هورامان هانه به  رچه م

سڵام کاکه هۆمایوون،بە ئاواتو وەشی ولەش ساقێت.داستانێوەم بە نامو رەفێقێ عاڵێ وخرابێ نویستێنە . ئەگەر بە دڵت بیەو پەسەنەت کەرذە.جە پەلیانەکەتەنە وەڵاش کەرەو.بە سپاسەوکوورش یوسفی.1392/1/23

داستانۆ(رەفێقێ  خرابێ  و  عالێ)

وێش وستە بێ وەرمەرە ،فکرو خەیاڵەنە بێ چەنی وێش جە رەفێقەکاش دزوۆە.تەڵێوی پیسشا پەی نیابێوە. گەرەکش نەبێ ئاذێ  بزانا ئێذ جە کەین و بەینەکەیشا هاگادارا. نەزانێ چێش کەرو،موبایلەکەش زڕیاوە. یاخوا خەیر بۆ،ئیسە پەڵپێوە میزووە و ویم رزگار کەروو.ئەی رەحمەت قەبرو ئاکەسیە مۆبایلش وەش کەردەن.موبایلەکەش هۆرگێرت،دماو سڵام وەشی تشی،ناستش ئەو دەم کەرۆوە،واتش:راسیتا،وەڵڵا فرە ناراحەت بیانی.دەی چی پاسە بیەن هەر ئیسە ویم میاونوو لاتا،بەشکووم بتاومێ،ڕا چارێوش پەی بێزمێوە، خاسا شمە چی زووتەر نەواتەنتا،جارێو خوا حافیز،چارەکێوتەر وێم یاونوو واگە.

وێش گۆرج کەردەو،بە رەفێقەکاش واتش:بەخشدێم هەرمانێوەم پەی ئامێنە وەرەو،مەجبوورەنا بلوو .حەز نەکەرێنی بازووتا جیا،با وەختێوتەر پێوەرە منێشمێرە،ئەپی جورە  ئا زەنگە بی بە خەیرە پەیش و چا دامێ پەێشا تەنابێ،خەلاسش بی.

فاروق وڕ و کاس بیەبێ،سەرەش لوا بێ دەرێوی وێرانەرە.نەزانێ کوسالان چی ئی قسێشە کەردێ. هیچوەختێو پێسینە نەبیەبێ.خوا خەیرش کێشو،نەجوڕیابو خاسا.با زەنگێوتەرش پەی دەوو،بزانوو دەنگ و باس چێشا؟

دیسان زەنگش دا.فاروق ئی جارە واتش:ئەی یا خوا دەست  وەش بۆ ،ئا زەنگەیتە نەجات دانی.

چێش ماچی؟منت شێت کەردانی.وەش قسێ کەرە بزانوو چێش بیەن!؟

فاروقی واتش:خوانە با چارەکێو تەر مەوو پەی لایت گرد چێوت پەی ماچوو،خوا حافێز ئینانا ماشینەنە،با جەریمەم نەکەرا.

چن کوجیەنە ویرەد تا یاوا لاو یانەو فاروقی،زەنگو بەریش دا.فارو‌ق زیارە.سوارێ ماشینی بیێ،کەوتێ ڕا.جە شاری زیێوە.ماشینەکەش قەراخو جاذەیەنە مدرنا.وەستێرەو روەو بەرزایی کەشەکەی کەوتێ ڕا.کەش وکۆ  چەرمە بێ.وەرە وەڵاتش گێرتەبێرە.هەواش سەرذ نەبێ.دلێ وەروێرە کوچێو لوێ ڕارە.

فاروقی واتش:ئادەی کوساڵان،دەرە،بزانوو جەرەیانو ئی قسە وێڵاتە چێشا؟

فاروقی دەسش پەنە کەردو واتش:زەمانێوی خرابا نمەزانی بە كێ باوڕ کەری.نمەتاوی دوس و دوژمەنی جە یەکتری جیا کەریەو.تا وا خیاتە روزگاری کارێوش کەردەن بە چەماو ویچت متمانێت  نمەنێنە.

ئارو وێم تاق مەریوانەو ئامانیەو پەی پاوەی.جاذەو تەتەی وەروێ بینان،پی زوویەنە وەر نمەبو.هەورامانەرە ئامانی.هەر چن دیمەن هەورامانو،بڵبەرو سلینەو هانەو بڵی و...پەیما وەشو مەکینا و هیچوەختیو چەنەش سێرێ نمەبیمێ،ئی جار پەی ئەو جارێ هەر وەشتەر مرمانو.بەڵام وێت تاق دەی ئا جاذەیە،پا گردە چاڵو دەسەننازاوە،ئیتر ویت خاس زانی چن مانیەی.سەرەت نەئێشنو یاوانی نوریاو،فەرزادی زەنگش دا.واتش: چکونی؟بورێ پەی یانەو وێما،چەنی رەفێقاما نیشتێنمێرە،تفاقما حازرا.

