فراخوان استخدام نوازندە !

از کلیەی نوازندگان در شهرستان مریوان وحومە دعوت میشودچنانچە مایل بە کار وفعالیت درگروە موسیقی با شرایط ویژە هستند بە ایدی @avang_groop مراجعە نمایند ،

شرایط  :

_داشتن حداقل۲۰ سال سن تمام

_قدرت نوازندگی در حد خواندن نت و اجرای ردیف

ـ دارای اخلاق گروهی وهنری

ـ قدرت سمعی در درک واجرای موسیقی

ـ پایبندی بە قوانین مخصوص گروههای موسیقی طبق اساسنامە 

سازهای مورد نیاز

سەتار
تار
عود
دف
کمانچە
دیوان
نی
ویولن
ـ 

_

برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،فراخوان استخدام نوازندە !،
نوشته شده در تاریخ جمعه 30 فروردین 1398 توسط همایون محمدنژاد
کاکەفەراد٘  فەتحی و دەقوو قسەکاش وەڵێ جە لوایش پەی شاروولەندەنی/بەڵگیوی تازە جە نەسری هەورامی/سوبحان ئەمینی


دەقوو قسەکاو کاک فەراد٘ی کە ئا ساحبانە لوا پەی لەندەنی و هانەو حەمەوەیسینە کەرد٘ێش پەی خەڵکوو هانەگەرمڵەی. 
دیارا ئینە چڵکنویس و کۆتا باسوو قسەکاشا؛ چوون ئا ساحبانە قەد٘ی یەک سەعاتی قسێش کەرد٘ێنێ و چەپڵێشا پەی کوان.

عەشرەتی وەشەویس!!
ئارۆ پەی من ڕوێن جە گولتەرین ڕواو عەمریم. جە لێوەتەر پاسە زانوو تارێخێ وەشوو گوزەرانیم چی ڕۆنە دەس پەنە کەرۆ.
گول بە بۆنەو ئانەیۆ دمای چند٘ ساڵا هۆرست و نیشت دلێ مللەتی عالی و با شەرەفینە دوور گنووە. 
وەش بە بۆنەو ئانەیۆ دوور کەوتەی من بنەڕەتش پەی ئانەینە تاوو خزمەتێ خاستەر کەروو پی جەماعەتیە.

تکام جە شمە ئانێنە بە وەشەسیایی خەڵەت (غەڵەت) نەبیدێ بایسوو دماکەوتەی فرەتەری و جیامەنەی جواناما و وەڵاتیما!
تەبعەن مەنەجیای جواناما، دماکەوتەی وەڵاتیمانە! 
مشیۆم حاڵیتا بۆ و بزاندێ، جیا نەمەنەی ئانە نیا ئینسان یانەش بۆ، قاڵیەش بۆ، ئۆتۆمۆبیلش (ماشین) بۆ، دماکەوتەی مللەتی ئانەنە جە فکرەنە گەد٘ا بۆ!
هەمیشە بەد٘بەختی قەبیلەی (مللەتی) ئینا جە گەد٘ایی فکریەنە! 
همێد٘م ئانەنە زاڕۆڵێما مەکتەبەنە وانا، بنیەیمێشا وانای، نەک ئێنە مەکتەبەنە هەرپاسە دەسشا بازمێ! ئەوەڵیەشا تەمام کەرد٘ کیانمێشا متەوەسێتە دەرس وانا، عێلم فێرێ با و دمای متەوەسێتەی ڕوانەو دانشگایشا کەرمێ تا شەهادێوە بەرز وەرگێرا.
وەختێ دانشگاشا تەمامنا و شەهادەی بەرزشا وەرگێرت، چوون داراو عێلمیەنێ وێشا بە هەق مشناسا، ئا وەختە وێشا بە هەق ئەشناسا، خود٘ایچ بە هەق مشناسا. ئا وەختە خود٘اشا بە هەق ئەشناسا، پەی بەرا بە عەزەمەت و گەورەیی خود٘ای. وەختێ پەیشا بەرد٘ە بە عەزەمەت و گەورەیی خود٘ای، یاوا ڕاو هەق و هەقێەتی. 
وەختێ یاوێ ئازاد٘ی، تەماموو فکر و خیاڵیشا ئانەنە کۆمەک کەرا بە تەبەقەو فەقیری، بە هاوماڵی، بە مللەتی!
وەختێ پێسە بی، ئینسان یاوۆ بە وەشی دایمی. هەم پەی ئی دنیەیش، هەم پەی دنیاو دمای مەرگیش سەربەرزین.

