نامێ بڕێو جە گیواوە‌کا بە زوانی هەورامی و نامەکێشا بە زوانی فارسی/هومایون  موحەممەدنژاد

دڕیێ هەرانێ،قنگەری=شکرتیغال
خۆژێ،خوژە=سریشم
کنیواڵی،کنیواڵ=ترەوحشی،ترەکوهی
بە‌رزە‌ڵنگ=درمنە هاوسکنختی
وە‌ر‌کە‌مە‌ر= درمنە ایرانی،بومادران کوهی
بۆژانە‌=بومادران
بەنا=زو
خازێ،غازێ=گل شیپوری پاییزی
هەرمە‌ڵی=گل ختمی
هەراڵەبرەمی،قاقڵەبازی =لالەواژگون هورامانی
گوڵ نیشان=مینا چمنی
مێوەمارانێ ،هەنگورەمارانێ=انگورمار
گۆزروانە،گوزروان=گل گاوزبان
گیواوە سە‌ود٘ا=گاوزبان گیلانی
چەق‌چە‌قە=کاسنی
لەولاو=نیلوفر
شۆتیلە=فرفیون
قاقڵی=انجدان رومی
بە‌لە‌ک=شیرین بیان
قانگڵە‌=اسفند‍
گیلاخە=گل آقا
قنگەری=کنگر
کاشمه=گلپر،کرفس کوهی
گەبڵە/بەگڵە= سینەکبکی
گەبڵە/بەگڵە"ی،بژناسمێ/هومایون موحەممەدنژاد (گەبڵە/بەگڵە)بە زوانی هەورامی جە بەشوو ( هەورامانوولهۆنی(ئێران و کوردەسانوو عێراق) و هەورامانوو تەختی)ئی گیواوه کە لاو ئێمەو وریۆ نامێ فارسیەش سینەکبکی و نامێ عێلمیەش Bongardia chrysogonum جه خانوادەو Podophyllaceae 
جە دگاوداریانی هەورامانوو لهۆنی بەشوو ئێرانی نامێش"گۆڵە) و ئەڵبەت جە هەورامانوو ژاوەرۆینە تایبەت جە دەگاوپاڵنگانی بە نامێ "پەلەژەرەژ" مژناسیۆ .
شوتیلێنه =زنگولەگیاە
ڕیواوی =ریواس
بەڕەزا:رازیانە صخرەروی تا قبل از سال ۱۳٨۷ اسم فارسی آن جعفری کوهی ،یا جعفری پرشاخە (جعفری کوهی و جعفری پرشاخەPimpinella affinis بودە از سال ٨۷ بە بعد دکتر مظفریان آن را رازیانه تشخیص دادند باتشکر از آقایان: فهمی سلیمانی نام علمی(Zerauchania aucheri.Boiss
Peucedanum aucheri)و(
Muretia amplifolia
و آقای محفوظ ادوای *************

ئامادٚەکەردەی: #هومایون موحەممەدنژاد 


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اخبار، شهرها و روستاهای هورامان، آموزشی، پزشکی، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،نامێ بڕێو جە گیواوە‌کا بە زوانی هەورامی و نامەکێشا بە زوانی فارسی/هومایون  موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 7 فروردین 1399 توسط همایون محمدنژاد
قابل توجە اهالی محترم روستای زاور،ویروس کرونا را جدی بگیرید

باتوجە بە اهمیت موضوع و تماس های مکرر اهالی و بە جهت شفاف سازی و تعصب و ارق خودم بە زادگاهم مواردی را حضورتان اعلام می دارم ،امید کە برای حفظ سلامتی و بهداشت عمومی ، رعایت شود:

۱ـ زاور روستایی است کە بە جهت اهمیت هر از چندگاهی ،مهمانانی جهت بازدید و اسکان موقت بدانجا سفر می کنند ،کە باتوجە بە شیوع ویروس کرونا می طلبد جهت حفظ سلامتی ساکنان روستا ،از ورود غیر بە روستا جلوگیری شود.کە این مهم از جانب دهیارمحترم و شورای ارجمند روستا ،اقدام قانونی بە عمل آید.

۲ـ بە جهت این کە عمدەی ساکنان دایمی روستا ،افراد سالمند و مسن را تشکیل می دهد ،صیانت و رعایت بهداشت روستا را دوچندان ضروری می دانیم .

