از سوی رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد اعلام شد:

اسامی برگزیدگان جشنواره فرهنگی شعار سال 1392رادر آدرس ذیل آمده است که در آن نام

آقای محمدباقی محمدنژاد هنرمندهورامان آمده است.


در بخش پیامک، حسین اسفندیار از تهران، محمدباقی محمدنژاد از کردستان، محسن کلهر از همدان و مسعود محجوب از

آذربایجان شرقی به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.


http://fair.farhang.gov.ir/fa/news/70960
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، اخبار، موحەممەدباقی موحەممەدنژاد، تاریخ،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه(قه لا)،همایون محمدنژاد-گورانی- ماچو-امیری- پرنیان-پالنگان(پالنان)،محمدباقی محمدنژاد،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 تیر 1392 توسط همایون محمدنژاد
زوانی ئه‌داییما فره شیرینا

 با فره‌ته‌ر سه‌رش بنویسمی و بوانمیوه...

چند ورده په‌یلوایی سه‌روو «زوان»ی كه وه‌لته‌ر به بونه‌و (2)ی ره‌شه‌مه‌ی سه‌روو ویبلاگوو «په‌یلوای، peyliway.blogfa.com» په‌خشكریانو و به خاسم زانا چیگه‌چه‌نه به ده‌سكاریی په‌خشكریووه و بابه‌تیانه چند راسیی دركنوو.:

*الف) ئه‌شو زانمی زوان دیارده‌یی « زانستی- ته‌وسیفی»ن و تاریفن ته‌نیا ئینا دلی ویشه‌نه‌ و به‌س. ئه‌گه‌ر په‌رسا جه من زوان چیشا ئانه‌م پنه كریو واچوو زوان ئانه‌نه كه «هه‌ن». یانی چیش یانی به شیوه‌ویی ته‌حقیقیی-مه‌یدانی لوه دلی ناخه‌كاشه‌ره و بژناسه‌شا، چاگه‌نه په‌ین به‌رگنو كه تاریفش چیشا. زوان گرد چیوا په‌ی ئینسانی، زوان ئه‌مرازوو پیوه‌ندین، جگه چینه‌یه؛ زوان ده‌سه‌لاتا؛ شناسنامه‌و نه‌ته‌وه‌یین. ئانه كه ساحیبوو زوانین یانی وجوودش بیه‌ن و جه ئاینده‌چه‌نه بو. كوردیچ به گردوو زوانه‌كاشوه‌ مه‌نه‌نوه. به‌لام جیاوازی دیاردیوه ئارویانه‌ن و مشوم بونه. مادام من و تو ئه‌نترینی حال نه‌بیمی یانی زوانما جیاوازا به‌لام ئی جیاوازییه ئانه‌یه نمارو كه من و تو جه یه‌ك نه‌ته‌وه‌ی نه‌بیمی سه‌روو ئی تیزه زانستییه(واقیعی- ته‌وسیفی) هیچوه‌خت نمه‌بو باعیسوو ترازیای گریبه‌سوو نه‌ته‌وه‌یی. جه دنیانه نموونه‌یچش فره‌ن. فره فه‌رهه‌‌نگه و فره زوانه‌نه‌نی و یه‌ك نه‌ته‌وه‌نی‌. پیسه:  ولاتوو هیندوستانی و سویس و... ولاتوو هیندوستانی كه داراو پروسیوه فه‌رهه‌نگین فره به‌شه‌ن دیاردیوه‌یچش هه‌ن به نامی «پلورالیزموو زوانی». به جه‌معییه‌تی فره‌ته‌ر جه یه‌ك میلیارد كه‌سی، نمون‌یوه‌ن په‌ی به عه‌قلانییه‌ت زینده‌گی كه‌رده‌ی، ئادیچ جه مه‌شریق زه‌مینه‌نه. فره‌ فه‌ره‌نگه+ فره زوانه...جه قانوونوو بنه‌ره‌تی ئی ولاتیه‌نه؛ «هیندی و ئینگلیزی» دوی زوانی ره‌سمیینی، 18 زوانی سه‌ره‌كی و 418 زوانیته‌ری، بیه‌یشا هه‌ن ره‌نگا ئی به‌شه زوانا هه‌ر كام ته‌نیا 1000  كه‌سی قسه‌كه‌ریشا با ده‌ی چی موشكلیشا نیا و یه‌ك نه‌ته‌و‌نی و به ته‌بایی زینده‌گی كه‌را. بی ئینه‌ی ته‌حقیقی چی باره‌وه كریا بونه و ته‌نیا جه دوره‌وه دیای په‌ی ئی باسیه ئادیچ به عه‌ینه‌كا ویما، تارمایی جه «ئه‌ویته‌ر»ی وینا كریو، مه‌تاوو چنی بنج و بنه‌ما زانستییه‌كا و واقیعیه‌ته‌كا زوانی یوگیرووه. با به چه‌موو واقیعی روشنته‌ر راستیه‌كا ئیزمیوه.

