هورامان هانه به رچه م

به‌یانیه‌و موئه‌سێسه‌و قه‌ڵه‌موو هۆرامانی په‌ی مه‌رگوو محه‌مه‌د مسته‌فازاده‌ی‌

به‌ نامێ په‌روه‌ردگاروو گیانی و ژیریی

هۆرامان ئینسانێوی گه‌وره‌ و بلیمه‌تش جه‌ ده‌س دا. هۆرامان په‌ی‌ کۆچی بێواده‌و سه‌رباقه و سه‌رداریش ئازیه‌تباره‌ن‌. محه‌مه‌د مسته‌فازاده‌ نویسه‌ر، ئه‌نه‌ئاوه‌ر، ئه‌ره‌نیه‌ر، په‌یجوریکا‌ر، زوان شناس و په‌یام ئاوه‌روو گه‌وره‌و هۆرامانی ساڵه‌و 1349 ڕوجیاری شاروو نودشه‌ینه‌ به‌ دنیا ئاما. دماو ویارای وانای بنه‌ره‌تی په‌ی درێژه‌دای به‌ وه‌نه‌ی ملو شاروو مه‌ریوانی و دماته‌ر جه‌ ده‌هه‌و حه‌فتای روجیاری‌ تارانه‌نه‌ وانای ئاکادێمیکوو وێش ‌ته‌مامنونه‌. به‌ ئه‌وه‌گێڵای‌ په‌ی مه‌ریوانی ده‌س که‌رو به‌ خزمه‌ت و هه‌رمان که‌رده‌ی. هۆرامان پسه‌و زوان، فه‌رهه‌نگ و مه‌حاڵێوه‌‌ تاریخی ساڵهای ساڵ که‌وته‌ بێ قه‌راخوه‌، شاریابێوه‌ و چیروو سێوه‌روو نه‌یارا و ئه‌غیاراوه‌ و دلێ دووکه‌ڵوو سیاسه‌تانه‌ کز و مات بیه‌بێ. گه‌وره‌ته‌رین ورکه‌و و نگه‌رانی محه‌مه‌د مسته‌فازاده‌ی به‌شه‌ردوسی و که‌رامه‌توو ئینسانا بێ. ئاد وه‌ڵ جه‌ گرد چێوی ئینسان بێ. ئینسانێوی هۆرامی. ئینسان بیه‌و وێش دلێ زوانه‌که‌یشه‌نه و هه‌رمانه‌که‌رده‌ی په‌ی زوانه‌که‌یش وینێنه‌وه‌. ویر، خیاڵ، ره‌فتار و کردارش ئارویانه‌ و هۆرامیانه‌ بێ. سته‌می ئینسانی و فه‌رهه‌نگیش به‌ ره‌گ، پوس و ون، به‌ دانه‌ دانه‌و سلوله‌کاش حس که‌رده‌ بێ. ره‌نج کێشێ چانه‌یه ئینسانی هۆرامی وێش نیه‌ن و سوکایه‌تی کریونه‌ به‌ زوان فه‌رهه‌نگه‌که‌یش. ره‌نج کێشێ پا گرده‌ ده‌وڵه‌مه‌ندی، ویه‌رده‌ی زوانی و فه‌رهه‌نگیوه‌ که‌ هۆرامان هه‌نش کریان و بیه‌ن به‌ چیرپا و قوربانی سیاسه‌تی. گردوو ته‌قالایش وست کار تا هۆرامان پسه‌و فه‌رهه‌نگێوی ئینسانی و قه‌دیمساڵێ وێش بێزۆوه‌، وێش بونه، وێ بێگانه‌ نه‌بۆنه و سه‌روو بنجه‌و وێشوه‌ گه‌شه بکه‌رۆوه‌. ئاد زوانی هۆرامی به‌ زوانو ژیوای زانی و باوه‌رش بێ په‌ی ئانه‌یه‌ ئی زوانه‌ بمانۆوه و گه‌شه‌ بکه‌رو‌‌ مشیۆ دلێ‌ یانا‌نه‌ به‌ینه‌ به‌ر و بلونه‌ دلێ بازارو کار و هه‌رمانا، بلونه‌ دلێ وانگا‌، مه‌دره‌سه‌ و دانشگای، بلونه‌ دلێ میدیا و یاونه‌ره‌ جه‌معیه‌کا، کتێبش په‌نه‌ بنویسیو و روزنامه‌ و مه‌جه‌له‌ی تایبه‌توو وێش بونه‌. مسته‌فازاده‌ زوان و فه‌رهه‌نگو هۆرامانی به‌ زوان و فه‌رهه‌نگێوی وێپا، سه‌ربه‌وێ و موسته‌قڵ زانێ و به‌ عێلم و مه‌نتق، به‌ هه‌رمانه‌کاش و به‌رویره‌ هونه‌ریه‌کاش لیره‌سه‌ختانه‌و کوڵنه‌ده‌رانه‌ ئه‌ده‌بیاتوو ئاروینوو هۆرامانیش که‌رد به‌ ئه‌مری واقێع و هه‌قێقه‌تێوی سه‌له‌میا. ئاواته‌ش بێ جه‌ ویه‌روو هونه‌ر و ئه‌ده‌بیاتینه،‌ هۆرامان بیاوۆ به‌ یاگێوه‌ که‌ دلێ گردوو دنیاینه‌ قسێش بۆ په‌ی واته‌ی و ئیمانیچش بێ که‌ روێو ئا ئاواتێ به‌گا مه‌ی و بۆنه‌ به‌ ئه‌مری واقێع. ئاد باوه‌ریه‌ عێلمی و ئینسانیش بێ که‌ زوانی هۆرامی میراس و گه‌نجینه‌و گردوو جه‌هانی و هه‌رپاسه‌ مه‌حاڵوو هۆرامانین و ئی زوانه‌یه‌ به‌ کوڵه‌کێ گه‌ورێ کێبیه‌ی‌ یا هووییه‌توو فه‌رهه‌نگی خه‌ڵکو‌ هۆرامانی زانی و په‌ی به‌گا ئارده‌ی ئا ئاواتاشا ڕوش دا ده‌موو شه‌وێوه‌ و شه‌وه‌ش دا ده‌موو ڕویوه‌ و گرد یاگه ‌و مه‌کانێنه‌ هه‌وڵ و ته‌قالاش وست کار و چی راینه‌ گیان و ماڵش به‌ ئه‌وپه‌روو دڵسوزیوه‌ به‌خشا و ئیسار که‌رد. مسته‌فازاده‌ ساڵه‌و 1389 روجیاری‌ به‌ نویسته‌ی و چاپوو کتێبوو "زوانی هۆرامی و دنیای مودێڕن" ی چه‌پوانه‌و ره‌وتوو بابوو زه‌مانه‌ی جه‌ ویه‌روو زوان و فه‌رهه‌نگوو هۆرامانینه‌ بی به‌ ده‌سپه‌نه‌که‌روو را و هه‌رمانێوه گه‌ورێ. ئاد چی راینه‌ بێ وچان و بێ مدرامان خه‌ریکوو په‌یجۆری و هه‌رمانا‌ بێ و مه‌تڵه‌بێ روشنگه‌رێ و ئاوه‌زدارێ نویسێ. ساڵه‌و 1390 روجیاری‌ کتێبو" نامه‌ نویسته‌ی به‌ زوانی هۆرامی" یش چاپ و وه‌ڵاوه‌ که‌رد و تا ئاخرین لاده‌کاو ژیوایش "25 ئارگاو 1391 روجیاری" که‌ خه‌ریکوو‌ ئاماده‌که‌رده‌و کتێبوو "زوانو ژیوای" په‌ی چاپی بێ، به‌رده‌وام ته‌لاش و زه‌حمه‌ت کێشێ و جه‌ هیچ وه‌خت، ئاژه‌ و یاگێوه‌نه‌‌ یه‌ک‌ لاقۆره‌ جه‌ راو هۆرامانی چا هه‌قێقه‌ته‌یه‌ که‌ ئیمانش په‌نه بێ وێش نه‌کێشت دماوه‌ و نه‌گێڵا دماوه‌. ئاد په‌ی دڵسوزا و نویسه‌راو زوان و فه‌رهه‌نگوو ئاروینو هۆرامانی نماد و نیشانێ ئاوه‌ز، باوه‌ڕ، شه‌هامه‌ت، کوڵ نه‌ده‌ری، لێره‌ سه‌ختی، شه‌رافه‌ت و که‌رامه‌تی ئینسانی بێ و مه‌رگێ بیواده‌ش په‌ی جامێعه‌و فه‌رهه‌نگ و ئه‌ده‌بی مسیبه‌تێوه‌ گه‌وره‌ بێ. جه‌ ویه‌روو زوان و فه‌رهه‌نگینه‌ ئاد رایه‌ش بڕیه ‌و که‌له‌به‌رێش که‌رده‌ره‌ که‌ په‌ی هه‌میشه‌ی بێ راویاره‌ نمه‌گنونه‌‌. نامێ و یادش دلێ تاریخوو هۆرامانینه‌ تا قامی قیامه‌ت ‌مانونه‌وه‌ و ئا قه‌ڵه‌مه‌ که‌ ئادی هورگێرت هیچوه‌خت نمه‌نریۆره‌ زه‌مین و بێده‌س نمه‌مانۆوه‌. چون ئا ویر، ئه‌ندیشه و هه‌رمانێ که‌ ئاد شونیشوه‌ بێ و په‌یجور بێ سه‌رشوه‌ زه‌رووره‌توو تاریخ و زه‌مانه‌ی و هورزگایه‌ واقێعی، ئینسانی و به‌رهه‌قش بێ. تا ئاوه‌خته‌ که ناهه‌قی، بێ عه‌داڵه‌تی و گه‌ره‌شێل که‌رده‌و هه‌قوو به‌شه‌ری دنیانه‌ بیه‌یش بۆ موبارێزه‌ و هه‌رمانه‌ی ئینسانیه‌ کوتایش نمه‌ینه‌. خه‌ڵکوو هۆرامانی و راویاراو را و ویرچه‌مه‌و هۆرامانی تا دنیا دنیانه‌ به‌رویره‌کا، هه‌رمانه‌کا، ویر و ئه‌ندیشه‌ی به‌رزی ئینسانی و شه‌هامه‌توو محه‌مه‌د مسته‌فازاده‌یشا ئینا مه‌ژگه‌نه ‌و وه‌روو چه‌ماوه‌. یادش به‌رز و ڕاش پیروزه‌ بۆ‌.

