مدیر آموزش و پرورش شهرستان پاوه خبر داد؛ کسب رتبه نخست حوزه مشاوره آموزش و پرورش پاوه در سطح استان

مختار برزگرفرد در گفتگو باخبرنگار سلام پاوه بااشاره به فعالیتهای حوزه مشاوره در مدارس در سال تحصیلی گذشته، اضافه کرد؛ با استناد به نتایج منتشر شده ارزیابی فعالیت های مختلف حوزه مشاوره در نواحی، شهرستان ها و مناطق استان کرمانشاه در سال تحصیلی 98-97، فروتن امینی سرگروه آموزشی گروه مشاوره شهرستان به عنوان سرگروه آموزشی برتر استان معرفی شد و در همین راستا با اهتمام مجموعه مشاوران ساعی مدارس و تلاش های #محمد ویسی کارشناس مشاوره آموزش و پرورش پاوه، در زمینه فعالیت های مربوط به بهداشت روان موفق به کسب رتبه نخست در سطح استان شدند.
 
مدیر آموزش و پرورش پاوه افزود؛ کسب این موفقیت را به همکاران برگزیده، مدیران و مشاوران مدارس و جامعه فرهنگیان پاوه تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون تمامی دلسوزان و فعالان عرصه تعلیم و تربیت را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم.
یادآوری این نکتە کە آقای محمد ویسی اهل روستای زاوەر(دزآور) هورامان لهون از توابع بخش نوسود شهرستان پاوە می باشند.

به #سلام_پاوه بپیوندید
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، اخبار، تاریخ، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،مدیر آموزش و پرورش شهرستان پاوه خبر داد؛ کسب رتبه نخست حوزه مشاوره آموزش و پرورش پاوه در سطح استان،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 28 مهر 1398 توسط همایون محمدنژاد
‍ مریوان و وجە تسمیەی تاریخی و ذکر چند نکتەی مهم 

مریوان، marĭwān
شهری است در استان کردستان که در ۱۲۵ کیلومتری غرب شهرستان سنندج، مرکز استان کردستان قرار دارد.
در مورد وجە تسمیەی این شهر نظرات گوناگونی بیان شدە است کە بنا بە قواعد دگرگونی آوایی زبان کردی هیچ یک درست بە نظر نمیرسند. 
از آن جملە:
 مراویان بە معنی جایگاە مرغابی.
مروانیان، گویا عدەای از مروانیان پس از شکست حکومت اموی بە این مکان گریختە و سپس این نام بە مریوان تغییر یافتە باشد.
مهریان، منصبی در دربار ساسانی بودە کە زمینهای کشاورزی را از دربار شاهی اجارە میکردە است. و این نام یعنی مهریان بە مریوان تغییر یافتە.
مرویان، گویا مرویان برای خرید محصولات کشاورزی بە این مکان آمدە باشند و در اینجا ماندگار شدەاند و نام محل به مریوان تغییر یافته است.
این نظرات و نظرات دیگری اینچنینی بنا بە قواعد تغییر واج  در کردی را میتوان تنها بە عنوان افسانە پذیرفت،چرا کە منطبق با واقعیت در نخواهد آمد.
از نکات جالبی کە وجود دارد، این است کە در متون کهن این نام با مهروان نیز آمدە، هرچند مهروان را متشکل از دو واژەی مهر و وان بە معنی جایگاە مهر تعبیر کرده اند، اما به نظر می رسدتعبیر  داده شده نیز درست نباشد.
وجود واج "ه"  به جای "یی"در واژەی رسیدە در متون کهن همان "یی"  است که در بیستون و بهستون داریم. 
bagastāna>bagstān>baɣstān>baɣstūn>bahstūn>baystūn>bēstūn>bīstūn
بیستوون>بێستوون>بەیستوون>بەهستوون>بەغستوون>بەغستان> بەگستان>بەگەستانە. به معنی محل بگه ها ( مکان خدایان).
شاید به همین دلیل داریوش هخامنشی بزرگترین سنگنوشته ی خود را در این مکان حک کرده است چرا که مکان خدایان باستانی بوده است.
سیر تحول واج در واژه ی مریوان نیز همان روند دگرگونی را دارد که در واژه ی بیستون رخ داده است.
mareghpāna>maregpāna>maragpāna>maraɣpāna>marahwān>maraywān>marēwān>marīwān
مەریوان>مەرێوان>مەرەیوان>مەرەهوان>مەرەغپانە>مەرەگپانە>مەرێگپانە
ریشه ی maregh به معنی جای سرسبز و نمناک است.ازین ریشه دو واژه در کردی دیده میشود.یکی مەرەگ و دیگری مێرگە.
این ریشه در ایرانی باستانmarɣā در اوستایی   marǝɣa و در پارتی marɣ داده است که در فارسی به شکل مرغ در واژه ی مرغزار دیده میشود. 
این ریشه در کردی به دو شکل مەرەگ و مێرگ رسیده است.
مەرەگ،با حذف همخوان پایانی اکنون بە صورت مەرە بە کار میرود.مەرە بە مکانهای سرسبز شهرو روستا اطلاق می شدە کە محل اجتماع و انتخاب رییس شورا یا همان ژیرەو مەرێ  بودە است.
واژەی مریوان از دو بخش مەرەگ و پسوند وان تشکیل شدە است. میتوان گفت دلیل حذف نشدن همخوان پایانی "گ" وتبدیل نشدن مەرەگ بە مەرە در واژه ی مریوان، آمدن واژه در اسم خاص  است.
بخش دوم که پسوند است از پانه ی باستان رسیده است از ریشه ی pā " پاییدن" . این پسوند در زبان میانه به شکل وان و در زبان نو در فارسی به شکل بان و در کردی به شکل وان رسیده است.
وان، بان در اصل پسوند نگهدارندگی است اما در دوره ی میانه علاوه بر معنی نگهدارندگی معنای دارندگی نیز بخود گرفته است.
مریوان را میتوان چنین ریشه شناسی کرد: دارنده و نگهدارنده ی مرغزار.
وجود دریاچه ی زرێوار در کنار مریوان بهترین دلیلی است برای آنکه در اطراف دریاچه، مرغزارهای سرسبز شکل گرفته باشند.
ذکر این نکته ضروری است، هرچند در متون کهن این نام به صورت مهروان رسیده، اما بایستی گفت که بنا به روند دگرگونی واج صورت درست واژه مرهوان (مەرەهوان) بوده و نوشته شدن مهروان در منابع یا صورت مقلوب مرهوان بوده است یا خطای کتابت کاتبان.

