همایون محمد نزاد


فێنکی هه‌وارگاو سه‌یادوو هه‌ورامانی:هۆمایون محه‌مه‌دنژاد

ئه‌گه‌ر گه‌ره‌کما بۆ جه باره‌و که‌سایه‌تیێ هه‌ورامانی پێسه‌و مامۆسا باقی شه‌فیعی قسه و باس که‌رمێ؛ مه‌شیۆ ڕاویه‌روو هه‌وار و هانه‌چه‌ماو هه‌وڵی؛ویمیری؛که‌ریسان؛شاهۆ؛داڵانی و کۆساڵانی بیه‌بی؛و هه‌ناسه‌و ژیوایت هۆرکێشته بۆ؛
مه‌شیۆ تاڵی و وه‌شی ڕۆزگاریت چه‌نی چه‌رمایی تاجوو سه‌ره‌یت؛وێش ئه‌رمانابۆ؛مه‌شیۆ کۆگاو وه‌شه‌ویسیت پێسه‌و باباتاهێری و سه‌یادی جه ئه‌ڵوه‌ندو شاهۆنه؛هه‌رزه‌له‌ش به‌ستێ بۆ؛مه‌شیۆ چه‌نی ده‌نگوو شمشاڵوو سه‌یادوو پاوه‌ی و قاقبه‌و ژه‌ره‌ژاوهه‌ورامانی؛تێکه‌لیت که‌رده‌بۆ ؛مه‌شیۆ پێسه‌و به‌قوو کۆساری؛ جه دامگاو سه‌یادینه هه‌وارگات به‌سته‌بۆ؛مه‌شیۆ یانه‌و دڵیته‌نه‌,پێسه‌و یانه‌وسه‌یادی مووزه‌وهه‌ورامانیت که‌رده‌بۆ؛ مه‌شیۆ ده‌رسوو ژیوای و ئاوه‌و حێکمه‌ت و ئاوه‌زوو شێعریت جه لاو مه‌کته‌بوو مامۆساسه‌یادی جه وه‌ر که‌رده‌بۆ؛ مه‌شیۆ کۆڵ نه‌دای په‌رێ فام و زانایی جه فێکر وویرته‌نه بنجه‌ش دابۆره؛تا بتاوی چه‌نی به‌قوو شاهۆی به سه‌ربه‌زی جه هه‌وارگاو  سه‌یادینه ماوات گێرته ‌بۆتا فێنکی هه‌واریش جه‌سته و ڕۆحیت شاد که‌رۆوه‌.

مامۆساباقی!بزاندێ ئارگاو زوانه‌که‌یما،ڕۆشن بیه‌ن و هه‌راڵه‌و وه‌هاروو فه‌رهه‌نگیما،ته‌نگیانه و ئاوه‌زوو زاڕۆڵه‌کاو هه‌ورامانی چووزه‌شا دان‌به‌ر  و  جه  هه‌ر یاگێ و هه‌وارێ،فێرگه‌و زوان و بیه‌یما مه‌رزیانه‌ره و کۆڵه‌کێو یانه‌یما جه دیمه‌که‌و واته‌کاو شاعێرا و نویسه‌را، پێسه‌و جه‌نابیت؛هێقم و هێقم ته‌ر بیه‌ن.

ئێمه‌یچ به پاو ئانه‌یه‌ پێسه‌و کاکه باقی جه پاییزوو ۱۳۷۳کۆچی ڕۆجیاری دوه‌به‌یتیه‌کاو باباتاهێریم به ‌زوانی هه‌ورامی هۆرم گێڵنه‌ێوه ؛بڕیوشا پێشکه‌شوو سه‌یاد و ئی ئه‌ره‌نیشته‌یه که‌روو.ئاواتم ئانه‌ن به‌ دڵێتا با .

باقی شفیعی

شه‌وێ   هه‌سارا    یۆ یۆ     بژماروو

به‌یوه نیمه‌شه‌و گۆش په‌ی  تۆ داروو

هه‌تا   نیمه‌شه‌و     ئه‌ر   دیار  نه‌بی

لافاوۆ  هه‌رسام  جه چه‌مام  واروو

***********************

دنیا سفره‌ بۆ   مه‌خلۆق مێمان بۆ

ئارۆ  وه‌هار  بۆ سه‌وای  خه‌زان بۆ

چاڵێوه   که‌نا   نامێش   منیا   گۆر

به من ماچانێ  ئینه‌ت مه‌کان بۆ

***********************

وه‌شڵه‌ی  پانیشا  ئه‌ڵڵه   یارشا  بۆ

حه‌مدوقوڵ هو ئه‌ڵڵه دایم کارشا  بۆ

وه‌شڵه‌ی    پانیشا    نما    وه‌نانێ

به‌هه‌شت تا دایم  هه‌ر  بازارشا بو

***********************

پاوه شار        بیه‌ن       ماواو      سه‌یادی

هه‌رزه‌له‌ش   به‌سته‌ن   فه‌سڵوو    وه‌هاری

ماواو         شاعێرا        هه‌وارگاو    پاوه‌ی

سه‌یاد         باوه‌ره       جام       په‌یا  په‌ی

ده نگوو  شمشاڵیت  ئه‌و  سه‌ره‌م که‌فته‌ن

په‌رێ    دێداریت   سه‌ر تا‌ پام     مه‌سته‌ن

قاقبه‌و    ژه‌ره‌ژان    ئه‌و     دامگات    مه‌یۆ  

گڕمه    و     چریکه‌و     شێعره‌کات  مه‌یۆ

سه‌یادی     ژه‌ره‌ژ  ؛ شێعره‌ش  شێکاره‌ن

سه‌رمایه‌ش ئێحساس هۆشش به کاره‌ن

ئاواتم     ئانه‌ن     جه     خودای    باقی

دامگاو       سه‌یادی     نه‌گیری    باقی

ساقی تۆ   بویه‌ر  جه  جام  هه‌م   پیاڵه

شێعره‌ش     گێڵۆنه      یانه   به    یانه


هۆمایون محه‌مه‌دنژاد/مانگه‌و پاژه‌ره‌ژوو۱۳۹۴


 رونمایی کتاب کاک باقی شفیعی


باقی شفیعی


طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، نوشتارهای همایون محمدنژاد، نه‌سیمووفه‌رهه‌نگوووهه‌ورامانی، هومایون موحەممەدنژاد، باقی شه‌فێعی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،فێنکی هه‌وارگاو سه‌یادوو هه‌ورامانی / هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،
دنبالک ها: خبرگزاری پاوه پرس، وب سایت سلام پاوه، وبسایت دالانی، هورامان(ده‌ل)، مجله فرهنگی هنری اهورا،
نوشته شده در تاریخ جمعه 1 خرداد 1394 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.