نکاتی جهت انجام بهینەی اختصاص سم و سبوس جهت نابودی ملخ ها /همایون محمدنژاد

 ـ اگر این سمپاشی دیرتر صورت گیرد،ملخ ها بە باغ ها وارد شدە و قدرت تکثیرشان زیاد بودە لذا سمپاشی  تٲخیر گردد،فایدە و توفیری ندارد و می طلبد مدیریت محترم جهادکشاورزی چارەای بیاندیشد و در کمترین زمان اقدام نماید تا شاهد ضرر و زیان بیشتر دراین روزهای کرونایی بە محصولات کشاورزی و باغی نباشیم.

ـ‌ یکی از راەحل های دیگر وجود پهباد بودە کە آن هم بنا بە نظر کارشناسان امر میسر نبودە و ارتفاع بلند درختان و باغ های انبوە مانع کارایی این وسیلە ،می شود.اگر با استفادە از اکیپ سمپاشی تمامی کوە های اطراف و کوهپایەهای منتهی بە باغ ها و درەهای پردرخت هر روستایی،سمپاشی شود،از ورود وتکثیر بسیار کە منشٲ آنها بە خصوص در روستاهای: زاوەر، هانی گرمڵە،کێمنە و بیدٚەرواس،نزدیکی بە دشت شهرزور (استان هەڵەبجە/حلبچە) کە گرما و وضع بیابانی آن مشهور بودە، جلوگیری می شود. امید کە مدیر و کارشناسان خبرە جهادکشاورزی کە علم و تجربەی بیشتری را دارند ،در این راە اقدامات ارزندەای را انجام دهند.
 منبع:سلام پاوە ـ انعکاسطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، اخبار، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،نکاتی جهت انجام بهینەی اختصاص سم و سبوس جهت نابودی ملخ ها /همایون محمدنژاد،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 7 اردیبهشت 1399 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۱۷۹)

په‌ی تاته‌ی

تەک کەسێ خالێس پەرێما خەم وەرۆ بەس تاتەما
دڵوەشیما دۆ و خەمێما بەر کەرۆ  و کەس تاتەما

بێ کەسینە و بێ دەسینە و مل کەچینە و ماتەمی
گرۮ کەسارێ و بێ منەت مێ و گێرۆما دەس تاتەما

تا تەم و مژ سەر نەۮۆ ئەو سەرقولەو شاروو  دڵیم
مێ شەماڵ ئاسا هەناسەش تەم کەرۆ پەس تاتەما

تاتەما ئەر  حاتەما یا ماتەما چوون تاتەما
تا جەما جەم  تاجەمانە و  شاڵی ئەتڵەس تاتەما

ئەر هەزار قەڕنێ جە سایەو شالەقیت بوو   پیرەدار!
هەر بە دڵ ماچوو نەماما و باخی نەوڕەس تاتەما

ناکەسا بەش ناکەسێ گێراش نەفەس ئا ناکەسەی
ئەر بە عەمدی یا خەتا بێ واچۆ ناکەس تاتەما

هەر کەسێ دەربەس غوڵاموو پادشایێ و سەروەرێن
من غوڵاموو تاتەلێ و سەروەر بە دەربەس تاتەما

خەڵکی ئەر ساڵێنە یەک ڕۆ  ڕۆ مۮانێ تاتەلێ
با بزانا من جە پەنج و سێسەۮ و شەس تاتەما

ئەر سەعادەت یاوەروو "سەعدی"ن جە دەورەو  زیندەگی
هەر جە دوعای  خالێسانەی مەردی ئەخلەس تاتەما

#سه‌عدی غه‌ریبی

براو ئارۆی....جام، نیا 

شانەیچ.... نیا ،

خەنجەر بە دەس

 پەشتوو برای

            کەرۆ نیشان

چ وەش واتش 

شێخی سەعدی

وەشڵەی!!!!!!

برا

پێسەو دۆسی

دۆس بیایا!!!!!!