 * ب)   زوان په‌ی من گرد چیوا و گرد چیویچ بو: «ژیفای، چه‌شكه و له‌زه‌ت، بیه‌ی، هه‌ست و... و گردی موهیمته‌ر ده‌سه‌لات. پیسه ئینسانیوه چی دنیانه، زوانوو گرد كه‌سی په‌یم ریزدار بییه‌ن و هه‌ن و بویچ جه دنیاو ئاروی مه‌حكوومینمی پینه‌یه مه‌گه‌ر پاشیلیی روه بدو. زوانوو كوردی به گردی، به تایبه‌ت زوانوو كوردی هورامی به چند هوكاری هه‌میشه په‌ی من ئه‌رزشوو تایبه‌تی ویش بیه‌ن. ئه‌گه‌ر به زوانوو«فارسی، كوردی سورانی و هورامی» وتارم نویسته‌ن یان منویسوو جه پله‌و هه‌وه‌لیه‌نه نیشانی وه‌روه‌لاوی و به‌رزه دیای و دیدوو فه‌راگیرو منا په‌ی زوانی. هه‌رپاسه وه‌لاوه كه‌رده‌ی ئه‌رزشه‌كا به تایبه‌ت زوانوو و ئه‌ده‌بوو كوردی هورامی و... په‌ی وه‌رده‌نگی (مخاطب) كه ئادیچ یاوانه كه ئیمه چه ده‌سه‌لاتی زوانیما بیه‌ن و هه‌ن و بو... به پیچه‌وانه ئه‌گه‌ر ئی كاریه نه‌كه‌رمی جه دونیاو وه‌ركه‌وته و ئاروی بریه‌یمی و تووشوو «فه‌قری ئیرتیباتی» بیمی و یاومیوه «قه‌هقه‌‌را»  - به‌لام ئینه فره راسا وه‌لینه كریو به «زوانوو ئه‌دایی» ویما خزمه‌ت كه‌رمی...

