ئه‌رمانگاو کتیبوو هه‌ورامانی(نمایشگاه کتاب هورامان)

نمایشگاه صنایع دستی هورامان

غرفه نمایشگاه کتاب هورامان

مکان:شهر پاوه -جنب بازارچه مرزی

زمان: از تاریخ 1392/12/28  تا  1393/1/14
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، آموزشی، ئێبراهیم شه‌مس، زوانی هه‌ورامی،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛ یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان- اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی-حلبچه-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام- کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا -زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،ڕاویه‌روو ئاوه‌زی،ئێبراهیم شه‌مس،همایش شهرستانی توسعه صنعت گردشگری در شهرستان پاوه،ئه‌رمانگاو کتیبوو هه‌ورامانی،
دنبالک ها: دانشنامه‌وهه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 29 اسفند 1392 توسط همایون محمدنژاد
هاگاذاری وه‌رزشی:

تیموو واڵیبالو ده‌گاو سلێنوو هه‌ورامانی

 پله‌و یه‌روموو ئۆستانو کۆردسانی به ده‌سش ئارد


ده‌س وه‌شانێو تایبه‌ت جه لاو  په‌لیانۆ هۆرامان هانه‌به‌رچه‌می

 په‌ی تیموو واڵیبالو ده‌گاو سلێنوو هه‌ورامانی

 به بۆنه‌و گێرته‌ی پله‌و یه‌روموو ئۆستانو کۆردسانی.

...............................................................................................اطلاعیه ورزشی:

تیم والیبال روستای سلین هورامان

 مقام سوم استان کردستان را کسب کرد.


دست مریزاد مخصوص از طرف وبلاگ  هورامان هانه‌به‌رچه‌م

 به تیم والیبال روستای سلین هورامان

 به خاطرکسب مقام سوم استان کردستان.


روستای سلین هورامان              منبع عکس:سرکاو  احمدیطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، اخبار، ورزشی،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛ یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان- اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی-حلبچه-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام- کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا -زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،ڕاویه‌روو ئاوه‌زی،سلێن،تیم والیبال روستای سلین،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 29 اسفند 1392 توسط همایون محمدنژاد

بدن ناموس زده و انتصاب معنا 

به مناسب 8 مارس روز جهانی زن

مقدمه

در باب این که چگونه  بدن در مسائل مرتبط به معنا وامر انتقادی نظم مسلط وانمایی می کند و چرا به این عامل عبث نما به مثابه الگوی تثبیت شده نمی تواند ادعای بانمایی انتقادی بکند که سنت ناموس را به هم زده و در فراسوی آن و در کانونش اخلالی فرجامی می بینیم که  همچون تقابلی  تمایز گزار ولی منفعل جلوه می کند؟!

به چالش کشیدن نظم مسلط در پناه هویت یابی ای انجام می شود که با کارکرد امحای  تفاوت دنبال می شود ولی در بطن نظام سرمایه داری که این هویت یابی را تحت الشعاع ابزار گونگی قرار داده،با کنش هایی مسبب تفاوت و مغایرت مأموریت را مهیا می شود تا بازاندیشی ای وارونه را در نهایت تدارک کند.هر مسیری به منش تمامیت خواه وسبوع سرمایه داری برود درآن حیطه تفویضی جهت رهایش نمی ماند،چون وجاهت استثمار حقیقی خلاف آن است.خودسانسوری بدن از حیطه آگاهی زنانه مصداق تداعی منشی است که معرفت واگرا از این حیث است نه تعصب جنسی یا فراغت ازاستیلای آن جامعه جهت احراز تفوق است.ولی بدن سوء تفسیری با کاربرد معطوف به ابزار با کشاکش متحیز و کنش متنازع جهت مواجه ای دیگری یافته است که تضاد های عمیق بشر را دو چندان کرده است. بدون جولانگاه کشف پارادوکسیکال با تناقض منطقی است،یعنی ارجاع به طبیعت ثانوی خود کشف به صورتی دیگری است که حاوی فرض فیگوراسیونی علیه استیلاست ولی جوهر شی وارگی این عبور تحقق بلفعل پراتیکی به خدمت گرفته سرمایه داری است.خلط عملکرد تجویزی آشفته برای استنتاج محو شدگی جهت سازمان یافتگی حذف استیلاست.در نهایت ارتکاب به مغلطه ای است که برون رفت از آن محال است.