۳ـ ساکنان دایمی و غیردایمی روستا،در جهت توجیە بیشتر این ویروس کشندە، خانوادە و بە خصوص فرزندان جوان، نوجوان و حتی کودکشان ،اهتمام ورزیدە و مراقبت و نظارت بیشتر را داشتە و از حضورشان در مکان های شلوغ و ...جلوگیری بە عمل آوردە تا سلامتی فرزندانشان بیشتر تضمین شود.

٤ـ با توجە بە نظارت های مسئولین در مسیرهای گردشگری پاوە و نوسود و مسیر سد داریان وچشمە بل وهجیج و بە تازگی هم ،انسداد راەهای ارتباطی مهمانان و گردشگران بە منطقە ، و روستای ماهم از این قاعدە مستثنی نبودە و هم اینکە روستایمان دارای خانەبهداشتی است کە در هفتە یکبار دایر بودە، لذا از ساکنان دایمی و غیردایمی خواهشمندیم از رفت و آمدهای  غیرضروری اجتناب و دوری کنند،درضمن با توجە بە اهمیت موضوع از ساکنان غیردایمی تقاضامندیم کە فعلا" بە جهت سلامت خود و اهالی روستا حتی المقدور از سفر بە روستا جهت امور باغ و زمین و....خودداری کنند .
٥ـ پیگیری شورا و دهیاری مبنی بر دایر بودن خانەبهداشت در اکثر روزها بە جهت اهمیت و وضعیت خاص و قرمز منطقە،استان و سراسر کشور
قبلا"ازحسن همکاری همەی شما سپاسگزاریم.
 ارادتمندتان:همایون محمدنژاد
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، اخبار، تاریخ، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، آموزشی، پزشکی، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،قابل توجە اهالی محترم روستای زاور،ویروس کرونا را جدی بگیرید،
نوشته شده در تاریخ جمعه 1 فروردین 1399 توسط همایون محمدنژاد
‍ ‍مقاله‌‌ای جدید از دکتر مظهر ادوای و خانم شیوا محمدی

‍ ‍ مقاله «آلودگی آب و بیماری‌های آن در دوره پهلوی اول (با تاکید بر رساله طبی آب و امراض منتشره توسط آن)


 مجله تاریخ پزشکی، دوره دهم، شماره ۳۴، بهار ۱۳۹۷.

در این مقاله رساله طبی دکتر سعید خان کردستانی با نام "آب و امراض منتشره توسط آن" مورد بررسی قرار گرفته است. دکتر سعیدخان از پزشکان معروف ایران در دوره قاجار و پهلوی اول بود که در انگلیس فارغ‌التحصیل شد. وی همچنین نویسنده کتاب (نزانی) انجیل به زبان هورامی است و همچنین ده‌‌ها مقاله و رساله دیگر در حوزه پزشکی منتشر کرده است.
سعید خان پزشکی است که در همان دوره، چشم‌های عباس قلی سلطان، حاکم رزاب را که بیش از ۷۰ سال سن داشت، در روستای رزاب با موفقیت عمل کرد.

برای دانلود(پیاده کردن مطلب)بر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://s7.picofile.com/file/8391528492/23066_110108_1_PB.pdf.htmlطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، اخبار، تاریخ، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، پزشکی، دوکترمه‌زهه‌ر ئه‌دوای،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،مقاله‌ای جدید از دکتر مظهر ادوای و خانم شیوا محمدی،
دنبالک ها: مقاله‌ای جدید از دکتر مظهر ادوای و خانم شیوا محمدی،
نوشته شده در تاریخ جمعه 1 فروردین 1399 توسط همایون محمدنژاد
چوار دانێ کرۆنێ نویسەر رسول موحدیان جە هاڵیگای قەسالەین(فضای مجازی ) هۆرگیڵیانەو بە زوانی هەورامی/کوورش یووسفی

چوار دانێ کرۆنێ نویسەر رسول موحدیان جە هاڵیگای قەسالەین(فضای مجازی ) هۆرگیڵیانەو بە زوانی هەورامی