* ج)  من جه ئاسمانو نه‌كه‌وته‌ناره و جه زه‌مین هورنه‌قولیانا ... جه بنجوو بنه‌مانه «هووییه‌ت»و من كوردین و كوردیچ ته‌نیا یو نیا: نه ته‌نیا«سوران»ین و نه «بادین»ی و نه «كه‌لور»ی و نه «هورامی»رووتا. زوانوو ئیمه جه كومه‌لی زوانی به نامی «زوانوو كوردی» كه ماچاشا په‌نه خیزانوو «زوانو كوردی»دروس بیه‌ن: هورامی، سورانی، بادینانی، زازاكی، كه‌لهوری، لوری، و... هه‌ر پاسه كه كوردی ویش سه‌ر به كومه‌لی زوانی به نامی ئاریاییه‌كان كه باسی زنجیری و فره لایه‌نه‌ن چیگه‌نه مه‌كریو گرد شیكریووه. ئی فره زوانییه نیشانی ئینه‌ینه كه وه‌لی گرد چیوینه هویه‌توو ئیمه كوردین ساختوو فه‌ره‌نگیما تیكه‌لاوا(مركب). یانی تیكه‌لین چا زوانا كه ئیشاره‌م پنه كه‌ردی، جه روانگه‌و «زوانه وان»یه‌نه: زوان هه‌ر زوانا هیچكامشا چه‌ویته‌ری به‌رزته‌ر یان نزمته‌ر نیا، گرد یه‌ك یاگه و حورمه‌تشا هه‌ن. به‌لام چه‌نی ئی باسیه هه‌نا كه هه‌ر كه‌س مافوو ویشا كه ئیهتیمامی جیددی بدو به «زوانوو ئه‌دایی» ویش. هورامی به پاو «ره‌سه‌نایه‌تی» و «بیه‌ی ده‌قی ئه‌ده‌بی»، (اظهرالشمس)ا، یانی شاده‌ماروو و روشنایی تاریخی ئی خیزانییا. با بری دلی بازنه‌و ده‌سه‌لاتی سیاسییه‌نه، ددان مه‌نیا پی راسییه‌ره، به‌لام وه‌ختی باسوو هویتوو تاریخی به‌لگه‌كا میوه‌رو، گورج ئیستیناد كه‌را به به‌لگه زاونی-فه‌رهه‌نگییه‌كا هورامی جه جمه‌و زه‌مانیه‌نه. ئینه خه‌ساری هه‌ره قورسوو و گوره‌ن په‌ی كوردی، تاوی فاچمینه «چه‌م به‌ستكه‌رده‌ی حافیزه‌و تاریخی كوردین. به‌لام روی راستی گنو پا هور و  ئی حه‌قیقه‌تیه ده‌رك كه‌را. هه‌ر پاسه... ئینه موشكلی دوه لایه‌نه‌ن‌؛ كه بیگومان دژبه‌را چنی تایبه‌مه‌ندییه‌كا دنیاو سه‌رده‌می...

د)  چنی ئینه‌یه ئه‌شو قبوول كه‌رمی ولاتوو ئیمه ولاتیوه «فره زوان»ه‌ن و هیشتایچ به ته‌مامی «زوانی ئیستاندارد»و كوردی ساق نه‌كریانوه با بری جه وه‌رانوه‌روو ئی په‌یلواینه، سمر كه‌را كه سورانی زوانوو ستانداردوو كوردیا. واقیعیته‌ر بدیه‌یمی په‌ی ئی پروسه‌یه كریو فاچمی ئینایمی حالوو «به ئیستاندار كه‌رده‌ی»ینه؛ ئه‌شو گردوو زوانه‌كا نه‌قششا بو چی پروسه‌نه به تایبه‌ت هورامی. ئارده‌ی باسوو «زاراوه و به ئیستانداركه‌رده‌ی یو چا خیزانیه»زوانیا؛ زاده‌و «گركان و فركان»ی سیاسی و چه‌شكه‌و «ده‌سه‌لات»ین، هیچش چه‌نی باسه تیئوری-زوانه‌وانییه‌كا ئاروی یو مه‌گیرووه. په‌وكای ئی گرده موشكلاته ئامانه وه‌روو «زوانوو كوردی» به گردی و به تایبه‌ت «زوانوو كوردی هورامی». با جیای قسه گه‌زاف كه‌رده‌ی؛ ویما ماننمی و جا دمایی تاریخ و وویژدانی كویی سه‌رما بریار بدونه...

*ه) هورامی زوانی ئه‌دایی منا و یاگی شانازی، حه‌قوو ویچما كه خزمه‌تش په‌نه كه‌روو، په‌نه‌ش بنووسو، فیركاریش په‌نه كه‌روو و كه‌سیچ مه‌تاوو ئی حه‌قیه جه من زه‌وتكه‌رونه و ئینانا چه‌نی ئانیشایچ كه به هورامی منویسا  و ئینی چنی زوان، فه‌رهه‌نگ و ئه‌ده بیاتوو هورامی...گرد تاكی ئه‌ركوو سه‌روو شانه‌یشا ئی كارییه كه‌رو و ئینه تیرمین جه تیرمه‌كا و رووكه‌رده‌كا «یونسكو»ین و مافه‌ره‌واكا ئیمه‌ی كویله و بیبه‌ش كریا...