مەسەلێوە کە گەرەکم بێ عەرزتا کەروو، چی دوە ساڵەو ئاخرینە فرەتەر چەنی شمە تێکەڵیم کەرد٘، هورست و نیشتم بی، بە بۆنەو هەرمانێوە کە دەسمۆ بیێنە ئەگەر خود٘انەخاسە پەی یۆیتا ناڕەحەتیم بیە بۆ، مشۆم ئازاد٘م کەردێ.
فرە حەز کەرێنێ گێڵوو یانه بە یانە و جە یوە یوەی شمە خود٘احافێزی کەروو؛ هەرچی سەرەنجم دا پەیم ڕێک نەگنێ.
پی جۆرە چێگەنە جە یوە یوەی شمە خود٘احافێزی ساف و دەروونیم هەن.

ئی قسێمە بە بۆنەو خود٘احافێزیۆ جە خەڵکی جە سەروو هانەو حەمەوەیسیۆ چی تارێخەنە کە نویستم، کەرد٘ێ.

۱۲؍٦؍۱۳۳٦ شاهنشاهی
۵؍۹؍۱۹۷۷ میلادی

ئی تارێخە وەرەوەرا چەنی ۱۳؍۷؍۱۳۵٦ کۆچی ڕۆجیاری

کاک فەراد٘ ئی دەقشە بە هەورامی کە زوانی ئەد٘ایی وێشا و ۴۲ ساڵێ چەیوەڵ نویستەن و ئارۆ تاوۆ بەڵگێوە عال و دەرد٘وەر بۆ پەی تارێخوو نەسرێ هەورامیێ.

#سوبحان ئەمینی

۲۸؍۱؍۱۳۹۸ کۆچی ڕۆجیاریطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، اخبار، شهرها و روستاهای هورامان، سوبحان ئه‌مینی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کاکەفەراد٘ فەتحی و دەقوو قسەکاش وەڵێ جە لوایش پەی شاروولەندەنی/بەڵگیوی تازە جە نەسری هەورامی/سوبحان ئەمینی،
نوشته شده در تاریخ جمعه 30 فروردین 1398 توسط همایون محمدنژاد
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 29 فروردین 1398 توسط همایون محمدنژاد
مەراسێمووکۆمسای جە ڕۆ جومعە۱۳پاژەرەژوو۱۳۹٨ ، ملۆ ڕاوە(مراسم کومسا در روز جمعە۱۳اردیبهشت ماە ۱۳۹٨،برگزار می شود)

مەراسێمووکۆمسای
یاگێ :شارووهەورامان تەختی ـ پاڵوو گڵکۆ پیرشالیاروو هەورامانی
#وەخت و ڕاکەوتوو: جومعە۱۳پاژەرەژوو۱۳۹٨

******
مراسم کومسا
مکان:شهر هورامان تخت ـ جنب آرامگاە پیرشهریار(شالیار) هورامی
زمان و تاریخ:جمعە۱۳اردیبهشت ماە ۱۳۹٨
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، دینی ومذهبی، پیرشالیارهه‌ورامی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،مەراسێمووکۆمسای جە ڕۆ جومعە۱۳پاژەرەژوو۱۳۹٨ ملۆ ڕاوە(مراسم کومسا در روز جمعە۱۳اردیبهشت ماە ۱۳۹٨،برگزار می شود)،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 28 فروردین 1398 توسط همایون محمدنژاد
تبریک قبولی آزمون سراسری دکترا /آقای محمد امینی در آزمون سراسری دکترای زمین شناسی اقتصادی با رتبەی۷۱ پذیرفتە شد


بە گزارش"هەورامان هانەبەرچەم "و کانال روستای زاوەر #آقای محمد امینی در آزمون سراسری دکترای  زمین شناسی اقتصادی با رتبەی۷۱ پذیرفتە شدند، این موفقیت ارزندە را بە ایشان و خانوادەی محترمشان و اهالی خونگرم روستای زاوەر(دزآور) تبریک عرض می نماییم .
 درضمن ایشان کارشناسی ارشد رادر دانشگاە شیراز گذراندەاند.نامبردە فرزند آقای سیوان امینی بازنشستەی فرهنگی و عضو شورای روستای زاوەر هستند. طبقه بندی: اجتماعی، تاریخ، اخبار، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،تبریک قبولی آزمون سراسری دکترا /آقای محمد امینی در آزمون سراسری دکترای زمین شناسی اقتصادی با رتبەی۷۱ پذیرفتە شد،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 فروردین 1398 توسط همایون محمدنژاد
«فەتە» و خاترێو جە جەنگی/وەلی فەتاحی


