ئێژانە و یاوگەو زوانی ئەدٚایی جە وینگاو گەورە پیایەکانوو جەهانیوە/ئێحسان کەرەمی

۱. بەڕاوەبەری گردٚینوو سازمانوو یۆنسکۆی:
«زوانەکێ ڕۆحوو ئێنسانەکانێ، زوانەکێ میراسێ مەعنەوییێو ئێنسانیەنێ، ڕوشد مەکەرانێ و بڕێو وەختێچ مەحکووم بە فەوتیای مەبانێ. ئەگەر تەقالاو وێمان پەی پارێزنایو زوانەکان دەس پەنە بکەرمێ، بە قازانجوو وێمانەن.
مەشیۆ گردٚوو تەقالاو وێمان پەی پارێزنایو زوانەکان بە کار باوەرمێ و ئینە جە سایەو سیستمێوی چەندە زوانەی فێرکاریەنە ڕێک مەگنۆنە».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲. هانس گێئۆرگ گادامێر:
«زوانیچ پێسەو ئی دونیای هەردوە وەڵێو ئێمەنە بییەیشان بییەن و ئێمە جە ئادٚیشان پەیدٚای مەبیمێ و هیچکام تازێ نییەنێ».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳. نیلسۆن ماندێلا:
«ئەگەر چەنیو کەسێوی بە زوانێو کە مەفامۆنەش قسێ بکەردێ، واتەکەتان مەیاوۆنە بە مەژگیش؛ بەڵام ئەگەر چەنیو ئادٚی بە زوانی ئەدٚاییش قسێ بکەردێ، واتەکەتان مەنیشۆنە سەروو دڵیش».
«وەختێو کە زوانی ئەدٚایی تەدریس نەکریۆنە، جە زەمیری شاریاوەو ئێنسانیەنە هەستوو وردٚی بییەی ڕێخە مەچەقنۆنەرە».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴. سازمانوو یۆنسکۆی:
«کەسێو کە نەزانۆ بە زوانی ئەدٚاییو وێش بنویسۆنە و بوانۆنەوە بە بێ‌سەوادٚ حەسێب مەکریۆنە و بێ‌سەوادٚەن».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۵. پەیلواو کۆمەڵ‌ژناسەکان:
«زوانی ئەدٚایی چەنیو شۆتوو ئەدٚای مەلۆنە دلێو جەسە و ڕۆحوو ئێنسانی و چەنیو مەرگیچش جە بەدٚەنەنە مەزیۆنەرە و سەپنایو زوانێو تەری بە زاڕۆڵێوی کە تازە دەسش کەردٚەن بە قسە کەردٚەی، بە جەنایەت حەسێب مەکریۆنە».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۶. مارتین هایدێگێر:
«ئەگەر زوانوو مێللەتێوی جە بەین بلۆنە، ئا مێللەتیچە جە سەحنەو هەستیەنە مەزیۆنەرە».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۷. میلان کووندرا:
«ئەوەڵین هەنگامە پەی جە بەین بەردٚەیو مێللەتێوی، پسەڕیەیوەو حافێزەو ئا مێللەتیەنە؛ مشیۆ کتێبەکانش، فەرهەنگەکەیش و زوانەکەیش جە بەین ببەری؛ مەشیۆ کەسێو بسپاریەرە کە کتێبێ تازێ بنویسۆ پەی ئا مێللەتیە، فەرهەنگێوی تازە باوەرۆنە و وەش بکەرۆنە، ویەرین و زوانێوی تازە باوەرۆنە، جە مۆڵەتێوی کوڵنە مێللەت ئانە کە هەن و بییەن جە ویرش مەبەرۆنەوە.
دونیاو دەور و بەری گردٚ چێوێوی بە کرژی جە ویر مەبەرۆنەوە».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٨. ماهاتما گاندی:
«کەسێو کە زوان و ئەدەبیاتوو وێش نەوەنابۆوە، ویەردەیش نمەزانۆنە و ئا کەسە کە ویەردەو وێش نەزانۆنە، دماڕوێوش نییەن».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۹. دوکتر مەحموود حێسابی:
«نە سەوزەنان و نە سوور، زوانی ئەدٚاییو وێم فێر بییەنان، ئینە پەی من وەسێن».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۰. مەسەلێوە فەرانسەیییە:
«کەسێو کە زوانی ئەدٚاییش نەزانۆنە و فێر نەبییەبۆنە، وەحشییەن».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۱. لوودویگ ویتگێنشتاین:
«زوانوو من جەهانوو منەن و جەهانوو من زوانوو منەن».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۲. جان ئوستوارت:
«ئەگەر چێرچنگاڵی گەرەکش بۆنە کە مێللەتێو خرۆشنۆنەو وێش، ئەوەڵین کەڕەت پەی لاو هۆڤییەتی و زوانوو ئا مێللەتیە مەلۆنە؛ ئەگەر مێللەتێو فەرهەنگ (زوان، نەسڵە و...) جە دەس بدٚۆنە، ئا مێللەتە مەفاڕیۆنە».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۳. لۆرد جۆرج براون:
«ئەگەر ئەدٚا و تاتەکان موعتەقێدێ بانێ و بزانانێ زوانەکەشان موهێممەن و ئێژانەش هەن، ئێحتێماڵوو ئینەیە کە بە زوانوو وێشان چەنیو زاڕۆڵەکاشان قسێ بکەرانێ، فرەتەرەن».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۴. پڕۆفوسۆر جینوو ئاڵفێرد:
«کەسێو کە زوانی ئەدٚایی فێروو زاڕۆڵەکانوو وێش نەکەرۆنە، نە تەنیا بە تاتەکان و نەسڵە وەڵینەکان و زاڕۆڵەکانوو وێش خیانەتش کەردٚەن؛ بەڵکووم بە گردٚوو بەشەریەتی خیانەتش کەردٚەن؛ چوون بییەن بە باعێسوو جە بەین لوایو دانێوە جە فەرهەنگەکانوو بەشەری».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۵. ئاڵفۆنس دوودێ:
 هەر مێللەتێو کە زوانی ئەدٚاییو وێش جە ویر ببەرۆنێوە، پێسەو کەسێوی زیندانییەن کە کرێڵوو زیندانەکەیش گوم بییەبۆنە.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هۆرگێڵنایوە و نویستەی بە زوانی هەورامی: ئێحسان کەرەمی.طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ئێحسان کەرەمی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،ئێژانە و یاوگەو زوانی ئەدٚایی جە وینگاو گەورە پیایەکانوو جەهانیوە/ئێحسان کەرەمی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 30 بهمن 1397 توسط همایون محمدنژاد
ئەنجومەنوو فەرهەنگی ئەدەبی ڕۆجیاری بەرۆ ڕاوە:
کۆنیشتێو پەی شێعرێ نەوێ و داستانێ هەورامیێ پەی جوانەکا