*و) ویم درووس مه‌زانوو ئینه‌یه فاچوو به‌لام قه‌ی مه‌كه‌رو با لومه‌یچ كریه‌و؛ ره‌نگه هه‌وه‌لین كه‌س بیه‌ بوو كه جه (2004 ز) وتاری هورامیم نویسته‌ن و جه گوفاروو «كاروان» جه هولیر چاپ و په‌خشكریانوه. په‌ی هه‌وه‌لجاری جه ده‌سپه‌نه‌كه‌رده‌ی ساله‌كا هه‌شتاو كوچی جه به‌رنامه‌و «هانه‌ره‌نگینه»‌ی و... یه‌ك سعات به شیوه‌یی زانستی و زوانه‌وانی سه‌روو زوانوو هورامی قسیم كه‌ردینی و به به‌لگه سه‌له‌منانم كه هورامی ئینا ئاستوو "زوان"یه‌نه نه شیوه زوان و... با وتاره‌كایته‌رم مدرا كه جه گوفاره‌كاو و كتیبه‌كامه‌نه و چی یانه‌نه (به سورانی، هورامی و فارسی)سه‌روو ئی بابه‌تیه ویم ئه‌ره‌ماننان و باسانیوه ئاكادیمی و زانستیم ورووژنینی و ئیسه‌یچ خه‌ریكنا چی بواره‌نه كار كه‌روو. هه‌ر پی بونه‌وه جه دوی لاوه كه‌وته‌نا وه‌روو هه‌لمه‌ته‌و «...ا»...

* ز)  واتما زوانوو ئه‌ده‌بوو كوردی هورامی زوانیوه دوله‌مه‌ند، ره‌سه‌ن و بنچینه‌‌دار شناسنامه‌و گردوو كوردیا. ئینا گه‌زاف نیا من ویم لوانا دلی هه‌ناویشه‌ره زانوو چننه هورده‌سا. مشیو ئا بنچینه روشنكریووه با عاله‌م زانو زوان، فه‌ره‌نگ و ئه‌ده‌بیاتوو كوردی هورامی بنه‌مایه‌و كوردیا به لام به میتیدولوژیی زانستی و شیته‌لكاری نه هه‌ره‌مه‌كی قسه كه‌رده‌ی و زوانی ئیحساسی و ره‌نگ و بوی سیاسی و وی دووركه‌رده‌ی  جه خیزانوو كوردی...

ح) به پیچه‌وانه‌و دیدوو بری جه براده‌را كه ئیحساسوو خه‌ته‌ری كه‌را په‌ی فه‌وتیاو زوانووو ئه‌ده‌بوو هورامی من بروام ئانینه واچوونه براله! ئی زوانه جه جمه‌و تاریخیه‌نه بنجه‌ش كوینه، ئننه ده‌قی تاریخی، ئه‌ده‌بی، قسه‌كه‌ری(گویشور)، قه‌له‌م به ده‌سی و گردی موهیمته‌ر یانه‌ی مه‌جازیش هه‌نی كه نه ته‌نیا مه‌فه‌وتیو، به‌لكوو زینده‌ته‌ر و ئه‌كتیوته‌ر مانووه. با زانمی به‌رگی سه‌ركه‌وته ئینا ده‌سوو ئا قه‌له‌م به ده‌سانه كه به ئه‌ره‌مانیای دلسوزانه سلوكوو نویسته‌یشا كه‌رده‌ن پیشه و ده‌قی ته‌حقیقی و زانستی مارانه... نه‌ك...

