف مه‌حموودپوور14-ژیار سه‌لامه‌تیان 15-بێهرووزحاجی 16-محه‌مه‌دشه‌ریف عه‌لی ڕه‌مایی.

جه‌ ئاخروو وتاره‌که‌یم ئی قه‌وڵه‌یه‌ به‌ ئازیزا مذه‌و که‌ ئه‌گه‌ر خوا بارۆ وه‌ره‌وه‌ پی زوانه‌ ڕه‌وتوو وبلاگ نویسی جه‌ هه‌ورامانه‌نه‌ هه‌ر جه‌ ئه‌وه‌ڵه‌وه‌ تا ئیسه‌یه‌ منویسوو  و وزوش وه‌روو چه‌مه‌وو وانه‌ره‌ ئازیزه‌کا.

به‌رده‌وامێ بیدێ و شاذی به‌شه‌تا بۆ.

کاکه‌فیروز عارفی به وتاریوی وه‌ش و تاریخی و واتش:ئەنجومەنۆ ڕۆجیاری پەی درِێژه‌دای به هه‌رمانی  فەرهەنگی ئەدەبی ئاماده‌ن.

 کاکه‌ عه‌بدوڵڵا عه‌لی پوور به وتاریو ئه‌ره‌نیشته که‌شا ڕازناوه.کاکه عه‌لی به‌هرامی په‌ی ئه‌ره‌نیای فێر که‌رده‌ی په‌لیان و سایت نویسی ئێعلامشا که‌رد.

به‌شداری که‌سایه‌تی و نویسه‌راو هۆرامانی و مسیاره‌کاوزانشتگاوپه‌یام نووروو مه‌ریوانی پێسه‌و:1-کاکه‌ڕئوف مه‌حموودپوور2-کاکه‌ئێبراهیم شه‌مس3-کاکه‌هۆمایون محه‌مه‌دنژاد4-کاکه‌محه‌مه‌دسالاری5-کاکه ئافراسیاب جه‌مالی6-کاکه ژیارسڵامه‌تیان7-کاکه‌ سه‌عدوڵڵا خوون خام8-کاکه به‌هائه‌دین شه‌ریفی9-کاکه سۆبحان خالێدی10-کاکه عه‌لی به‌هرامی11-کاکه ئازاد به‌هرامی12-کاکه حافێز ئه‌دوای13-کاکه ئه‌حسه‌ن ئه‌دوایی14-کاکه‌سابیر عه‌زیزی15-کاکه‌سیروان دوڵه‌تیاری16-کاکه‌فیروز عارفی17-کاکه‌جه‌زا‌‌ ئه‌دوای18-کاکه‌ عه‌بدوڵڵا عه‌لی پوور19-کاکه‌به‌همه‌ن دوڵه‌تیاری20-کاکه شوعه‌یب عه‌باسی(بێدڵ)21-کاکه عه‌لی ئه‌دوای22-کاکه فه‌ردین ئه‌داک ومسیاره‌کا وزانشتگاوپه‌یام نووروو مه‌ریوانی و چن که‌سێ ته‌رێ ئه‌ره‌نیشته‌که‌شا رازنابێوه.

مێمانه‌کا؛سه‌روو پەلیان(وێبلاگ)نویسی جه هۆرامانه‌نه‌ و دنیای قه‌ساله‌ینه و زوان‌وئه‌دبیاتوو هۆرامانی باسێشاکه‌ردێ و شێعرێشا وه‌نێوه :
1-کاکه سابیر عەزیزی
2-کاکه هۆمایون محه‌مه‌دنژاد
3-کاکه‌ئێبراهیم شه‌مس
4-کاکه سۆبحان خالێدی
5-کاکه‌فیروز عارفی
6-کاکه‌ عه‌بدوڵڵا عه‌لی پوور
7-کاکه عه‌لی به‌هرامی


به‌شداری که‌سایه‌تی ونویسه‌راو پەلیان(وێبلاگ)نویساهۆرامانی پێسه‌و:
1-کاکه‌ڕئوف مه‌حموودپوور-
نویسه‌روشاعێروپەلیانۆ
 
