هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م   هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م


کتێبێ تازه وه‌ڵا کریێه‌وه

مامۆسایاوه‌ر هه‌ورامی

(ئێبراهیم عه‌بدۆلکه‌ریم هانه‌قۆڵی)؛شاعێروهه‌ورامانی

*****************************************

  کتابهای تازه منتشرشده

 
ماموسایاور هورامی

(ابراهیم عبدالکریم هانه‌قولی)؛شاعرهورامان

   هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م   هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

       
   هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م   هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
                                                             

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، مدیریت وبلاگ، تبریکات، زوانی هه‌ورامی، دینی ومذهبی، مامۆسایاوه‌ر هه‌ورامی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،کتێبێ تازێ مامۆسا یاوه‌ر هه‌ورامی؛شاعێروهه‌ورامانی(کتابهای تازه آقای یاور هورامی؛شاعرهورامان)،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 9 تیر 1394 توسط همایون محمدنژاد

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م  هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌مهاگاداری                                                                                                  هاگاداری
ئاوه‌ز


 گۆڤاروو فه‌رهه‌نگی-ئه‌ده‌بی ئاوه‌زی


تایبه‌ت به

مۆئه‌سێسه‌و نه‌سیمووفه‌رهه‌نگووو هه‌ورامانی


جه شاروو پاوه‌ی


 وه‌ڵا کریاوه


به ڤاته‌و کاکه ئێبراهیمی شه‌مس مودیرعاملوو مۆئه‌سێسه‌و نه‌سیمووفه‌رهه‌نگوووهه‌ورامانی:یه‌که‌م ژماره‌و گۆڤارووئاوه‌زی جه۳٦په‌لێ نویسان وباسه‌کێش سه‌روو:واته‌کاو ئه‌ره‌نیاره‌کاو مۆئه‌سێسه‌و نه‌سیموو فه‌رهه‌نگوووهه‌ورامانی؛نویسته‌ی ئه‌ده‌بی؛فێرکه‌رده‌ی زوانی؛شێعروو شاعێرا ومه‌قالاتێ ئه‌ده‌بیێنێ.ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، مدیریت وبلاگ، تبریکات، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، دینی ومذهبی، مۆئه‌سێسه‌ونه‌سیمووفه‌رهه‌نگوووهه‌ورامانی، ئێبراهیم شه‌مس،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،ئاوه‌ز؛مجله فرهنگی-ادبی موسسه نسیم فرهنگ هورامان منتشرشد(ئاوه‌ز؛گۆڤاروو فه‌رهه‌نگی-ئه‌ده‌بی مۆئه‌سێسه‌و نه‌سیمووفه‌رهه‌نگووو هه‌ورامانی وه‌ڵا کریاوه )،
دنبالک ها: وبسایت زریوارخبر، وبسایت کردتودی، خبرگزاری تی نیوز، کتابخانه‌هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی، مجله فرهنگی هنری اهورا،
نوشته شده در تاریخ جمعه 5 تیر 1394 توسط همایون محمدنژاد
هورامان هانه به  رچه م

                              

سڵام کاکه هۆمایوون،بە ئاواتو وەشی ولەش ساقێت.داستانێوەم بە نامێ(بێکاری)نویستێنە.ئەگەربە دڵت بیەو پەسەنەت کەرذە.جە پەلیانەکەتەنە وەڵاش کەرەو.بە سپاسەوکوورش یوسفی

 بێکاری

چوارمانگێ بێ سەروازیش تەمامنابێ.بە گردوو وەشیەکاوناوەشیەکاشەو؛چی ماوەنە داڵ ودواڵا شونوو کاریەرە گێڵا بێ.هیچ  کارێوی دەرد واردەش گیر نەکەوتە بێ.فکرو ئێستەی کارێویەنە بێ.تاتەیش  چڕی وەنەو واتش:ڕوڵەگیان!تا ‌کەی گەرکتا بێ‌کاروبار خولیەیەو؟.فکروهەرمانێوێنە بە.سەوای ژەنیت گەرەکەنە.یانەت گەرەکا.خو هەر پاسە رێک نمەگنۆ.وێچت زانی من دەس مایێوم نیا دەوت پەنە تا هەرمانێوە کەری.ناشوکری خودای نەبۆ هیچ چێوێو شکە نمەبەروو.ئەذێچش لانو تاتەیش گیرتش و ئاذێچە دەسش کەرد پەنە.تا تاواشا قسێشا کەردێ و لومەشا کەرد.

کوساڵان ئاماوە جواب و واتش:دەی ماچدێ چێش کەروو؟چوارمانگێن ئەوا ڕەم شونۆ کاریەرە گێڵۆ.تا ئیسە کارێوی خاسم دەس  نەکەوتەن.گیرم واردەن.منیچ چی بارودوخەیە نارەحەتەنا.شمەیچ مەبیدێ بارو سەر بارا. با بزانوو چە هەڕێوە کەروو سەرەمەرە.

