زوانی ئەد٘ایی، و پارێزنای فەرهەنگەکاو بەشەریەتی/پروفسور جینۆ ئالفێرد/هۆرگێڵنایەو سەروو هەورامی:هومایون موحەممەدنژاد

کەسێو زاڕۆڵەکاو وێش فێروو #زوانووئەد٘ایی نەکەرۆ ،نە تەنیا بە ئەد٘او تاتەو وێش،خیانەتش کەردەن، بەڵکووم بە تەماموو ئێنسانەکا، خیانەتش کەردەن، پەوکەی بیەن بائێسوو فەوتیای یۆ جە فەرهەنگەکاو بەشەریەتی ...
 
#پروفسور جینۆ ئالفێرد
#هۆرگێڵنایەو سەروو هەورامی
#طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،زوانی ئەد٘ایی،و پارێزنای فەرهەنگەکاو بەشەریەتی/پروفسور جینۆ ئالفێرد/هۆرگێڵنایەو سەروو هەورامی:هومایون موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 31 تیر 1398 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۱۰٨)

هەناسەم
           تاڵکێش بیەن
مانیایی
    کۆڵێمۆ تەمەش ئارد٘ە
لەرزم یاوشا
من 
   مورادوو مەینەتینا
بەزموو ژیوای ئانەی ماچۆ
خیرەت
    هەڵمیش
         تک تک چکیۆرە
 و
نەماموو عەمریمۆ 
بەرزەڵەقی مازۆرە
تاپۆم کریان
     ششدانگ مەینەت
وەنەتا بۆ
      سانتێش حەرام
لاو کێ بەروو 
            سکاڵام دەی؟
           
قۆرسی ئی باری
            زوان مەکێشۆش
ڕۆمانێوە نەنویسیای
 و
شێعرێوە نابەنە ماشش واردەنۆ
ئارەق مجیۆ کەلیمامۆ
لۆمەیم ناردێ زوانیرە
تووتەیچ چوون من 
دەمش تاق بۆ
هە ... 
     هە ... 
        هە... 

لەفزم 
   گۆ کەوت و
ڕچیا
   شەوەزەنگێ زمسانیەرە 
عەمرم
   ڕەیجەو تاشانە جوانەمەرگ بی
                   
شۆشیم مەجمۆ
پەی دەمکێشوو قومێو هەوای
هە ...
    هە ...
       هەوا
           هەناسەمۆ شی بیەنەو ...
شەوێو بێ فیلتەر
وەرم چەمنە دانلۆد نەبی!
ئەد٘ام تەماشاش
    کوڵانەنە پاسەوانا
تا 
هەسارێ نەکەرۆ وەرم
              دەلاقەما سینەماشنە!
ڕۆزگار پەرێش
ڕەنگەو وەروێ
   وەرێسێوە جە خەمی چنۆ
زەماوند٘ە 
      پێسە کەرمێ
               پەی نانێوە

کل ل ل ل ل ل 

ڕەوتوو ڕاینە
هەناکەبڕ
      ک ک ک
          کۆڵبەرێوە پێسە واچێ:

# شارۆ
۱۹ـ٤ـ۱۳۹٨
 
 
تۆ ملی بەڵام ، یاگەپات  مەنۆ
لوولێ بەدٚنامیت دماوێت ژەنۆ

خاس پا بنیەرە باخاسیت واچا
تا دژمەنێچت بە خاسیت ساچا
 
#حامی غەریبی
 
خیابانو لوولی قژات
 
و
 
تماعەو سیاوی شەوێ

بەرە بەیانوو جومعەو 

باڵایتەنە...

گیرۆدەو 

وەرەتاوۆ ماچێ

 تازە ھۆرتەقێم

کەرا......

 #سابیر  عەزیزی

چنوور چەمەڕاو ئاماو باڵاو تۆن

شەوبۆ گوڵ ئەفشان دیای خاڵاو تۆن

باڵات   برمانە   لابەروو    خەمام

سوورەهەراڵە  شیاو   کاڵاو   تۆن

#هومایون موحەممەدنژاد

هەر ئەسەریە  شیاو ئێمزای نیەن
یاگەپەنجەو خود٘ایرە زانام
نەقشت لاڕانوە تەمامیان
ئێبلیس
کۆڵیتەش چەنە بینان و
لەزەتوو قاسپەو مەکرینە
سەروەش 
سوور تلیانا
چرکیە دوور جە لەعنەتەو زەمانی
بەر جە قەفەسوو یاگە و مەکانی
نەفەسیە ژیوانا.
 