زه‌ڕنه‌ی ئاسۆ
/http://www.zerneyaso.blogfa.com
2-کاکه‌ئێبراهیم شه‌مس-نویسه‌روپەلیانۆ
دانشنامه‌وهه‌ورامانی/ http://www.sarkav.ir
دایره المعارف هورامانhttp://www.sarkav.blogfa.com/
3-کاکه‌هۆمایون محه‌مه‌دنژاد-نویسه‌روپەلیانۆ
هورامان هانه‌به‌رچه‌م
/http://haneberchem.mihanblog.com
کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانیhttp://hawramanktab.mihanblog.com/
4-کاکه‌سابیر عه‌زیزی-نویسه‌روشاعێروپەلیانۆ
 
هەناسەی کاڵ/http://hnasikal33.blogfa.com  
5-کاکه سۆبحان خالێدی-شاعێروپەلیانۆ
 
هه یات/http://hayatkh.blogfa.com
6-کاکه ژیارسڵامه‌تیان-نویسه‌روپەلیانۆ
 
که‌لاسوو زوانی هۆرامی/ http://www.zabanhawrami.blogfa.com 
هورامان-روار(رودبار)http://www.rwarhawraman.blogfa.com/
7-کاکه ئافراسیاب جه‌مالی-پەلیانۆ

 افراسیاب جمالی
/ http://afrasiabjamaly.blogfa.com
8-کاکه‌ سه‌عدوڵڵا خوون خام-پەلیانۆ
 
هه‌رمان/ http://harmane.blogfa.com   
هورامان-روار(رودبار)http://www.rwarhawraman.blogfa.com/
9-کاکه به‌هائه‌دین شه‌ریفی-پەلیانۆ

زریانhttp://zarian.blogfa.com/

روستای ناو/ http://naw.blogfa.com/   
10-کاکه‌عه‌بدوڵڵا عه‌لی پوور
-
پەلیانۆ
 
پایگلان وشعر/ http://paigalanvasher.blogfa.com
11-کاکه عه‌لی به‌هرامی-
سایتۆ مریوان نیوز
/http://marivannews.ir
12-کاکه ئازاد به‌هرامی-
وب گسترزریبار /http://zrebarweb.ir/

13-کاکه
عه‌لی ئه‌دوای-پەلیانۆ
که‌لاسوو زوانی هۆرامی/ http://www.zabanhawrami.blogfa.com 
 شبهای تنهای/http://aliadvai20.blogfa.com/

جه ئاخروو ئه‌ره‌نیشته‌که‌ی حه کاکه‌ئێبراهیم شه‌مس وکاکه هۆمایون محه‌مه‌دنژادی ده‌س وه‌شی تایبه‌تی کریا.

ئاواتمائانه‌بۆ!کلاسووفێربیەی پەلیان(وێبلاگ)نویسی زوانی هۆرامی  فرەته‌ر بلۆ ڕاوه و پەی پارێزنای زوانوو هۆرامی هەنگامێ فره‌تەرێ هۆورگیریا.
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، آموزشی، ئەنجومەنوو ڕۆجیاری، هومایون موحەممەدنژاد، ئێبراهیم شه‌مس، ڕه‌ئوف مه‌حموودپوور، ژیارسڵامه‌تیان، سابیر عه‌زیزی، عه‌لی ئه‌دوای(هاوار هه‌ورامی) ، موحەممەد سالاری، فیرووز عارفی، سەعدوڵڵا خون خام(شەهریار)، حافێز ئه‌دوای، سوبحان خالدی، دوکترئافراسیاب جه‌ماڵی، فه‌رزین ئه‌داک، جه‌زا کامران(ئه‌دوای)،
برچسب ها:هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،صندوق خیریه روستای دزآور،آمبولانس خیریه روستای دزآور،چورژی،هانه‌به‌رچه‌م،ئەنجومەنۆ ڕۆجیاری،
دنبالک ها: نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو، قه‌ڵه‌موو هۆرامانی، دانشنامه‌وهه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 22 مهر 1392 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.