هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

چن شێعرێ جه کاکه جەواد حەمزە(فێراق پایگەلانی)

پائیز  یە چ وەخت، وەشتەی  وارانەن
چ وەخت تەڕ کەرد٘ەی زوڵفی یارانەن؟
مەر  نمەزانی ،  یانەیێ   گرد٘    یاران
بێ بەرەن ، ماتەم ، یانەش  نەویاران!
وارانت بەرەو  ،  نە کارخانەی  وێش
دەروونی  یاران ، کەم باوەر وە ئێش؟!

#جەواد حەمزە(فێراق پایگەلانی)

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

ئازیزتەر  ‌ جە   ‌تۆ   وەتەن ‌  هەر  ‌تۆنی
چوون‌ بۆژانەی‌ هەرد‌‌، وەشتەرین  ‌ بۆنی
تۆ ؛مۆژدەی  جەننەت ،  ساڵحانی  ‌دین
پەی‌  فێراق‌ ، کەعبە و‌ قێبلەگای  یەقین
وەتەن ‌   هەر   تۆنی  ‌،   ‌پایگەلانەڪم
هێزی ‌زرانێم   ‌،  دڵ    و  گیــانەڪەم


#جەواد حەمزە(فێراق پایگەلانی)طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، جەواد حەمزه (فێراق)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،چن شێعرێ جه کاکه جەواد حەمزە(فێراق پایگەلانی)،
نوشته شده در تاریخ جمعه 10 آذر 1396 توسط همایون محمدنژاد
چن شێعرێ کلاسیک(وه‌ته‌نیێ) جه خاتوو مەهوەش درۆستکار(2)

گوڵ

گوڵیەم هەن زەرد و سوورەن
خۆراکش ئاو و نوورەن

گرد ڕۆیە ئاوی ماروو
گوڵەکەیم ئاوی داروو

بەرووش وەروو دەلاقەی
خزمەتوو وەرەقاقەی

ئە
د٘ام ماچۆ ڕۆڵەکەم
ڕۆڵە گورج و گۆڵەکەم

تۆیچ هەر پێسەو گوڵیەنی
وەشەویسوو دڵیەنی

گوڵ ئەر خۆراکش نوورەن
بە ئاوی ڕەنگش سوورەن

واردەو تۆن وانای دەرسی
جە مامۆساکەیت پەرسی

#مه‌هوه‌ش_درۆستکار


تاته

تاتەم گجیم پەی سانۆ
یا خو
د٘ا هەر پەی من مانۆ

ملمێ پەی دلێ شاری
گێڵمێ سەر تارە واری

دڵم شی گجیە چەرمەی
ڕێکوو لاشەو من بەرمەی

تاتەم ماچۆ پەیت سانوو
منیچ واتم دەرس وانوو

تا ڕۆیە بوو مامۆسا
یا موهەندێس و ئوسا

با تۆ وەشحاڵ بی تاتەم
نمازوونە گێرۆت ماتەم

#مه‌هوه‌ش_درۆستکار

پایێز

پایێزەن گەڵا ڕێزەن
یۆ سوور یۆ زەرد یۆ دێزەن

وا هۆرکەرۆ چن سەردەن
شاڵیە وزوونە گەردەن

کۆتیچ ئینا وەرمەنە
کڵاوەکێم چن نەرمەنە

دەسکێش کەروو پەنجەکام
پەنجە سوور و سنجەکام

با ئە
د٘ام دڵش وەش بۆ
ڕۆڵەکەش ساق و گەش بۆ


#مه‌هوه‌ش_درۆستکارطبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، مەهوەش درۆستکار،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،چن شێعرێ کلاسیک(وه‌ته‌نیێ) جه خاتوو مەهوەش درۆستکار(2)،
نوشته شده در تاریخ جمعه 10 آذر 1396 توسط همایون محمدنژاد
چن شێعرێ تازێ جه خاتوو مەهوەش درۆستکار

جاده بونبەس!
        تا کەی کەڵەشێر بینۆ سێدارە؟
ئێمەیچ بێ دەنگ
                      خاتوونەکێم!
تا کەی حەوسەڵەت وەزنیرە حەیا؟
              ئەر چەمت ورکناش
             یا دڵت درکناش
پەردەو شەرمی هۆردڕە و
                               دڵ نەکەر تەنگ
هەتا کەی دەورت دیوار هۆرچنا؟

ئەها چن سەختا
                دەنگێ دەروونیت نەتاوا چڕا؟
        جورئەت مجە وێت
         هۆردڕە پەردەو بێ یاگێ شەرمی
      ڕازەو دڵیت جمنە زوان
        مجه قەڵەم
          مجه جاده!
    چی مەچڵاکیەیرە جه کۆنه وەرمی؟

#مه‌هوه‌ش_درۆستکار

نۆسخەی نا ئەسڵ .

هەنگامێم پاچه قۆلێم مد٘ا
     هەواو شاری مەنفی بەشەرەن
    پاییز ڕەمای ڕەمۆ!
     ماچا یەلداش کەردێنەوە چەم
منیچ ڕەموو
                 ڕەموو
     مەر ڕەمای سێقتش کەرۆ...