دماو شەس ساڵا وەردەسی و کار و زەحمەتی چی دنیانە بیانی ساحیبوو چوار دووکاناو دەسێو یانا.
دوێ کوڕێ و دۆێ کناچێم هەنێ هەر چوار لوێنێ سەرو یانەو وێشا و من و ژەنەکێچم پێوەرە ژیومێ.
وێم یۆ جە دووکانەکا بەروو ڕاوەو ئەو یەرەکەیچم دێنێ کرێها. وەختێو کرونا ئامانە ئێران ژەنەکێم وات واز بارە،مەلە پەی دووکانی،خەتەرا با تووشوو ئی نەوەشیەیە نەی.بەڵام من گوشم نەدارانە.
ژەنەکێم بۆنەو ئانەیەو سەلەمنۆم پەنە نەلوو پەی دووکانی، وێرەگانێو چاشتی فرێش کەردێ بێ زاڕوڵەکێما چڕیێ بێنێش بەیا پەی یانەی تا من جە لوای پەی دووکانی پەشیمان کەراوە . من هاگام چینەیە نەبێ،نزیکەو عەیدی بێ مۆشتەریێ فرێم بێنێ ،دێر ئامانیەو پەی یانەی.
ژەنەکێم دابێش پێوەرە و تەمیێبێرە وچاشت و میوێوی فرەش نیابێرە.پەرسام ئینە گرد جێشا؟مێمانێما هەنێ؟ چی دانت پێوەرە؟ ئەجو دوت مجیان؟
واتش:بنیشەرە با مانیایت سەیۆوە،نانەکەیت وەرە جا ماچوو. دماو نان واردەی واتش:ئارۆ زەنگم دا پەی زاڕۆڵەکا واتم وێرەگا بەیدێ پەی یانەو وێما، تاتەتا گوشم نمەدارونە چی باروودوخەنە هەر ملای ملو پەی دووکانی،تەرسوو کرونا گێرو.گردیتا بەیدێ بەشکووم سەلەمنمێ پەنەش ئیتر نەڵو. بەڵام هەر چوار زەنگشا داو پەڵپێوەشا ئاوردەو واتشا نمەتاومێ بەیمێ.
واتم دەی ئینە ناڕەحەتیش گەرەک نیا،حەتمەن هەرمانەشا یێنە.
واتش هەرمانەو چێشی،ئاد٘ی جە تەرسەو ئینەیەنە تووشوو کرونای بیەبی نامێ.
وێچم دڵم تەمیارە،دڵوو وێمەنە دەسم کەرد بە دژمان دای بە کرونای و ئی وەزعێ و....
وەرو دڵەورکێو ژەنەکێم دووکانەکم بیناو بێ ئانەیە زاڕۆڵەکێ بزانا لوایمێ پەی جەزیرەو کیشی. دماو چن ڕۆا کوڕە گەورەکەیم زەنگش دا پەی ئەد٘ێش واتش:ماماو خانمێم چەمش عەمەڵ کەردەن بەیدێ با بڵمێ پەی لایش.
ژەنەکێچم بە قینیەو واش: ئینای فکرو ماماو ژەنەکێتەنە، ئی چی هەواڵوو تاتەیت نمەپەرسی؟ کورەکەیم وات: چێش قومیان؟ ئاد٘ێ وات:تاتەت کروناش گێرتەن و ئینە چن ڕۆێن ئاردەنم پەی بیمارستانی.حاڵش خاس نیا ڕەنگا دوێ یەرێ ڕۆێ زیاتەر نەمەنۆ.
کوڕەکەیم کوچێو ناڕەحەت بی و واتش:خۆ نمەکریو ئێمە بەیمێ لاش،مشیو چێش بکەرمێ؟ژەنەکێم وات:ئەگەر عەمروو خود٘ایش کەردە وێشا ئەسپەردەش کەراو فاتێحە وەنیچ خۆ قەد٘خە کریان و.....
منیچ دەسم کەرد خوای و واتم خاست کەرد ، با بزانمێ چێش کەرا.زاڕوڵەکێ جار جارێو زەنگ دێنێ و هەواڵوو من پەرسێنێ. هەفتێو چا مەنێمێوە،ئاخر ڕۆ  وەختێو ئامایمێ ژەنەکێم واتش تاتەتا مەردەن و وێچشا ئەسپەردە کەرد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، جفرافیا، پزشکی، کوورش یوسفی(ئاریا)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،چوار دانێ کرونێ نویسەر رسول موحدیان جە هاڵیگای قەسالەین(فضای مجازی ) هۆرگیڵیانەو بە زوانی هەورامی/کوورش یووسفی،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 28 اسفند 1398 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۱٦٦)

