هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م


 کەرە ورەش:کاکه ڕەحیم ڕەحمانی

کەرە ورەش

کابرەیوی کەم دەس جیاتی هەرمانێو و کاسبی شۆت ئەسانێو یانەنە ژەنەکێش هەڵیزە ژەنێ ، ئادیچ کەرەکێش بەرێ ورەشێ .
 سەنگۆ ترازیاشا نەبێ ، کیلوێو شەکەرشا ئەسا بێ ، ئا کیلوە شەکەرەشا کەردەبێ وەزنەو ترازیەکاشا ؛ پادی کیلوو کیلوو کەرەکێ جیا کەرێنێوە و پیاکەیچ گڵنێشوو ورەشێش .
ڕوێو جە ڕوا کابرای دووکاندار ئانە کەرەکێ ئەسانێ لاشەوە شکەش بەرزە  ئی کەرێ سووکەنە کیلوێو مەبۆ ؛ وەختێ کێشتەش مدیۆ نۆسەد گرەمێنە سەد گرەمێش کەمەنە!
دووکاندارەکە دین و هیمانش نەمەن ، تووڕە بی  کەرە ورەشەکەیو ماچۆ ئێتر کەرێ مەسانوو لاتەوە ؛ پی چنە وەختە خیانەتت کەردەن .
کابرای کەرە ورەش فرێو تەرێق بیەوەو خەجاڵەتیێنە سەرەش وسەرە . واتش وەڵڵا فڵانە کەس یانەنە سەنگۆ ترازیاما نیەنە ، بۆنەو ئانەیەوە کیلوێو شەکەرما ئەسان لاتەوە ئادما کەردەن کیلو ترازیا !
باوەڕت بۆ بە بڕیامانوو وێت کەرێما کێشتێنە پەیت !

هۆرەوەگێڵنای :
ڕەحیم ڕەحمانیطبقه بندی: اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ڕەحیم ڕەحمانی، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،کەرە ورەش:کاکه ڕەحیم ڕەحمانی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 تیر 1395 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م


هەرزەلوو وەشەویسیم:هومایون محه‌مه‌دنژاد

پێشکەش ئەپا کەسیە زوانی هەورامیش پارێزنۆ

  
                  هەرزەلوو وەشەویسیت پێتەم کۆڵێرە و ،

واتم پێسەو پێچەنۆ  بێشکێ زاڕۆڵەییم


 هێقمەش کەروو ،

  نەکا هەڵم وهەناسەو ناکەسا       

    گەڵاو هەرزەلەکێ چێروو پایمانە ،


                        قاچەفڕێ  کەرۆ   
              
             هومایون محەمەدنژاد                                   طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،هەرزەلوو وەشەویسیم:هومایون محه‌مه‌دنژاد،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 تیر 1395 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
زوانی هەورامی،جە واتەو زواناتەری پارێزنمێ

نویستەی بە زوانی هەورامی پەی هەورامی زوانی شانازیا،بەڵام نمەکریۆ جە فێربیەو زواناتەری بێ‌خه‌مێ بێمێ.

چوون بە پاو بیەی دنیاو ئارۆی زاڕۆڵەو هەورامانی مشیۆ جە زواناتەری شارەزاییش بۆ، نەک زوانە شیرینەکەو وێش پاشێل کەرۆ، مشیۆ بە ئاوەزی هەورامیانە بتاوۆ زوانەکەیش به دنیای بژناسنۆ. پێسەو خەم وەری چەنی فرەو خەڵکوو دەگایا هۆرز ونیشت و وات و واچ  و قسە و باسم کەرڐەن،گەرەکێچم نیا نامێو بڕێو جە دەگایا هۆر بڐەو کە جە واتە و واژێ بێگانە،کە جە زوانی هەورامینە نیەنێ بەهرە بەرا،نموونەو ئی واتا واژەو "دایی" بە یاگێ کاکە و لالۆ و مامۆ جە بنجەو زوانیشانە هەرمانەش پنەکەرا، کە ئینە نۆعێو وێما بە کەم زانای و سووک کەرڐەیا،تکاتاوەنەکەروو،نامێ‌ پێسەو:کاکە ئەوپەروو وەشەویسیا،بەشکووم جە واتەکامانە؛ نەواچمێ و زوانەکەیما پارێزنمێ،و ئی واتێ جە هیچ هەورامی زوانێو قەبووڵ نمەکریۆ.ئاواتم ئینەن خەڵکوو هەورامانی جە بنجەو زوانوو وێش مڵک و باخوو زوانەکەیش ئاویاری کەرۆ.