    کۆگەش تەوەهۆمەن؟

    دڵش هۆر ئامانوە
   قەڵەمم
            سەروو لەجەنوو شێعرامەرە
ئاخر ئاڐ شاهێڐەن!

 هێزی کافەنە مێنۆ قیمەتوو لەشی
                   تەعارفوو باڵایم کریا...

#مه‌هوه‌ش_درۆستکار

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، مەهوەش درۆستکار،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،چن شێعرێ تازێ جه خاتوو مەهوەش درۆستکار،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 8 آذر 1396 توسط همایون محمدنژاد

هورامان هانه به  رچه م

زەرۮەخوێوە پیایانێ و باقێوە حەز

(بۆنەو چاپوو کتێبوو ویەرۮەو ئەدەبیاتوو زاڕۆڵا نویستەو ئێبراهیم شەمس یەوە)

:کاکه ئۆمید حه‌بیبی


زەرۮەخوێوە پیایانێ و باقێوە حەز

(بۆنەو چاپوو کتێبوو ویەرۮەو ئەدەبیاتوو زاڕۆڵا نویستەو ئێبراهیم شەمس یەوە)

وەڵینە:

حەشاش چنە مەکریۆ هەر ئەوەژڵێویایێو ژڵێونەرێوش هەن و جمنەرێو بۆ نوونگەو جووڵەیش.ئەر پەلێ ویەرینی دەیمێوە و ورۮێ بیمێوە گنۆوە سارا پەیما کە پەی فاڕای،ترۆق و ئەرەجمای ڕەوتیوی تازەی کەس یام کەسانێو بیێنێ ئامیانوو گرسایش،فەرهەنگوو هەورامانیچ چی قسێ بەری نیا.ویرمەندێ و گەشاوەزێ فرێ بیێنێ وێشا پێتەنشارە تا لاسامێ و تەڤەرگە ژووڵێ هڕووموو ناحەزا و نەیارا وەرێژ نیاڤنۆ لاو ئەۮا گەورێشا کە وەڵاتشا بیەن و ناسەنشا خاکشا بە تۆرەکە بەرا ئێتر چ بیاڤۆ لاو فەرهەنگیشا.جە باڵوولی ماهی،بابا لۆڕەی لۆڕستانی،دایە تەورێزێ هەورامیە و بابا یادگاری هەورامی و قەڵاو ئەدەبیاتوو هەورامانی مامۆسا مەولەوی،مامۆساو خەزان و خەزان دۆسی بێسارانی و پیروو پێڕۆ ئەڤین و عەشقی مامۆسا سەیدی گێرە تا فرەزانێ سەرەوەختوو وێما کە ئەرکە قۆرسەشا بە شانازیەوە نیا سەروو شاناشا تا نەوێ دماڕۆ بەروبوومیما کێبیەی وێشا ویرشا نەشۆوە و جە ئاستیوی وەرهەڵاتەرەنە بەشێو جە میراتوو بەشەری پارێزیۆ.


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، ئێبراهیم شه‌مس، ئۆمید حه‌بیبی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،زەرۮەخوێوە پیایانێ و باقێوە حەز(بۆنەو چاپوو کتێبوو ویەرۮەو ئەدەبیاتوو زاڕۆڵا نویستەو ئێبراهیم شەمس یەوە):کاکه ئۆمید حه‌بیبی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 7 آذر 1396 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

بە پاو هه‌واڵوو په‌لیانه‌و 'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'،ی کتێبوو"گۆشە نیگایوە کۆتا سەروو ڕەوتوو ئەدەبیاتوو زاڕۆڵاو هەورامانی"ی قەڵەموو کاکە"ئێبراهیم شەمس"ی ڕوانه‌و بازاری بی،که جه وه‌ڵاوگاو و ئێنتێشاراتوو" زایەڵە"و مه‌ریوانی وه‌ڵا کریانهو.
***********

به گزارش 'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'،ی کتاب("گۆشە نیگایوە کۆتا سەروو ڕەوتوو ئەدەبیاتوو زاڕۆڵاو هەورامانی" به قلم آقای ابراهیم شمس وارد بازار شد، این کتاب در٨۴صفحە کە از سوی انتشارات "زایەڵە"منتشر شده است،این کتاب، جریان و روند شکل گیری  و ساختار ادبیات هورامی کودکان در چند سال گذشته را در دو بخش شعر و نثر به رشته تحریر درآورده است.
هۆرامان هانه‌به‌رچه‌م

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اخبار، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، انتشارات زایەڵە، ئێبراهیم شه‌مس، ڕه‌ئوف مه‌حموودپوور،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،کتێبوو"گۆشە نیگایوە کۆتا سەروو ڕەوتوو ئەدەبیاتوو زاڕۆڵاو هەورامانی"ی قەڵەموو کاکە"ئێبراهیم شەمس"ی ڕوانه‌و بازاری بی(کتاب("گۆشە نیگایوە کۆتا سەروو ڕەوتوو ئەدەبیاتوو زاڕۆڵاو هەورامانی" آقای ابراهیم شمس وارد بازار شد)،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 7 آذر 1396 توسط همایون محمدنژاد
شێعریە بە داواکاری هونەرمەندی وەشەویس کاکە زاهێد پاڵنگانی ئەژناسیا بە "زاهد هەورامی"
پەی ڕاوچیەکاو ناوچەو کوردەواری بە تایبەت ڕاوچیاو دەگاو پاڵنگانی

