راق(غار هزار مَرد) توسط جوانی انگلیسی كشف شده كه متعلق به اوایل هجوم عرب به ایران است و از جمله اشعار ایرانی هجایی محسوب می شود... این اشعار به خط پهلوی و بر پوست آهو نوشته شده و در روزنامه شرق منتشر گردید ولی اینجانب نسخه آن را از استاد دانشمند آقای دكتر سعید كردستانی به دست آورد... وزن آن در هر بیت دارای ده سیلاب(هجا) می باشد و بعد از پنج هجا وقف یا سكونی دارد ... این وزن در میان كُردان متداول است و شعرای نامی مانند (صیدی) و (ملا پریشان) و (احمد بَگ كوماسی) و... همچنین شعرا و اساتید امروزی كُردستان همه اشعار و سروده ها و غزل های خود را به همین وزن ده هجایی سروده و می سرایند... قطعه كُردی(هرمزگان) به زبان قدیم اورامانی گفته شده است و در نزد فضلا و دانشمندان كُردستان مورد اهمیت و طرف توجه است. این اشعار هم دارای قافیه است ولی به طرز مزدوج یعنی(مثنوی) كه هر دو بیت یا به اصطلاح امروز هر دو مصراع صاحب یك نوع قافیه است و تمام اشعاری كه اكراد به این وزن گفته اند همین طور است... به هر صورت اگر كسی چنین قطعه ای در این تازگی ها جعل نكرده باشد و قول مكتشف آن راست باشد-كه دلیلی هم بر كذب بودن او در دست نداریم- باید گفت كه این شعر قدیمی‌ترین شعر كُردی و یكی از نفایس اشعار هجایی شعبه ایی از شعب زبان ایرانی است و از وزن معتدل و متناسب و آهنگ دلنشین و لطیف آن كه هر شنونده را مجذوب ترجیعات و حسن ابتدا . حسن ختام آن می سازد بعید نیست كه در مدت سیزده قرن كه از سرودن آن می‌گذرد هنوز مثل آن است كه تازه گفته شده و از قوت تحفظ نژاد كُرد باید ممنون بود كه در این مدت دراز نگذاشته است این وزن و شیوه شیوا از میان برو و مانند سایر ایرانیان به كلی مفتون اوزان تازه و اختراعی قرون آینده شوند.»[1] 

«رشید یاسمی» هم به تأسی از متن بهار تتبعی در آن كرده اند در مورد اصالت این شعر دیدگاه مثبت خود را ارایه كرده است و معتقد است این شعر در شكایت از حمله عرب و برافتادن آیین قدیم و انعكاس تأثرات مردم كردستان شمرده می‌شود[2].

 «علاءالدین سجادی» این متن را در كتاب خود آورده و دیدگاه‌های استادان پیشین را در مورد قدمت شعر و تدقیق در آن تایید كرده است[3].

«دكتر جمال رشید احمد» به این شعر اشاراتی دارد و معتقد است كه بسیاری از نویسندگان و زبان شناسان این متن را در آثار خود آورده برای نمونه مورخ و اتنوگراف روسی«ولچفسكی» می گوید این منظومه در دهه‌های اول قرن بیستم در سلیمانیه كشف شده است. و «رودنكو» هم این منظومه را به زبان روسی برگردانده است[4]. با بررسی از این اسناد و نظرات می‌توان به اهمیت این متن به عنوان خاستگاه اولین شعر مكتوب كُردی هورامی پی برد[5].