 

 

28 ئارگاو 1391 روجیاری

17 ژانوییه‌ 2013 میلادی

مه‌ریوان

*موئه‌سێسه‌و فه‌رهه‌نگی، هونه‌ری قه‌ڵه‌موو هۆرامانی*

 

موئه‌سێسه‌و فه‌رهه‌نگی هونه‌ری قه‌ڵه‌موو هۆرامانی گلێرگا و ئه‌نجومه‌نێوه‌ن په‌ی خزمه‌ت که‌رده‌ی به‌ زوان و فه‌رهه‌نگوو هۆرامانی و یو جه پایه‌گوزاره‌کا، بنه‌ڕه‌تمج و ئه‌ره‌نیه‌ره‌کاش، نویسه‌رو گه‌وره‌و هۆرامانی زینه‌یاد کاکه‌ محه‌مه‌دی مسته‌فازاده‌ بێ.


**********


من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

پی جۆره‌ جه‌ گردوو ئا که‌سا، دوسا، ئاشنایا، هامکارا، سازمان و ئێدارا و سه‌رجه‌موو خه‌ڵکوو مه‌ریوان، هۆرامان و ئه‌وته‌ر شاره‌کاو کوردستانی و ئێرانی و به‌روو وه‌ڵاتی که‌ په‌ی مه‌راسموو سراونه‌ی و په‌رسه‌و ئازیزی کۆچ که‌رده‌یما روحشاد کاکه‌ محه‌مه‌د مسته‌فازاده‌ی وێشا وسته‌نه‌ زه‌حمه‌ت و به‌شدارێ بیێ یام به‌ ته‌له‌فوون و جه‌ دوره‌و دڵوه‌شی و سه‌رسڵامه‌تی ئیمه‌شا داوه‌ ئه‌وپه‌روو سپاس و قه‌درزانیما هه‌ن و مه‌منونێنمێ. ئه‌گه‌ر نه‌تاواما بیاومێ خزمه‌توو تاک به‌ تاکیتا به‌خشدێما و به‌ سه‌ر شلوقیش بزاندێ. انشاءاڵڵه‌ ئێمه‌ دلێ مه‌جلێسوو شادی شمه‌نه‌ شێرکه‌ت که‌رمێ و خودای گه‌وره‌یچ به‌ عالته‌رین شێوه‌ پاداشوو خاسیتا بده‌ۆوه‌.

 

جه‌ ته‌ره‌فوو خانه‌واده‌و‌ مسته‌فازاده‌، یه‌عقوبی و ئه‌وته‌ر دوست، قه‌وم و هامکاراو مه‌رحووم محه‌مه‌د مسته‌فازاده‌ی.

29 دی مانگوو 1391 روجیاری
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، اخبار، مۆئه‌سێسه‌وقه‌ڵه‌مووهه‌ورامانی ، موحەممەد مسته‌فازاده، کوورش ئه‌مینی،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه به رچه م- کتابخانه هه ورامان- یانه ۆ کتێبۆ هه ۆرامانی-هه ورامان -هۆرامان-دزآور(زاوه ر)،لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود- پاوه-نودشه- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه-بیاره- شارۆ هورامانی- مریوان- سروآباد- کرمانشاه- کردستان- دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-اورامانات-چهارقلعه عبدالملکی –زاغمرز-هورامی های شمال ایران،موئه‌سێسه‌و فه‌رهه‌نگی،هونه‌ری قه‌ڵه‌موو هۆرامانی*،
نوشته شده در تاریخ جمعه 29 دی 1391 توسط همایون محمدنژاد

                        هورامان هانه به رچه م
             پەی رۆحوو بەرزوو کاک محەمەد مستەفازادەی

ماڵئاوا ئازیزم

                                  ***                                  

تابلۆکەم سپارا

بە کونجوو چەمات

تاجە دەفتەرەکەو ''مەولەوی''

شێعرێوە گیروو باڵاو کۆچ کەردەیتەرە.