فرە حەزم کەرد،واتم:خاسا ئیسە مەو پەی لایتا.لوانی پەی لایشا دماو نان و چای واردەی،واتم:مانیانا،با وەنەوزێوە کەروو .چەمێم گەرمێ بێێ بێنێ،وەرمم نەکەوتەبێ  پورە.ئەجیاشا وتەنا.سڵێمانی وات:فەرزاد با ئاذیچی کەرمێ.موعتادش کەرمێ.وێت زانی ئەگەر موعتاد بۆ،نانما گنو دلێ ڕوەنی.پێسە نەکەرمێ وەزعەما شڕەنە.فرزادیچ واتش:فکرەکەت قسێش نیەنە.دەموو دەزگاکەی حازر کەردێ.باهورستەو هەروەرەنە وزمێشەنە دڵێ تۆڕێ،هەر دۆێ یەرێ کەرتێش حەسێبا.بەڵام با وەڵێنە نەزانۆ.

وێم وست وتەیەرە.واتم ئەی دەرذێ مەرذا وزوو گیانتا.دەورو سەعاتیویش پەنە ویەرد.هورستانیەو،وێم نەوست ئا دەیرە،ئینگار نە ئینگار چیوێوم ئەژنەویەن.نەزانینی چێش کەروو،تا تۆ زەنگت دا،ئەپا جورە ویم دزیەو چەنەشا.قەسەمم واردەن بە هیچ جوریو توخنیشا نەگنوە،بە هیچ جورێو نەدونوشا.دەی خاسا تو بیەینی چێش کەرێنی؟
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، آموزشی، کوورش یوسفی(ئاریا)، اجتماعی، تاریخ، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی،
برچسب ها:زاوه ر(دزآور)،هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قرو،
نوشته شده در تاریخ شنبه 24 فروردین 1392 توسط همایون محمدنژاد
هورامان هانه به  رچه م

یانه وه یا(ئه‌بووبه‌کری -نه‌عمه‌تی)  

ئاگاداربیه یمێ

لالۆ ره‌سوول ئه‌بووبه‌کری

تاته و کاکه مهران(ئه سعه د) ئه‌بووبه‌کری

خه ڵکوده گا زاوه ری

  جه تاریخوو چوار شه ممه- 1392/1/21

به بۆنه و نه وه شی دنیای فانیش ئاست جیا،

په لیانوهورامان هانه به رچه می پی بۆنۆ به ئه رکۆ وێش زانۆ

سه ره وه شی جه یانه وێشا که روو،

ئاواتمائانه ن خۆای بێ هامتاسه بووری یانه وه یا دۆوه.

یاگێوپه رسه ی:

پاوه /ده گا چۆرێژێ:په نج شه ممه-1392/1/22مزگی ده گای

مه ریوان:مزگی مه وله وی /مه حلوو مووسک2

  رۆ: شه ممه- 1392/1/24

وه خت :3تا6دمانیمه روی

په ی هاگاداری: په رسه و ژنا جه یانه و حاجی نه زیف ره زایی ملۆ ڕاوه.
.......................................................................
 خانواده های(ابوبکری-نعمتی)

مطلع شدیم

آقای رسول ابوبکری

پدرآقای مهران(اسعد) ابوبکری

اهل روستای دزآور

درروزیکشنبه-1392/1/21براثربیماری بادنیای فانی وداع کردند

وبـــــلاگ(هورامان هانه به رچه م)این ضایعه تأسف انگیزرابه

خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم،ازخداوندمنان

برای آن مرحوم غفران الهی

وبرای بازماندگانش،صبرجزیل خواهانیم.
مکان تعزیه:

پاوه /روستای چورژی:پنج شنبه-مسجد روستا-1392/1/22

مکان تعزیه:

مریوان: مسجد مولوی-محله موسک 2

  شنبه-1392/1/24

ساعت 3الی6عصر
درضمن ختم زنانه درمنزل آقای حاجی نظیف رضایی  برگزارمی شود.طبقه بندی: ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور،
برچسب ها:ورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 21 فروردین 1392 توسط همایون محمدنژاد

                  هورامان هانه به  رچه م
              

په‌ی مه‌رگوو کاکه محه‌مه‌د مسته‌فازاده‌ی
 

هه‌سارێو نیشت
شۆ
له‌ش ئاسمانش ڕۆشن که‌رد
کۆره ک
ۆ دڵیم کرچه‌ش ئاما،یا خۆدا خه‌یر بۆ !
به شکوو دوور بۆ جه ئازیزا
ڕۆحیوی زل شاباڵش شا
وه شلێم زا
نه‌یم جه کام ده‌گا ،جه کام شارا ؟
کێ کۆچ
که‌رۆ؟
پاسه رۆحش بالێش گێرتێ
لوا و
نه‌مه‌ن،کیشیا جه به ینۆ هه‌سارا؟
سه‌بای،پێره‌ی دڵم ویڵ بی پێسه لێوه‌ی ئارا گیل بی
هه‌واڵ ئاما ! ڕۆجیار گیریا ،شاهۆ ورا!
 فێرگه‌و زوانی بێ که‌لاوه
کا
غه‌ز دڕیا
نه‌مه‌ن،قه‌ڵه‌م!
زوانوو ژیوای بریانه‌ده‌م !
خه‌م وه‌ره‌که‌یش نه‌دێ به چه‌م!

