تاریخ سلاطین هورامان با تکیه بر کتاب تاریخ سلاطین هورامان مظفرخان بهمن سلطانی و منابع تاریخ اردلان(1)/گردآورندە آقای ابراهیم شمس 
بە گزارش ''هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م' تاریخ هورامان تاریخی پر فراز و نشیب بودە و می طلبد کە مورخان در این بارە اهتمام بسیار ورزند،تاریخ سلاطین هورامان با تکیه بر کتاب تاریخ سلاطین هورامان مظفرخان بهمن سلطانی و منابع تاریخ اردلان کە دوست گرانمایەامان آقای ابراهیم شمس آن را گردآوری کردەاند.
هۆرامان هانه‌به‌رچه‌م
1- مقدمه
در تاریخ سلاطین قاضی عبدالله شیدا، اولین حاکم هورامان بهمن قید گردیده که شروع حکومت وی را سال 392 ضبط نموده است. اگر آخرین سلطان هورامان را جعفر سلطان بدانیم، سال 1310 شمسی برابر 1350 هجری قمری یعنی ورود قوای رضا شاه به هورامان و اشغال آن توسط نیروهای سرهنگ رزم آرا، و خروج جعفر سلطان از هورامان، پایان دوره سلاطین هورامان است. اما پس از جعفر سلطان، 3 نفر دیگر از خاندانش لقب سلطانی داشته اند(محمد امین سلطان، کریم سلطان و عزت بیگ) و تا پایان نظام ارباب و رعیتی سال1342 شمسی (1383 ه.ق) بر مسند قدرت هورامان تکیه داده اند. بنابر این با این احتساب، سلاطین هورامان یک دوره ی حکومت هزار ساله داشته اند. این سلاطین از اولین تا آخرین سلطان جملگی از یک سلاله هستند. اهمیت این ماندگاری از آنجاست که شاید تنها حکومت محلی ایرانی پس از اسلام است که هزار سال دوام آورده است. 
سلطان نشین هورامان در عصر صفویه و زندیه و افشاریه برای ایران بسیار حائز اهمیت بوده زیرا مرزبانان خوبی برای ایران بوده و این کشور را در برابر تجاوزات عثمانی در این نقطه از مرز به خوبی حفظ کرده اند. همین امر سبب گردیده تا سلاطین هورامان مستقیما از جانب حکومت مرکزی صاحب رقم حکومتی شوند و امارت نشین اردلان نفوذ چندانی بر آنها نداشته باشد. شاید یکی از دلایل آن نیز علم کردن سلطان نشین هورامان در مقابل امارت اردلان برای توازن سیاسی در منطقه بوده باشد. اما متاسفانه شاهان بی کفایت قاجار به این موضوع توجه نکرده اند....
سلاطین هورامان در ابتدا لقب امیر داشتند. هنگامیکه به دفاتر دیوانی صفویه راه یافتند، لقب بیگ گرفتند. و اما اولین حاکم هورامان که به لقب سلطانی نائل گشت، عباسقلی سان بود که در جنگ ایران و عثمانی در رکاب شاه عباس صفوی رشادتهای فراوانی از خود بروز داد و شاه به او لقب سلطانی عنایت کرد. البته این لقب سلطانی به امرای طوایف مرزی (مختص هورامان و بانه) به دلیل این بود که در دوره سلطان مراد عثمانی امرای جاف و بابان لقب پاشایی گرفتند تا بدین وسیله جایگاه شاه صفوی را کوچک بشمارند. و شاه عباس نیز به امرای خاندانهای کوچک مرزی لقب سلطان داد و اولین سلطان هورامان که به این لقب مسمی گشت، عباسقلی سلطان بود و پس از آن کلیه سلاطین هورامان که بعدها به سه قسمت تقسیم شدند، لقب سلطانی گرفتند. که در لفظ محلی به آنها سان می گفتند.
2- امرای هورامان تا زمان سلسله ی صفویه
صاحب کتاب سلاطین می نویسد بنیان گذار سلسله سلاطین هورامان بهمن نام فرزند بلهو از طایفه بوانم بوده که در جوانی پدر خود را از دست می دهد و مادرش او را به چوپانی چند خانوار از فامیل می گمارد. بهمن روزی گله خود را به کوه می برد و در راه کبکی شکار میکند آن را پخته نزد شیخ جلال الدین که در غاری به عبادت مشغول بوده می برد و شیخ از این جوان خوشش آمده به او می گوید امشب قرار است اهالی دیوزناو بر سر هورامان شبیخون بیاورند بگو مردم به کوه بروند. بهمن این خبر را به گوش اهالی می رساند برخی اطاعت می کنند و برخی آن را بی اهمیت میدانند و در ده می مانند .شب هنگام دیوزناویها شبیخون می زنند و تعدادی را می کشند و خانه های مردم را آتش می زنند. آنهایی که توصیه شیخ را پذیرفته و جان سالم به در برده بودند، به پیشنهاد شیخ بهمن را به امیری خود می پذیرند و به بدینسان حکومت سلاطین هورامان در سال 392 ه.ق آغاز می شود. بهمن پس از مدت 55 سال حکمرانی در سال 447 ه.ق به دیار باقی شتافته فرزندش باریه بیگ به جایش منصوب می گردد. (تاریخ سلاطین ص 384)
