دوومین گلێرەوبیه‌و زانشتی سه‌روو
 فه‌رهه‌نگ و زوانی هه‌ورامی جه دەگاو ژیواری لوا ڕاوه(4)


جه ڕۆ په‌نج‌شه‌مه‌ی
10/ترازیی(مهر)/1393ڕۆجیاری/1393/7/10جه ده‌گاو ژیواری به بۆنه‌و ته‌مام بیه‌ی دوومین ساڵوو ئه‌ره‌نیای که‌لاسوو زوانی هه‌ورامی؛ئه‌ره‌نیشتێو و کۆبیه‌یوه زانشتی سه‌روو فه‌رهه‌نگ وزوانی هه‌ورامی به به‌شداری قه‌ڵه‌م به‌ده‌سا؛دڵسۆزا؛خه‌م‌وه‌را هه‌ورامانی جه دەگاو ژیواری لوا ڕاوه؛دماو وانای و ڤاته‌ی شێعر و مه‌قاڵه‌کا و هۆنه‌رمه‌ندی گۆرانی واچه‌کا؛جه مسیاره‌کا ئی که‌لاسه‌یه که به‌ڵگه‌و قه‌بوولیشا گێرته‌بێ؛ده‌س وه‌شانی کریا.واته‌نیا ویاگوو باسیه‌نه ئی گلێروبیه‌یه پەی دوومین جارا ملۆ ڕاوه؛دماو1مانگێ ئی کەلاسێ ته‌مامه‌ بیه و جه52مسیارێ کەلاسێ 39که‌سی به‌ڵگه‌نامه‌و قه‌بوولێشاگێرت.
به‌شداری که‌سایه‌تی ونویسه‌راو
هه‌ورامانی پێسه‌و:کاکه‌محه‌مه‌دی‌ فه‌هیم-مه‌ڵائه‌حمه‌د نه‌زیری-کاکه هادی سپه‌نجی-کاکه‌هۆمایون محه‌مه‌دنژاد-کاکه‌سه‌رکوت‌ عه‌زیزی-کاکه‌ئێبراهیم شه‌مس-کاکه عه‌بدۆڵڵا  حه‌بیبی-کاکه عه‌بدۆڵڵا ڕه‌حیمی-کاکه‌ژیار سڵامه‌تیان-مامۆساهه‌یاس غه‌ریبی-کاکه سۆبحان ئه‌مینی-مامۆسامۆمن نووری-کاکه که‌یهان ئه‌دوای-موعته‌سه‌م ئه‌داک-وچن که‌سێ ته‌ری ئه‌ره‌نیشته‌که‌شا رازنابێوه.ڕاوبه‌روو و موجری به‌رنامه‌که‌ی کاکه حه‌مزه حسه‌ینی بێ که تاواش به وانای شێعرێ جه به‌ینوو باسه‌کانه؛ئه‌ره‌نیشته‌که‌ی وه‌شته‌ر که‌روو.

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

ادامه مطلب

طبقه بندی: موحه‌ممه‌د فەتحی، فه‌رزاد مه‌هدی‌نیا(فه‌رزاد ژیواری)، حه‌مزه حسه‌ینی، فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، آموزشی، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، هومایون موحەممەدنژاد، ئێبراهیم شه‌مس، ژیارسڵامه‌تیان، عه‌بدوڵڵا حه‌بیبی، ئێحسان ئه‌تابه‌ک، سوبحان ئه‌مینی، موحەممەد فه‌هیم، مامۆساهه‌یاس غه‌ریبی، سه‌رکه‌وت عه‌زیزی(نه‌به‌ز)، مه‌ڵڵائه‌حمه‌د نه‌زیری، تالێب ئه‌داک، هادی سپه‌نجی(خاڵه‌)، حافێز ئه‌دوای، مامۆسامۆمن نووری، فه‌رزین ئه‌داک،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،دوومین گلێرەوبیه‌و زانشتی سه‌روو فه‌رهه‌نگ و زوانی هه‌ورامی جه دەگاو ژیواریلوا ڕاوه(4)،ژیوار،کلاس زبان هورامی درروستای ژیوار،
دنبالک ها: کمیته فرهنگی ادبی ژیوار، یاقوت هورامان،
نوشته شده در تاریخ جمعه 11 مهر 1393 توسط همایون محمدنژاد