ئەنجومەنوو فەرهەنگی ئەدەبی ڕۆجیاری بە هەمکاری ئیدارەو فەرهەنگ و ئێرشاد ئیسلامی شارەسانوو مەریوانی و دڵسۆزاو ڕەوتوو گەشەو گەشاوەزیی، 

جە ڕاستاو خزمەت بە فەرهەنگ و ئەدەبیاتوو مەحاڵەکەیما و ترۆقدای بە ئەدەبیاتی سەردەمیانەی، 

مسابقێوە ئەدەبی جە دوێ بەشێنە  و جە بەینوو جوانەکانە بەرۆ ڕاوە. 

١ـ بەشوو شێعرێ نەوێ 
٢ـ بەشوو داستانێ کوڵێ

شەرایەتوو بەشدار بیەی:

ـ کەسانێو متاوا چی مسابێقەنە بەشداری کەرا سنعەشا جە ویس ساڵا نەترازیێبۆ
ـ  بەشدارێ متاوا جە بەشوو شێعرێنە تا پەنج شێعڕێ و جە بەشوو داستانێنە تا دوێ داستانێ کیانا

ـ بابەت و دلێنەو شێعرێ و داستانەکا ئازادا و گێڵۆوە پەی دڵوازیی بەشدارەکا

ـ ئاخرین فرسەتوو گلدایۆ بەرهەمەکا

۲٥ـ۱۲ـ۱۳۹۷
ـ ئا کەسێ کە ڕۆتبەی عال بە دەس بارا، خەڵات کریا

نام و نیشان: مەریوان. ئیدارەو فەرهەنگ و ئێرشاد ئیسلامی مەریوانی، دەفتەروو ئەنجومەنوو ڕۆجیاری. ڕوەکا یەکشەمە و یەرەشەمە، سعات ٣ تا ٥
 
پەی ئاگاداری فرەتەری چنی ئی ژمارە تەلەفوونا پەیوەندی گێردێ
٠٩١٨٨٧٦٦٠٣٤
عەزیزی
ئایدی تێلگرامی
z2748 