قاضی عبدالله از دوران حکومت باریه بیگ حکایت جالبی را تعریف می کند: باریه بیگ توانست کلیه روستاهای هورامان (هورامان تخت) را به استثنای روستای سلین که دارای قلعه مستحکمی بوده به تصرف در بیاورد. عباس آباد هم روستایی پرجمعیت بوده که جملگی بر مذهب کاکه یی (یارسانی) بوده اند. در یک روز جمعه که ساکنین سلین  از قلعه برای فریضه نماز بیرون آمده اند، مورد هجوم کاکه ایها قرار می گیرند و بسیاری کشته می شوند و روستا غارت می گردد. پس از چندی اهالی نوین که این روستا به وسیله باریه بیگ ساخته شده است، به دستور وی در شب جم جم (عید کاکه ایها) به عباس آباد حمله ور می شوند و اکثر مردم  را قثل عام می کنند. . (تاریخ سلاطین ص 385)
این نکته از آنجا حائز اهمیت است که هنوز در قرن پنجم هجری بسیار از مردم هورامان بر آیین یاری بوده اند.
پس از فوت باریه بیگ فرزندش امیر جلال الدین به جای او نشست. این امیرجلال الدین حاکمی مقتدر بوده و سپاهی مجهز فراهم آورده و تعدادی دیگر از قراء هورامان را به تصرف نمود و بر اقتدار خود افزود. گویند شخصی بخشنده و دادگر و علاقمند به مسائل دینی و ادبی بود و دائم خانه اش مملو از شعرا و ادبا و علما و فضلا بود. مدرسه ای نیز ساخته و مردم را ترغیب به کسب دانش نموده است. امیرجلال الدین پس از 95 سال فرمانروایی در سال 597 درگذشت و فرزندش امیرسعید معروف به جیاشا به جایش نشست. 
امیر سعید جیاشا نیز حاکمی مقتدر بوده و نزدیک به 89 سال حکومت کرده و در سال 874 به جوار حق پیوسته است. در اینجا تاریخ همخوانی ندارد گویا امیر سعید دو نفر بوده اند و این جیاشا امیر سعید دوم از نوادگان امیر سعید اول بوده است. بنابر این در مابین حکومت امیرجلال الدین و امیر جیاشا احتمالا دو یا سه نفر ویا بیشتر به حکومت رسیده اند که اسامی آنان در تاریخ سلاطین قاضی عبدالله شیدا درج نگردیده است. مضافا اینکه از اولین حاکم هورامان تا بهرام میرزا بیگ حکومت هر یک از آنان بیشتر از 90 سال نوشته شده است که این نمی تواند واقعیت داشته باشد. 
 بنا به نوشته قاضی شیدا، 99 پیر هورامان و پیرشالیار و سیدعبیدالله کوسه هجیج و بابا حیرانی و پیرمحمد بابامردوخه در زمان وی می زیسته اند. در اینجا نیز تشتت در نوشتار دیده می شود. این اشخاص هر چند که تاریخ هیچکدام برای ما تاکنون مشخص نشده و زندگی آنان در هاله ای از ابهام قرار دارد، اما تفاوت تاریخی فراوانی در بین آنها وجود دارد. (تاریخ سلاطین ص386)
حکومت امیر سعید دوم ملقب به امیرجیاشا از 785 تا 874 به مدت 89 سال تداوم داشته است. در زمان امیرجیاشا یکی از حکام اردلان بکی مامون بگ اول (862- 900) بوده که بر این سرزمینها فرمانروایی می کرده است: زلم و گلعنبر(خرمال)، هاوار ، سیمان ، داوران، نفسود، هشلی، پالنگان، حسن آباد، اسفندآباد، مهرابان(مریوان)، سقز، تنوره، اورامان، کلاش(جوانرود)، اربیل، رواندوز، حریر و عمادیه (خاندان کرد اردلان، شیرین اردلان ص 42 )
بکی مامون اردلان حاکم مقتدر کردستان در زمان امارت امیر جیاشاه به هورامان حمله آورد و به مدت 3 سال قلعه هورامان را در محاصره داشت. امیر جیاشا مقاومت جانانه ای کرد تا اینکه بسیاری از سربازان اردلان بر اثر بیماری وبا مردند و تعدادی نیز در جنگ کشته شدند. آخر الامر مجبور به عقب نشینی شدند. مشهور است در تاریخ کسی نتوانسته هورامان را فتح نماید الا خان احمد خان اردلان که در آینده به تفصیل در مورد ایشان خواهم نوشت. این شعر در تاریخ سلاطین آمده است:
نه‌ به‌کی مه‌ئموون نه‌ ته‌یمووری له‌نگ //هیچکه‌س هه‌ورامان نه‌گێرته‌ن به‌ جه‌نگ
غه‌یر جه‌ خان ئه‌حمه‌د به‌گله‌ری خانان  //ئه‌ویچ به‌ حیله‌ گرتش هه‌ورامان
 پس از امیر جیاشا فرزندش سلیمان بیگ به جای پدر نشست. وی فردی درویش مسلک بود و مدت 91 سال با عدالت در هورامان حکومت کرد.
از این پس به تاریخ اصلی سلسله سلاطین می رسیم که با ظهور پادشاهان صفوی آغاز می شود و دقت بیشتری در تاریخ نگاری شده است.
۳ـ اردلانها و هورامان