گلێروبیه‌ی هۆرسه‌نگنای وزانشتی وئاکادمیی زوانۆ هۆرامی جه مه‌ریوانه‌نه لوا ڕاوه

به‌نامێ خوذای گه‌وره‌ی


سڵامتا وه‌نه‌بۆ فه‌رهه‌نگ‌دۆسا هه‌ورامانی

فێرگه‌و زوان هه‌ورامی

دووهه‌مین‌کۆبیه‌یوه‌زانشتی‌سه‌روو‌فه‌رهه‌نگووزوان‌هه‌ورامی‌جه‌زانشتگاوپه‌یام‌نوورومه‌ریوانی‌ڕاکه‌وتوو 1392/8/28ساعه‌ت10-12سۆحی جه کۆگاوجه‌ماوه‌ری گرذینی(سالن اجتماعات)زانشتگای لوا ڕاوه .

به‌راوه‌به‌روو کۆبیه‌یوه‌:
شووراوکه‌لاس هه‌ورامی زانشتگاو په‌یام‌نوورو مه‌ریوانی:
(کاکه حه‌مزه حۆسه‌ینی،خاتووشه‌یدا باسامی،کاکه ژیار سڵامه‌تیان،خاتوو قه‌ندیل شه‌مسی،
کاکه حافێز ئه‌دوایی،خاتوو فه‌ریده زۆهرابی،کاکه عه‌لی ئه‌دوای-کاکه ئێحسان ئه‌تابه‌ک) ،
مجری کۆبیه‌یوه:

هورامان هانه‌به‌رچه‌م


1)خاتووقه‌دریه‌عۆسمان‌زاده(خه‌ڵکووده‌گاوهانه‌گه‌رمڵه‌ی)2)کاکه‌حه‌مزه حۆسه‌ینی(خه‌ڵکوو ده‌گاوژیواری)

3)وانه‌روو قۆرئانی کاکه عه‌تا ئه‌مینی(خه‌ڵکوو شاروو هه‌ورامانی)

هورامان هانه‌به‌رچه‌م

قسه‌که‌رێ:
1)ده‌بیروو سیمیناری،خاتوو قه‌ندیل شه‌مسی(خه‌ڵکوو ده‌گاو بێسارانی)

به‌رهه‌م‌:مه‌به‌ست ئه‌چی کۆبیه‌وه پارێزنای زوان هه‌ورامی جه سه‌تحوو ئاکادیمیک

هورامان هانه‌به‌رچه‌م
2)کاکه کامیل سه‌فه‌ریان(سۆرانی زوان)به‌رهه‌م‌:زوان شناسی هه‌ورامی

هورامان هانه‌به‌رچه‌م

3)کاکه ئێحسان ئه‌تابه‌ک مامۆساوکه‌لاسوو هه‌ورامی‌زانشتگای(خه‌ڵکووده‌گاوژیواری)به‌رهه‌م‌:باسووکه‌لاسوو هه‌ورامی،مۆشکێڵاتوو هه‌ورامانی،به‌رهه‌ماو(تۆلیداتوو)هه‌ورامانی پێسه‌و  فه‌ره‌نجی-کڵاش-چۆخه‌رانک‌و...


ادامه مطلب

طبقه بندی: قه‌دریه‌ عوسمان‌زاده، فه‌رزاد مه‌هدی‌نیا(فه‌رزاد ژیواری)، عه‌تا ئه‌مینی، قه‌ندیل شه‌مسی، فه‌رزین ئه‌داک، جه‌لیل خوون دڵ، حه‌مزه حسه‌ینی، فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، آموزشی، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، زوانی هه‌ورامی، هومایون موحەممەدنژاد، ژیارسڵامه‌تیان، داریوش ڕه‌حمانی، ئێحسان ئه‌تابه‌ک، سابیر عه‌زیزی، فاتێح ڕه‌حیمی، عه‌لی ئه‌دوای(هاوار هه‌ورامی) ، کامل سه‌فه‌ریان، فیرووز عارفی، مۆدرێک که‌ریمی، تالێب ئه‌داک، حافێز ئه‌دوای، شه‌یدا باسامی، حێکمه‌ت ئه‌مینی، جه‌زا کامران(ئه‌دوای)،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،آمبولانس خیریه روستای دزآور،چورژی،هانه‌به‌رچه‌م،هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،که‌لاسوو زوانی هورامی،
نوشته شده در تاریخ جمعه 1 آذر 1392 توسط همایون محمدنژاد