متن هرمزگان: هورمزگان رمان، ئاتران کوژان                 
 آتشکده‌ها ویران، آتش‌ها خاموش
وێشان شاردەوە، گەورە گاوران                 
خود را پنهان کردند بزرگ بزرگان(موبدان)
زۆرکاری ئارەب، کەردنە خاپوور                 
زورمداران عرب، ویران کردند    
گنای پاڵەیی، هەتا شارەزوور                       
از روستای پاله تا شهرزور
شەن و کەنیکان وە دیل بەشینا                      
 زنان و دختران را به اسارت بردند
مێرد ئازا تلێی وە ڕووی هوونینا                       
مردان غیرتمند در میان خون می غلتیدند
رەوشت زەردەشترە، مانۆوە بێ کەس               
آیین زردشت بی یاور ماند
بەزیکا نەیکا، هورمز وە هیچ کەس
 [6]

 هرمزد به كسی رحم نورزید 

ویژگی های زبانی، ادبی و محتوایی این شعر:

1- سادگی و صمیمیت در ساخت و صورت(سوای كهنگی) و دلالت معنایی(فصاحت وبلاغت).

2- صیانت و تحفُّظ از عنصر زبانی نغمه(كركهintensite، تكیهAccent) و كیفیت زنگ و شدت صوت در شیوه شیوایِ شعر ضربی/هجایی كه (گاتاها) اوستا آغاز و در متون پهلوی جریان یافته و بعد از اسلام در متون هرمُزگان و دوره‌های بعد ادامه پیدا كرده است.

3- برجستگی قافیه(كوژان/گَوران- خاپور/شاره زور- بشینا/هونینا و...) برای بیان احساس درونی و دلالت پیام كه ویژگی خاص شعر قبل از اسلام ایرانیان بوده و مأخوذ از شعر عربی نیست.

4- شكل این شعر مثنوی است و همین قالب بعدها خاستگاهی شده برای سرودن شعر هورامی كه فرمی اصیل بوده و حتی اعراب بعدها از این قالب برای سرایش شعر خود استفاده كردهاند. چنان‌كه می‌دانیم این فرم بیشتر برای بیان فضای روایی شعر و بسط مفاهیم به كار برده می‌شود. بیشتر متون شعر هورامی با چنین فضا و قالبی سروده شده است.

5-ساختار بسیاری از واژه ها و تركیبات این شعر صبغه‌ی كهن و باستانی خود است مانند:

هرمُزگان(آتشكده ها). ئاتران، Atiran(آتش ها، در اوستا: آتَر، Ater و آتَرْش، Aterş در پهلوی: آتُر، Atur و آتَخْش، Atexş در هورامی: آویر، Awîr ، ئیر، êr، سورانی: آور، Awir). گونا(گُند، گوند، Gund: آبادی، گُندی شاپور). شه‌ن، (ژن،  Jenزن). هون، Hûn ، هورامی: ون، Win سورانی خوین، Xiwên فارسی خون، Xûn و...

6- تُن كلام با بیانی گیرا، معترض و حماسی بیان شده، می‌تواند مبین احساسات فی البداهه گوینده در برابر پدیده آن هنگام یعنی حمله اعراب به منطقه كُردستان باشد.

 [1]- بهار، سبك‌شناسی شعر/ 39-44

[2]- یاسمی/119

[3]- سجادی/13-129

[4]- جمال رشید/ 516  و ...

[5]- محمدپور« اصالت شعر هورمزگان»/ 129/128 تا125

[6]- یاسمی/120
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، دینی ومذهبی، عادڵ موحەممەدپوور، اجتماعی، اخبار، آموزشی، زوانی هه‌ورامی،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،عادل محه‌مه‌دپوور،دزلی،طرح جریان شناسی شعرهورامی ازابتداتابه امروز،
نوشته شده در تاریخ شنبه 28 اردیبهشت 1392 توسط همایون محمدنژاد