هەسارەکەیچم

جە شەوە زەنگوو

وەرزوو زمسانینە

وێش سپارا بە باڵاو ''قوتبی''

تا جە رۆحوو ''بەسەڵەکانە''

کەوێڵێوە وەشەسیاوی

بازۆ جیای

ماڵئاوا ئازیزم :

زمسانی هەناسە سەردیچ ئاما و بەرگی چەرمەش کەرد باڵاتەرە؛ ''سیروان''پەنگش واردە و چەمێش پەڕێ بیێ هەرسی و دڵش مدرا !  ئازیزەکەم ؛ شۆن و ماو قەڵەمیت ، درێژەڕایێنە ، نەبڕیاوە و نەمانیا .

من قەڵەمێوەم هەن !

کۆمیاوە و پیر،

بێ ئاو و بێ تین !

جا چکۆ ئی گردە شێعرا و

باڵایت و

رۆخساریت

یۆزۆوە

و

بنڤیسۆ !

من نیمە هەناسێوەم

پەنە مەنەن !

جا چکۆ ئی هەناسە پاییزیمە !

بڕکەرۆ

تا یاڤۆ

لاو هەناسەی

ئەهووراییت !.

ماڵئاوا ئازیزم .

***

بورهان هەورامی – مەریوان زمسانوو 1391 و کۆچی رۆجیاری
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، تاریخ، جفرافیا، بورهان ئه‌خته‌ر(هورامی)،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه به رچه م- کتابخانه هه ورامان- یانه ۆ کتێبۆ هه ۆرامانی-هه ورامان -هۆرامان-دزآور(زاوه ر)،لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود- پاوه-نودشه- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه-بیاره- شارۆ هورامانی- مریوان- سروآباد- کرمانشاه- کردستان- دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-اورامانات-چهارقلعه عبدالملکی –زاغمرز-هورامی های شمال ایران،
نوشته شده در تاریخ جمعه 29 دی 1391 توسط همایون محمدنژاد

دمایین قسه‌م چنی دۆسی نازاریم کاکه‌ محه‌مه‌دی مسته‌فازاده‌

برا گیان!ته‌میاناره‌ و ڤزه‌م چنیان،ئی ئه‌ره‌ته‌میایه‌ ته‌موتواڵیوی سه‌مه‌ره‌ن و جیاکار مرمانۆ!، ده‌س و دڵم هیچ مه‌گێرۆ، گێڕوکاسه‌نا، خولێوه‌ ئه‌ره‌کاسیه‌یم نیا، نه‌ هه‌رسی چه‌مام یاوه‌ری ورینێوێم مذا و نه‌ ویرێ وه‌شێ پێوه‌ره‌ بیه‌یما! ئای دڵه‌که‌م گلاراویشه‌نه‌ و سه‌رذێوه‌ش پنه‌ مه‌واچوو، هیچ عادزش مه‌که‌روو، مه‌واچوو دا وه‌سێشا ئاخر سوور مزانوو حه‌قه‌شه‌نه‌، حه‌قه‌شه‌نه‌ ناڵۆ و حه‌قوو وێشا هاوارێش سه‌رکه‌شه‌ چه‌رمه‌کاو هه‌ورامانی تووڕێ که‌رۆ. هه‌ناسه‌م سوار بیه‌ن و هه‌ناکنه‌ی هه‌ناکنوو. کاک محه‌مه‌د ئارۆ ساعبێو زه‌نگه‌شا په‌ی دانێ، هه‌واڵوو لوایت دانێشا پنه‌، گرذوو لاشه‌یم چیا بیه‌وه‌، به‌ گیانت قه‌سه‌م ئاوه‌خته‌ سه‌رذاوسۆڵه‌و زمسانیم فاما،هاره‌قیوی چیام به‌ر دا ئه‌جێم چه‌نی چه‌قنا دڵمه‌ره‌، ئه‌جێم هه‌رچی قۆرسی جه‌ دنیانه‌ هه‌ن نریان سه‌روو شانام، وه‌رووچه‌مام سیاو بی، بێ ده‌نگ که‌وتا،ده‌سوو وێم نه‌بێ،ده‌نگم نه‌یوه‌ به‌ر،گڵوێزه‌قووتێم پنه‌ ئامه‌ی بێ.کابرا ماچۆ ئۆمید.....ئۆمید.....ئۆمید!، ئه‌واڕه‌م ئاذ چڕێ و منیچ پنه‌م وه‌ش نه‌بێ چڵه‌کیه‌وره‌،پنه‌م وه‌ش نه‌بێ بژنه‌ڤوو، وه‌روو ویمه‌ره واچێنێ ئی کابرا جۆڕیان! محه‌مه‌د لوا؟ ده‌خۆ په‌رێ قسێ وه‌رچه‌موو زوان و ئه‌ده‌بیاته‌که‌یما که‌رذێنێ و قه‌رار پاسه‌نه‌ نۆدشه‌نه‌ ماوێوته‌ر هه‌نترینی ڤینمێوه‌! ده‌خۆ ئاذ قه‌وڵوو نویسته‌ی ڕۆمانێوێ هه‌ورامیێش پنه‌ دانا یانێو هه‌رپاسه‌ ناته‌مام!!!. یانێو محه‌مه‌دی پا سووک و ئاسانیه‌ ئاستانێش جگا؟ ده‌خۆ ئاذ واچێ مشیۆم پێوه‌ره‌ هه‌رمانه‌ که‌رمێ تا زوانه‌که‌یما جه‌ فه‌وتیای گل ده‌یمێوه‌ و چی تووڵه‌ڕاچه‌نه‌ مه‌بۆ هیچ که‌س ده‌ره‌قه‌تما به‌ی! تۆ خوا واچه‌م پنه‌ ڕاسا؟ خه‌ڵک ڕاس ماچا؟ کۆچت ڕاسا؟ یامکه‌تی وه‌رمیوی تاڵ ده‌سێش ئاستێنێنه‌ ناقڕێم و خه‌ریکا تاسنۆم؟ ئا خنیکیایه‌ هه‌زار کاوڕه‌مه‌ی مێژۆ! تۆ گیانوو شاهانی! شێت و لێوه‌م مه‌که‌ره‌ کاک محه‌مه‌د، واچه‌م پنه‌، ده‌خۆ تۆ لاوێشه‌وه‌ ئاخروو به‌ینه‌تی و وه‌فای بینی؟! ئای برا گیان هه‌رسی کانه‌و چه‌مه‌کام گێرته‌نشاره‌ و نمازا په‌له‌که‌و وه‌روو ده‌میم ڤینوو، دڵیچم هه‌وازه‌ش هۆرئارذه‌ن،ده‌نگش مژنه‌ڤوو که‌ ماچۆ:

مه‌ر ئاوه‌خت تۆم بشۆ نه‌ویر    کانه‌و چه‌مه‌کام گیڤاو که‌رۆ گیر   

ئای ڕه‌فێقه‌ نازاره‌که‌م هه‌ر ئه‌جۆم ڕاسا! هیچ مه‌واچی! زه‌رذه‌خوه‌کات مه‌ڤینوو! هازۆ قسه‌کات گه‌رمم مه‌که‌راوه‌! ویرت نه‌شۆوه‌ بێ خواحافێزی ئاستانێت جگا،بێ خواحافێزی!! هه‌ر گله‌ییت بانێ!. ده‌خۆ تۆ چامنه‌ نه‌بینی، پات پاوننه‌وه‌ بیه‌بۆ هه‌ر هه‌واڵت په‌رسانا ئیسه‌ چی پاسه‌ بێ ده‌نگێو پێسه‌ په‌له‌وریوی غه‌ریبی من و هه‌ورامانت ته‌رکێ که‌رذیمێ؟!

کاکه‌ ئه‌ی زوانه‌که‌ما؟،ئه‌ی فه‌رهه‌نگه‌که‌ما؟.ئه‌ی خه‌ڵکه‌ چه‌مه‌ڕاکه‌، ئه‌ی وێم و دۆسه‌کێما

تۆخوا گێڵه‌وه‌، مه‌له‌، مه‌له‌ تاقه‌تما نیا، تارسه‌ما کریانی کاک محه‌مه‌د ئاخر به‌ حه‌وت ئاسمانه‌ی قه‌سه‌م:

ده‌رذۆ دووریه‌که‌یت بوانووش په‌ی سه‌نگ        سه‌نگ سییاو مه‌بۆ مه‌گێڵۆ جه‌ ڕه‌نگ

                                                                                                          ئۆمیدحه بیبی

هورامان هانه به رچه م

هورامان هانه به رچه م
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، تاریخ، جفرافیا، اخبار، ئۆمید حه‌بیبی،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه به رچه م- کتابخانه هه ورامان- یانه ۆ کتێبۆ هه ۆرامانی-هه ورامان -هۆرامان-دزآور(زاوه ر)،لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود- پاوه-نودشه- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه-بیاره- شارۆ هورامانی- مریوان- سروآباد- کرمانشاه- کردستان- دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-اورامانات-چهارقلعه عبدالملکی –زاغمرز-هورامی های شمال ایران،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 27 دی 1391 توسط همایون محمدنژاد