*ط) جه كوتاییه‌نه په‌ی ئا قه‌له‌م به‌ده‌‌سا كه دلسوزی مرمانا و به زوانی ئه‌دایی منویسا و ره‌خنه‌ی زانستی و ئارویانه گیرا ئاره‌زوو سه‌كه‌وته‌یشا په‌ی موازوو.
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، آموزشی، عادڵ موحەممەدپوور، زوانی هه‌ورامی،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،عادل محه‌مه‌دپوور،دزلی،طرح جریان شناسی شعرهورامی ازابتداتابه امروز،
نوشته شده در تاریخ جمعه 28 تیر 1392 توسط همایون محمدنژاد

هورامان هانه به  رچه م

 

به‌داخۆ ئاگاداربیه یمێ

 

ئه‌دا مه‌لیحه سه‌فه‌ری ژه‌نوو مه‌رحوومو رۆسته‌م سه‌فه‌ری

 

ئه‌داو ئازیزا:محه‌مه‌دعه‌زیز؛بایزید؛زه هیر؛ئه رکان؛ عێرفان(سه رکاو)

 

واڵێ کاکه باسام وکاکه به ها سه‌فه‌ری

 

خه‌ڵکو ده‌گاو زاوه‌ری

 

جه ڕۆجۆمعه تاریخوو-1392/4/21

 

به بۆنه و نه وه شی دنیای فانیش ئاسته جیا.

 

په لیانوهۆرامان هانه‌به‌رچه‌می پی بۆنۆ به ئه رکۆ وێش زانۆ سه ره وه شی جه یانه وێشا که روو،

 

ئاواتمائانه ن خۆای بێ هامتاسه بووری یانه وه یا دۆوه.

 

یاگێو په رسه ی:

 

زاوه ر:مزگی ده گای/ رۆ: شه ممه- 1392/4/22

 

 

مه ریوان:مه حه لوو میانه یا مزگی تالقانی

 

  ڕۆ: یه ک شه ممه- 1392/4/23

 

وه خت :3تا5دمانیمه روی

 

په ی هاگاداری: په رسه و ژنا جه یانه و کاکه محه‌مه‌دعه‌زیزی ملۆ ڕاوه.

.......................................................................

 

خانواده محترم صفری

 

فوت مادرملیحه صفری همسرمرحوم استاد رستم صفری

 

مادرآقایان:محمدعزیزی؛بایزید؛زهیر؛ارکان؛عرفان(سرکاو)

 

اهل روستای دزآور

 

براثربیماری درتاریخ جمعه-1392/4/21

 

موجب تألم وتأثر گردید.

 

وبـــــلاگ(هورامان هانه‌به‌رچه‌م)این ضایعه تأسف انگیزرابه خانواده

 

 محترمشان تسلیت عرض می نماییم،ازخداوندمنان برای آن مرحومه

 

غفران الهی وبرای بازماندگانش،صبرجزیل خواهانیم.

 

مکان  تعزیه:

 

روستای دزآور:مسجد محمدرسول الله(ص)

 

 شنبه-1392/4/22

 

شهرمریوان:مسجدطالقانی-محله میانه ای ها

 

 یکشنبه-1392/4/23

 

ساعت 3الی5عصر

 

درضمن ختم زنانه درمنزل آقای محمدعزیز صفری برگزارمی شود.

 
طبقه بندی: ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور،
برچسب ها:هانه‌به‌رچه‌م،کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی،هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،صندوق خیریه روستای دزآور،آمبولانس خیریه روستای دزآور،چورژی،هانه‌به‌رچه‌،
نوشته شده در تاریخ جمعه 21 تیر 1392 توسط همایون محمدنژاد
ایراد خطبه‌های نمازجمعه به زبان اورامی

اقلیم کردستان عراق- بنا به درخواست گروهی از روشنفکران و نویسندگان منطقه اورامانات کردستان عراق ، خطبه های نماز جمعه از این پس در این مناطق به

گویش اورامی ایراد می شوند.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، وزارت اوقاف و امور مذهبی اقلیم کردستان عراق با این درخواست موافقت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری (کومهل نیوز) مریوان نقشبندی، مدیر روابط عمومی وزارت اوقاف در این رابطه به این پایگاه خبری گفته در هر

منطقه ای از اورامان که ساکنان آن اورامی زبان باشند، ائمه جمعه و جماعات اجازه دارند خطبه ها را به گویش محلی ایراد کنند.