سرعت زیاد وروزافزون  بلنسبه برهنگی زنان همدم با پوشیده ماندن مردان باعث دیالکتیکی از تلقی ای تحت عنوان«بدنیت»شده ایم.جامعه شهوت گرا درمعنای مختص به زن خصوصیات زمانی را تداعی می کند که ارزشی کارکردی است که نهایتاً زن این مأموریت محتوم را کارگردانی می کند.بدن آوانگارد با فرعیت دادن این مأموریت تاریخی، کسب هویتی جعلی و به حاشیه راندن بدون بازگشت است،چون هر چند مانور آن بیشتر باشد بیش تر زن تداعی کننده آن است که نهایتاً بدن رسانه ای سکسی است در این نظام فرهنگی معجول به معنای طبیعت  ثانوی.اصرار براین تشخص نزد عده ای اصرار برسلامت رهایی است ولی روحیه سرمایه داری منطق رقابتی است که تشخص را سر درگم می کند وبه بازیگر نمایش محتوم مبدل می کند که هم تقدس زدایی می شود وهم کارکرد جادویی اش را ازدست می دهد.در جوامعی شاید با ارزشهای دیگر بتوان بدن لخت را در اماکن عمومی مسکنی برای افرادی که مجردی را قابل تحملتر بدانند کارسازی دانست منوط به آن فرهنگ یک قرائت ملموس ازمسئله را در قالب شی درک می کنند.اینجاست کل هویت زن با قداست انسانی خود در این ردینگ تحریف نمی شود ولی چندگانگی ارزشی در جامعه شقی از هویت را در خود دارد که فازی جدید برای تلقی شی وارگی از بدن را با خود می آورد؛ونمی توان بدن را سخنگوی زن دانست که تلقی نادرستی است.

توجه جامعه به زنان در«روابط سهل انگارانه سکسی»منوط به بازتولید وبدن آنهاست.هر چند«فنای نمادین»زنان به قول تاکمن انکار ناپذیر هم نیست ولی خود زنان با خودکنشی اجتماعی سبب ساز فعلیت نقشی ای شده اند که می توان آن را انفعال اجتماعی دانست.اگر بازگشت به خلوص هویتی از مایه های اساسی فمینیسم است که با شرلاطانی از جدایی از مذکر گره خورده است که  ظاهرا"احقاق حقوق حقه را گرفتن است،از لابلای اجتماع وجود دارد.ولی آنچه اصل موضوع است رهایش وارونه ای است که بدن را به حاشیه‌ی هویت برده است یعنی نقد بلند ولی اساسا"خرفت که لحن غالب فمینیسم جدید است.

نه این حرکات کنش ناب فرض می گردد نه ناموس گرایی ولی مقایسه هویتی آنها فرض می گیرد که اسطوره ناموس نوید مدنیت را می داد تا بدنی که هویت را قربانی استتیک تقلیل یافته می  کند  که نه ناموس حفظ شیرازه هویتی زن است.هیچ کدام قرارداد ناب نیستند ولی وجهه راز آلود ناموس تابع منطق ناب تقدس که فرد را در برابر گروه مکلف می کرد ومسئول می کند که خلوص هویتی جمعی بود ویک نوع هستی شناسی هویتی کرانمد بود هرچند واپس گرا که مسائل خاص خود را از جمله قتل های ماموسی را با خود داشت ولی آنهم با خرده اخلاقهای با خیر مشترک همراه بود که اشاعه اراده همگانی  جامعه نبوده ولی عشق به سرنوشت جامعه ناموس را سرلوحه خود داشت که وظیفه والا که سرشار از قدرت حفاظت بود در خود تنیده بود.ولی بدن به عنوان لجستیکی ضعیف حاوی پتانسیل خود تخریب گراست که نقد رادیکال را با خود ندارد وجلوه گاه واکنش فرار است نه ژست رمانتیک که فضایل والای گذشته را نابود کرده ونوعی خلع انتقاد برای نقد استیلا وضعیت مناسب بلکه بازتاب کژ کارکرد نقد و مرجعیت نامشروط برای حقیقت قطعی اجتماع است جنسیت لیبرال شده به حوزه خصوصی سپرده شده که با بدنیت از ماهیت خود دور گردیده که ماهیت زدای انتقادی رادیکال که آب رفته سرمایه داری است با خود دارد،بدن پارگی هویت اجتماعی است.