‍ نه‌ورۆزگوڵ خێزان، نه‌ورۆزگوڵ خێزان
وادٚه‌ی وه‌هاره‌ن، نه‌ورۆزگوڵ خێزان 

به‌دٚه‌ن کافووران، خاڵ خورده‌ڕێزان
بۆشان مایه‌ی عه‌تر، بۆی عه‌نبه‌ر بێزان 

نه‌ورۆزگوڵ جاسووس گوڵان تازه‌ن
وه‌هار کیانان، مزانی وازه‌ن 

بافته‌ن په‌ی زینه‌ت ڕه‌ندان دڵبه‌ر
چوون جوققه‌ی تاووس بپێکاش وه‌ سه‌ر 

قاسێد نه‌ورۆزان نه‌ پای هه‌رده‌وه‌
یه‌ک یه‌ک به‌رئامان نه‌ تۆی په‌رده‌وه‌ 

هێمای خۆ زمسان ته‌شریف نه‌به‌رده‌ن
نه‌ورۆزگوڵ موژده‌ی وه‌هار ئاوه‌رده‌ن 

مزانی مه‌دٚۆ زمستان ویه‌رد
ته‌خت یه‌خبه‌ندش هه‌وا دا به‌ گه‌رد 

ئه‌رسه‌دٚ که‌ هه‌وای سه‌ردش به‌رۆ ته‌ن
خورشید مه‌نزڵگاش نه‌ بورج حووته‌ن 

به‌ڵێ، جاڕچیان نه‌ورۆز جاڕ مه‌دٚان
جاڕ پادشای نه‌ووه‌هار مه‌دٚان 

باد وادٚه‌ی وه‌شت جه‌ کۆسار مه‌یۆ
مزانی مه‌دٚۆ، نه‌ووه‌هار مه‌یۆ 

پادشای وه‌هار وادٚه‌ی وه‌ختشه‌ن
به‌ ته‌عجیل مه‌یۆ، ئامای جه‌ختشه‌ن 

وه‌خته‌ن شای وه‌هار بنیشۆ نه‌ ده‌ور
جاڕ بکێشۆ ڕه‌عد، ته‌مه‌لوول و هه‌ور 

وه‌خته‌ن بگێرۆ ڕووی ده‌شت و سارا
که‌وکه‌به‌ی وه‌هار، وێنه‌ی شای دارا 

وه‌خته‌ن به‌یۆ به‌ر ئوردووی گوڵاڵان
گێران ده‌ر و ده‌شت، چوون هه‌رده‌ساڵان 

وه‌خته‌ن بدٚۆ سان گوڵان هه‌زار ڕه‌نگ
چه‌رمه‌ و زه‌رد و سوور، چوون دیبای فه‌ره‌نگ 

وه‌خته‌ن شای وه‌هار بکیانۆ خه‌ڵات
سه‌وزه‌ی ئه‌تڵه‌س ڕه‌نگ په‌ی ڕووی سه‌ربێسات 

وه‌خته‌ن شه‌قایێق سه‌ر بارۆ وه‌ به‌ر
هۆردۆ ئاڵای سوور جه‌ باڵای که‌مه‌ر 

وه‌خته‌ن بوڵبوڵان جه‌ شیرین خاودا
بێدٚار بان جه‌ موڵک خاسه‌ی زه‌هاودا 

وه‌خته‌ن ساڕێش بۆ خاترشان جه‌ داخ
له‌ت بینان به‌ عه‌زم گوڵگه‌شت له‌یلاخ 

فه‌سڵ نه‌ووه‌هار وه‌خت گوڵگه‌شته‌ن
سه‌رزه‌مین به‌ ڕه‌نگ سارای به‌هه‌شته‌ن 

وه‌خت شادٚی و عه‌یش، ئه‌یام سه‌یره‌ن
په‌نه‌ش دڵشاده‌ن، ئه‌ر وه‌حش ئه‌ر ته‌یره‌ن 

ئه‌گه‌ر خاترێو ناچاخه‌ن زویر
وه‌هار بێ که‌یفیش مه‌به‌رۆ جه‌ ویر 

چوونکه‌ شای وه‌هار شادٚی موازۆ
هیچ که‌سێ خه‌مناک، مه‌لوول نمازۆ 

«سه‌یدی» چوون مه‌لوول هێجران یاره‌ن
فێشته‌ر خه‌مناکیش فه‌سڵ وه‌هاره‌ن

#سەیدی هەورامی

#هەو کرۆنا! کۆگە مەی؟ 

هەو کرۆنا دڵ هەژارەن کۆگە مەی؟
دڵوەشی ناوەش دیارەن کۆگە مەی؟