درخواست روشنفکران و نویسندگان منطقه اورامان پس از آن مطرح شد که حکومت اقلیم اجازه داد در یکی از مساجد شهر سلیمانیه

 خطبه های نماز جمعه به زبان انگلیسی برای اتباع خارجی ساکن در اقلیم ایراد شود و در منطقه بادینان نیز خطبه ها به زبان محلی

 ایراد گردد.

به نوشته پایگاه خبری (کومه ڵنیوز) عبدالله محمد مراد، مسئول بخش اورامی در مجمع علمای دینی کردستان عراق به این پایگاه خبری گفته در نشست روز شنبه گذشته مقرر گردید روز جمعه آینده در مسجد روستای (زه‌رده‌هال) از توابع بیاره خطبه های نماز جمعه به زبان اورامی ایراد شود.
در مرحله بعدی نیز یکی از مساجد شهر خرماڵ برای ایراد خطبه های نماز جمعه به زبان اورامی تعیین خواهد شد.
وی افزود این تصمیم با موافقت وزارت اوقاف اقلیم کردستان عراق اتخاذ شده است.
شایان ذکر است شهر خرمال و روستاهای اطراف از جمله طویله و بیاره عراق به زبان اورامی تکلم می کنند.

منابع خبرhttp://www.komalnews.net/

کد مطلب: 47096  |  تاریخ: ۱۳۹۲/۴/۱۸  |  ساعت: ۱۸ : ۹

http://palnan.mihanblog.com/post/175

http://kurdpress.ir/Fa/Mobile/Detail.aspx?Id=47096

کد مطلب: 48737  |  تاریخ: ۱۳۹۲/۵/۲۸  |  ساعت: ۱۸ : ۱۵
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، جفرافیا، اخبار، دینی ومذهبی، زوانی هه‌ورامی،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،همایون محمدنژاد،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 تیر 1392 توسط همایون محمدنژاد
هورامان هانه به  رچه م


زندگی نامه‌ی آقای پرویز رستمی
فیلمساز وکارگردان مشهورهورامان
دروبلاگ هورامان هانه‌به‌رچه‌م

خیلی وقت ها پیش اورا می شناختم وهمیشه به وجود هنرمندانی بسان ایشان که برای سرزمینم؛هورامان؛افتخارآفرینی می کردند؛مباهات داشتم,شناخت ایشان به سالهای پیش بازمی گردد؛مطابق خیلی ازمعرفی های بزرگان ادب وهنر وموسیقی با اوگرم صحبت شدیم،آقای رستمی بافروتنی وتواضع به سئوالات ماجواب می دادند،ومی گفتند:کاکه همایون شما به ما لطف دارید؛ماعددی نیستیم.آقای رستمی اینچنین خودشان رامعرفی کردند:

متولد اول خرداد ماه سال 1356 در اورامان تخت بوده،ازهمان اوایل کودکی علاقمند به نقاشی بودم،واوقات فراغتم رابیشتر بانقاشی مأنوس بودم؛ در دوره راهنمایی با تشویق های مکرر دبیر درس هنرآقای سبحان امینی طورجدی تصمیم گرفتم که رشته‌ی(نقاشی) راادامه دهم ونتیجه آن کسب مقام های اول ودوم درمسابقات نقاشی استانی وکشوری بود؛دردوره متوسطه نقاشی رابه طورجدی دنبال کردم وزیر نظر اساتیدی چون هادی ضیاء الدینی؛اکبر منصوری؛لقمان پیرخضرانی این رشته راآموختم؛تحصیلاتم رادررشته نقاشی تا مقطع کاردانی ادامه دادم؛نتیجه اتمام رشته نقاشی کسب مقام های وجوایز متعدد درجشنواره های هنرهای تجسمی داخلی بود؛باشرکت درکلاسهای انجمن هنرهای تجسمی شهرستان مریوان دوره طراحی را هم فراگرفته؛ودرکنار نقاشی وطراحی به موسیقی هم علاقه وافر داشتم واصول علمی دف نوازی را آموختم.همزمان با نقاشی وموسیقی رشته عکاسی راهم پیگیر بودم وچندین نمایشگاه دراین زمینه بر پا کردم.وتا اینکه در سال 1380دوره‌ی تکمیلی کلاس های انجمن سینمای ایران راباموفقیت گذراندم؛ودرنهایت به مطالعه درزمینه‌ی مستندسازی درسینما روی آوردم ودوره‌ی فیلم سازی رادرانجمن سینمای جوانان ایران سپری کرد،تشکیل خانواده داده ام وحاصل ازدواجم پسری است که دوست دارم اوهم درعرصه هنرفعالیت داشته باشد.
    