#صباح جباریادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، اخبار، تاریخ، جفرافیا، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، سه‌باح جه‌باری،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،مریوان و وجە تسمیەی تاریخی و ذکر چند نکتەی مهم،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 28 مهر 1398 توسط همایون محمدنژاد
کسب مقام قهرمانی استان کردستان توسط تیم اسکیت سرعت زریبار مریوان در ۴ رده سنی نونهالان  - نوجوانان- جوانان - بزرگسالان

تیم مریوان در این مسابقات با مربیگری آقای دبستانی توانست با کسب ۱۰ طلا ۳ نفره و۱ برنز با اقتدار قهرمان استان شود
لازم به ذکر است آقایان سامی نعمتی و کاوان نعمتی هر دو مقام اول و مدال طلا را کسب نمودند که از اهالی زاوەر هورامان لهون و ساکن شهر مریوان می باشند
از طرف کانالهای #هەورامان هانەبەرچەم و #زاوەرخەبەر ،موفقیت ورزشکاران نونهال و نوجوان زاوەری  آقایان: #سامی و #کاوان نعمتی فرزندان عزیز آقای مسلم نعمتی در کسب مدارج بالاتر ورزشی، آرزومندیم.

طبقه بندی: اخبار، فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ورزشی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کسب مقام قهرمانی استان کردستان توسط تیم اسکیت سرعت زریبار مریوان در ۴ رده سنی نونهالان  - نوجوانان- جوانان - بزرگسالان،
نوشته شده در تاریخ جمعه 26 مهر 1398 توسط همایون محمدنژاد
کۆچوو کاکەزاهێد موحەممەدی (فوت آقای استادزاهد محمدی)

۲٦ـ۷ـ۱۳۹٨تاریخ انتشارخبر


*******


بە نامێ خود٘ای دەسەڵاتداری

بە داخەو هاگادار بیەیمێ مەرحووم  #کاکەزاهێد  موحەممەدی روانسەری زەماو مەرحووم #لالۆئەحمەد عەبدی  نیشتەیرەو شاروومەریوانی، بە بۆنەو کەوتەیرەواری سەروویانەی،کۆچی هەتاهەتاییش کەردەن، و هەڵای هەرمانەو پزێشک قانوونی نەتامیەنە، ئێمەیچ جە په‌لیان و کاناڵەکاو #هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م و #زاوەرخەبەری پی بۆنه‌و به ئه‌رکوو وێما مزانمێ پەرسە و سه‌روه‌شی جه خانەوادە و یانه‌وه‌یشا بکه‌رمێ،ئاواتما ئانه‌ن خود٘ای بێ هامتا بەخشۆش و عەفوەش فەرماوۆ و ڕۆحش بە بەهەشتی بەرین شاد٘ بۆ و سه‌بووری یانه‌وه‌یا بد٘ۆوه.

#هومایون موحەممەدنژاد


▪️ اناللەواناالیەراجعون
هم اکنون باخبر شدیم #استادزاهدمحمدی روانسری #داماد #مرحوم احمد عبدی زاوەری و باجناق آقایان: حاج عبدالخالق کریمیان و استادبهاء ویسی بر اثر سقوط از ساختمان فوت کردە و پس از مراحل پزشکی قانونی درشهر سنندج ، توسط آمبولانس خیریەزاوەر، جهت خاکسپاری بە شهر روانسر راهی خواهد شد.
روحش شاد و بهشت جاودان نصیبشان باد.
‍ ‍ ‍ #تعزیە مرحوم استادزاهد محمدی 

شهرمریوان :

روز یکشنبە ۲٨ـ۷ـ۱۳۹٨

مسجد طالقانی ـ میانەای ها

ساعت: ۲ تا ٤ بعدازظهر

#خواهشمند است باتوجە بە ازدحام،از آوردن ماشین بە داخل کوچەهای محل تعزیە خودداری فرمایید.