زمامداری اردلانها در اوایل، محصور بر جغرافیای گوران و قلاع مهم زلم و مریوان حسن آباد و پالنگان در دست آنها بوده است. تاریخ اردلان از آنجا حائز اهمیت است که از زمان استقرار آنها در نواحی زلم و شارزور و همچنین پالنگان و بعدها مریوان و حسن آباد و نهایتا سنندج، مدام با سلاطین هورامان در کشمکش قدرت بوده اند.مخصوصاً از زمان روی کار آمدن حکومت صفویه و تقسیم قدرت و ایجاد سلطان نشین هورامان بصورت رسمی و صدور رقم حکومتی هورامان بوسیله شاه صفوی، اردلانها ناچار شده اند از جغرافیای هورامان بیرون بروند و قلاع مزبور را ترک کنند و دیگر هیچگاه نتوانند بر خاک هورامان مستولی شوند مگر برای یک مدت کوتاه در زمان زمامداری خان احمدخان. اما دیری نمی پاید اردلانها از خاک هورامان بیرون رانده می شوند و سلاطین هورامان قدرت مضاعف می گیرند.
ما اگر بخواهیم در مورد تاریخ سلاطین هورامان بنویسیم، نمی توانیم از ذکر تاریخ اردلان چشم پوشی کنیم چون تاریخ این دو همواره به هم پیوسته بوده است.
در تاریخ شرفنامه نوشته امیرشرف خان بدلیسی چنین آورده است: بنیانگذار سلسله حکام اردلان شخصی به نام خسرو مشهور به بابا اردلان از شاهزادگان مروانی در سال 564 (قرن ششم هجری) از دیاربکر مهاجرت کرده به مناطق گورانی نشین شارزور و پالنگان می آید و در آنجا استقرار می یابد.(شرفنامه 118). گفته می شود خاندان اردلان برای فرار از دست مغولها به کوهستان پناه آورده اند. به این خاطر است که اردلان یا هاردلان به معنای کوهستان آمده است. مناطق شهرزور و کرمانشاه و دینور و قسمتی از همدان در گستره جغرافیای گوران بوده و مردمی یکجا نشین بوده اند. (خاندان کرد اردلان شیرن اردلان ص29). 
در جریان سلطنت طولانی بابا اردلان که 42 سال طول کشید، وی اقتدار سیاسی و معنوی خود را بر شهرزور مستولی نمود. ابتدا اتحاد نیرومند کلهرها را تابع خود کرد و سپس دژ مستحکم پالنگان را به تصرف خود در آورد و به طرز چشمگیری استحکام آن را تقویت کرد. سپس پایتخت خود یعنی دژ تسخیر ناپذیر زلم را در ارتفاعات دامنه غربی کوههای اورامان، در نزدیکی آبشار زیبای زلم و نیم راه که در دشت واقع شده بودند، بنا کرد. (خاندان کرد اردلان شیرین اردلان ص37).
بابا اردلان در سال 606 ه.ق دار فانی را وداع گفت . نخستین جانشینان وی تا آغاز قرن پانزدهم میلادی نقش مضاعف فرمانروا و رهبر معنوی گورانیان را ایفا نمودند . آنان نوعا اسامی یارسانی داشتند و دو نفر آنان نیز چون تجسم های ثانی تلقی می شدند. از قرن پانزدهم به بعد  اگر چه آنان نقش رهبریت معنوی را رها کردند اما اعتقاد یارسانی خود را حفظ نمودند . 
جانشین بابا اردلان: کلول(606-629)نامش اختصار نام کاک بهلول بود. پس از او خضر اول (629- 663)، الیاس(663-710)، خضر دوم(710-740)،حسن(740-784)، بابلول(784-828)، منذر(828-862)و مامون بیگ اول (862- 900) در ولایت اردلان (جغرافیای پهناور گوران) حکومت کردند . در زمان سلطنت مامون بگ اول (862- 900)سرزمین خاندان اردلان در آن زمان تا  مناطق زلم و گلعنبر(خرمال)، هاوار ، سیمان ، داوران، نفسود، هشلی، پالنگان، حسن آباد، اسفندآباد، مهرابان(مریوان)، سقز، تنوره، اورامان، کلاش(جوانرود)، اربیل، رواندوز، حریر و عمادیه را در بر می گرفت. (خاندان اردلان، شیرین اردلان ص 42 ) 
در زمان مامون بیگ اردلان – همزمان با حکمرانی امیر سعید جیاشا در اورامان ‌( 785 –874 )  که متصرفاتش را بین فرزندان خود تقسیم می کرد بخشهای زلم ، نوسود ، شمیران ،هاوار و گل عنبر اورامان نصیب بیگه بیگ می شود . 
در زمان حکمرانی سلیمان بیگ هورامان و  بگه بگ اردلان، شاه اسماعیل صفوی در تبریز به تخت سلطنت ایران تکیه زد. و این مقارن بود با اوایل قرن دهم هجری و آغاز حکومت سلسله صفوی و شروع فصل نوینی در مناسبات و مناقشات مرزی با امپراتوری عثمانی که در این بین نقش سلطان نشین هورامان و امارت نشین اردلان در این مناسبات و مناقشات حائز اهمیت است زیرا همسو شدن هر یک از اینان به یکی از حکومتهای ایران و عثمانی کفه ترازو را به نفع یا ضرر آنها تغییر می داد.