هۆرامان هانه‌به‌رچه‌م


هۆرامان هانه‌به‌رچه‌م 
هۆرامان به ئه‌ره‌نیشته‌و پەلیان نویسا هۆرامانی گیانی تازەش گێرت
جه کاکه‌ئێبراهیم شه‌مس وکاکه هۆمایون محه‌مه‌دنژادی ده‌س وه‌شی تایبه‌تی کریا 

جه ڕۆ یه‌ک شه‌مه‌ی21/7ترازیێ/1392ڕۆجیاریجه شاروو مەریوانی ئه‌ره‌نیشتیو سەرو پەلیان(وێبلاگ)نویسی جه هۆرامانه‌نه‌ و دنیای قه‌ساله‌ینه جه لاو ئەنجومەنۆ ڕۆجیاری به ئاماده‌بیه‌ی تاقمه شاعێرا ونویسه‌را وپەلیان(وێبلاگ)نویسا و قه‌ڵه‌م به‌ده‌ساو هۆرامانی بریا ڕاوه.کاکه سابیر عەزیزی جه لاو ئەنجومەنی خیرئامای مێمانەکاش که‌رد و جه کاکه هۆمایون محه‌مه‌دنژاد پێسه‌و نویسه‌رو پەلیانۆ(وێبلاگ)هۆرامان هانه‌به‌رچه‌می پەی ئی گلێروبیه‌یه ده‌س وه‌شیشا که‌رد.دماتهر کاکه هۆمایون محه‌مه‌دنژاد دما خێرئامای مێمانەکا؛کارێگه‌ری پەلیانێ و سایتێ جه هۆرامانه‌نه‌ باسشا که‌رد وجه گردو قه‌ڵه‌م به‌ده‌سا پەی پاریزنای ونویسته‌ی به زوانوو هورامی به هامویری ده‌عوه‌تی تایبه‌تش که‌رد و جه کاکه‌ئێبراهیم شه‌مس وبریو جه پەلیان نویساهۆرامانی پەی هه‌رمانەکاشا ده‌س وه‌شیش که‌رد.قسه‌که‌ری دماین کاکه ‌ئێبراهیم شه‌مس بێ که‌ باسه‌که‌ش سەروو ڕه‌وتوو پەلیان نویسەی جه هۆرامانه‌نه‌ جه‌ ئه‌وه‌ڵه‌وه‌ تا ئیسه‌ پێسه‌ ده‌س پنه‌ که‌رد:

به‌ نامێ خوای گه‌وره‌ی.وه‌ڵێ گرذ چێویه‌نه‌ عه‌رزوو سڵام و ئه‌ده‌بیم هه‌ن خزمه‌توو گرذوو ئی ئازیزانه‌ که‌ چێگه‌نه‌ نیشتێیره‌ و ده‌سوه‌شی که‌روو جه‌ ڕاوه‌به‌راو ئی کۆڕێ.ڕاسه‌کێش من هه‌ریاگێو باسوو فه‌رهه‌نگوو هه‌ورامانی بۆ و ده‌عوه‌ت کریه‌و دووری و نزیکی په‌یم هه‌میه‌تش نیا و به‌ دڵ و به‌ گیان وێم میاونوو . ده‌عوه‌ته‌که‌ پاسه‌ نیشانه‌ دێ که‌ باسوو وبلاگ نویسیا و منیچ هه‌ر چن ته‌ماذاروو ئانه‌یه‌ نه‌بێنێ قسێ که‌روو به‌ڵام بابه‌تێوم ئاماذه‌که‌رذ سه‌روو  چه‌نی وه‌ش بیه‌ی په‌لیاناو هه‌ورامانی و به‌ تایبه‌ت  سایتوو دانشنامه‌و هه‌ورامانی .

وه‌ش بیه‌ی په‌لیانێ جه‌ ئێرانه‌نه‌ گێڵۆوه‌ په‌ی دوانزه‌ ساڵێ چه‌ی وه‌ڵته‌ر به‌ ڵام وه‌ڵا بیه‌ی په‌لیانا جه‌ ساله‌و 1382 ڕۆجیاری ده‌سش پنه‌ که‌رذ و ئاننه‌ش پنه‌ نه‌شی جه‌ سه‌راسه‌رو ئێرانیه‌نه‌ کاربه‌رێ ئینترنتی ده‌سشا که‌رذ به‌ په‌لیانه‌ وه‌ش که‌رذه‌ی.