خزمەتکاروو زوان و فەرهەنگوو هەورامانی

#هومایون محه‌مه‌دنژادطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، جفرافیا، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، شهرها و روستاهای هورامان، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،زوانی هه‌ورامی پارێزنمێ:هومایون محه‌مه‌دنژاد،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 29 تیر 1395 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

ترازی میزانوو خودای

ژەنێوە بە گرەوە خۆڵەوە لوا خزمەتوو حەزرەتوو داوودی ، پەرساش : ئەرێ پێغەمەروو خودای ! ئانە ئا خوداوو تۆ هەق مدۆ بە هەق داری؟ یا زاڵما ؟
فەرماواش : خوداوو من هەق و هیچ کەسی مەفەوتنۆ هەگیزای هەرگیز زاڵمیچ نیا !
فەرماواش : واڵێ چێشت قومیان ونە ئینەیە پەرسی؟
واتش هێوەرژەنێوە نا بە یەرێ کناچڵێوە ، بە لەتەرە ڕێسای و کاموا وە چنیەی قووتوو زاڕۆڵام بەر ماروو .
هێزی شاڵێوم چنیەبێوە ،نیابێم تۆ دەسەڕێوی بەرووش بازار ورەشووش ،کەل و پەلش پسانوو پنە ،چی ئاسمانە سافەوە باڵدارێو سەوز بی دەسماڵەش ئەڕفانانێ چنە !
من مەنانێوە دەسی هاڵیوو سۆت و بریژوو لەممو زاڕۆڵام !
قسێ دەموو ژەنێوە نەبڕیەی بێ تەقەو بەرەیشا دریا !
حەزرەتوو داوودی فەرماواش کێنی بۆری چوەر . کتووپڕ دە نەفەرێ تاجرێ زیەینە بەرە ! حەرکامشا سەد دینارێ زەڕش ئاردەبێ خزمەتش ، پێوەرە هەزار دینارێ ؛ نیاشارە خزمەتش و واتشا هەئینەیە یاونە لا ساحیبیش .
فەرماواش : چی گردتا پێوەرە ئامەیندی و ئی زەڕە چکۆ وە ئامان چێشەکارا ؟
واتشا : وەڵڵا فڵانی ئێمە سوارێ کەشتیێوێ بێنمێ ، هەر ئاننەما زانا واو و بۆرانی وەڵاتش گرتەرە ! کەشتیەکێەما مڕیا و هەکش بێ گردما نقمێ بیمێ !
چا ئاسمانە سافەو خودایەوە باڵدارێو پڕۆڵنگێوی سوورش وسەرە پەیما ؛ وەختەکارێ کەردماوە شاڵێوی ئەوەچنیا بێ .
ترەکو کەشتیەکەیما سفت بە شاڵەکەی بەسەوە ؛ پی جورە ڕزگارێ بیەیمێ .
وردە وردە تووفانەکە نیشتەوە و ئامایمێوە قەراخوو ئاوەکێ . نەزرەما کەردێ بێ ئەر گیانی سالم بەر بەرمێ یۆ سەد دینارێ بدەیمێ ڕا خوداینە !
حەزرەتوو داوودی ڕوەش کەردە ژەنەکێ ، فەرماواش : گێرە . ها ! خوداوو تۆ بەحرەوە خەڵاتت پەی کیانۆ ، تۆیچ پەرسی ئەرێ  داخۆم خودا زاڵما  یا عادڵا ؟

هۆرەوەگێڵنای جە فارسیەوە :
ڕەحیم ڕەحمانی  
    @hawramanhaneberchemطبقه بندی: ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی، ڕەحیم ڕەحمانی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،ترازی میزانوو خودای:کاکه ڕەحیم ڕەحمانی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1395 توسط همایون محمدنژاد
"بە نامێو گەورەتەرین فێرکاری"
ئەنجومەنوو فەرهەنگی ئەدەبی بێسارانی هەورامانی، بە هامکاریو ئێرشاد ئێسلامیو سەڵواوای جە ڕاساو فەعالیەتەکاو وێشنە ئەچی هامننە کەلاسوو فێرکاریو زوانی هەورامی ئەچی یەرە یاگەنە بەرۆ ڕاوە:
1.  هەورامان تەخت : حافێز ئەحمەدی (09187722759)
2.  ژیوار: لایێق ئەداک(09184011025)
3.  بێساران: شەیدا باسامی، ئەردەشیر موحیی (09185181708)
٭ کاکە سەرکەوت عەزیزی، هەیئەت مودیرەو ئەنجومەنی:
 09188753485  /  09370606952
•  یاگێو کەلاسەکا: کتێبخانەو مەرکەزیو ئا دەگا یا شاری.
•  ڕاکەوتوو دەس پەنە کەرڎەیو کەلاسەکا: شەمە، 2.5.95
 * بەشداری پەی گرڎ کەسی، کوڕ و کناچە، ئازاڎا.
* ئا ئازیزێ کە کومەیتە ئێمدادیێنێ تاوا پەی نام نویسی ڕەحەتتەری و بەشداری جه ئێمتیازا زەنگ بڎا پەی کاکە (سەرکەوت عەزیزی).
---------------------------

