هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م


ده‌نگێو چه‌نی زاوه‌ر و هه‌ورامانی:مامۆساکه‌ریم ڕۆژ

ئازیز کە یاواى سە‌رۆ چەمەو(مالمینى) واچە:

ئاد_ ئەو _خەمێوى بێکۆتاییا...وەهارەنە وەڵێ بوە کەردەى زاڕۆڵا بە دەمۆ ئارەزوەکاشاوە...هۆرش پڕوکنا...کە هامنیج ئاما دلێ ناخۆ کناچڵێوێ(ئەنفال‌)کرێینە هۆرقرچیۆ و...چەنى خەزان و پاییزە تەمەنەکاو چاوەروانى مەیوە ژوان ..کام ژوان .؟ 

ئاى چا دنیێ جە تەنیایى تەنیاتەر..!!

واچە خۆ ئاد(ئەو)ئاوازۆ( کنالەیلى )پەى گمەو کاوەترا چڕێ و ...جە گلینەو چەمە کاشنە ملیوانى پەى گەردەن و کناچڵە هەراج کریایەکا وهڵاتوو(عەرەبى سعودى و.. شمشیرى)هۆنیوە. ..!

واچە خۆ ئاد تەلانەکاو(هامنۆى)گوڵرێژ کەرى پەى سەماو ویرەگا وەنەو شەیەکا...ئاد هەمیشە هاوەڵ و مازلۆخە_بەرماڵ _ کیش بیەن و پەى پێشوازى فریشتە تۆریایەکا...ئەى چى جە چەمەروانیەنە هۆرتا پروکنا...؟؟ خۆ ئیسەیج گلینەو چەماش لاو تەوەنەکۆ(پیرشالیارى)جیا ئاستینە تاوەختۆ گێڵاوەى پەى زیارەتى...تا چەمەکاش پەرێبا جە دیدارى و... دیسانەوە چەنى خەمە بێ ئاکامەکاش راو هات و نەهاتى وەر گیرۆوە.

ویرتا نەشۆ ..ئاد ..تەنیا نیا ئاد هاوەلۆ دار و نەرەى و تەرینەکا و کەلو(هەرات )ى و راو(راستى)یاو .ڕاستیج کاوترێوە باڵ مەریێنە و چەمەروانۆ گێلاوەى وەرزێویەنە کە ڕوحش پەر کەروە جە ئۆمێد و وەشەویسى.

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، تاریخ، جفرافیا، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، شهرها و روستاهای هورامان، که‌ریم ڕۆژ(سەعیدی لهۆنی)،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،که‌ریم ڕۆژ،ده‌نگێو چه‌نی زاوه‌ر و هه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ جمعه 10 مرداد 1393 توسط همایون محمدنژاد
هورامان هانه به  رچه م


          نویسه‌ر و شاعێرو هه‌ورامانی مامۆساکه‌ریم ڕۆژ

                  
   هورامان هانه به  رچه م


  هورامان هانه به  رچه م

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م        هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
                                               


طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، تاریخ، جفرافیا، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، که‌ریم ڕۆژ(سەعیدی لهۆنی)،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،که‌ریم ڕۆژ،شێعرێوه په‌ی زاوه‌ری و هه‌ورامانی،
دنبالک ها: کتابخانه‌هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 30 آبان 1391 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.