#مەهدی ئەبری
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، شهرها و روستاهای هورامان، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)، بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)، سابیر عه‌زیزی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱۰٨)،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 31 تیر 1398 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۱۰۷)

(انا للە)ی بەحرێوەن بێ چوون
هەتا  (و انا الیە راجعون)

کۆ ملی،چی ملی،ئاخرت کۆگەن
بێخەم  مەگێڵە  نۆبە بە نۆبەن؟

چێ تەرسی کاکە ئەگەر پیانی
ئەگەر جە دەسەو لارا  جیانی؟

وێت ڕانندە بی و ماشینت ساز بۆ
(ارجعی) پەرێت  بانگ  و  ئاواز بۆ

سەفەرت خەیرا و تەکامڵ کەری
جە خاکی بڕیەی، ملی لای سەری

بەڵام ئەر کۆڵت پەڕ بۆ  قاچاخی
دەست هاڵی بۆ و بەسیرەت یاخی

هەقتا حەسرەتێ دەروونت وارا
یاوی مەینەتا و بڕیەی جە یارا

تەنیا وێت ملی و بەرزەخت چۆڵا
دەس بڕیا و هەژار پەژارەت کۆڵا

نە زەڕ نە پارتی نە دەسمایەی خاس
هاوار بێ هوودٚەن مەئموور کەڕوکاس

با چاگە مەنۆ بەڵگەی هەقۆنناس 
موو جیا بۆوە و مەنۆ کاسەی ماس

"حامی" خۆ کەفەن نیاریش کیسە
تۆشە کیانە ، نەک سەبا ، ئیسە
 
#حامی غەریبی
 
 
قەوڵت دابێ پەی ئێسباتی بکیانی شێعروو ئەغیاری

چوون واچێنی ئەغیار وەڵتەر واتەنەش پەیم سەد٘ ئەشعاری

چن واچێنی ئەغیار خەیلێن دڵوو دینوو تۆش بەردەنی

بە خامەو مێهروو بەینەتی مۆروو ئەشقیش پەی کەردەنی

ئازیز زانی ،زوو زانێنێ نە دڵدار هەن، نە ئەغیارێ

نە ئەشقێوی ئەهوورایی و نە دڵواتێو نە ئەشعارێ؟!

ئینە گردش بەهانێ بێ تا بەر کەری جە گوڵزارێ

"سیاوکامێ"یەهەر سۆتەیێ،ئاشقێوی بێ ئازارێ

چەمەڕانا سوەیل بزیۆ،بارۆ مزگانی خەزانی

پاییز شۆرۆش بێ وەفاییت بە واراو پەڵەوارانی

#سوهراب_مورادنیا"سیاوکام"
۱۳۹۸٫٤٫۳۰کۆچی ڕۆجیاری
 
 
 
وەرگێو گرد شەوێ لوێنە ڕاوە
نەچیر نەگێرێ و گێڵێ دماوە

شەوێشا وەرگم مەلوول کەوت وەرچەم
ئاهوویێش گرتەن مەکێشۆش کەم کەم

وەرگەکاو گەلەی وەشحاڵێ بێنێ
بە ڕاوەو وەرگی هەر کەیف کەرێنێ

وەرگێوشا واتش: چی خەمبارەنی
عادز و مەلوول، دڵ ئەفگارەنی؟

واتش: شەوێشا چا کەش و کۆوە
چەمم کەوت چەماش دڵم بی پۆوە

گردوو شەوەکا به دڵ نەک بە پا
پەی وینای چەماش لوێنێ تەماشا

ئێشەو کە مەحفوو چەمەکاش بێنا
دەنگوو تووتارە زانام کەمینا

ڕەمانێ و گڵویم هاڕانە یۆرە
تووتێ نەویناش بدٚیانێش پۆرە

ئننە وەشەسیایش دڵرە چەقا بێ
عەمرش بە تەنیا لاو من بەقا بێ

من کە ڕۆحم پەیش عەمرێن دەرگێڵا
ناستم بۆ تیکەو چن تووتەوێڵا
#شارۆ
*هۆرگێڵنای جه‌ مه‌تنێوی فارسیه‌وه‌
 

 طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)، سوهراب مورادنیا(سیاوکام)، حامی غەریبی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱۰۷)،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 31 تیر 1398 توسط همایون محمدنژاد
ئائینوو پەردە لادای جە کتێبوو«حه‌فت به‌ندوو ئه‌سیری» ڕه‌نج نامه‌و میرزا مه‌حموودٚی دووریسانی، جە شاروو پاوەی لوا ڕاوە 


ئازیزا و وه‌شه‌سیاو پەلیانەو هەورامان هانەبەرچەمی

دماو سڵام و ئاواته‌و سه‌ربه‌رزی 

سپاس په‌ی خودٚای گه‌وره‌ی کتیبخانه‌و هه‌ورامانی به‌ زیادٚ بیه‌ی کتێبێوته‌ری ڕازیاوه‌.

بە پاو هەواڵوو"هەورامان هانەبەرچەم"ی کتێبوو«حه‌فت به‌ندوو ئه‌سیری» ڕه‌نج نامه‌و میرزا مه‌حموودٚی دووریسانی به‌ په‌یجۆری و ئاماده‌ که‌رده‌ی مامۆسامۆمن نووری چاپ بی و جە ڕۆ په‌نج شه‌مه‌ی 27/4/1398 سه‌عات 16:00 تا 19:00 ئایینوو په‌ردٚه‌ لادایش جه‌ لاو بنکه‌ی فه‌رهه‌نگی شنه‌و فه‌رهه‌نگوو هه‌ورامانی جه‌ ساڵۆنه‌و ئێداره‌و ئێرشادوو شاروو پاوه‌ی لوا ڕاوه‌.
دەسوەشی جە کاکەئێبراهیم شه‌مس،ی مودیروو بنکه‌ی فه‌رهه‌نگی شنه‌و فه‌رهه‌نگوو هه‌ورامانیطبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، اخبار، تاریخ، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، ئێبراهیم شه‌مس، مامۆسامۆمن نووری،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،ئائینوو پەردە لادای جە کتێبوو«حه‌فت به‌ندوو ئه‌سیری» ڕه‌نج نامه‌و میرزا مه‌حموودٚی دووریسانی،جە شاروو پاوەی لوا ڕاوە،
نوشته شده در تاریخ شنبه 29 تیر 1398 توسط همایون محمدنژاد
هەورامانی پژگیای بژناسمێ(۱)،هەورامان پراکندە را بشناسیم(۱)/هومایون موحەممەدنژاد