هورامان هانه به رچه م
به نامۆ خۆای به‌رزو بێ‌وێنه


به‌داخۆ ئاگاداربیه‌یمێ

 نویسه‌رو دڵسۆزوزوانی هۆرامی

کاکه "
محه‌مه‌د مسته‌فازاده"

به بۆنه‌و نه‌وه‌شی؛دنیای فانیش ئاست جیا،

په لیان
ۆهۆرامان‌ هانه‌به‌رچه‌می پی بۆنۆ به ئه‌رکۆ وێش زانۆ

سه‌ره‌وه‌شی جه یانه‌وه‌یا وخه‌ڵکۆ هۆرامانی که‌روو،

ئاواتمائانه‌ن خۆای بێ‌هامتا سه‌بووری یانه‌وه‌یا دۆوه.

------------------------------------------------

به نام خداوندبزرگ وبی مثال

بااندوه مطلع شدیم

نویسنده ودلسوززبان هورامی

کاکه محمد مصطفی زاده

براثر بیماری,دارفانی راوداع کرد

وبـــــلاگ(
هۆرامان‌ هانه‌به‌رچه‌م)حسب وطیفه خود؛

باابرازهمدردی وتسلیت به خانواده ی محترمشان

واهالی سرزمین هورامان ،

ازخداوندمنان برای آن مرحوم غفران الهی

وبرای بازماندگانش،صبرجزیل خواهانیم.

هورامان هانه به رچه م


هورامان هانه به رچه م


هورامان هانه به رچه م


هورامان هانه به رچه م


هورامان هانه به رچه م

هه‌ر وه‌ختێ مه‌ردا


هه‌ر وه‌ختێ مه‌ردا به‌ردیمۆ    وه‌ته‌ن             جه‌رگ و دڵ و  من  په‌ی     ئادی  سوته‌ن

گه‌ڵاو ڕیــــــــــواوی كه‌رد
ێ كه‌فه‌نم             به‌رزه‌ڵنــــگ شاندێ   سینه‌و      گه‌رده‌نم

هه‌ڕاڵـــــه‌ برمی باردی په‌ی ك
ێلام                با یــــــــــــارێ به‌یا    جار جارێ     شێلام

ده‌ورو قه‌بره‌ك
ێم با گاو گـــــــۆڕاڵ بۆ              سینـــه‌م چه‌قێندێ   بۆژانه‌ی     وه‌ش بۆ

چنــــــــــــــورو كاوا وزدێ تۆ كاڵایم            با بوه‌ش كه‌رۆ سه‌رتاپاو    باڵایـــــــــــــم

سورهه‌راڵه‌ی سوركه‌رد
ێ سه‌رینم                 زوڵـــــــــفی به‌ڕه‌زایــــــچ به‌  باوه‌شینم

كه‌ماو لــــۆ بارد
ێ با بۆ فه‌رشو پام                  قه‌تــــــــــاره‌ به‌سا گــــــۆڕاڵی   جه‌ لام

هــــاژه‌و وه‌رواو
ێ سیـــــا چه‌مانه‌م               ســــــــــــه‌داو تیو تیوه‌ی  به‌یۆوه‌   یانه‌م

با عا
‌ڵــــــــــه‌م زانۆ كه‌ من دیوانه‌م                دیوانه‌ی دیده‌ی ئا  هــــــه‌ورامانــــــــه‌م

یاوه‌ر هه‌ورامی
هورامان هانه به رچه م


هورامان هانه به رچه م


هورامان هانه به رچه م


هورامان هانه به رچه م


 زوانو ژیوای
هورامان هانه به رچه م


هورامان هانه به رچه م


طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، تاریخ، جفرافیا، اخبار، موحەممەد مسته‌فازاده، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه به رچه م- کتابخانه هه ورامان- یانه ۆ کتێبۆ هه ۆرامانی-هه ورامان -هۆرامان-دزآور(زاوه ر)،لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود- پاوه-نودشه- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه-بیاره- شارۆ هورامانی- مریوان- سروآباد- کرمانشاه- کردستان- دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-اورامانات-چهارقلعه عبدالملکی –زاغمرز-هورامی های شمال ایران،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 26 دی 1391 توسط همایون محمدنژاد

پەرسە و سەر وەشی

 