در معرفی منطقه هورامان باهمه ی زیباییها ؛ویژگی های اقلیمی,جغرافیایی,تاریخی ,جناب آقای کاکه ابراهیم شمس ازیکه تازان وفعالان دنیای مجازی؛با اقدامات و کارهای فرهنگی دروبلاگهایشان داعی این تلاش واهتمام مضاعف بوده که همه ی اهالی دیاراهورایی ام؛هورامان؛ومناطق دیگر زحمات شبانه روزیشان رادرنظردارند؛واینک که سایت دایره المعارف هورامان(دانشنامه‌و هه‌ورامانی)به آدرس http://www.sarkav.irتوسط ایشان راه اندازی شده است؛می طلبدکه همه ی دوستان ونویسندگان وارباب سخن و فعالان فضای مجازی از مناطق مختلف هورامان(ته‌خت-‌لهۆن-ژاوه‌رۆ-پژگیا(پراکنده) در معرفی و شناساندن هورامان  مطالب,اشعار,مقالات ونوشته های علمی,ادبی,فرهنگی,هنری,جغرافیایی,تاریخی و.. رابه سایت ارسال تا عموم ازآنها بهره ببرند.

بسم الله الرحمن الرحیم

دوستان ، یاران و همراهان صمیمی وبسایت دائره المعارف هورامان! با سلام و عرض ادب و احترام این سایت افتخار دارد به عنوان دائره المعارفی در ابعاد گسترده هورامان شناسی خود را به تمامی دوستداران و علاقمندان به هورامان معرفی نماید.

مطالب ومقالات ارائه شده بصورت بلوک بندی در ابعاد مختلف  دینی ،فرهنگی  ، تاریخی ، جامعه شناسی ، ادبیات ، جغرافیای طبیعی وانسانی ، فرهنگستان لغت هورامی و.... با دو زبان فارسی و هورامی طبقه بندی شده و سعی وافر گشته چیزی از قلم نیافتد. برای نویسندگان، شاعران وقلم به دستان نیز هریک جداگانه صفحه ای در مورد خود و آثارشان ایجاد ،و مقالات جدید آنان نیز منتشر می گردد.


تقدیم به روح بلند نویسنده بزرگ هورامان مرحوم آقای محمد مصطفی زاده .

                                           ابراهیم شمس  پاوه  23-02-1392                   

دایره المعارف هورامان http://www.sarkav.ir

بنویسمێ به‌ زوانی هۆرامی ،بوانمێوه‌ به‌ زوانی هۆرامی ،

که‌ ئاڵاو  قه‌ڵه‌می نه‌بڕیه‌ینه‌ باڵاو هیچ مێلله‌تێویه‌ره . "محه‌مه‌د مسته‌فازاده‌"

سایتوو دانشنامه‌و هه‌ورامانی یانه‌و دڵوو گرذوو ئا که‌سانه‌كه‌ عه‌لاقه‌مه‌ندیێوی تایبه‌تیشاهه‌ن به‌ هه‌ورامانی ، به‌ فه‌رهه‌نگه‌که‌یش وه‌ زوانه‌ نازاره‌که‌یش. ئیشه‌ڵڵا نویسه‌ره‌ ئازیزه‌کێ گرذێ به‌یا چێگه‌نه  گلێرێ  باوه‌ و به‌ ئرمانای وتاره‌ به‌ نرخه‌کاشا‌ گلێرگه‌یو په‌ی فه‌رگه‌نگوو هه‌ورامانی وه‌ش که‌را  .

به‌یدێ با گرذێما ئی قسه‌ ژیرانێ که‌رمێ هۆرگڕنای چۆڵه‌چراڤۆ ئه‌وه‌ژیوای زوانی هه‌ورامی، به‌یدێ با گرذێما بیاڤمێنه‌ ئا خزمه‌ته‌ گه‌وره‌یه‌ که‌ چنه‌زان،هۆرده‌ست و ڕۆشنویر خوا چنه‌ ویه‌رذه‌ محه‌مه‌د مسته‌فازاده‌ی که‌رذ په‌ی ترۆقوو زوان و فه‌رهه‌نگه‌ ده‌وڵه‌مه‌نه‌که‌یما، به‌یدێ با گرذێما یه‌ک ده‌نگ هاوار که‌رمێ نا په‌ی فه‌وتیای زوانی هه‌ورامی، به‌یدێ با گرذێما ئا ئاواته‌ به‌ره‌زه‌یه‌ که‌رمێ به‌ چیویوی هه‌ره‌قه‌تین،ئا ئاواته‌ که‌ کاکه‌ محه‌مه‌د تا دمایین هه‌ناسه‌ په‌ی یاڤای پنه‌ش گژیا.