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، ئێبراهیم شه‌مس،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،تاریخ سلاطین هورامان با تکیه بر کتاب تاریخ سلاطین هورامان مظفرخان بهمن سلطانی و منابع تاریخ اردلان(1)/گردآورندە آقای ابراهیم شمس،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 توسط همایون محمدنژاد
گزارشی از نشست نقد و بررسی رمان "اینجاصدای گرگ ها بلندتر است،در کتابخانۀ شهید قدیریان در تهران

بە گزارش ''هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌مگزارشی از نشست نقد و بررسی رمان"اینجاصدای گرگ ها بلندتر است": رمانی دربارۀ کولبران در کتابخانۀ شهید قدیریان در تهران
نشست «ملاقاتی با نویسنده» مورخ ۲۲ اردیبهشت ۹۷ در خانۀ فرهنگ و کتابخانۀ قدیریان در تهران به نقد و بررسی کتاب اینجا صدای گرگ‌ها بلندتر است (با موضوع #کولبران) نوشتۀ #عادله_خلیفی اختصاص داشت. در این نشست علاوه‌ بر نویسنده، افراد زیر حضور داشتند: #عثمان_مزین، وکیل پایه یک دادگستری، فعال حقوق کارگری و کولبری؛ #پروین_پناهی، منتقد، نویسنده و پژوهشگر حوزۀ زنان. #محمد_آسیابانی، خبرنگار، پژوهشگر، کارشناس رسانه و منتقد ادبی.
ـ برخی عناوین این گزارش:
کتابی دربارۀ کولبران ولی با روایت‌هایی موازی با طوفان توییتری هیچ اتفاقی نمی‌افتد، نیازمند کتابیم
سفر نویسنده به کردستان، قابل‌تقدیر است هنوز هم زبان زنان را می‌بُرند،در داستان بحث قتل‌های ناموسی هم مطرح شده است
از چهار کولبر، سه نفرشان تحصیلات دانشگاهی داشتند
شهروندان عادی، قربانیان حفظ و حراست از مرزها
نمایندگان مجلس پاسخی ندارند
چند نکتۀ فنی ادبی دربارۀ داستان
ـ متن کامل این گزارش را در سایت ادبیات اقلیت بخوانید:

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌مطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،گزارشی از نشست نقد و بررسی رمان "اینجاصدای گرگ ها بلندتر است"،در کتابخانۀ شهید قدیریان در تهران،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 توسط همایون محمدنژاد
پەسه‌ن کریایەو په‌یجۆریو دوکتورمەهدی  سه‌جادی بە نامێو "هه‌ورامی و زمانی ستانداردی کوردی" جه کۆنفڒانسوو دلێ‌ده‌ڵۋه‌تیو زانگاو سۆرانی جە وه‌‌ڵاتو عێراقینه.

 


برای دانلود(پیاده کردن مطلب)بر روی لینک زیر کلیک کنید:

په‌ی ئه‌ره‌گێرته‌ی(ئه‌ر‌ه‌وه‌زنا‌ی)سه‌روو ئی لینکیه‌وه‌  کلیک که‌ردێ:

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌مطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، زوانی هه‌ورامی، دوکترسه‌یێدمه‌هدی سه‌جادی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،پەسه‌ن کریایەو په‌یجۆریو دوکتورمەهدی سه‌جادی بە نامێو "هه‌ورامی و زمانی ستانداردی کوردی" جه کۆنفڒانسوو دلێ‌ده‌ڵۋه‌تیو زانگاو سۆرانی جە وه‌‌ڵاتو عێراقینه.،
دنبالک ها: پەسه‌ن کریایەو په‌یجۆریو دوکتورمەهدی سه‌جادی بە نامێو "هه‌ورامی و زمانی ستانداردی کوردی" جه کۆنفڒانسوو دلێ‌ده‌ڵۋه‌تیو زانگاو سۆرانی جە وه‌‌ڵاتو عێراقینه، پەسه‌ن کریایەو په‌یجۆریو دوکتورمەهدی سه‌جادی بە نامێو "هه‌ورامی و زمانی ستانداردی کوردی" جه کۆنفڒانسوو دلێ‌ده‌ڵۋه‌تیو زانگاو سۆرانی جە وه‌‌ڵاتو عێراقینه،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
بە گزارش''هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'بنابە گزارش دەنگی نوریاودیوان اشعار"حەسرەتوو دلی"آقای عثمان رحیمی چاپ و روانه بازار شد

بە گزارش ''هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م' بنابە گزارش دەنگی نوریاو دیوان اشعار"حەسرەتوو دلی"عثمان رحیمی چاپ و روانه بازار شد

دەنگی نوریاو: کتاب "حەسرەتوو دلی" اثر شاعر خوش قریحه عثمان رحیمی به زیور طبع آراسته و در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.
انتشارات شیخی سنندج این کتاب را در قطع وزیری و ۲۶۴ صفحه با موضوع شعر اورامی چاپ و روانه ویترین کتاب فروشی ها نموده است.
عثمان رحیمی از اهالی هجیج ساکن پاوه و بازنشسته تامین اجتماعی می باشد و در کتاب فوق به موضوعات متنوعی از جمله مذهب و عرفان و وصف طبیعت و آداب و رسوم و مناسبتهای تاریخی و محلی پرداخته است.
هجیج روستایی کهن و اصیل در قلب کوه های اورامانات است. طبیعت زیبا و خروش رودخانه سیروان و نوای مناجات زوار امامزاده عبدالله (کوسه هجیج ) نمادهای برجسته این دیار می باشد.
رنج و سختکوشی این مردمان برای کسب روزی حلال در هنرهای دستی و گیوه بافی و کارگری متجلی شده است.
کتاب اشعار عثمان رحیمی همچون آیینه شفاف و صادقانه تاریخ و فرهنگ اورامان بە ویژه هجیج را منعکس می کند.
ویژگی ممتاز این کتاب در عین رعایت رئالیسم و واقعگرایی ساده گویی و ارتباط صمیمانه با مخاطب عام است.
عثمان رحیمی زندگی دشواری داشته و برای امرار معاش دشواریها و غربتها را بە جان خریده و در اشعارش در عین وصف طبیعت رنگین هجیج از ناملایمات روزگار و رنج های مردمش برای زیستن و کسب روزی شکایت می کند.