من به‌ درۆسی مه‌زانوو په‌لیانێ که‌ی ئامانه‌نه‌ هه‌ورامان و ئه‌وه‌لێ پەلیان یا سایت به‌ ده‌سوو کێ وه‌ش بیه‌ن. به‌ڵام من پێسه‌ یۆ جه‌ قه‌ذیمیاو ئی کاره‌یه‌ تا ئا یاگێ بزانوو په‌لیانێو بێ به‌ نامێ هورامان شناسی نویسه‌و عه‌دنان ئاشنا خه‌ڵکوو هه‌ورامانوو ته‌ختی که‌ جه‌ مانگه‌و ترازیێ و ساڵه‌و 1384ی و ده‌سش پنه‌ که‌رذ و جه‌ باره‌و هه‌ورامانوو ته‌ختی مه‌تڵه‌ب نویسێ و جه‌ ساڵه‌و 1387ی فه‌عالیه‌تش که‌م بیه‌وه‌.

جه‌ پاوه‌نه‌ چن که‌سێو جه‌ ساڵه‌و 1384ی سایت و وبلاگێشا وه‌شێ که‌رذی به‌ڵام دماو مۆددێوی لاشا به‌رذی. چانیشا مۆسلێح قادری بی که‌ سایتوو هه‌ورامانیش تا دویه‌ر ساڵێ چه‌ی وه‌ڵ فه‌عال بێ و مه‌تڵه‌بێ سیاسیێ و کۆمه‌ڵایه‌تیێ نویسێ.

هه‌رپاسه‌ چوار جوانێ پاوه‌یێ بێنێ که‌ جه‌ ساڵه‌و1385ی جار و بار په‌لیانێ وه‌ش که‌رێنێ و دماوه‌ لاشا به‌رێنێ:ئاشناعه‌باسمه‌نش،سه‌جاد ئه‌حمه‌دیانی،شایان ره‌بیعی و یاسر خالدی زاد.ئی جوانێ ئی وبلاگێشا وه‌ش که‌رێنێ دماو چن مانگاره‌ لاشا به‌رێنێ:کانون نویسندگان هورامان،مجمع نویسندگان هورامان،کانون ادبیات معاصر هورامی،هه‌نار.و دما ئاخره‌و سایتوو کۆمه‌کاڵێشا وه‌ش که‌رذ که‌ دویه‌ر ساڵێ پێسه‌و مه‌رکه‌زێوی بێ په‌ی نیشان دای نه‌زه‌راتوو خه‌ڵکوو پاوه‌ی و به‌ داخه‌وه‌ ئاذیچ زوو ته‌عتیل کریا.حه‌ر جه‌ پاوه‌نه‌ دۆسانێوته‌ر بێنێ پێسه‌و عه‌دنان مۆرادی(فتو پاوه و شونه ما)که‌ جه‌ ساڵه‌و 1386ی ده‌سشا که‌رذ وبلاگ نویسی.

ته‌ماموو ئی سایتوو وبلاگا تا ساله‌و 1386به‌ فارسی یا سۆرانی نویسیه‌ینێ به‌ڵام جه‌ نۆدشه‌نه‌ ئی سننه‌ته‌ ماڕیا و کوورش ئه‌مینی په‌ی ئه‌وه‌ڵ که‌ڕه‌تی جه‌ وبلاگوو لانیشته‌ی به‌ نویسه‌ی 5 مسافرێ هه‌ورامی نویسیش ئارذه‌نه‌ هاڵیگای مه‌جازی.لانیشته‌ جاروبار وتارێ هه‌ورامێش دلێنه‌ نویسیێنێ که‌ به‌ داخه‌وه‌ جه‌ ساڵه‌و 1388ی ئێتر حیچش چنه‌ نه‌نویسیا به‌ڵام نویسه‌ره‌که‌ش حه‌ڤذه‌و گه‌لاوێژوو 89ی ئاوه‌زش وه‌ش که‌رذ و ئی په‌لیانێ یه‌کسه‌ره‌ بیه‌ به‌ په‌لیانێوه‌ی هه‌ورامیانێ.عه‌ودڵڵای حه‌بیبی چ حه‌ر جه‌ 1386 هه‌تاوش نیاره‌ و جار جار شێعرێ و داستانێ وێش به‌ هه‌ورامی وزێشه‌نه‌ ئیسه‌یچ هه‌تاو فاڕیان به‌ واران.