پێشکه‌ش به‌ ڕۆحوو به‌رزوو نویسه‌روو گه‌وره‌وهه‌ورامانێ خواچنه‌ ویه‌رذه‌ کاکه‌ محه‌مه‌د مسته‌فازاده‌.

ئیبراهیم شه‌مس  23- 02- 1392 کۆچی ڕۆجیاری


هورامان هانه به رچه م

کاکه ئێبراهیم  شه‌مس
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، تاریخ، آموزشی، جفرافیا، اخبار، دینی ومذهبی، ئێبراهیم شه‌مس،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،ئیبراهیم شه‌مس،شه‌ره‌کان،سایت دایره المعارف هورامان(دانشنامه‌و هه‌ورامانی)،
دنبالک ها: کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 24 اردیبهشت 1392 توسط همایون محمدنژاد
ریشه کلمه هورامان

بی شک واژه‌ هه‌ورامان تاکنون چندها بار از لحاظ گوناگون مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته‌ است،و در مورد این کلمه‌ نظرات متفاوتی ارائه‌ شده‌اند،

**************

هه‌ورامان=هه‌و+رام+ان

(بهرام)بارام=با+رام،با(اتش) / رام(آرامش بخش،نیرو بخش)

... هه‌و:بلندی

رام:نیرو بخش . آرامش بخش

ان:پسوند جمع

هه‌ورامان:بلندیهای آرامش بخش

بلندیهای نیروبخش:به‌ راستی هه‌ورامان در زمانهای گذشته‌ به‌ عنوان یک مامن و پناهگاه و محل نابودی دشمنان بوده‌ است

*************

هه‌ورامان:هه‌ور+امان

کرمان(کارامان)=کار + امان

امان:سرزمین

هه‌ور:اهورایی

هه‌ورامان:سرزمین اهورایی

**********

اما علمی ترین نظر در مورد هه‌ورامان:

منبع: کتاب سه‌ردانێکی هه‌ورامان وسه‌ربۆردێکی ته‌وێڵه‌،عبدالرزاق عبدالرحمان محمد

د.فریدون جنیدی،استاد تاریخ دانشگاه تهران:

هه‌ورامان در اصل و به‌ زبان اوستایی به‌ صورت ئورومون بوده‌ است که‌ در اثر گذر تاریخ و تغییر به‌ صورت هه‌ورامان امروزی در آمده‌ است،این کلمه‌ همچنین در دیوان صه‌یدی شاعر بزرگ هه‌ورامان به‌ صورت ئورومون آمده‌ است:

ئه‌ز ئورومون مه‌کانم بی و وه‌ڵاتم ....

و اینکه‌ صه‌یدی شاعر کاملا به‌ زبان هه‌ورامی کهن(اوستایی) آشنایی داشته‌ است و نصفی از دیوان اشعارش بر پایه‌ این زبان کهن نوشته‌ شده‌ است(بدون توجه‌ به‌ فرضیه‌ دو نفر بودن صه‌یدی،یکی کهن و دیگری در دو قرن اخیر،که‌ فرقی ندارد ،مهم این است که‌‌ این کلمه‌ قبلا نیز مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است).