کوساڵان بە توورەێیەو هورستەو بەرەکەش تن دا پەو زیارە.وێچش نەزانێ پەی کوی ملو.کووجیەکێشانە چەمش کەوت بە شلێرێ هامسێشا.دڵش کەوت تەپە تەپ.خەم و خەفەت و بێکاری هوشش شیەو.جە دنیێوەنە لوا پەی دنیه‌یێوێ‌تەری.گەره‌کش بێ کۆچێۆ دۆنۆش وەرو قەرەباڵغی نەتاواش هیچ  واچۆ.تەنیا ئاخێوش هۆرکێشت.شلێرە چێرو چەمانە تەماشێۆۆ کۆساڵانێش کەرد،زەرذەخوێوش کەرد و پاڵشەنە ویەردە.ماوەو ساڵێوی بێ کۆساڵان و شلێرە دڵشا شیەبێ هەنترینی و حەز بە یەکترینی کەرێنێ .


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، مدیریت وبلاگ، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، زوانی هه‌ورامی، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی، کوورش یوسفی(ئاریا)،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 تیر 1394 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
عملیات نجات‌بخشی گسترده در محدوده سد و نیروگاه داریان

» سرویس: فرهنگی و هنری - میراث و صنایع دستی

همزمان با شروع عملیات نجات‌بخشی گسترده در محدوده سد و نیروگاه «داریان» با آثار 12 تا 40 هزارساله توسط چهار گروه باستان‌شناسی، آثار معماری سنگ‌چین در اورامان کشف شد.

به گزارش ایسنا، کاوش محوطه «برده‌مار» (ده کُن) در دره پل ملا از توابع شهرستان سروآباد استان کردستان، بخشی از برنامه کاوش‌های نجات بخشی محوطه‌های فرهنگی - تاریخی در محدوده سد و نیروگاه «داریان» در منطقه اورامان است.

در مراحل نخستین کاوش این محوطه، آثاری از معماری سنگچین همراه با پراکندگی سفال یافت شده که لایه سطحی آن دارای آثاری از دوره اسلامی است.

علاوه‌بر کاوش در این محوطه، مکان‌های دیگری با آثار دوره‌های پارینه‌سنگی جدید و فراپارینه‌سنگی با قدمت بین 12 تا 40 هزار سال پیش و مکان‌های مربوط به دوره‌های متأخرتر در چند ماه گذشته شناسایی شده‌اند و کاوش آن‌ها توسط چند تیم از باستان‌شناسان شروع شد و کاوش‌های باستان‌شناسی در محدوده سد داریان توسط 4گروه باستان شناسی و با هدایت فریدون بیگلری انجام می‌شود.

برنامه کاوش نجات بخشی در مکان‌های «پارینه سنگی هجیج محدوده سد و نیروگاه داریان»، کاوش در «مکان‌های سلین و بررسی محوطه های فرهنگی تاریخی محدوده سد و نیروگاه داریان»، کاوش در «مکان‌های مرشیخ (پل ملا)و بررسی محوطه های فرهنگی و تاریخی محدوده سد و نیروگاه داریان» و کاوش در «مکان‌های سوچر و پل ملا و بررسی محوطه‌های فرهنگی –تاریخی محدوده سد و نیروگاه داریان» به ترتیب با سرپرستی سونیا شیدرنگ، حنان بحرانی‌پور، امیر ساعد موچشی و فریدون بیگلری انجام می‌شود.

همچنین همزمان با کاوش‌های باستان‌شناسی، بررسی‌های مردم‌شناسی در محدوده سد داریان به زودی توسط تیمی از مردم‌شناسان ایرانی و فرانسوی آغاز می‌شود.

براساس گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی، حمیده چوبک، رییس پژوهشکده باستان‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نیز در این زمینه اظهار کرد: حوزه فرهنگی اورامان زیستگاهی است که از دوره پارینه سنگی تا دوره اسلامی تداوم داشته است.

او افزود: این دره جایگاه فرهنگی مهمی در منطقه دارد به گونه‌ای که آثار وجودی آن هنوز در گویش اهالی دیده می‌شود و از این سو شناخت آن دارای اهمیت فراوانی است .

این باستان‌شناس پیشکسوت ابراز امیدواری کرد: در کنار ساخت این سد علاوه بر حل مشکل کم‌آبی منطقه به ارزش‌های فرهنگی موجود در منطقه نیز اهمیت داده شود.

منبع:خبرگزاری ایسنا
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، تاریخ، جفرافیا، اخبار، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، شهرها و روستاهای هورامان،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،
دنبالک ها: خبرگزاری ایسنا،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 تیر 1394 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 215 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...