ئه‌وه‌ڵین په‌لیانێ ته‌خه‌سۆسی زوانی هه‌ورامی به‌ نامێ ده‌نگی جه‌ ساله‌و 1389ی به‌ ده‌سوو ئۆمید حه‌بیبی وه‌ش کریا که‌ ده‌یان وتار و مه‌قالێ جۆراجۆرێش به‌ زوانی هه‌ورامی ئینه‌ی چنه‌.

ئه‌ڵبه‌ت جه‌ هه‌ورامانه‌نه‌ وبلاگێ فرێ و فراوانێ وه‌شێ کریای بڕێوشا حه‌زفێشا که‌رذێ و بڕێویچشا بێ فه‌عالیه‌ت مه‌نێوه‌.وه‌ ئیسه‌یچ وبلاگانێوی فرێ هه‌نێ که‌ یاگێو سپاسیه‌نێ به‌ڵام چێه‌نه‌ مه‌جاڵوو ئانه‌یمه‌ نیا که‌ باسشا که‌روو.من ئێحترامم هه‌ن په‌ی گرذی و به‌ تایبه‌ت ئی ئازیزێ که‌ چێگه‌نه‌ حازرێنی و گرذی ساحیبوو سایت و په‌لیانێنی جه‌ هه‌ورامانه‌نه‌.به‌ ئیجازه‌و وێتا گه‌ره‌کما جه‌ باره‌و دوێ وبلاگا که‌ گه‌وره‌ته‌رین کاریگه‌ریشا بیه‌ن جه‌ عه‌رسه‌و هه‌لیگای مه‌جازیه‌نه‌ په‌ی فه‌رهه‌نگوو هه‌ورامانی باس که‌روو یۆشا دایێره‌تۆلمه‌عارفوو هه‌ورامانی و ئه‌ویچشا  هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م.


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، آموزشی، ئەنجومەنوو ڕۆجیاری، هومایون موحەممەدنژاد، ئێبراهیم شه‌مس، ڕه‌ئوف مه‌حموودپوور، ژیارسڵامه‌تیان، سابیر عه‌زیزی، عه‌لی ئه‌دوای(هاوار هه‌ورامی) ، موحەممەد سالاری، فیرووز عارفی، سەعدوڵڵا خون خام(شەهریار)، حافێز ئه‌دوای، سوبحان خالدی، دوکترئافراسیاب جه‌ماڵی، فه‌رزین ئه‌داک، جه‌زا کامران(ئه‌دوای)،
برچسب ها:هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،صندوق خیریه روستای دزآور،آمبولانس خیریه روستای دزآور،چورژی،هانه‌به‌رچه‌م،ئەنجومەنۆ ڕۆجیاری،
دنبالک ها: نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو، قه‌ڵه‌موو هۆرامانی، دانشنامه‌وهه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 22 مهر 1392 توسط همایون محمدنژاد