"بە نام بزرگترین آموزنده"
انجمن فرهنگی ادبی بیسارانی هورامان با همکاری ارشاد اسلامی شهرستان سروآباد، در راستاری فعالیت های خود در نظر دارد تابستان امسال کلاسهای آموزش زبان هورامی را در این سه مکان برگزار کند:
1.  هورامان تخت: حافظ احمدی (09187722759)
2.  ژیوار: لایق اداک (09184011025)
3.  بیساران: شیدا باسامی ، اردشیر محیی (09185181708)
* سرکوت عزیزی، هیئت مدیرەی انجمن:
09188753485  /  09370606952
•  مکان کلاسها: کتابخانەی مرکزی همان روستا یا شهر
•  تاریخ شروع کلاسها: شنبه،  2/5/95.
* شرکت برای عموم مردم آزاد است.
* کسانی که عضو کمیتەی امداد هستند، می‌توانند برای ثبت نام و برخورداری از امتیازات با آقای (سرکوت عزیزی) تماس بگیرند.


هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
یانه‌و فه‌رهه‌نگ وئه‌ده‌بو بێسارانی هۆرامانی(یاهۆر)
انجمن فرهنگی ادبی بیسارانی هورامان

 دەسوەشی جەکاکە سەرکەوت عەزیزی پەی کیاستەو هەواڵەکەی  طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، زوانی هه‌ورامی، آموزشی، شهرها و روستاهای هورامان، ئەنجومەنووبێسارانى(یاهۆر) ، سه‌رکه‌وت عه‌زیزی(نه‌به‌ز)، حافێز ئه‌حمه‌دی(سەروەش)،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،هاگاداری ئەنجومەنووبێسارانى(یاهۆر)په‌ی کەلاسوو فێرکاریو زوانی هەورامی(اطلاعیه انجمن بیسارانی برای کلاس های آموزش زبان هورامی)،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 21 تیر 1395 توسط همایون محمدنژاد
هاگاداری ئەنجومەنووبێسارانى(یاهۆر)
سەبتوو جەهانی بیەو هەورامانی قۆقزمێ فرێش مەنێنێ چەنە،، ئەنجومەنوو فەرهەنگی،ئەدەبی بێسارانی هەورامانی بە گورجی ئینا دەسەوە جە کتیبیانەو شارو هەورامان تەختی غۆرفێوی تەمام هەورامیانە بە پاڵپشتی ئیدارەوفەرهەنگ ئێرشاد بنیۆرە. داواکارنا حەتم گردو نویسەرەکاما نوسخێو جە کتیبەکەیشا بداما پەنە  تا وێما بەیمێ چەنەشا گێرمێ و تاوابۆما پینێوو ئی کەمکاریاما کەرۮە بۆ. هەڵبەت بزاندێ دی  وی دی گۆرانیایچ بەشێوتەرو فەرهەنگ و هەورامانین.ئەرکوو گرۮیمان نازمێ هەورامان چی دواڵان و بەختێنە مەنۆ جیای.(عەزیزی،09188753485)

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
یانه‌و فه‌رهه‌نگ وئه‌ده‌بو بێسارانی هۆرامانی(یاهۆر)
انجمن فرهنگی ادبی بیسارانی هورامان

دەسوەشی جەکاکە سەرکەوت عەزیزی پەی کیاستەو هەواڵەکەی     طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ئەنجومەنووبێسارانى(یاهۆر) ، سه‌رکه‌وت عه‌زیزی(نه‌به‌ز)، اخبار،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،هاگاداری ئەنجومەنووبێسارانى(یاهۆر)،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 21 تیر 1395 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3