ازسال 1380 کارم رابه طورجدی درکلاسهای سینمای جوان آغاز کردم؛ساخت فیلم کوتاه«کفش»اولین تجربه کاریم درعرصه سینما بود؛مستند نیمه بند«آوازی برای رود» دومین کارم در سال 1382 بود.درسال 1383اولین فیلم داستانی ام به نام«آرزوها در برف می میرند»راساختم ازسال1383سال 1392 موفق به ساخت 20 فیلم کوتاه ومستند نیمه بلند بوده است. حضور درجشنواره های داخلی و خارجی و کسب جوایز متعدد در کارنامه اینجانب ثبت شده است.بیشتر جوایز رامستندهای میراث ماندگار،پاچال،سفره ای برای شادی ارواح،زمستان تنها نیست و ملودی سنگ از سال 1386 تاکنون کسب کرده اند. بیشتر فعالیتم همکاری و ساخت مستند های نیمه بلند برای شبکه کردستان وهمکاری باشبکه های داخلی ایران در برنامه کنونی اینجانب قرار دارد.احیای ارزشهای فرهنگی ایران زمین و پاسداری ازآنها برای حفظ این آب و خاک همواره رسالت بزرگی است،که به دوش همه هنرمندان ایران زمین است.

 همچنین در این مدت تصویربرداری بیش از10 فیلم کوتاه و نیمه بلند را در کارنامه ی خود داشته وباحضور در جشنواره های داخلی ایران چون سینما حقیقت ، فیلم کوتاه تهران ، جشنواره ی رشد،رویش،حسنات،نماز و نیایش،آلامتو،مقاومت،بام ایران،ساوالان و کوسالان وکسب جوایزی چون بهترین کارگردانی،بهترین فیلم و بهترین تحقیق و پژوهش از دیگر فعالیت های هنری ام می باشد.

آقای رستمی درعرصهی بین الملل تاکنون موفق

به کسب چندین جایزهی بین المللی گشته است که ازجمله می توان به:

جشنواره ی بین المللی دهوک درکردستان عراق،

جشنواره بین‌‌المللی فیلم هایکوتاه«تامپره«فنلاند»،

فیلم کردی سلیمانیه،پوسانكره جنوبى،

جشنواره کارلوواری جمهوری چک،لندن انگلستان،

جشنوارهفیلمهای ایرانی درآمریکا،جشنواره استونی،

جشنواره فیلم های ایرانی در کانادا،اشاره کرد.

پرویز رستمی در کارنامه ی کاری خود تاکنون فیلم های زیر را تولید کرده است:

1)-آوازی برای رود2)-آرزوها در برف می میرند3)-میراث ماندگار4)-پاچال

5)-مهمان نیایش6)-سفره ای برای شادی ارواح 7)-آوای شرام

8)-حاشیه نشینان زاگرس9)-زمستان تنها نیست10)-نوای سنگ

11)-صیدی هورامی13)- ملودی سنگ 14)-سفربه ناو15)-آ.مثل آبی16)- کفش

17)-مجموعه سفربه اورامان)17)- کونه هواران 18)-ژین وئه وین19)-پنجره زندگی

20)-همسایگان آسمان21)-مردی در جاده22)-جاذبه های گردشگری اورامان

23)-مجموعه 5قسمتی درمسیرتلوار

وبلاگ فرهنگی؛ادبی؛تاریخی«هورامان هانه‌به‌رچه‌م»