          #هومایون_موحەممەدنژاد


سەرە ڕاو عەبدیمەنە
پڕای دلێ چەمام
پوەو حەقێقیم
گرێ دا 
بە تانەو برۆیت 

مێحراو بە مێحراو
وەسڵ بە وسڵ
بیەی مەعبوود 

بە دۆزەخوو چەمات
شەراو مەیلی بەردا 
و
سەبرم وڕا 

عەجیب قیامەتیەن دڵ !

باوەشیە
 شێعرێ حەزینێم 
پژگناێ سەرەڕاتەرە
تا حاڵیم بی
زوانوو چەمات

نەزانام
جە حۆجرەو ئەشقینە
وانەروو 
سێحر و جادوینی
(لامەسەب)

#جەواد ـ حەمزە  فێـــراق ٤؍۲؍۹۹

بە مێعماروو چەمات
دڵم وڕا و
ئاوەد٘ان بی مێحرابش

دڵی مەسم
دایم سۆجدەنە
سەناو چەمات وانۆ

مەزا درۆسا
نماو ئەشقی
بە مەسیوە ؟

زیڪر و یادت
بە فتوا چەمات
ملۆ ڕاوە

بەڵام
مەزاچی
جەزاش سۆتەین
بە ئەشقیت

#حامی غەریبیطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، هومایون موحەممەدنژاد، نوشتارهای همایون محمدنژاد، جەواد حەمزه (فێراق)، حامی غەریبی، سه‌عدی غەریبی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱۷۹)،
نوشته شده در تاریخ جمعه 5 اردیبهشت 1399 توسط همایون محمدنژاد
مانگەو مێمانی خودٚای.ڕەمەزان جە شێعرەومامۆسامەولەوی

ڕەمەزان تلووع سوبح شادٚیشەن 
شەووال شام شووم نامرادٚیشەن 

دەردینە شەووال ،ئای زام سەخت من 
تاڵە شووم شەووال ،ئای بەدٚبەخت من
 
غوررە ، غوررەی ئەو ، سەفاش پەی غەیری 
ئازیز قیبلەی من ، وەفاش پەی غەیری 

های موغەننی ، تار حەنجەرەی وەش تەرز 
وەسەر پەنجەی ناز باوەرە ئەو لەرز 

من ئاسا یادٚ کەر جەرگەی ویەردە 
یاران مەحرووم داخ وە گڵ بەردە
 
بەو لەرەی دڵسۆز وە جگەروە 
مەزموون ئەوان تەکرار کەرەوە
 
ئاخ ، من و شەووال هەر دوو هامفەردیم 
هەر دوو گرفتار ئێش یەك دەردیم 

غوررەی ئەو قیبلەی من وە یەك تارەن 
وە نام  ئێمە  و  کام  ئەغیارەن 

#مامۆسای مەولەوی
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، دینی ومذهبی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،مانگەو مێمانی خودٚای.ڕەمەزان جە شێعرەومامۆسامەولەوی،
نوشته شده در تاریخ جمعه 5 اردیبهشت 1399 توسط همایون محمدنژاد
بازخوانی شعر گورانی صباح هورامی و ترجمە آن/آزاد روحانی

 ‍#Sebah_Hewramî
#صباح_هورامی

Xalo rêbwar
داییِ رهگذر

#هورامی
Ey xaloyê rêbwar rêgakem dûr e
Sefer û rêman bo lay çinûr e
ئه‌ی خاڵۆی ڕێبوار، ڕێگاکەم دوورە
سەفەر و ڕێمان، بۆ لای چنوورە

(ای دائیِ رهگذر، راه من دور است
سفر و راهمان، به سوی گُل چنور است)


Çinûr tu şahid sosen tu qaz î
Seyad ce nakaw xalo kerd tîrenazî
چنوور تۆ شاهد، سۆسەن تۆ قازی
سەیاد جە ناکاو، کەرد تیرەنازی

(چنور تو شاهد، سوسن تو قاضی
صیاد ناگهان، کرد تیراندازی)