        - تاتە.ئاوەختە جەنگ بێ تۆ چندٚ ساڵێت بێ؟
        - پەی چێشیت؟
        - مەدٚرەسەنە واتەنشا ئەگەر خاترەو دەورانوو جەنگی تاتەت و یا هەرکەستەر مزانا پەیتا گێڵناوە، بنویسدێش و کەردێش بە ئێنشا. ڕەنگا ئەگەر وەشە بۆ کیاناش پەی مسابێقەی. 
         - دەی خاسا با پەیت گێڵنوە. من ئاوەختە زاڕۆڵە بێنێ. هەڵای مووم بەر ناردٚە بێ. بەڵام فەتە نەپڕیەنە دلێ قسەکام تا تەمانووش ئەگەر پرسیارێویچت بی ئاخرەو پەرسەش. با ئەدٚات و ئادٚیچێ بەیا هەم مەتاوو گێڵنووشەو. گردٚیتا گۆش دەیدێ پەنە بزاندێ ئێمە چێشما کێشتەن و چێشما ئامان سەرەرە.
          ویرێ زاڕۆڵەیی وەشێنێ . هەرئەجۆم ئارۆن، جەنگ دەسش پنە کەردٚەبێ و هیچ کەس تەمادٚار نەبێ شەوێ کە مووسۆ ساحبێ هۆرزۆوە، تا ساحبێ تەقەو تۆپا نازێ خۆراسی بلۆ چەمێما. دنیا بیەبێ ئایێری سوور. وێرەگانێو دەسڕێژێوشا کەردٚ دەگارە و کناچە گۆلانەکێ لالۆ حەمەی پێکیا.ئەجێ قیامەت هۆرسەن. گردٚ کەس ویروو ئانەیەنە بێ وڵێوە بێزۆوە و خزۆشەنە. کار و کاسپی پەی کەسی نەمەنەبێ. ناعیلاجی بڕێو پەولارە و بڕێویچ ئەپا دەرانە وێشا هەشاردابێ کە  بەشکووم جەنگ تەمامیۆ و هۆرگێڵاوە سەروو مڵک و ئەمڵاکیشا. بازێویچ جە خەیرەو گردٚ چێویویشا ویەردٚێ ودەسێشا جە دار و نەداری شۆرتێ  و بە هەزار تەرس و لەرزێ ڕوەشا نیای ئیلای. تەرسە چانەیە کە ڕەنگا نەتاوا ژیوا، چوون شۆرەت کەوتەبێرە کە شارەنە ئنە ئازۆقە گرانا کە برا نانە وەروو دەسوو برایەنە مڕفانۆ، دەوڵەتا و ڕاسیش، هەورێشێ بە گاوێ گێرۆ. هەر ئندٚەنە گێرتیشا، دنیا وەرت نمەدٚۆ. ممکینا یۆی قینەی قەدٚیمیەش چەنە بی و دۆ پاتەو و پەروەندٚێوت پەی وەش کەرۆ. نەکای ئەپا دەرەرە قسێوە دەممانە بەرشیێ بۆ و یۆی گێڵنای بۆوە«دیوار موش دارە و موش هم گوش دارە». تاتەم وەروو وێشەرە هەر بۆڵێش ئێنێ و گجارا چەنی ئەدٚایچم چفە کەرێنێ کە بلمێ یا نەلمێ. هەرچندٚە ئێمە زاڕۆڵێ بێنمێ بەڵام زانێنمێ کە دڵوو ئەدٚا و تاتەیمانە چٚ بڵخاخێو وەش بیەن. وەختێو کابرای چۆدٚار گاوەکێش داینە وەروو وێش و وەحاش وەنە کەردٚێ، ئەدٚام دەسش کەردٚ گرەوای و یادٚش بەخەیر تاتەیم دڵوەشی داوە:«دەی واچی چێش ئینەیچ خەیر و بەرەکەتوو جەنگیا. وەسێ نیا زاڕۆڵەکێ ساق و سڵامەتێنێ، پیشکەو هۆڕەش گەرەکە نیێنە. دنیا هەر پێسە مەمەنۆ. خوا جە سلتان مەحموودٚی گەورەتەرا. گاوەت پەی مسانوو چینێ فرە خاستەرە. تۆ مزانی چندٚ بە زەحمەت دۆشێنیش، تا گۆڵمیتێو دێرە گیانت یاونێ ئەو پۆپەو لووتیت. ئیسە گاوێ هۆڵەندیێ ئامێنێ پووتێوشا چەنەن، نەگۆرەمیتش گەرەکا و نە لاونای و نە هیچی تەر. تۆ دۆعای کەرە زوو جەنگ تەمامیۆ. با بەرۆشا خەیرەشا چەنە وینۆ. دڵەو دما مەبە، ئادٚیچ پەی چوار قەراناش ئەسێنێ...»