برای جناب آقای پرویز رستمی ؛کارگردان مشهورهورامان؛ 

آرزوی کامیابی وموفقیت روزافزون برای ایشان وهنرمندان پرتلاش دیگر؛ازخداوندلایتناهی خواستاراست

 

کارگردان ایرانی برگزیده‌ی جشنواره‌ی فیلم «دهوك»

فیلم کوتاه «ملودی سنگ» به کارگردانی پرویز رستمی جایزه اول بهترین فیلم کوتاه، نخستین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم دهوک در کردستان عراق را گرفت.

بهترین فیلم کوتاه مستند:

جایزه بهترین فیلم این بخش شامل؛ لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی 3000 دلاری به فیلم کوتاه «ملودی سنگ» به کارگردانی پرویز رستمی از ایران اهدا شد.

کمپانی پخش فیلم"ستاک فیلم سنندج"بافیلم مستند "ملودی سنگ" ساخته "پرویز رستمی" در 27 دوره جشنواره بین المللی فیلم مردم شناسی"پارنو"در کشور "استونی"  حضور می یابد. این جشنواره در روزهای 1 الی 21 جولای 2013 در"استونی" برگزار می گردد. این جشنواره یکی از مهمترین جشنواره های مردم شناسی در دنیا می باشد که "ستاک فیلم سنندج" امسال با این فیلم مستند
در این رویداد فرهنگی حضور می یابد.

 

 

مستندكوتاه پاچال به كارگردانی و نویسندگی پرویز رستمی و با تصویر برداری كانیاو رستمی مخاطب خود را به مدت 12 دقیقه مهمان جشن‌های عروسی رنگارنگ مردم منطقه‌ی كردستان می‌كند. این فیلم كه در مورد مراسم آواز خوانی پاچال یكی از مراسم های سنتی جشن‌های عروسی كردهاست در قطع DV تهیه شده است.

لازم به ذکر است دیگرعوامل فیلم عبارتنداز:تدوینگر:پرویز رستمی،صداگذاری: فردین عباسی،مدیر تولید:امین رحیم زاده،موسیقی: فرید عباسی و عكس:امیر احمدزاده.
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، جفرافیا، اخبار، آموزشی، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، هومایون موحەممەدنژاد، سوبحان ئه‌مینی، فەرید عەباسی(فەراز)، په‌رویز ڕوسته‌می،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،صندوق خیریه روستای دزآور،آمبولانس خیریه روستای دزآور،چورژی،هانه‌به‌رچه‌م،پرویز رستمی،
دنبالک ها: کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی، مـؤســسه قــرآنــی إقـــــــــرأ، مجله فرهنگی هنری اهورا، بهشتی هورامان، غه ریب گیان، کوزه، کوزه - دانشگاه ازاداسلامی روانسر،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 تیر 1392 توسط همایون محمدنژاد

هورامان هانه به رچه م        

«نشستهای تخصصی یک ماه یک نویسنده» جە کرماشان ورئیستەن بە نیایرە ڤێرەگا کۆرێوە (تخصصی) بە مێتودۆ رەخنە و شیکاری جە بوارو شێعر و ئەدەبوو هورامینە،پەی کتیبوو: (جمەو شێعرەو کوردی هۆرامی جە دەسپنەکەردەی و تا بە ئیسە (جریان شناسی شعر کردی هورامی از اغاز تا بە امروز)  جە نویسەر (عادل محمدپور)ی

1-   چی گلێرگەنە گردَ کە‌سی تاڤۆ بەشداری کەرۆ.

2-   وادَەو گلێرگەکەی: (2/5/92)، چوارشەمە سعات (4 تا 7)

3-   یاگێ گلێرگەکەی: کرماشان، میدان جلیلی،دانشگاە فرهنگ و هنر
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، عادڵ موحەممەدپوور، تاریخ،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،عادل محه‌مه‌دپوور،دزلی،طرح جریان شناسی شعرهورامی ازابتداتابه امروز،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 تیر 1392 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2