ئانە تۆ وینان جە دوور ڕۆجیار نیەن
جەننەتێوەن پەڕ جە نارەن کۆگە مەی؟

تاعەتوو ئێگەی پەڕوو چۆتەرمەیەن
چیگە تاوان تۆبەکارەن کۆگە مەی؟

تەژنە ئاوی منجەنۆ پەی ئاوەڕووی
ئاوەڕوو مەرگش ویارەن کۆگە مەی؟

نان خەریکەن ئاوەزش کەردٚەن تریت
کاسە هاڵی و چەمچە لارەن کۆگە مەی؟

دارەکەو ئێگەی سەرەی سەوزەن بەرش
باخەوان شاخدارە مارەن کۆگە مەی؟

بێجگە زمسانی نیەن وەرزێوەتەر
کۆنە ئەفسانەش وەهارەن کۆگە مەی؟

چێگە ئەر وازی "صراط المستقیم" 
گا یەمینەن گا یەسارەن کۆگە مەی؟

#جەماڵ قادرپوور

ئیسلام یا خورافات؟ !!

ئانە ڪام دینا بەتەحسێڵ مرۆ
مەگەر  دینێوە ،  سەراپا   درۆ

خورافات   بارۆ   بە نامێ  دینی
وەرگێرۆعیلم و هۆشوو  زەمینی

"اِقرَٲ " نە واچۆ  هەتا  " یعقلون"
نە زانۆ "ڪُل فی فَلَڪ یَسبَحون"

"فَانفُزو"ش نەبۆ هەتا"سَماوات"
نەژناسۆ پایەی نجوم ڪایێنات

بەها نەواچۆ پەی " اولی الاَلباب"
جەرگوو جاهێلا نەڪەرۆ ڪەباب

نەبۆش دەسووری تەعمیر دنیا
هە تا  "      اَلرَجُل  رَجُلُهُما    "
عومەر وعەلیش بێ سەواد٘ێ با
پەیامێش چیێ، پێسەو ئاوێ با

تۆ ڪەی  یاوانی  ئا یاگێ، واچی
بە تەنیا ڕەئیەو دەرۆنیت ساچی

جە سوهرەوەردی تا لاو  غەزالی
شێخی ئەشراقەو هەتا بووعەلی
مەڵڵائەسعەد٘  و   زانای  نۆدشە
ئیبنوو هەیسەمۆ تادوڪترگۆشە
هەزاران هەزارچوون فەخرڕازی
بە ڪام   مایەتۆ   گێریشا  بازی
تەڵا لێڵ مەبۆ بەخەس وخاشاک
مەلا زل مەبۆ بە عەبا و  پوشاک
هەر وەختێ مەلا هەقێقەت واچۆ
هەزار دوکترا  بە  نۆتقیش ساچۆ
بەڵامیچ  ئەگەر  ،  خورافات   ئارا
بە وێش و خەڵکی وخود٘ای قەرزارا
نەزانیش  مەنیە  گەردە٘نوو  دینێ
بزانە   مەغزا  ،  یا سێف   زەمینی
ئەلئەزهەر زانۆ ، دین کامەن بارش
تەڵاژناس  زانۆ   چننەن  عەیارش
بە خامی نەد٘یەی پەی دینووخود٘ای
دێرش  کەرد٘  زانی  مەنەنی  جیای
حیسابی ماچۆ   ئەنیشتاین   ڕوێ
قورئانش وانا سەنگین،چوون کوێ
وانە تەفسیروو  تەنتاوی  و  ڕازی
هەتا  بە دینیت   کەری   شانازی
ماشینی  وینە ،     وێڵش   ڕانندە
ڕانندە کۆر بۆ   کەی وینۆ   دەندە
ئانە  دینی  بۆ    پێسەنە    ڕیازی
پەنج و شش یانزە کەی وازۆ قازی؟
"حامی"ئیسلامی موستەنەد زانۆ
پەوکا بارەشەو وێنەی بەق  وانۆ