ئەنجومەنوو فەرهەنگی ئەدەبی ڕۆجیاری بە هامکاری ئیدارەو فەرهەنگ و ئێرشاد ئیسلامی شارەسانوو مەریوانی

https://t.me/AnjomanooRojyariطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، اخبار، شهرها و روستاهای هورامان، ئەنجومەنوو ڕۆجیاری،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،ئەنجومەنوو فەرهەنگی ئەدەبی ڕۆجیاری بەرۆ ڕاوە: کۆنیشتێو پەی شێعرێ نەوێ و داستانێ هەورامیێ پەی جوانەکا،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 29 بهمن 1397 توسط همایون محمدنژاد
بە بەهانێو ڕۆ جەهانی زوانی ئەد٘ایی/بە بهانەی روز جهانی زبان مادری/سەرکەوت عەزیزی

Sarkawt Azizi:
هورامی در جرگۀ زبانهای در معرض خطر/مهدی‌ سجادی (قسمت‌آخر)

#یونسکو تعدادی از زبان‌های اقوام ایرانی ازجمله هورامی را جزو زبان‌های در معرض خطر معرفی کرده و هشدار داده است که اگر اقدامات لازم، مناسب و به‌موقع در این زمینه انجام نگیرد خطر نابودی و خاموشی این زبان حتمی است. یکی از مهمترین عوامل ماندگاری یا نابودی یک‌زبان گویشوران آن زبان هستند؛
به قول شاعر:
«به غمخوارگی چون سرانگشت من
نخارد کس اندر جهان پشت من».
نحوۀ نگرش، اقدام و عمل گویشوران یک‌زبان میتواند در ماندگاری یا نابودی زبانشان نقشی تعیین کننده داشته باشد.به‌عنوان‌مثال،آنچه سبب شد زبان بنگالی ملی و رسمی اعلام شود تلاش گویشوران این زبان به‌ویژه قشر تحصیلکرده بود.
یکی از مهمترین عواملی که باعث شده است هورامی در جرگۀ زبانهای در معرض خطر قرار گیرد شیوۀ عملکرد گویشوران این زبان است. به‌عنوان نمونه، متأسفانه معمولاً کودکانی که زبان پدر و مادرشان متفاوت است یعنی زبان یکی از آن‌ها هورامی و زبان دیگری زبانی غیر از هورامی (فارسی ، کوردی سورانی یا هر زبان دیگری) می‌باشد، اصولاً هورامی بلد نیستند. به‌عبارت‌دیگر، کودکان دیگر این زبان را به‌عنوان #زبان‌مادری در خانه یاد نمیگیرند و زبان هورامی اکنون به لحاظ در معرض خطر بودن در وضعیت «الف»(قطعاً در معرض خطر) قرار دارد.زبانی که این کودکان فرامی‌گیرند هر زبان دیگری غیر از هورامی است. اگر از برخی والدین در این رابطه سؤال شود معمولاً به استدلال‌های سست، سطحی و بی‌پایه و اساس متوسل میشوند ازجمله اینکه فراگیری هم‌زمان دو یا چند زبان توسط کودک امکانپذیر نیست و سبب میشود که وی هیچ‌کدام را درست فرانگیرد: استدلالی که نه‌تنها مبنایی علمی ندارد بلکه به لحاظ عملی عکس آن صادق است یعنی اگر کودک در طول دورۀ بحرانی در معرض نه‌تنها دو زبان بلکه چندین زبان قرار گیرد این توانایی را دارد که همۀ آن‌ها را به‌طور کامل فراگیرد.دورۀ بحرانی از بدو تولد تا سن بلوغ است. به‌علاوه، به فرض این استدلال هم درست باشد آنگاه پرسش بعدی این است که چرا و بر چه اساسی باید کودک هورامی را فرانگیرد بلکه زبان دیگر را فراگیرد.یعنی در انتخاب بین دو زبان که کودک باید فراگیرد چرا باید زبان دیگر (غیر از هورامی)انتخاب شود؟ برعکس، هر پدر و مادر منطقی و آگاه به #حقوق‌کودک خود تلاش میکند در خانه به هورامی با کودکش صحبت کند و شرایطی را فراهم نماید که وی نخست هورامی را فراگیرد ؛ چراکه محیط بیرون از خانه باعث میشود زبان دیگر (فارسی، کردی سورانی و غیره) را یاد بگیرد.والدینی که زبانشان یکی نیست باید بدانند که این #حق‌کودک آن‌هاست که زبان هردوی آن‌ها (هر زبانی که باشد) را به‌درستی فراگیرد و در حقیقت زبان مادری چنین کودکی هم‌زبان پدر و هم مادر اوست و وظیفۀ آن‌هاست در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نکنند. در غیر این صورت، هیچ استدلال منطقی غیر از عدم آگاهی، عادات فرهنگی غلط و ظلم در حق کودک خود نمیتواند اقدام آنان را توجیه نماید و قطعاً در زمان مناسب بابت اهمال در این کار مورد سرزنش قرار خواهند گرفت

