موفقیت فیلم های کارگردانان هورامانی
 در جشنواره فیلم رشد ایرانهورامان هانه به  رچه م

فیلم«مترسکها هم می میرند»اثرآقای«پرویز رستمی» فیلمسازوهنرمندهورامان با حضوردربخش فیلم داستانی فرهنگیان چهل وچهارمین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم رشد به عنوان فیلم برترشناخته شده وهمچنین جایزه‌ی کمیته صلیب سرخ بین الملل هم به ایشان اهداء شد.

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

فیلم سرزمین‌برف ساخته‌ی«عبدالمجید مقدّسی» دانش آموز دبیرستان صیدی اورامان در چهل و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم رشد، عنوان سوم بهترین فیلم مستند دانش آموزی را کسب کرد.

منبع خبر:http://hawramanat.com/
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، اخبار، مدیریت وبلاگ، تبریکات، په‌رویز ڕوسته‌می،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،پرویز رستمی،موفقیت فیلم های کارگردانان هورامانی در جشنواره فیلم رشد ایران،فیلم«مترسکها هم می میرند»،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 6 آذر 1393 توسط همایون محمدنژاد


داستانەو یاشیخی و کابرای فەقیری: ژیار سڵامەتیان

کوڕلێ ویقلەش بێ، چنی یەرێ کناچڵا،یوە جە کناچەکاش وەختوو شوویش بێ، ئەو دوەکەیچ یوەشا شێتە بێ، یوەیچشا درێژە بەلە باریکڵێ بێ، کە هیچ نەزانێ. ژەنێش بێ چەمێش کۆر بێ، وەختێ قسێ کەرێ هێڕە گنێ دلێ گڵوێش، یانەشا چۆپەڕوو ئاوایوە بێ، کە یۆ جە تەرسناک تەرین یاگەکاو دەگێ بێ، پنەش واچێنی، یاگێ جنا؟ وێچش نامێش دەروێش فڵانەکەس بێ کاریگەری کەرێ بنیاذمێ فرە سادە و فەقیر بێ، ڕوە پانە زلێ بێ، ئێنە کاریگەریش کەردە بێ هەنگووسێ دەساش هەر یوەشا پەی یاگێ دیێ گرد لاروو گێڕێ کەوتێ بێنێ،فرە فەقیرێ بێنێ هەمیشەی ژەنەکێش چنی کناچڵە شێتەکیش بانجیڵەکەوە دەسێشا هۆرپێکنێبێنێ، ئەجێ مەرذە مۆذارێنی، جار جارێچ کناچڵە شێتە کێ وەختێ کەسێ وەروو یانەیشانە ویەردێ، دیێش پەی و لچ بەرێوەو خوێ، کوڕلەکەیچشا هەمیشەی سواروو چوێ هەنارینێ بیەبێ  یا سەروو حەڵە بیلێوە پەشتۆ بانیوە نیشتەبیرە، مەشا دابێنە، بێ پاڵا و عن ڕووت پاگەرە  وەروو وەریوە گێڵێ،ادامه مطلب

طبقه بندی: اجتماعی، ادبیات/شعر، مدیریت وبلاگ، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی، ژیارسڵامه‌تیان،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،داستانەو یاشیخی و کابرای فەقیری،ژیار سڵامەتیان،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 4 آذر 1393 توسط همایون محمدنژاد


هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

8قانوونێ ئاڵتوونیێ پەی شەڕوو ژەن و پیای

هەر وەرزشێ جه فووتباڵ گێرەش تا گۆڵف قاعێدەو قانوونێش هەن پەی وێش و ئی قانوونه بۆ باعێس که وەشتەر بازیەکە بلۆ راوه بیەی ئی قانوون و قاعێده دلێ وەرزشینه حێس کریۆ،بەڵام به داغەوه  ئی قانوونه جه ژیوای هامبەشینه یاگێ چانێش نیەنه.

هەر وەرزشێ جه فووتباڵ گێرەش تا گۆڵف قاعێدەو قانوونێش هەن پەی وێش و ئی قانوونه بۆ باعێس که وەشتەر بازیەکە بلۆ راوه بیەی ئی قانوون و قاعێده دلێ وەرزشینه حێس کریۆ،بەڵام به داغەوه  ئی قانوونه جه ژیوای هامبەشینه یاگێ چانێش نیەنه.

شایەد پی بۆنەوه بۆ که شەڕ و ئاژاولێ ژەن و شووی یۆ جه تاڵتەرین چیوا ژیواین که فرەو وەختا ژەن و پیا بەرش مشا چەنه.

شەڕ و ئاژاولێ بەین و ژەن و پیاینه هیش قاعێدەو قانوونێ چانەشە نیا.ئەگەر قاعێدەو قانوونێ ڕیک و پیک  بەینوو ژەنوو پیاینه بۆ تا وەختوو ئاژاولێ دلێ یانەی گنا شۆنیش تاوۆ ئی شەڕە بۆ به دەرفەتێ پەی وەشتەر کەردەی ژیوای هەم بەشی.توانایی بەڕاوبەردەو(مدیریت)شەری دلێ یانەینه تاوۆ ژەن و پیای پێوەره نزیک کەرۆوه.جه درێژەنه بنەڕەتی تەرین قاعێدێ پەی کۆنتڕۆڵ کەردەی ئاژاولێ دلێ یانەی دیاری کریا که فره به کەڵک مێنێ.


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، مدیریت وبلاگ، مەحموودئەزەغ،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 3 آذر 1393 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 247 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...