#حامی-غەریبی


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، پزشکی، حامی غەریبی، جەماڵ قادرپوور، مامۆساسەیدی هەورامی، سەیێدٚرەحمان مەحموودی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱٦٦)،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 اسفند 1398 توسط همایون محمدنژاد
 گەبڵە/بەگڵە"ی بژناسمێ/هومایون موحەممەدنژاد

(گەبڵە/بەگڵە)بە زوانی هەورامی جە بەشوو(هەورامانوولهۆنی(ئێران و کوردەسانوو عێراق)و هەورامانوو تەختی)ئی گیواوه کە لاو ئێمەو وریۆ نامێ فارسیەش سینەکبکی و نامێ عێلمیەش Bongardia chrysogonum جه خانوادەو Podophyllaceae   
دەسوەشی کاکەمەحفووز ئەدوایی گیواوئەژناسی کەرمێ پەی ئەرەنیای نامۆ گیواوی جە زوانی عێلمی ئارۆی. ئەڵبەت پاڵنگانەنە بە گەبڵەی ماچا:پەلەژەرەژ و هەرپاسەیچ جە داریانەنە ،گۆڵەش پنە ماچا.

 گیواوێو کە جە هەورامانەنە مزیۆ و تەنیا گوڵەکەش(پێسەو هۆشوو هەنگووری) هەر پێسەو ئەو گیواوەکا سوور کریۆوە و گەرەکما بۆ تاڵیش کەم بۆوە، وزمێش دلێ ئاوێ و دماو ئانەیە قوڵێوش شانا ئاوەکێش مجمێ و دماتەر ،سوورش کەرمێوە ، وێش تەنیا ،چەنی هێڵەی ، خۆرشتش فرە تەمدارا ، جە بازاریچەنە، ورەشیۆ و پەی سڵامەتی و دەرمانوو نەوەشیەکا ،تایبەت پەی ڕەوان بیەو ونێ جە ڕەگەکانە ،واتەو ئینەیچە کە گەبڵە پەی کەسیوی فشاروو ونێش بۆ سفارش نمەکریۆ ،جە کتێبەکە قەدٚیمیەکا، جە قازانجوو گەبڵەی ،نامێ فرێش بریەنە.
واتەو ئینەیە گەڵاو گەبڵەی دوور جە گوڵەکەیش مزیۆ و نێرەکەش سەروو زەمینی دیارا ،ئەڵبەت بڕێو جار ساقەسوورەکەش زووتەر دیاری مدٚۆ و سەرەو شەرمیش کۆمنانەرە و مشیۆ یەواش کڵاوەو هۆشەهەنگوورەکێش جە زمینەنە بارمێ بەر.
تەرەفدارێ واردەو ئی گیواوەیە نەک جە،هەورامانانە ،تایبەت شارەکاو تەوێڵێ و بیارێ ،جە شارەزوور ،هەڵەبجە و سلێمانیەنە فرێنێ ،کوردەسانوو ئەودیمی  نامێ ئی گیواوەیە(گەبڵە،گەپڵە،تەڕۆیا کەوان،ترشۆیا کەوان، ترشۆیا لەگلەگ، Geple)نامێ بەرا.
ئی گیواوە جگە جە هەورامانانە مزیۆ جە بەشوو کۆماسی مەریوانیچ کە تایبەت ئا یاگێ ناموو دەگاکێشا و هانە و چەم و دووڵەشا بە هەورامیێنێ ،تاودێ پەی زانیاری فرەتەر  سەردانوو پەلیانەو هەورامان هانەبەرچەمی بکەردێ
http://haneberchem.mihanblog.com/post/1506طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، جفرافیا، آموزشی، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، پزشکی، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،گەبڵە/بەگڵە"ی بژناسمێ/هومایون موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 25 اسفند 1398 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5