ڕەوتێوسەروو فێرگەوزوان هۆرامی جە زانشتگا پەیام نووروومەریوانینە

جە ساڵۆ ١٣٨٨ پەی ئەوەڵین جاری من(ژیار سڵامەتیان)چنی "کاک سەعدوڵاخوون خامی" پەی وانای دەرسی، واردێ زانشتگا پەیام نووروو مەریوانی بیەیمێ، دمای تێپەڕکەردەی یک ساڵی.ئاگێ کریایمێ، کە کلاسوو فێرگەو زوان کوردی نریانەرە، ئێمەیچ کە علاقاتێوی فرەما بە هەرمانێ مەدەنیێ بێ، لوایمێ چا فێرگەنە نامێما نویسە، جە ترم ئەوەڵەنە ١٤کەسێ نامێشا نویسە، کە ٨ نەفەرێشا هۆرامی زوانێ و٧ تیجشا سۆرانی زوانێ بێنێ، بە ڕاسی ئێمە تا ئا وەختە هیچ خەبەرێما جە ڕەوتوو زوان هۆرامی نەبێ، و نەزانێنمێ کە زوان هۆرامی خەریکوو فۆتیاین، و فەقەت دلێ کلاسوو زوان سۆرانینە ئینەشا فێرێ کەردێبێنمێ، کە زوان کوردی حەر زوان سۆرانین وهۆرامیچ لەهجەن یا زاراوێن جە زوان سۆرانی یا کوردی پسەو وێشا واچێنی، ئێمە نویسەر و ڕۆشن ویرەکاو هۆرامانی نەشناسێنمێ، و جە هیچێو ئاگاییما نەبێ، هەڵبەت من وێم پەی فێرگەو زوان سۆرانی فرە تەبلیقات کەرێنێ، و فرەو جە مسیارەکا جە لایانوو منۆ کیشیێ پەی فێرگۆ زوان سۆرانی، تەنانەت من وێم نزیک بە یەک ساڵی جە ڕێک وزیاو وەژینینە پەی زوان سۆرانی تەبلیقاتم کەردەن، و چنی فرەیێ جە ڕەفێقە سۆرانیەکاما لوێنمێ پەی دەگایە سۆرانی زوانەکا، و کلاسوو فێرگەیما ڕاوە بەردەن، پسەو"دەگاو سێفی وهەنجیرانی"کە من وێم هەم پەی نام نویسی وهەم پەی بەردەی ڕاوەی کلاسەکا بەشدار بیەنا، دمای تێپەڕ کەردەو دوێ ترما و گوزەرنای کلاسوو زوان سۆرانی، ئێمە جە مەهابادۆ بەڵگەو قبوولیما پەنە بەخشیا، دمای تێپەڕ کەردەو ساڵۆ٨٩ و لوای دلێ ساڵۆ ٩٠ ترم ئەوەڵ، ژیار سڵامەتیان چنی سەعدوڵای دلێ هۆشەکۆ زانشتگاینە چنی ڕەفێقێما کاک نیشتمان ڕەزایی کۆتیمێ جەڕوو باس، ئاذ واچێ هۆرامی زوانا و منیچ واچێنێ هۆرامی زاراوەن، دمای تەمام بیەی چن حەفتا کاک نیشتمان بە دەلایلێوی زانشتی، و تاریخی، سەلەمناش کە هۆرامی زوانا، هەڵبەت ئانەما هۆش نەشۆ کە کاک سەعدوڵا پەیوەندیێوی کەمش چنی  دوێ یەرێ جە نویسەرەکاو هۆرامانی پسەو کاک فاتێح ڕەحیمی وکاک کورش وکاک موحەمەد مستەفازادەی بیەبێ، مەگیر حەر چا یاگێوە پنەشا واتەن کە بەشکەم تاوی کلاسوو زوان هۆرامی زانشتگانە بنیەیرە، ڕوێ چی باسانە بێنمێ کاک سەعدوڵا ئاما پەی لاو من واتش ژیار،  بڕێو نویسەر و ژیرێ هۆرامانی هەنێ کە پێشنیارشا دان زوان هۆرامی جە زانشتگانە بەرمێ ڕاوە، منیچ ڕاسیەکەش فرە دەسم واز بێ پەی ئی هەرمانێ فرە وەشحاڵ بیا ، کاک سەعدوڵا واتش وێرەگا بلمێ پەی لاو کاک فاتێح ڕەحیمی، من تا ئا وەختە جە بارەو زوان وفەرهەنگوو هۆرامانیوە هیچ نەزانێنێ ،تا چن روێ و چن حەفتێ خاس خاسێ چنی کاک فاتێح ڕەحیمی ئاشنێ بیەیمێ،و حەر ڕوێ باسوو زوان و فەرهەنگوو هۆرامانیما پەی کەرێ، تا ئانە کە بڕێوتەر نویسەرێ هۆرامیێ پسەوکاک سوبحان ئەمینی،کاک کورش،ومەرحووم محەمەد مستەفازادە،دلێ دووکانە کەو کاک فاتێح ڕەحیمینە باسوو زوان وفەرهەنگوو هۆرامانیما پەی کەرێنێ، و ئیمەیچ رۆ بەڕۆ چێوی فرەتەرێ پەیما بەر گنێنێ، ڕوێو هۆشما یەرێ مسیارێ لوایمێ پەی لاو کاک فاتێحی،کە دیما مەرحووم مستەفازادەیچ هەن چا"مسیارەکێ ژیاروو 'زانیارموحەمەدی،کاک سەعدوڵابێنمی.ویرما کاک محەمەد مستەفازادە ئێمەش کێشتیمێ دلێ دووکانەکەی و پرسێ فرێش چۆ کەردیمێ یۆما حقۆق وان یۆما جامعەشناسی یۆیچما ڕوانشناسی. یوە یوەی پرسەش چەنە کەردیمێ، و