         منیچ پڵمەو گروای گێرتا و قۆڵوو کەواکەیم ئاردٚم لووتەمەرەو قۆڵم تەڕ بی و تاتەیم دەسش ئاردٚ سەرەمەرەو و دڵوەشیش دانیەو. خودٚا بەخشۆش ئەدٚام ماچۆ:« دەی خاسا ئانا ئاماو ناسشا بلمێ بە دەمی وشک چەنی بژیومێ ئەی جامڵێو دۆما گەرەک نیا!» بە هەزار دڵە چرکێ و بەدٚبەختیێ گاو و گۆرەکەما ورەت و وێما سەلت کەردٚەو. ئەی تۆ ملی پەی شاری مەبۆ چوار قەرانێ باخەڵەتەنە بۆ تا دەس نازیەرە کەسی؟ شارەنە کێ کێ مشناسۆ؟ کێ قەرز مدٚۆ بە کێ؟ تاتەم و مامۆ کەریم لوای  پەی بنکەی تا ئیجازە گێرا، چوون بە کەسی ئیجازە نەدٚێنێ تا ڕوەو ئیلای و ڕوو بە شاری بلۆ. ئیجازەشا نەدٚا بێ و واتەبێشا:« مەمنۆعا. یام مشیۆ ئەچی دەرەنە مەندێ و یام بلدێ پەولانە.» دەسێوما کەوت ئیلا و دەسێما ئەولا. بیێبێنمێ تەختەو سەروو ئاوێ. گجارا مامۆ کەریم ئێ پەی لاو تاتەیم و گۆشێوەنە چفەو هۆڕە کەرێنێ. تا ساحبانێو زوو وەڵێ مەڵا بانگدای ئەدٚایم بە پەلە پەل هۆرزنایمێوە و یۆ کۆڵێوش کە دیار بێ وەڵتەر پێتەبێشەو، دا کۆڵێما و بە چەمێ وەرم ئاڵوسنینێوە دایمێشانە وەر و چەنی یانەو مامۆ کەریمێ ڕوو بە ئیلای جمایمێرە. دوێ پایما بێنێ، دوێ تەرما قەرز کەردٚێ . بە هەر لەونێو بێ یاوایمێ یاگێو کە ئەجێ جە خەتەری ڕیایبێنمێ، بە ڵام هەڵای مالووم نەبێ، هەوا بووم و لێڵ بێ و هیشتا دۆس و دژمەن تاقی نەکریێوە. 
شینوو فەرادٚیم تەمام نەکەردٚەن 
دەینوو خەسرەویم ئامان وەگەردٚەن
         ویروو خەتەری گەورەتری و سەخت تەری دەیەقێو زەینوو تاتەیم و مامۆ کەریمی وەر نەدٚێ و ئاشکرا چەمێشانە دیار بێ. تەرسی نیشتە ملوو شانا ئێمەیچەرە. بەڵام دڵوەشیما ئانە بێ کە ئێمە زاڕۆڵێ بێنمێ و هیچما نەگۆنجیێ وەنە.
       - دەست وەش بۆ با درێژەش مەنۆ. ئیسە دێرما  با نان و چای بوەروو بلوو پەی مەدٚرەسەی. شەوێ ئامانیەو وەش وەشێو منویسووش.
عکس: میدان نوسود سالهای جنگ
«وەلی فەتاحی»
98/1/27
http://uupload.ir/files/k66m_537827_126620777514886_146721487_n.jpgطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، وەلی فەتاحی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،«فەتە» و خاترێو جە جەنگی/وەلی فەتاحی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 فروردین 1398 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 14 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...