فاتێح سه‌عیدی 1392/1/1

هورامان هانه به رچه م

سه وقات:کاکه فاتێح سه‌عیدیطبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، فاتێح سه‌عیدی،
برچسب ها:شه ره کان(شرکان)،هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،سه وقات،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 20 فروردین 1392 توسط همایون محمدنژاد
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 14 فروردین 1392 توسط همایون محمدنژاد
هورامان هانه به  رچه م

یانه وه یا(ئه‌حمه‌دی -
محه‌مه‌دنێژاد-عه‌لی محه‌مه‌دی)  

ئاگاداربیه یمێ

کاکه عه‌بدۆڵمه‌جید ئه‌حمه‌دی

خه ڵکوده گا زاوه ری

  جه تاریخوو یه ک شه ممه- 1392/1/11

به بۆنه و نه وه شی دنیای فانیش ئاست جیا،

په لیانوهورامان هانه به رچه می پی بۆنۆ به ئه رکۆ وێش زانۆ

سه ره وه شی جه یانه وێشا که روو،

ئاواتمائانه ن خۆای بێ هامتاسه بووری یانه وه یا دۆوه.

یاگێوپه رسه ی:پاوه /ده گا چۆرێژێ

 یه ک شه ممه-1392/1/11مزگی ده گای

زاوه ر:مزگی ده گای

  رۆ: دڤه شه ممه- 1392/1/12

وه خت :9.30تا11.30ساحبێ

مه ریوان:مزگی نوور/مه حلوو بهاران فازوو2

  رۆ: دڤه شه ممه- 1392/1/12

وه خت :2.30تا5دمانیمه روی

په ی هاگاداری: په رسه و ژنا جه یانه و خاتوو  ئه‌حمه‌دی واڵێ کۆچ که رده ی ملۆ ڕاوه.
.......................................................................
 خانواده های(احمدی-محمدنژاد-علی محمدی)
مطلع شدیم

کاکه عبدالمجید احمدی

اهل روستای دزآور

درروزیکشنبه-1392/1/11براثربیماری بادنیای فانی وداع کردند

وبـــــلاگ(هورامان هانه به رچه م)این ضایعه تأسف انگیزرابه

خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم،ازخداوندمنان

برای آن مرحوم غفران الهی

وبرای بازماندگانش،صبرجزیل خواهانیم.

مکان تعزیه:پاوه /روستای چورژی

یکشنبه-مسجدروستا-1392/1/11

دزآور:مسجدروستا

  دوشنبه-1392/1/12

ساعت 9.30الی11.30صبح

مریوان:مسجدتازه تأسیس(نور)-محله بهاران فاز2

  دوشنبه-1392/1/12

ساعت 2.30الی5عصر

درضمن ختم زنانه درمنزل خانم  دلستان احمدی خواهر مرحوم برگزارمی شود.طبقه بندی: ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 فروردین 1392 توسط همایون محمدنژاد
هورامان هانه به  رچه م

ئاگاداربیه یمێ

 "لالۆ محه‌مه‌د رۆسته می (حه‌مه‌ دینار) "

خه ڵکوده گا زاوه ری

  جه تاریخوو په نج شه ممه- 1392/1/8

دنیای فانیش ئاست جیا،

په لیانوهورامان هانه به رچه می پی بۆنۆ به ئه رکۆ وێش زانۆ

سه ره وه شی جه یانه وێشا که روو،

ئاواتمائانه ن خۆای بێ هامتاسه بووری یانه وه یا دۆوه.

یاگێوپه رسه ی:

پاوه /جۆمعه-1392/1/9مزگی شۆهه دای-

مه ریوان:مزگی مه وله وی /مه حلوو مووسک2

  رۆ: شه ممه- 1392/1/10

وه خت :2تا4دمانیمه روی

په ی هاگاداری: په رسه و ژنا جه یانه و کاکه ره حیم ره حیمی ملۆ ڕاوه.
.......................................................................
 مطلع شدیم

لالو محمد رستمی(محمددینار)

اهل روستای دزآور

درروزپنج شنبه- 1392/1/8بادنیای فانی وداع کردند

وبـــــلاگ(هورامان هانه به رچه م)این ضایعه تأسف انگیزرابه

خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم،ازخداوندمنان

برای آن مرحوم غفران الهی

وبرای بازماندگانش،صبرجزیل خواهانیم.

مکان تعزیه:

پاوه /جمعه-مسجد شهدا-1392/1/3

مکان تعزیه:

مریوان: مسجد مولوی-محله موسک 2

  شنبه-1392/1/10

ساعت 2الی4عصر
درضمن ختم زنانه درمنزل آقای رحیم رحیمی  برگزارمی شود.طبقه بندی: ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 8 فروردین 1392 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2