          جەرگت لەت لەت بۆ چەواشەی چەپگەرد

خاڵۆت جیا کەرد یە کاربێ تۆ کەرد

    دیدە وادەی سەیل هۆنەی هۆناوەن

دڵە وەخت بەزم نۆشای زوخاوەن

بە داخێوە نەبڕیاوە ئاگادارێ بیەیمێ کە یۆ جە هۆگراو فەرهەنگ و ئەدەبوو کوردستانی و خەموەروو موکریانی و هەورامانی کاک ناسر" حەسەنی'' ئاستیمێش جیای و کۆچی دماییش کەرد. زانێنمێ کە کاک ناسر" حەسەنی'' یۆ چا ئینسانە بەرزا بێ کە جە 'ڤیەڕوو' تاکە فکری و ئەندیشەی پڕابێوە و ئامانجش تەنیا خزمەت بە زوان و فەرهەنگوو مەحاڵێوە نەبێ، بەرزتەر چانەیە ،ئامانجش ؛ فرەزوانی و گەشەپەنەدای بە گرد زوانەکاو کوردەواری بێ.ئێمە جە دوورەوە زانێنمێ کە دڵسۆزێوە و خزمەتگوزارێوە نەمانیا و بێ سنوور بێ.بەداخەوە جیاش ئاستیمێ و خەمبارێش کەردیمێ و مسیبەتێوە تەرش وست سەروو شاناما . پی بۆنەوە ئێمە بڕێو جە قەڵەم بەدەساو ''هەورامانی'' ئی خەمیە بە خەموو وێما زانمێش و بە خانوادە و ئا ئازیزە کۆچکەردەیە و حەر پاسە جامێعەو فەرهەنگی و ئەدەبی و کوردستانی و رۆزنامەنڤیسی و بە وێما ''قەڵەم بە دەساو هەورامانی '' سەروەشی ماچمێ و پەی ئەوەمەنیاو ئا کۆچکەردەیە جە خوای گەورەی سەبر و تاقەت داواکەرمێ.

لە هەناسەی گەڵایێک وەریو

تەنیا ماچێکی پاییزی بە جێ مابوو!

خۆی سپارد بە رەنگی چاوت

من لەم وەرزە تەماویەدا

وەک چڵێکی بابردوو

لە شەقامی مەرگ ،

هەناسەم لە قوڕگی درەختێکی سووتاو ،

تاساوە و

رەنگیشم لە گەڵایەکی سەرمابردوو

بە جێ ماوە .

****

کورش امینی(نودشه)–برهان اختر(بورهان هه‌ورامی )-محمد مصطفی زاده –داریوش رحمانی- فاتح رحیمی-امید حبیبی-عبدالله حبیبی–سبحان امینی هانه گرمله –مهدی ابری–فریبرز موسی زاده-کورش یوسفی –همایون محمدنژاد