جگەم جە هەورامان و بەشەکاو هەورامانی جە وەڵاتوو ئێرانی(ئوستانەکاو کوردەسان و کرماشانی)و  وەڵاتوو عێراقی ،بەشوو ئەقلیم و هەرێموو کوردەسانی (ئوستانوو سلێمانی و بە تازەیی ،ئوستانوو هەڵەبجەی) ،دەگاو و شار و یاگەکاتەرێ هەم جە ئێران و عێراق هەم جە وەڵاتەکاتەریچ هەنێ کە بۆنەو کۆچ دریایی،هەڵمەت و ئاژاوێ وەڵاتەکا و ..جە هەورامانی بڕیەنێ،کە یاگە بە یاگێ ئێشارە و سەرشاوە باس کەرمێ:
زوانی هەورامی=گۆرانی)،یانی: زوانوو گۆرانی، زوانوو ماچۆ،زەنگەنە،شەبەک ئەژناسیان.
هەورامانی پژگیا،هەورامان پراکندە: جە 
ـ دەگایەکاو هاوار و دەرەتفێ جە ئوستانوو هەڵەبجەی.
ـ خێڵ و تایێفەو جمووری(جمهور).
ـ کاکەیی جە ئوستانوو خانەقین و دەگایەکاو:(میخاس،قەرامی،دارا،گەبیه،قه‌لمه،ئەمین باپیر، کوزەرەقه،ختول،کەلهۆری،باریکه،گاکول،سیاوەله،کانی زەرد،
 ـ هەورامیەکاو شاروو مووسڵی کە بە نامێ شەبەکی مژناسیا.شەبەکسان و ٨٥دەگایێ جە(ئوستانوو مووسڵ یام نەینەوا)دەگایەکا:گەزەکان، وەردەک، سفەیه، مەتراد)و دەگایێ تەرێ کە ئایینوو «مانەوی»شا هەن جە زەمانەو حکوومەتوو بەعسی و سەدامی بە زۆر جە دیار و دەگایەکاشا ، بەرێشا کەردێ و مەنتێقەو سنجاری کە ئاد٘یچێ شەبەکێنێ و هەر پاسەیچ 
ـ مەنتێقەو(توز= طوزکه) جە وەڵاتوو عێراقینە.
ـ هەورامیەکاو شاروو کەرکووک و دەور وبەرش پێسەو زەنگەنەی ،دەگاو ژاڵەی،و...
ـ شاروو ڕێژاو"ێ(ریجاب)و مەنتێقەو پاتاق و دەگایەکاو: زرده"و"یاران" و"پیران"جە شاروو داڵاهۆی جە ئوستانوو کرماشانی.
ـ دەگایەکاو#گوراجۆ(گوراجوب)،گۆران ٥ دەگای بیێنێ:گوراجوب قشلاق(قشلاخ)،گوراجوب مورادبەیگ(گەورەجۆی مراوە)،گوراجوب باباکەرەم (گەورەجۆی باواکەرەم)، گوراجوب زید علی(گەوره جۆی زیەلی)،گوراجوب سەفەرشاه (گەورەجۆی سەفرشه)جە بەشوو گەهوارەو گۆران/شارەسانوو دالاهۆی جە ئوستانوو کرماشانی کە گردشا ، یارسانەنێ. 
ـ دەگاو "بان زلان")گۆران زوانێنێ،جە بەشوو گەهوارەو گۆران/شاروو شهرستان دالاهۆی جە ئوستانوو کرماشانی کە ئائینشا ، یارسانەن.
ـ دەگاو" سێوەندی جە شاروو مەرودەشتی جە نزیکی شاروو شیرازی ،جە ئوستانوو فارسی کە جە واژەکاشەنە ،بنەڕەتوو زوانەکەیش چەنی گۆران و هەورامی یۆنێ،ئی دەگا جە قەدٚیمەنە بە نامێ شاری ئەژناسیەنە و ئاسەوارێ کۆنێش فرێنێ.
نموونەو زوانوو شێعری سێوەندی:
واتش از چی‌گری خاش باش تا دلم وا بگنه
واتم از برج و مر و رون باشی؟ واتش نواش

واتمش مترسی گپ بدی اَ فیما وهتری
چن متل برات اَ شیخ حسن باشی؟ واتش نواش

واتمش از شاخی بزّ و گا وییردان کاراما
یُولام از شاخی کرگدن باشی؟ واتش نواش

واتمش فیت بره وینده تو کِندم یه چَنی
تا به چِن بوواسپه از گوشن باشی، واتش نواش

واتم از پراید اگر باشی گرانتر مگنه
مگام از دلّه و از لگن باشی، واتش نواش

واتمش پیلم نبی بری فیم بدی هلا
چه کری؟ بهل تا از کفن باشی، واتش نواش

واتمش اَ دزّی که شو میه ترست نبووا
برات از دزّی رووا روشن باشی؟ واتش نواش

واتم از هر چی بگام برات باشی بدت میه
نپه از لچ و پشین و چن باشی؟ واتش زی باش

پەیما بەر گنۆ کەچەنی هەورامی و گۆرانی چن نزیکی  زوانیشا ، هەن.
ـ تایێفەو"بهدینان"ێ کە وێشا گورونی ماچا،و چەنی زوانوو گۆرانی یەک خانەوادێنێ.