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، عوسمان ڕەحیمی(مورید)،
برچسب ها:ه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،بە گزارش''هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'بنابە گزارش دەنگی نوریاو دیوان اشعار"حەسرەتوو دلی"آقای عثمان رحیمی چاپ و روانه بازار شد،
دنبالک ها: کتابخانه‌هورامان،کتێبخانه‌وهه‌ورامانی، یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 توسط همایون محمدنژاد
بە گزارش ''هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م‍ حەفتەنامەو ئاواتی شوماره‌و٨۰ -ی-۳۱پاژەرەژوو۱۳۹۷ـ بە بابەتوو بەشووئەوەڵوو شێعروو شاعێراو هەورامانی ڕازیاوە 

"عوسمان ڕەحیمی هەجیجی،هومایون موحەممەدنژاد،مەرحووم یاوەر هەورامی، جەماڵ قادرپوور،فەرشید مورادی، شاهۆ مەعازی، فێراق پایگەلانی"/شماره٨۰/سال سوم -تاریخ۳۱اردیبهشت ماە۱۳۹۷"

‍  هەورامان هانەبەرچەمطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"دیارکهن، جەواد حەمزه (فێراق)، جەماڵ قادرپوور، یاوه‌ر هه‌ورامی، فەرشید مورادی، عوسمان ڕەحیمی(مورید)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،حەفتەنامەو ئاواتی شوماره‌و٨۰ -ی-۳۱پاژەرەژوو۱۳۹۷ـ بە بابەتوو بەشووئەوەڵوو شێعروو شاعێراو هەورامانی ڕازیاوە،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(٤۰)

‍ ‍ ‍ ئەر سەدٚ گەوهەر بۆ، باری  ئەفڪارم
   وێنەی   شەکەر بۆ، واتە و گــوفتارم

شێعرم هۆرقۆڵیای سەرچەمەی دڵ بۆ
پاک و  لەتیفتەر  جە  تارای  گوڵ بۆ

بەڵام بێ قـــــــــەدٚرم لاو ناڪەساوە
چوون سکەی سیام،پەیم مەپەرساوە

دایێم سەودٚاگەر  مێهەر و وەفانا
تەژنەی گیان وەلەب،بەین و بەقانا

قامـــەت چەمیدٚەی تەشەر و تانەم
بێز ڪەوتە جە لای خۆێش وبێگانەم

وێم سیائێقباڵ ، نیەن  تاوانم
بازە باتــــــــۆبی یانە باوانم

ناوەری نەدڵ مــــەیلی جیایی
نیەنم تاقەت دووری  و تەنیایی

(سیاوکام)ئاسا بەی گردٚ دەرداوە
زامـــدٚارنا بەزام دەس نامەرداوە
---------٭٭٭٭٭٭٭---------
۱۳۹۷٫۲٫۲۱کۆچی ڕۆجیاری
سوهراب مورادنیا(سیاوکام)

‍ وەهار

وەهارەن فەسڵی   سەیران و گەشتتەن

هەر کۆ مەوینی   وێنەی    بەهەشتەن

ئەر کەشەن،ئەر کۆن،ئەر ساراو دەشتەن

شێوەشان   ڕەنگین  گوراڵان   ڕەشتەن

عەتری وەشبۆشان نه گرد٘ جا  وەشتەن

بادەشان نه جام نەو  وەهار  چەشتەن

تەبێعەت زەریف سەروەش و مەستەن

چوون باڵای ئازیز شۆخی نەو ڕەستەن

مەڵهەمی    زامی   دەروونی    سۆتەن

تەسکینی زامی  دڵەی   کۆس کەوتەن

نەقشی"نەققاشی"بێ هەمتای فەردەن

وەهارش وەی تەور ڕەنگڕەژی کەرد٘ەن

وەهاری    "ناسر"    پاییزی     زەردەن

 سەفاو سەیرانش حەسرەت و دەردەن

#ناسر  ئەخدەر ـ ۹۷/۲/۲۳

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)، عوسمان ڕەحیمی(مورید)، سەیوان ئێبراهیمی(گوازی)، جەواد حەمزه (فێراق)، سوهراب مورادنیا(سیاوکام)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(٤۰)،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 6 :: 1 2 3 4 5 6