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، جفرافیا،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛ یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان- اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی-حلبچه-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام- کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا -زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،عبدالرحمان ادوای،سلین،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 28 اسفند 1392 توسط همایون محمدنژاد

ئی  شێعرێ  پێشکه‌ش بۆ

به ڕۆحوو به‌رزوو کاکه محه‌مه‌د مسته‌فازاده‌ی
   

                                                                                                                                                  

هورامان هانه به رچه م


ڕاویه‌روو ئاوه‌زی

 

ده‌نگه وه‌شه‌که‌ت ئینا گۆشوو دڵیمه‌نه

و

بیه‌ن به شانازی واته‌کام

هه‌ڵای

زریکه‌و ده‌نگیت و هاژه‌و هانه‌چه‌مه‌که‌یت

ئامێته‌و واته‌کام بیه‌ن و

چه‌م نه‌ترووکنای و قنجی قه‌ڵه‌مه‌که‌یت

دیاری ده‌سه‌کات

نویسته‌ی به زوانوو کێ‌بیه‌یت بێ

بزاندێ

ئۆقره‌م نه‌مه‌نه‌‌ن 

ئاواتوو ویربه‌رزه‌که‌ی  

بیه‌ن پێچه‌نوو بێشکێ زاڕۆڵهکاو وه‌ڵاته‌که‌یم  

دیاریی ئاوێ  و ڕۆجیاریی 

گرمه‌و و گه‌رما و ڕۆشنایی و تیجیارۆ

وه‌شه‌سیایی

وه‌ڵاتیا

ده‌ی به ئه‌یرو دڵسۆچنایش پڕۆزیانا

و

به قه‌ڵه‌م نویسته‌نما

ئاواته‌کاش پێسه‌و

ده‌نگی وه‌شش

ئینا کۆنجۆ

ئاوه‌ز و ویروو ڕاویه‌ره‌کاشه‌نه

هومایون موحه‌ممه‌دنژاد

مه‌ریوان: مانگه‌و ڕابرانی1391


هورامان هانه به  رچه م
قلم پیشکشی دوست مرحوم کاکه محمدمصطفی زاده
به دوستان و نویسندگان هورامان
کاکه یادگاریه‌که‌ت ئینالامه‌وهطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، جفرافیا، زوانی هه‌ورامی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، موحەممەد مسته‌فازاده،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛ یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان- اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی-حلبچه-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام- کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا -زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،ڕاویه‌روو ئاوه‌زی،شێعرێوه به نامۆ«ڕاویه‌روو ئاوه‌زی»:هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،
دنبالک ها: وه‌ش ئامای په‌ی هۆرامانی، دانشنامه‌وهه‌ورامانی، پایگاه خبری تحلیلی هاناپرس،
نوشته شده در تاریخ جمعه 23 اسفند 1392 توسط همایون محمدنژاد
کودک شهید حلبچه‌ای.jpg  کمک رزمندگان ایرانی به حلبچه‌ای‌ها.jpg

مراسمی به مناسبت سالگرد بمباران شیمیایی نودشه

گلهای پرپر شده نوبهاران در روزی که نودشه به پیشواز بهار می رفت را فراموش نکنیم.

 نودشه هنوز که هنوز است سر بر گریبان آن روز محشری است که چه گذشت خدایا آن لحظات دردناک دود خردل و سارین و انواع بمبهای شیمیایی که عزیزانم را چنان بر خاک کشاند که تا فراخنای تاریخ بر مظلومیتشان باید همچنان گریست و نالید

نودشه همان جایی است که هرگز به یادش در دفتر جنگ از آن روزها چیزی نوشته نشد.

اما برای آشکار شدن دردی که سالهاست نودشه خود و فرزندانش به آن می نالند باید برتارک تاریخ منطقه اورامانات با خط درشت نوشت ای شهر نازنینم.مظلومیتت فراموش نخواهد شد.

 به اطلاع کلیه ادب دوستان و شاعران نویسندگان و همشهریان عزیز می رساند که مراسمی به مناسبت 26اسفند ماه سالگردبمباران شیمیایی شهر نودشه تشکیل می شود با توجه به ضیق وقت خواهشمندیم که اگر مطلبی در قالب شعر،متن و یا دکلمه دارند بدون فوت وقت اعلان نموده تا در مراسم قرائت شود .

عزیزان جهت هماهنگی تا ساعت 10صبح 26 اسفند1392و تأمین وقت لازم برای قرائت آثار خویش به شماره تلفنهای 3314508 0918 و 09183314583 هماهنگ نمایند.

ورود به این مراسم برای عموم آزاد است.