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، سه‌رکه‌وت عه‌زیزی(نه‌به‌ز)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،بە بەهانێو ڕۆ جەهانی زوانی ئەد٘ایی/بە بهانەی روز جهانی زبان مادری/سەرکەوت عەزیزی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 29 بهمن 1397 توسط همایون محمدنژاد
پیرۆز بۆ ڕۆو جەهانی زوانی ئەدٚایی/کوورش ئەمینیهەورامان هانەبەرچەم

زوانی ئەدٚایی گاهەز چا ئێستێلاحا بۆ که تا ئیسه کەمتەر سەرشەوه قڕەومشه بیە بۆ، به جۆرێو که گردٚ کەس سەروو تاریفیشەوه سوورا:
زوانێو که زاوڵەیەنه، دلێ یانەینه و لاو ئەدٚایوه مدٚیۆ به زاوڵەی. بەشێو جه کێبیەی (هۆڤیەت) یانەی و گاهەز تا چن پشتێ هێنوو ئا یانەیه بیەبۆ. دمانیشتوو «ئەدٚایی» فرەتەر مژناسنۆش و دیاریش کەرۆنه. زوانێو که لاو ئەدٚایەوه و دلێ یانەینه مدٚیۆ به زاوڵەی، یانەنه قسێش پنه کریا و بەشێوی گەوره جه بیەی ئا یانەیەنه.
زوانی ئەدٚایی یەکەم زوانێوا که زاڕۆڵه یانەنه فێرش بۆ و وەشتەرین و خاستەرین زوانێوا که زاڕۆڵه پادٚی قسێ کەرۆ. زوانی بوومی، یەکەم زوان، زوانی عەسڵی؛ گردٚێ به زوانی ئەدٚایی ماچیا و ئانه زوانێوا که زاڕۆڵه پا زوانەیه دەمش کەرۆوه. 
میلان کوندرا وتارێوەنه ماچۆ؛ یەکۆمین لاقۆره پەی جه بەین بەردٚەو نەتەوێوی، ئەوەکۆشنای حافێزەیشانا. مشیۆم کتێبەکاشا، فەرهەنگشا و جه گردٚی مۆهێمتەر، زوانیشا تاونیەوه. مشیۆم کارێو کەری به زوانێوتەر کتێبێ بنویسا و کتێبێشا پەی بنویسا. مشیۆم ویەرین و زوانێوتەرشا پەی تاشی. ئەگەر زوانێوتەرت پەی تاشای، ئا نەتەوه دماو ماوەیوی کەمی، وێش و زوانش ویرش مشۆوه و تاویۆنه دلێ زوانێوتەری. ئینەنه که ماچمێ، پەی ئێمەی هەورامی زوانی؛
 زوانی هەورامی هەناسەو مانای و تاموو سەربەرزی و شانازی ژیواین.
                                                                کوورش ئەمینی
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، کوورش ئه‌مینی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،پیرۆز بۆ ڕۆو جەهانی زوانی ئەدٚایی/کوورش ئەمینی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 29 بهمن 1397 توسط همایون محمدنژاد
کوچۆ کاکەشەهرام ئێسماعیل پوور 
(فوت آقای شهرام اسماعیل پور)
۲۹ـ۱۱ـ۱۳۹۷ تاریخ انتشارخبر
**************
به‌داخه‌و هاگادار بیه‌یمێ
مەرحووم شەهرام ئێسماعیل پوور
کوڕوو مەرحووم ئەمینەڵڵا ئێسماعیل پوور
، خه‌ڵکوو ده‌گاوزاوه‌ری
نیشتەیرەو شاروومەریوانی
دوەشەمە ڕاکه‌وتوو-۲۹ـ۱۱ـ۱۳۹۷
به بۆنه‌و نه‌وه‌شی دنیای فانیش ئاست جیا.
په‌لیان و کاناڵەو هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م و زاوەرخەبەری پی بۆنه‌و به ئه‌رکۆ وێش زانۆ سه‌ره‌وه‌شی جه یانه‌وه‌یشا که‌روو
ئاواتمائانه‌ن خود٘ای بێ هامتا سه‌بووری یانه‌وه‌یا دۆوه.
یاگێو په‌رسه‌ی:
مەریوان:یەرەشەمە۳۰ـ۱۱ـ۱۳۹۷
 مزگی حەزرەتوو تەلحەی ـ محلەی بهارستان
******
دەگاوچوریژێ :چوارشەمە۱ـ۱۲ـ۱۳۹۷ 
مزگی دەگای
....................................................................         
بااندوه مطلع شدیم
آقای شهرام اسماعیل پور
فرزندمرحوم معمارامین اللە اسماعیل پور
اهل روستای زاور
ساکن شهرمریوان
در روزدوشنبه تاریخ-۲۹ـ۱۱ـ۱۳۹۷
براثربیماری دارفانی را وداع کردند.
وبـــــلاگ وکانال(هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م و زاوەرخەبەر
 این ضایعه تأسف انگیزرابه خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم.
امیدآن داریم که خداوندیگانه برای بازماندگانش،صبرجزیل عطافرماید.
ازطرف خانوادەهای :اسماعیل پور،احمدی، محمدنژاد،یوسفی،محمودی،رضایی، و سایر وابستگان
مکان تعزیه:

مریوان:سەشنبە۳۰ـ۱۱ـ۱۳۹۷
 مسجدحضرت طلحە
محلەی بهارستان
*****
روستای چورژی :چهارشنبە۱ـ۱۲ـ۱۳۹۷ 
مسجد جامع روستا

طبقه بندی: ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تسلیت ها،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کوچۆ کاکەشەهرام ئێسماعیل پوور  (فوت آقای شهرام اسماعیل پور)،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 29 بهمن 1397 توسط همایون محمدنژاد
داستانێوە پەی دەرس گێرتەی/هومایون موحەممەدنژاد

               مه‌ریوانه‌که‌مان

جە دەگایێوە گولالێ مامۆساومەدرەسەی جە مسیارەکاش داواش کەردە هەتا وێنەو چیویوی بکێشا کە پەی ئاد٘یشا فرە مێژۆ و ئێژایێ فرەش هەن.

مامۆسا دڵوو وێشەنە ویرێ کەرێوە کە ئی زاڕۆڵەهەژارێ حەتمەن وێنەو بۆقلەموون و مێزێو پەڕ جە واردەمەنی کێشا.

بەڵام وەختێو یۆ جە زاڕۆڵەکا ،نەقاشی  ساد٘ە و زاڕۆڵانەو وێش داش دەسوو مامۆسایەو ، مامۆسا وشک بی و واقش پڕا. 

ئاد٘، وێنەو دەسیویش کێشتە بێ. بەڵام ئی دەسە ،دەسوو کێ بێ؟!

  یۆ جە زاڕۆڵەکا واتش:

 ﻣﻦ ﻓﮑﺮ کەروو ئینە دەسوو خود٘ایا کە  واردەمەنی مد٘ۆ دەسماوە.

زاڕۆلێوتەر واچێ:

ئێنە دەسوو کەسیویا کە کشت وکاڵ  و خەلە منیۆ . مامۆسا لوا سەروو سەرەو زاڕۆڵەکەی و چەنەش پەرساش:

ئینە دەسوو کێن؟

مسیارەکەش جە حاڵێوەنە شەرم گێرێش و خەجاڵەت کێشێ واتش:

مامۆساگیان!  ئینە دەسوو شمەن!

ﻣامۆسا کەوتەو فکرش ،وەختێو ئی زاڕۆڵە ئەد٘ا و تاتەش مەردێ بێنێ ، هەر جارێ بە بەهانێ جۆراجۆرێ لوێ لاو مامۆسای هەتا ئاد٘ە دەسوو ناز و موحێبەتی بارۆ سەرەشەرە.
چ قسێوە وەشش واتێنە ویکتۆر هوگۆ:

 "باوەڕ و ئیمانت بۆ، ﮐﻪ گولالەتەرین موحێبەت جە زایێف تەرین حافێزەکانە پاک نمەبۆوە".
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
#هومایون ـ موحەممەدنژاد

@hawramanhaneberchemطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، شهرها و روستاهای هورامان، آموزشی، هومایون موحەممەدنژاد، نوشتارهای همایون محمدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،داستانێوە پەی دەرس گێرتەی/هومایون موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ شنبه 27 بهمن 1397 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5