شێعر و دەنگ:سەیوان ئێبراهیمی (گوازی)

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
دڵ چوون ڕاویار بە یادی جاران
روەش کەرد پاڵنگان ئینجا هەواران

کاڵێن و گۆڵی یا مۆڵگا و ماران
کەرێنێ شیوەن چەنی کۆساران

هانیە و گۆزیبان یا کۆ میشیاو
پێسەو ئازیەتبار پۆشانشا سیاو

هەواروو دەشتێ یا چاڵە حەشان
ڕاوچیان پەی ڕاو کەردەنشا نیشان

چاڵاوێ و  گۆڵی  هەتا  پیازدۆڵ
پەپوو موانۆ یەکسەر بیەن چۆڵ

نمەنەن چەنەش قیژەی قاژی ڕەش
سەیر کەر بێدەنگی ماوای پەچەڕەش

هەوار بە ڕاسی دەردەو گرانەن
باعێس و بانی دەردات ئێنسانەن

شەقەم دا وە باڵ دیسان بە خیاڵ
هەوارەبەرزە و پیرخێر و سەرچاڵ

وینام گرد چۆڵەن هەوار  و  کۆسار
بە حەسرەت واتم ئەی وەشڵەی بە پار

ناگا دیانی جە  سای  هەوارێ
وینام ژەرەژیە چەنی چن گوارێ

منشا دیا وێشا دا پەناو گەونیە
نزیکشا  کەوتا  جە لاو تەوەنیە

وەختیە گۆشم گێرت چێش شیوەنشانەن
ماتی و مەلوولی و  کزی  بەششانەن

ژەرەژی قاوش کەرد ئەو گواراش
گردیش جەم کەردێ و دایش چێروو باڵاش

واچێ  ڕۆڵەگیان خود٘او  بێکەسان
هینەو ئێمەیچەن نەک تەنیا یسان

چەنی ژەرەژەێ بە دڵیە خەمبار
کەوتانی پرسیار جە بەرزی کۆسار

پەرسام چێش بیەن دڵ پڕ داخەنی
دووربای پەشێو و بێ دەماخەنی؟

وێت و گوارەکات بە شین و زاری
چی شیوەنتانە  چەنی هەواری؟

واتش گۆش گێرە بە زوانی حاڵ
ئێنسان پەی ئێمە بیەن بە زەواڵ

بە دیجامە و دام بەڕەتوو تفەنگ
ژیوایشا پەیما ئاوردەن وە تەنگ

یا کەرا قەفس بەقیە جە وێما
مارانێش وە هەرد پەرێ کوشتەیما

وەڵ جە تلۆعی تەپ مد٘ا سەرما
بە ساچمێ پێکا دڵ و جگەرما

یاکوو بە دامی هەر  بە گواری
جیاما کەراوە جە نەو وەهاری

جا وختیە باسی پاڵنگان کریۆ
تەپڵوو  فیزیشا  عاڵەم  مزڕیۆ

ڕاوچی مەگەر من چننە گۆشتم هەن
دایم پەی کوشتەیم تۆ عەزمت جەزمەن؟

تلووعوو سۆحی وەڵێ جە شەوەق
تەپ مد٘ەی سەرم تۆ پەی شەڕەبەق

ونیم پژگنی تۆ وە ڕووی کەمەر
کامەن ئێنسافت جە دین بێ خەبر؟

ڕاوچی ویژدانت ئاخر هەن چکۆ
تاوێ جە وەرمی غفڵەت هۆرزە تۆ؟

ڕاوچی تۆ بی خود٘ا جە ڕاو کێشە دەس
ماڕە  تاپڕ  و  ئاوێر  دەر  قەفس

سرووشت میراسوو گردوو گیانداران
مەکەرەش بێ دەنگ کەش و کۆساران

تۆ خود٘ا ئەی برای ڕاوچی چەک بە شان
ئێتر واز بارە تۆ جە سەرکەشان

ڕاوچی وەرش دە ژەرەژی قەفس
شەڕەبەق و ویار ئێتر وەسێن وەس

هەتا هەواروو سروشت و جوانی
مانا  بە  وەشی  پەی  پاڵنگانی

ئاواتم ئانەن وە دڵەی پڕ دەرد
ڕاۆچی بە چەکوە ڕوە نەکەرۆ هەرد

سەیوان کۆتا کەر با نەبۆ زۆخاڵ

هەتا  نەسۆتەن  پەپوولەی خیاڵ


#سەیوان ئێبراهیمی(گوازی)طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، سەیوان ئێبراهیمی(گوازی)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،شێعریوە جه کاکه سەیوان ئێبراهیمی (گوازی)،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 7 آذر 1396 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 7 :: ... 3 4 5 6 7