در زبان اوستایی داریم:

ئورو:سرزمین

مون:پیروز

ئورومون(هه‌ورامان):سرزمین پیروزطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، آموزشی، هیوا عه‌لی ڕه‌مایی، زوانی هه‌ورامی،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،همایون محمدنژاد،هیوا عه‌لی ڕه‌مایی،بیساران،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 توسط همایون محمدنژاد

هورامان هانه به  رچه م

ئه‌رمانگاو کتێبی زارۆڵانه‌ی هۆرامی
هورامان هانه به  رچه م

ڕۆئه‌ژماری هۆرامی


هورامان هانه به  رچه م

ئه‌رمانگاو کتێبی زارۆڵانه‌ی هۆرامی

مه‌ریوان:مه‌یدانوو باوه‌ره‌شی-سالونوو وه‌رزشی پووریای وه‌لی


وه‌خت:1392/2/21تا1392/2/25

روه‌کا:شه‌ممه‌ تا چوارشه‌ممه‌ی

گلێرو
بیه‌ی وئه‌رمانه‌ی کتێبه‌که‌ی

شه‌ممه‌:1392/2/21

ساعه‌توو: 5  دمانیمه‌رۆی.نمایشگاه و فروشگاه كتاب كودك هورامی

مریوان- میدان باوه ره شی-سالن ورزشی پوریای ولی

زمان1392/2/21لغایت1392/2/25

شنبه تا چهارشنبه

مراسم رونمایی و افتتاحیه:

شنبه1392/2/21

ساعت5 عصرطبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، آموزشی، اخبار، موحەممەد سالاری،
برچسب ها:خرته،ڕۆئه‌ژماری هۆرامی،ئه‌رمانگاو کتێبی زارۆڵانه‌ی هۆرامی،هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،
دنبالک ها: کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 توسط همایون محمدنژاد

به نامێو خودای هۆنه‌رمه‌ند وهۆنه‌ردۆسی

خزمه‌توو وینه‌را و وانه‌رای وه‌شه‌ویسوو په‌لیانوهورامان هانه‌به‌رچه‌می عه‌رزوو سڵام وئه‌ده‌ب وئێخترامیم هه‌ن وپێوه‌ره بیه‌ی جه مه‌دره‌سه‌ووعه‌شقیتانه‌ مایه‌و دڵوه‌شی ودڵگه‌رمیمانه‌ وسه‌به‌بوو هام دڵ بیه و به‌رزو بیه ی فێکریمانه تاجه گۆڵزارو دروونیه نه دیمێو پسانمێ گۆڵ و دڵداری و واچمێو بوانمی ده‌رسوو هامیاری وه‌شه‌ویسا ئێنسانه‌کێ پێسه‌نێ مانگێ جه هه‌نترینی نوورگێرانێ و به هه‌نترینی نوور به‌خشانێ.

ئی شێعرێ پێشکه‌ش که‌روو به دۆس و ئاشنای فه‌رهه‌نگ دۆسی جه هه‌ریاگێو هه‌نێ چه ئانیشا یاواناخزمه‌تشاو چه ئانیشاچه‌مم پنه نه‌که‌وتێنێ به ئاواتوو دیداریشا.  

ساببرسه‌عیدی1392/1/23

                                                                                                               