#پەرسە مەرحووم ئۆسازاهێد موحەممەدی جە شاروو مەریوانی:

رۆ یەکشەمەی  ۲٨ـ۷ـ۱۳۹٨

مزگی تاڵێقانی ـگەڕەکەو میانەیا

ساعەتوو ۲ هەتا  ٤ دمانیمەڕۆی  

#زەحمەت نەبۆ ماشینەکاتا جە کووجیەکاو مزگی دوور وزدێوە.
.
................................................

دەسوەشی جە کاکەسەلاح کەریمیان پەی هاگاداریەکەیشبرچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،
نوشته شده در تاریخ جمعه 26 مهر 1398 توسط همایون محمدنژاد
 دمایین ئەرەنیشتەوکەلاسەو ڕازوانی ھەورامی لوا ڕاوە

ئازیزا ھاگادار کەرمێ  کە جە ڕۆدیارو ٢٣/ تەرازیێ ٧/ ٩٨ی یەرشەمە ساعەتوو ٣/٣٠ تا ٥ دمانیمەڕۆی کەلاسەو زوانی هەورامی جە دەفتەرو ئەنجومەنوو ڕۆجیارینە کۆتاییش ئاما و تەمامە بیێ.

پەنەوازا ئێشارە کەرمێ ئەچی کەلاسەنە سەرو ڕەوتوو  ڕازوانی ھەورامی باسێ کریەنێ واتەو ئینەی مامۆساو ئی کەلاسێ کاکەفاتێح رەحیمی بێ.

هەورامان هانەبەرچەم
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، زوانی هه‌ورامی، تاریخ، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ئەنجومەنوو ڕۆجیاری،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،دمایین ئەرەنیشتەوکەلاسەو ڕازوانی ھەورامی لوا ڕاوە،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 25 مهر 1398 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۱۲۳)

‍ ‍ پاییز
بەهەشتێوە گم بیەن
وەشتەرین تابلۆ وەشەسیایین
هێماو گلێرگەیوە کریاوەین
پاییز 
فەسڵەو من و تۆنە
دنیاو پێوەرە ژیوای 
ڕەشبەڵەک و
 هۆرپڕای
گردوو ڕەنگەکان!

#بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)
97،7،27
نە گڕڕ زاتش هەن سۆچنۆم نە
ئاساوو زەمانەی هاڕۆم 
من
ئەژداڐوو گڕیەنا و
تەوەنەو هارەی

وەڵ جە پارینەی
وا 
تۆموو منش شانان 
بێ دمایینا و بنجەم هەنە 
ڕیشەم 
هۆساروو گاوی ماهین .

کاڵیاو نیکانەنا و
ئەرەکەفتەو 
پاپۆش و غیرەتی
  
حەز و شەرافەتینا 
نەهام
بە تێخ و ئاڐی بڕیان 

وەڵتەر جە تۆ و
زلتەر جە تۆ 
گەفاێمەنە
هەی ناماقووڵ ! !

دەڵەک ئاسا بۆگەنیشا
بوەش مەنێنە 

تۆ بە زەرپ و ساحێویت پێشە مەماڕی،   دەسەموو ....
 
پاڵدامنەو ئەڐایت پاکوە کەرە
نەتەوەو  هەزار تخمی 
چڵیە زەیتوون نمەشۆرۆش

هوو
مەستەراح و شەهوەت و عاڵەمی
بەحرەکەیچتا
وسڵ نمارۆ، بێ‌غیرەت !!

ئەر بی بە گڕ
یاگێ وێچت نمەسۆچنی
بەڐعەسڵ 

ئـــــــــــــاخر
ئیگە خاک و غیرەتین و
 ونەی فیسنان

پای حیزت هۆربڕنە
حەرامی  
با نما نەشۆ

خاک و کۆردین  
کۆردســـــــــــــتانەن 

نەک ئەسەمۆڵی تۆرکستان  

جەواد
 فێــــــــراق
۲۰؍۷؍۹٨
ئەچا وەختەو شێعرە لوا، کۆچش کەرد
دەردە   ئاما  نیشتە دەوا ، کۆچش کەرد

میاو چەماو وەهاری بی بە دووکەڵ
خنیکا دڵوەشی  و  هەوا ، کۆچش کەرد

پەنەش مەگنۆ  گنۆ چنگوو خەزانی
وەهارەی چینە بێ، مەزا کۆچش کەرد؟

بە کوڵەی ئارەزوو مەندی مەنانێ
مەزانوو چی ورەو لچا کۆچش کەرد؟

سەرو پردەو خەموو ئی گردە ساڵا
خیاڵم   پەنگیا  ،  تخا  کۆچش کەرد

#فەرید عەباسی
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، فەرید عەباسی، جەواد حەمزه (فێراق)، بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱۲۳)،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 25 مهر 1398 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5