 فەرماواش هەریۆتا،بە زانشتی تایبەتی وێش ئی پرسێ وڵام بذۆوە، کە زوان چە کاریگەریێس ملووئینسانیرە هەن، باوەڕتابۆنە ئامەرحوومە وەختێوچنی ئێمە قسێ کەرێ،ئێنە بە تینۆ باس جە هۆرامی و زوان هۆرامی کەرێ،کێبیەیێوی هۆرامیانەش پنە دێبێنمێ،ئێمە تەمامەن پەروەردێ بیێبێنمێ،وحەر چا ڕۆوە پەردەو نەزانی و وێ کەم گێرتەیما ماڵارەو بە دڵێوی ئاسنینوو بە مقاومەتێوی سەرسەختانە زوان هۆرامیما بەردەرە زانشتگا پەیام نووروو مەریوانی.

جە ئەوەڵووساڵۆ ٩٠ی بە یارذی دای ڕاسینوو کاک فاتیح ڕەحیمی چنی کاک سەعدوڵای دەرخاستێوەما پێشکەشوو ڕەیسوو زانشتگا پەیام نووری کەرد،وئاذیچ موافقەتش کەرد.هەڵبەت مانگێو جە ساڵۆ٩٠ گوزەریابێ، کە کلاسەکەما بەرد ڕاوە،

مسیارەکاو فێرگەو زوان هۆرامی زانشتگا پەیام نووروو مەریوانی

وەهاروو ساڵۆ٩٠-٩١ڕۆجیاری


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، آموزشی، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، زوانی هه‌ورامی، هومایون موحەممەدنژاد، ژیارسڵامه‌تیان، کوورش ئه‌مینی، موحەممەد موسته‌فازاده، سوبحان ئه‌مینی، فاتێح ڕه‌حیمی، عه‌لی ئه‌دوای(هاوار هه‌ورامی) ، سەعدوڵڵا خون خام(شەهریار)، حافێز ئه‌دوای،
برچسب ها:روار(رودبار)،ژیار سڵامەتیان،هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه(قه لا)،همایون محمدنژاد-گورانی- ماچو-امیری- پرنیان-پالنگان(پالنان)-،دانشگاه پیام نورمریوان،که‌لاسوو زوانی هۆرامی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 شهریور 1392 توسط همایون محمدنژاد هورامان هانه‌به‌رچه‌م