ـ دەگایەکاو شارەکاوکەرکووک و "داقۆق"ی پێسەو:ته‌ق ته‌ق،مه‌تیق، توپزاوەی، کاکەیی ،عەرەکویی، ئەلبومحەمەد،عەلی سەرای، زەنقر، لەهیب (عەلوەت پاشا)،شکور جەیران،جینگلاوه، سیکانی، تەلرابێعه، گومبز،دەیی گەوره،دەلسیی گولاله،ژاڵە، #زەنگەنه).
ـ دەگایەکاو ساور(چمن ساور)و نودیجە جە نزیکوو شارەکاو گورگان وکوردکوی جە(ئوستانوو گولێستانی)کە جە #زاوەر (دزآور) و #نۆدشە(هەورامانوو لهۆنی) بەشوو نەوسوود٘ی شاروو پاوە(ئوستانوو کرماشانی)زەمانەو نادرشائەفشاریەنە کۆچێ دریەنێ.
ـ دەگایەکاو دەوروبەروو شارووبەغد٘ای (مەرکەزوو وەڵاتوو عێراقی:تاڵاو،موره، خەبازه،ئەلبوگەسه و خەربەت عەزیز. 
ـ باجەڵانیێ جە کوردەسانوو عێراق و ئێرانی.
ـ عەبدولمەلکیێ(ئەولمەلکی) چوارقەڵاو بەشوو شاروو بێهشەهری، سەرنیشتوو وەڵاتوو ئێرانی(دەگایەکاو: زاغمەرز،حوسەین ئاوا، زەینەوەند، ئەمیرئاوا، جە ئوستانوو مازەندەرانی)، 
ـ عەبدولمەلکیێ دەگاگەورێ قەڵاو شاروو قوروەی (ئوستانوو کوردەسانی)، 
ـ عەبدولمەلکیێ دەگاوزاغەو شاروو تویسرکانی (ئوستانوو هەمەد٘انی)، 
ـ دەگایەکاو"کەنوولەی، پەریان، شەریف ئاوا"جە بەشوو دینەوەر شاروو سەحنەی (ئوستانوو کرماشانی)، 
ـ زوانوو دینی #یارەسانی #شێخانیێ ، #ڕۆژبەیانی، #شەبەکێ،#زوانوو ئائینوو #ئیزەدیێ،#کاکەیی#قەڵخانیێ و #سەنجابیێ،#سیامەنسووری،#باجەڵان
#جموور، #زەنگەنە #سێوەندیێ و ...

ـ دەگایەکاوبەشوو بشرەویه جە مەنتێقەو شارەکاو:توون"(فێردەوس) و ته‌و‌ه‌س(تەبەس)"ی که جە دەورەو شاعەباسی سەفەوی، کۆچێ دریەنێ.
ـ زازایی یام زازاکیێ جە کوردەسانوو تورکیە جە شار و ئوستانەکاو ئەرزەنجانی(ئەرسنجان)،ئەلازیغ، دێرسیم، بینگوول)و 
ـ تاقمێو جە شارەکاو ئەسەمووڵ (ئێستانبووڵ)،مۆش، ئانکارا، دیاربەکر وسیواس و 
ـ تاقمیویچ جە وەڵاتەکاو سووریە، قەفقازو ڕووسیە، ئوکراین، و ئەرمەنستانە"نە مژیوا. 
ـ هەورامیەکێ شارووبەمبەئی جە وەڵاتوو هێندووسانی
جە وەرنیشتوو وەڵاتوو هێندینە و جە شاروو بەمبەئینە کە کەوتەن لای سەری پانائاوەو (اقیانوس) هێندی، تیریێوە چند٘ ملیۆن کەسیێ ژیوا کە زوانشا هەورامیا.ئائینشا زەردەشتی، و جە وەختوو هەڵمەت و هووتەرەو سپاو عەرەبی پەی سەروو هەورامانی ملشا نەد٘ان بە عەرەبا و ئێسلامشا قەبووڵ نەکەرد٘ەن و ناچار هەورامانشا ئاستەن جیا و ڕوەشا نیەنە وەڵاتوو هێندوسانی.
ئەپی هەورامیا تایێفەو “تاتا”ی ماچا و یۆوەم جار جە وەڵاتوو ئوکراینەو(ڕووسیەنە) ئامێنیێ و لەقی ئەسڵیشا تاتان و ئی شالەقە هەڵای ئوکراینەنە مەنەن،غەیر چەنی ویٛشا ژەن و ژەن واستەیشا نیا و ماچا جە نەتەوەو پیرشالیاری هەورامینێ و جیای ئانە کۆڵ بد٘ا و ئائینی تازە قەبووڵ کەرا، هەورامانشا ئاستەن جیا و ڕاو غەریبیشا گیٛرتیٛنە وەر.
ـ هەورامیەکاو وەڵاتوو ئێسپانیای.
http://haneberchem.mihanblog.com/post/2721
موستەفا عەباس» موسیقیژەنوو عێراقی جە بەرنامێوی تەلەفزیونینە ماچۆ:مووسیقاو فلامینکوئێسپانیای هەر ئا موسیقاو هەورامانیەن.