سینه‌و ره‌حمیت وازکه‌ره

هه‌نگوو حه‌یاتیم ئامان تاجه‌ هانه‌و حه‌یاتیته‌نه ئاوه‌و حه‌یاتی بوه‌رۆ

قه‌ناریو ئێحساسیم ئامه‌ێنێ تا جه چناروو باڵاو تۆوه

لیانه‌و دڵداری و وه‌شه ویسی بینانێ


تافێرێ با په‌پووله و پێوه‌ره ژیوانێ

هه‌رچن که شه‌وانوو ڕه‌ته‌و دام بازی

دلێ وه‌رمانه دامێ ته‌نانێ و

دانه‌و وه‌شه‌ویسی شانانێ

به‌ڵکووم گێراما

دلّو قه‌فه‌سیه‌نه به‌راما

تاژیومێ به مه‌یلشا

بووسمێ به مه‌یلشا

هۆورزمێ به مه‌یلشا

بنیشمێ به مه‌یلشا

بوانمێ به مه‌یلشا

تێکرار که‌رمێوه

قه‌ناری بیه‌یما جه‌ویر به‌رمێوه

به‌ڵام بزانا

له‌ته‌ۆ دڵداری

ماڕۆ په‌رچینوو په‌رچین وه‌ش که‌را

ڤیه‌رۆ جه‌داموو هوویه ت به‌را

وێش میاونۆ به‌ پولوو دڵبه‌را

به‌ڵام داخه‌که‌م مه‌زانوو چی

برێو جه‌هام قه‌تار و هام پوله‌کاما

بێ دان و بێ دام ره‌حه‌ت گیریانێ

پێسه و قاڵاوی قاقا قرنانێ

ساببرسه‌عیدی1391/12/14


هورامان هانه به  رچه مطبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، سابیر سه‌عیدی،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،مرابخوان به نیلوفر،شرکان،هه‌نگی ڕۆح،هاواربێ ده‌نگیم،سابیر سه‌عیدی،شه‌ره‌کان،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 15 اردیبهشت 1392 توسط همایون محمدنژاد


په‌ی موحه‌ممه‌د موسته‌فازاده

ئۆغرت خێر برای ژیر و بویرم 

جه مڵكی دڵ سپاسان و ئه‌میرم


داغداری ئاخداری فه‌ره‌نگی

مازی مارو ریزو پاڵاو دوو ره‌نگی


گه‌نجی ره‌نجی بێساران و مه‌وله‌وی

دیده‌گه‌ش و چوكڵ و دیده‌و مل قه‌وی


ئه‌ی مانیاو هاره‌ق مجو ئاكه‌شا

سه‌رقافڵه‌و ئا بێ به‌شاو دڵوه‌شا


(مُدافع)و(منافع)و زوانی 

باخه‌وان و شاخه‌وان و جوانی


شه‌و بێدار و سه‌حه‌ر خێز و داخ و دووی 

رۆڵه‌و ته‌ته‌و ته‌ختی سانی و مله‌ندووی


قه‌ڵه‌م ته‌رو كیسه‌ په‌رو واته زه‌ر

ئه‌ی ناحه‌زی زوڵم و زۆر و مه‌رگ و گه‌ر


كه‌وا سووری هوردوی به‌زم و نه‌زمی من

هو (بسم الله)ی شێت و هارو دێو و جن


ئارو یاران په‌پووله‌و رۆحت شه‌مه‌ن

هه‌تا نه‌وروز رۆڵه‌رۆ بۆ هه‌ر كه‌مه‌ن


چی لوای زوو باخه‌كه‌ت ئاست جیا

یامحمّد(مصطفی زاده)م نیا


ده‌ست وه‌شبۆ ،ده‌مت وه‌شبۆ كاره‌كه‌ت

رچه‌ت مارا جه‌دێهات و شاره‌كه‌ت


تو گوشه‌وه‌نگ په‌ی زانایی و په‌ی مسای

تۆنی تۆرم و قه‌له‌مدارو (مامۆسا)ی


ان شاالله مه‌لایكێ پاو سه‌نه‌دی

مینی ده‌متۆ ماچا به‌ تۆ (خوش آمدی)


ئه‌ی گوڵو من! وه‌ل چانه‌ینه گوڵێ وینی تۆ لوای 

خزمه‌تی به‌رز ،ئیمانێ عال ،خودای دای 


مه‌رگ و تۆ بی چلاكیاره‌و جوانا 

به‌ هه‌ورامی بنویسا ، با بزانا


ئێمه‌یچ هه‌نمی و كلاش پێنمی و په‌ل و تیر

هه‌ورامانما په‌را پیرو و میرو ژیر


ده‌ی محمد هه‌ر جوانێ پێسه تۆن 

مه‌رگش نیاو هه‌ر مه‌واچمێ ئانه كۆن؟!


میرزای ھەورامی


سه رچه مه:http://mirzaee.blogfa.com/
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، دینی ومذهبی، مامۆسامیرزای هه‌ورامی، تاریخ، جفرافیا، تسلیت ها، موحەممەد مسته‌فازاده،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،میرزای هورامی،کمالا،
نوشته شده در تاریخ شنبه 14 اردیبهشت 1392 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2