تاریخ :دوشنبه 26 اسفند1392 از ساعت 15 الی 18 

محل :اداره ارشاد شهرنودشه

باتشکر ازآقای محمدکریمی بابت اطلاع رسانی به وبلاگ هورامان هانه‌به‌رچه‌م  

http://shora3nowdesheh.blogfa.com/post-503.aspx

وبلاگ شورای اسلامی شهر نودشه
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، تاریخ، تسلیت ها، پزشکی،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛ یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان- اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی-حلبچه-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام- کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا -زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،مراسمی به مناسبت سالگرد بمباران شیمیایی نودشه،
نوشته شده در تاریخ جمعه 23 اسفند 1392 توسط همایون محمدنژاد
     

نویسه‌رو هۆرامانی:کاکه مه‌نسوور ره‌حمانیمعرفی نویسنده هورامان:آقای منصور رحمانی


منصور رحمانی 
 

متولد سال 1354

فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی (1380)

كارهای علمی: .......................................................................................................

- مدرّس زبان كردی شاخه‌هایی سورانی(7 سال) و هورامی(3 سال )در كلاس‌های انجمن دانشگاه‌های كردستان و علوم پزشكی و موسسه راژه.

-مدرّس دانشگاه دروس ادبیات فارسی به مدّت پنج سال،از 1380 الی 1385.

-  داور بین‌المللی((اولین همایش بین‌المللی ادبیات كردی ))دانشگاه كردستان 1389.

-  داور همایش ملی اردلان‌شناسی دانشگاه كردستان

- مدرّس دانشگاه دروس ادبیات فارسی به مدّت پنج سال،از 1380 الی 1385.

- سرگروه ادبیات استان كردستان سال تحصیلی  88 -89 و  89 - 90

- سردبیر فصنامه‌‌ی (( روژ ))،نشریه‌ی علمی_آموزشی دبیران ادبیات فارسی استان كردستان،از سال 1383 تاكنون

- سردبیر بخش كُردی فصنامه‌‌ی((ورزان))،نشریه‌ی حوزه‌ی هنری استان كردستان،از سال 1384 تا 1386

- داور شعر استانی جشنواره‌ی خوارزمی پنج دوره.

- داور استانی جشنواره تدریس برتر استانی یك دوره.

آثار و تألیفات: .......................................................................................................

تألیفات:

كتاب(( وانه‌ی كوردی))آموزش زبان كردی،نشر پانیذ،تهران 1389.(كتاب سال،شایسته تقدیر،استان كردستان در سال 1390)

كتاب ئارژین،كؤمةلَة وتاریَك سةبارةت ویَذة و زمانی كوردی هةورامی،مةلَبةندی رِؤشنبیری هةورامان،سلیَمانیة،2010.(ئارژین (مجموعه مقالاتی درباره‌ی زبان كردی هورامی)،انتشارات مركز فرهنگی هورامان،سلیمانیه 2010)

كتاب(( روانشناسی رؤیا در ادبیات عرفانی))،با اخذ مجوز چاپ (شابك)آماده‌ی چاپ

ویراستاری کتابتوصیف ساختواژه‌ی گویش سورانی زبان كردی اثرمحمد رحیمی

ترجمه:

-  ترجمه كتاب«یارسان»،ایوب رستم،سلیمانیه، 2012.

_ ترجمه‌ی كتاب ((كُرد))پرفسور فواد حه‌مه خورشید(از زبان كردی به فارسی)چاپ نشده

_ ترجمه‌ی كتاب((الماس‌های اشو))(از زبان فارسی به كردی)چاپ نشده

ویراستاری:

ویراستاری كتاب:دیالكت هورامی،نوشته د.چ. مكنزی،ترجمه دكتر صدیق زاهدی، 1385.

ویراستاری كتاب( فرهنگ كنایه در زبان كردی))،ابراهیم احمدی،انتشارات دانشگاه كردستان،1387.

ویراستاری كتاب((دیوان بیخود))،انتشارات كردستان،1385.

ویراستاری كتاب((كردستان و اصلاحات))،دكتر فرزاد حاجی میرزایی، 1385.

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، تاریخ، جفرافیا، آموزشی، اخبار، مه‌نسوور ره‌حمانی،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛ یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان- اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی-حلبچه-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام- کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا -زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،مه‌نسوور ره‌حمانی،ژنین،وانه‌ی کوردی؛ئارژین،ترجمه كتاب«یارسان»،ایوب رستم،
دنبالک ها: کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی،
نوشته شده در تاریخ جمعه 23 اسفند 1392 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 4 :: 1 2 3 4