Derûnim biyen be textû Sanî
Çeneş/ Weneş mebiryo, temew zimsanî 
دەروونم بییەن بە تەختوو سانی
چەنەش/ وه‌نه‌ش مەبڕیۆ، تەمەو زمسانی

(درونم شده همچو تخت پادشاهی سان
از آن قطع نمی شود مه و غبار زمستان)


Ne min xalom û ne xalo min im
Aşiqî xalî, gona û gerdin im
نە من خاڵۆم و نە خاڵۆ منم
عاشقی خاڵی، گۆنا و گەردەنم

(نه من دائیم و نه دائی منم
عاشق خال گونه و گردنم)


Car car be rûy naz, la bike lawe
Çûn mang le goşey, hewri siyawe
جارجار بەڕووی ناز، لا بکە لاوە
چوون مانگ لە گۆشەی، هەور سیاوە

(گهگاهی از روی ناز، رویت را برگردان
همچو ماه در گوشه ابر سیاه)


Payîzen aman, rengzerdî pey çem
Çînçîn merêzo, xem webanî xem
پاییزەن ئامان، ڕەنگزەردی پەی چەم
چین‌چین مه‌ڕێزۆ، غەم وەبانی غەم

(پاییز است آمده، زرد رنگی برای رودخانه
چین چین می‌ریزد، غم روی غم)


Ey xaloyê rêbwar, rêgakem dûr e
Sefer û rêman, bo lay çinûr e
ئەی خاڵۆی ڕێبوار، ڕێگاکەم دوورە
سەفەر و ڕێمان، بۆ لای چنوورە

(ای دائیِ رهگذر، راه من دور است
سفر و راهمان به سوی گُل چنور است)


Lwanî Dalanî, be yadî caran
Ba serê deymê, lay şaw nazaran/ kone hewaran
لوانی داڵانی، بە یادی جاران
با سەرێ دەیمێ، لای شاو نازاران/ کۆنە هەواران

(رفتم کوه دالانی به یاد قدیم
بگذار سری بزنیم به شاه نازنینان/ ییلاقهای قدیم)


Taze wer kewten binar û deşte
Biye Hewraman, maçî beheşt e
تازە وەر کەوتەن بنار و دەشته
بییە هەورامان، ماچی بەهەشتە

(تازه خورشید تابیده به دامنه و دشت
نگاه کن هورامان را، انگار بهشت)
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، اخبار، تاریخ، سه‌باح هه‌ورامی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،بازخوانی گورانی صباح هورامی و ترجمە آن/آزاد روحانی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 اردیبهشت 1399 توسط همایون محمدنژاد
کەوێڵ_کێڵ_کەڵوو(کەڵۆ) هەورامانی(خانەباغ درختی در هورامان)

کەوێڵ_کێڵ_کەڵوو(کەڵۆ) هەورامانی

خانەباغ درختی در هورامان

بەشوو هەورامانوو تەختی 

وێنەگیر: هومایون موحەممەدنژاد
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەوێڵ_کێڵ_کەڵوو(کەڵۆ) هەورامانی(خانەباغ درختی در هورامان)،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 1399 توسط همایون محمدنژاد
‍ ‍ ‍ هاگاداری مەجەلەو"بەیان"و شاروو مەهابادی

بابەتێ: #مەقاڵێ(فەرهەنگی،ئەدەبی ،تاریخی ،
جوغرافیایی و.... 
#نەسرێ هەورامیێ (هۆرگێڵنایەوداستان، داستان کۆتا،ڕازێ قەدٚیمیێ،حەکایەت و....

پەی#شومارەو ۱۰و بەیان"ی، چەمەڕاینمێ.

وەشەویسا هەتا ۷ـ۲ـ۱۳۹۹ متاودێ بابەتەکاتا پەیما بکیاندێ .

https://t.me/Hawramyhomayon

@hawramanhaneberchemطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، مەجەلەو"بەیان"ی ـمەهاباد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،هاگاداری مەجەلەو"بەیان"و شاروو مەهابادی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 1399 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5