موستەفا عەباس» کە وێش بنەڕەتنە عەرەبوو عێراقین جە درێژەو موساحێبەکەنە ماچۆ: جە هەمایێش و هەمامێوی مووسیقای کە جە ئورووپا و شاروو مادریدی جە وەڵاتوو ئێسپانیای لوا ڕاوە یۆ جە تاقمە و گرووەکا بە سەبکوو مووسیقاو هەورامانی ،مووسیقای هەورامیشا بەرد ڕاوە و ئێجراشا کەرد .
دماتەر پەیما بەرکەوت و زاناما کە ئا تاقمە کە مووسیقاشا بەرد ڕاوە بنەڕەتەنه ،هەورامیێنێ بەڵام جە بارەو هەورامانی هیچ زانیاریێوشا نیا .
موستەفا عەباس کە هەتا حدوودێو متاوۆ کوردی قسێ کەرۆ ماچۆ: من خاس نمەتاوو بە زوانی هەور امی قسێ کەروو بەڵام بۆنەو هۆرز و نیشت چنی تاقمەو مووسیقایەکا،بڕێو واژێ هەورامیێ فێر بیەنا و کەمیویچ مەتاوو قسێ بکەروو. ئەڵبەت فرە حەز کەرێنێ چنی تاقمەو مووسیقاکەی قسێ کەروو و تاوام چنی یۆ جە ئەنداماو گروو ژەنیاراو مووسیقای قسێ کەروو و وێنەو شار و دەگایەکاو هەورامان و فەرهەنگ و کەلتورووهەورامانی ،جە ئالبوومێوەنە ئەرمانام و ئادٚیچ ماچۆ جە یانەمانە لیباس وچۆخەوڕانەک پێسەو جل و بەرگوو تاتەو ئەژدایما هۆرما گێرتێنێ.

#هومایون موحەممەدنژاد
/مەریوان
دەسوەشی جە کاکەسوبحان ئەمینی پەی وێنەو هەورامیەکاو هێندی


ادامه مطلب برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،هەورامانی پژگیای بژناسمێ(۱)،هەورامان پراکندە را بشناسیم(۱)/هومایون موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ شنبه 29 تیر 1398 توسط همایون محمدنژاد
کۆچوو دوکترووتایبەتوو اورتوپدی  کاکەمەسعوود سابقی جە شاروو کرماشانی(دکتر و متخصص برجستە ارتوپدی محبوب آقای مسعود سابقی درشهر کرمانشاە)


به‌ داخه‌و هاگادار بیه‌یمێ

#مەرحووم دوکترووتایبەتوو اورتوپدی  کاکەمەسعوود سابقی

 خه‌ڵکوو پاوە ـ نەوسود٘ی

نیشتەیرەو شاروو سلێمانی

به بۆنه‌و سەکتەی قەڵبی دنیای فانیش ئاست جیا.

په‌لیان و کاناڵەو هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م و زاوەرخەبەری پی بۆنه‌و به ئه‌رکوو وێش زانۆ سه‌ره‌وه‌شی جه یانه‌وه‌یشا که‌روو

ئاواتمائانه‌ن خود٘ای بێ هامتا سه‌بووری یانه‌وه‌یا دۆوه.

یاگێ پەرسەی: دماتەر جە شارەکاو پاوە و کرماشان ،هاگاداری وەڵا کریۆوە
.............................................


بااندوه مطلع شدیم

#دکتر و متخصص برجستە ارتوپدی محبوب آقای مسعود سابقی


از اهالی محترم پاوه_نوسود ساکن کرمانشاە

براثر سکتەقلبی دارفانی را وداع کردند.

وبـــــلاگ وکانال های (هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م و زاوەرخەبەر، این ضایعه تأسف انگیزرابه خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم.
امیدآن داریم که خداوندیگانه برای بازماندگانش،صبرجزیل عطافرماید.

مراسم ترحیم مرحوم در پاوه و کرمانشاه  بعدا" اعلام خواهدشدبرچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کۆچوو دوکترووتایبەتوو اورتوپدی  کاکەمەسعوود سابقی جە شاروو کرماشانی(دکتر و متخصص برجستە ارتوپدی محبوب آقای مسعود سابقی درشهر کرمانشاە)،
نوشته شده در تاریخ شنبه 29 تیر 1398 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 8 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...