زمسانوو 1391 کۆچی رۆجیاری

سه‌رچه‌مه:http://kakesana.blogfa.com/
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تسلیت ها، هومایون موحەممەدنژاد، کوورش ئه‌مینی، موحەممەد مسته‌فازاده، کوورش یوسفی(ئاریا)، عه‌بدوڵڵا حه‌بیبی، ئۆمید حه‌بیبی، داریوش ڕه‌حمانی، سوبحان ئه‌مینی، فاتێح ڕه‌حیمی، مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)، بورهان ئه‌خته‌ر(هورامی)، فه‌ریبورز موسازاده‌، تاریخ،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،
دنبالک ها: بورهان ئەختەر( بورهان هەورامی)،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 دی 1391 توسط همایون محمدنژاد
یونیسکوی واته‌ن: زوانی هۆرامی ئینا خه‌ته‌رو فۆتیاینه‌! / فه‌ردین هۆرامی‌
نمه‌زا چی کارما یاوان ئێوێگه‌ که‌ مشیۆم به‌ ئه‌وه‌لاڵیای، قسه‌م و قورعان وارده‌ی و ده‌س گێرته‌ی به‌ شاڵو ئێدو ئه‌وه‌ی و داڵان ئه‌ره‌ماڵه‌ی و قوربان و سه‌ده‌قه‌ بیه‌ی و...هتد واچمێ و بیاونمێ به‌ ئه‌ویشا به‌شکه‌م قه‌بوڵ که‌را ئێمه‌یج زوانما هه‌ن؟ ئادیچ کێ قه‌بوڵما چنه‌ که‌رو؟ هۆرامیێو که‌ وێش به‌ هۆرامی نمه‌زانو! یام سۆرانیێو که‌ گه‌ره‌کشا نه‌ته‌وه‌ وه‌شکه‌رونه‌؟! وه‌ڵڵاهی ئننه‌ سه‌نه‌دو قه‌باڵه‌ وزیان به‌ر ئێتر ئه‌جوم چانیشا زیاته‌ر شووره‌یا یۆ به‌ی هه‌مدیسان ده‌لیلێ برمانونه‌و سه‌نه‌دێ نیشانه‌ بدو! ده‌ی چێش که‌رمێ حه‌تمه‌ن خوای غه‌زه‌بش گێرتێنمێ ونه‌ یام نه‌قس و قه‌ره‌تیێوما هه‌ن؟! وه‌گینا چی مشیۆم پاسه‌شه‌ سه‌ر به‌ی؟ کارما نیا، چی روانه‌ ئینتێرنتینه‌‌ گێڵه‌ی گێڵێنێ شونو زوانی هۆرامیره‌و گه‌ره‌کم بزانوو وه‌زعه‌ش چه‌ینه‌نه‌؟ ئاخر ئه‌ژنیه‌بێم واچێنێ سازمانو یونیسکوی واته‌ن زوانو هۆرامی چا زوانانه‌ که‌ ئینا خه‌ته‌ره‌نه‌، وه‌لیم راسه‌تا گه‌ره‌که‌نه‌ باور نه‌که‌رێنێ و ئه‌جێم په‌ی شوخی و مه‌سخه‌ره‌ که‌رده‌ی ئی قسا که‌راو گه‌ره‌کشانا لاقرتیێما پنه‌ که‌را! تا ئه‌وه‌ڕو گێڵانێ و هه‌ره‌قتی ئا سایتمه‌ یۆسه‌وه‌. وه‌ڵڵا ئێننه‌ وه‌شحاڵ بیانێ و ئننه‌ فه‌رێحه‌ کۆته‌نه‌ دڵم ئه‌جێم چیویوی فره‌ موهێمشا دانا پنه‌! ئاخر براکه‌م خو ناحه‌قم نیا! ده‌ی پا خوا گردێما پرێسمێش ڕو نیا کوڕه‌که‌م به‌یوه‌ یانه‌و نه‌واچو: "تاته‌ ئارو مه‌دره‌سه‌نه‌ ده‌رباره‌و هۆرامیاره جوکێ واچێنێ!؟"گاهه‌ز شمه‌ نه‌یشوتاو لاتاوه‌ فره‌ موهێم نه‌بو! وه‌ڵڵا من چامنه‌ نیه‌ناو مێشونه‌م. ئیسه‌ کێ تاوانباراو چی پێسه‌شه‌ سه‌ر ئامان؟ یۆ متاوۆ واچو گردو هۆرامیا خه‌تاکارێنێ! ئه‌جوم گرد که‌سیچ وێش مزانو چی؟! با ده‌رده‌کا بازمێوه‌ په‌ی روێوته‌ری.
 فه‌رماودێ ئینه‌ ئادره‌س و نه‌قشه‌و ئا زوانا که‌ ئێرانه‌نه‌ و گردو دنیاینه‌ ئینه‌ی خه‌ته‌رو جه‌ به‌ین شیه‌یه‌نه‌:
خو مزاندێ هۆرامان ئینا چکۆ؟ چیرو ملو کته‌کێنه‌! وه‌رئاواو ئێرانی تکه‌ زه‌ره‌ده‌کێ.
 
برای مشاهده این لیست، به این آدرس مراجعه كنید.  

www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages

برای مشاهده زبان‌های كشور ایران، از لیست سمت چپ در قسمت

Country or area،کشورایران انتخاب کنید ,
سپس برروی دکمه Search corresponding endangered languages   کلیک کنید.     
  
هورامان هانه به رچه م

رنگ سفید: خطرناك
رنگ زرد: قطعاً در خطر
رنگ نارنجی: شدیداً در خطر
رنگ قرمز: بحرانی
رنگ مشكی: منسوخ شده

Ashtiani (آشتیانی)
Bashkardi
Brahui
Dari (دری)
Dzhidi
Gazi
Hawrami
Hulaula (Iran)
Khalaj
Khorasani Turk (ترك خراسانی)
Khunsari (خوانساری)
Koroshi (كورشی)
Lari (لاری) --->
 برای اطلاعات بیشتر 
اینجا را ببینید.
Lishan Didan (Iran)
Mandaic
Natanzi (نطنزی)
Nayini (نائینی)
Semnani (سمنانی)
Senaya
Sivandi (سیوندی)
Soi
Suret
Talysh (تالشی)
Tati
Vafsi (وفسی) --->

کاکه‌ هومایوون گیان ئه‌گه‌ر نه‌قشه‌که‌ به‌ر ناما بێ زه‌حمه‌ت دلێ سایته‌که‌ینه‌ به‌رش باره‌و وزه‌ش دلێ کادره‌که‌ی .

فه‌ردین هۆرامیطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، آموزشی، موحەممەد مسته‌فازاده، زوانی هه‌ورامی،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه به رچه م- کتابخانه هه ورامان- یانه ۆ کتێبۆ هه ۆرامانی-هه ورامان -هۆرامان-دزآور(زاوه ر)،لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود- پاوه-نودشه- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه-بیاره- شارۆ هورامانی- مریوان- سروآباد- کرمانشاه- کردستان- دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-اورامانات-چهارقلعه عبدالملکی –زاغمرز-هورامی های شمال ایران،حسین آباد،امیرآباد،زینوند،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 21 دی 1391 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3