هورامان هانه‌به‌رچه‌م

هورامان هانه‌به‌رچه‌م

جه ڕۆ یه‌ره‌شه‌مه‌ی1392/5/22جه ده‌گاو ژیواری به بۆنه‌و ته‌مام بیه‌ی که‌لاسوو زوانی هۆرامی ئه‌ره‌نیشتیو جه لاو مامۆساو کەلاسه کێ‌کاکه ئێحسان ئەتابەک مسیاروو زانشتگاوپه‌یام نووروو مه‌ریوانی و چه‌نی بریوخه‌ڵکوو ده‌گاو ومسیاره‌کا وزانشتگاوپه‌یام نووروو مه‌ریوانی وتاقمه نویسه‌رو شاعیر وقه‌ڵه‌م به‌ده‌ساوهۆرامانی جه مسیاره‌کائی که‌لاسه‌یه که به‌ڵگه‌و قه‌بوولیشا گێرته‌بی ده‌س وه‌شانی کریا.واته‌نیا ویاگوو باسیه‌نه ئی گلێروبیه‌یه پەی یه‌کوومین جارا ملۆ ڕاوه؛ودماو 4مانگێ ئی کەلاسێ ته‌مامه‌ بیه و جه 25مسیارێ کەلاسێ 18که‌سی ئی به‌ڵگه‌نامه‌شاگێرته‌ن.
به‌شداری که‌سایه‌تی ونویسه‌راو هۆرامانی پێسه‌و:کاکه‌محه‌مه‌دی‌فه‌هیم-کاکه‌رئوف مه‌حموودپوور-مه‌ڵائه‌حمه‌د نه‌زیری-کاکه‌هۆمایون محه‌مه‌دنژاد-کاکه‌سه‌رکوت‌ عه‌زیزی-کاکه‌سابیر عه‌زیزی-کاکه‌فاتێح  سه‌عیدی-کاکه‌فییروز عارفی-کاکه‌جه‌زا‌‌ ئه‌دوای-کاکه‌ ئه‌رسه‌لان‌ئه‌رده‌ڵان‌-ئاغه‌ی‌‌سه‌مه‌دی‌‌ به‌رپرسوو‌ئێداره‌و ئێرشادئێسلامی‌شارووسه‌ڵواوای‌‌ ئاغه‌ی‌خوشیر به‌خشدار‌و شاره‌دارو شارۆ هۆرامان‌ته‌ختی وچن که‌سێ ته‌ری ئه‌ره‌نیشته‌که‌شا رازنابێوه.
وه‌ڵ جه ده‌س وه‌شانه‌کۆ مسیاره‌کا؛سه‌روو زوان‌وئه‌دبیاتوو هۆرامانی باسێشاکه‌ردێ و شێعرێشا وه‌نێوه :
1-وانایۆ قۆرئانی پیرۆزی.
2-کاکه ئێحسان ئەتابەک
3-کاکه محه‌مه‌دی فه‌هیم
4-مه‌ڵائه‌حمه‌دی نه‌زیری
5-کاکه محه‌مه‌دی فەتحی
6-کاکه ئێحسان ئەتابەک
7-کاکه فیروز عارفی
8-کاکه سه‌رکوت عه‌زیزی
9-کاکه هۆمایون محه‌مه‌دنژاد
10-کاکه ژیار سلامه‌تیان
11-کاکه جه‌زا ئه‌دوای
12-ئاغه‌ی خوشیر به‌خشداروشارۆ هۆرامان‌ته‌ختی
13-کاکه حافێز ئه‌دوای
14-کاکه شوان که‌ریمی-ئه‌نجۆمه‌نوو تریفه‌وهۆرامانی
15-مسیاره‌کا که‌لاسه‌که‌ی
 ئاواتمائانه‌بۆ!کلاسووفێربیەی زوانی هۆرامی جه دەگایاته‌روو هۆرامانی بلۆ ڕاوه و پەی پارێزنای زوانوو هۆرامی هەنگامێ فره‌تەرێ هۆورگیریا.طبقه بندی: موحه‌ممه‌د فەتحی، جه‌زا کامران(ئه‌دوای)، فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، آموزشی، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، زوانی هه‌ورامی، ئەنجومەنوو ڕۆجیاری، مۆئه‌سێسه‌وقه‌ڵه‌مووهه‌ورامانی ، ئەنجومەنوو تریفه‌وهه‌ورامانی، هومایون موحەممەدنژاد، ڕه‌ئوف مه‌حموودپوور، ژیارسڵامه‌تیان، ئێحسان ئه‌تابه‌ک، سابیر عه‌زیزی، موحەممەد فه‌هیم، سه‌رکه‌وت عه‌زیزی(نه‌به‌ز)، فیرووز عارفی، فاتێح سه‌عیدی، مه‌ڵڵائه‌حمه‌د نه‌زیری، حافێز ئه‌دوای،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،صندوق خیریه روستای دزآور،آمبولانس خیریه روستای دزآور،چورژی،هانه‌به‌رچه‌م،ژیوار،ئێحسان ئەتابەک،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 24 مرداد 1392 توسط همایون محمدنژاد
هورامان هانه به  رچه م

ئه‌ره‌نیشته و گڵێروبیه‌ په‌ی یادکرداروو مه رحووم کاکه محه‌مه‌دی مسته‌فازاده 

       
  
بنویسمێ به‌ زوانی هۆرامی، بوانمێوه‌ به‌ زوانی هۆرامی


که‌ ئاڵاو قه‌ڵه‌می نه‌بڕیه‌ینه‌ باڵاو هیچ مێلله‌تێویه‌ره.


                                           ( محه‌مه‌د مسته‌فازاده) ‌


 جه ڕۆ په نج شه مه ی 10 سیاوکاموو 1391ی ڕۆجیاری  په‌ی یادکرداروو  نویسه‌ری ویربه‌رزوو هۆرامانی هۆرده‌س مه رحووم کاکه‌ محه‌مه‌د مسته‌فازاده ئه‌ره‌نیشته و گڵێروبیه‌یه‌ جه لاو تاقمه‌و  ڕاوه‌به‌را لوا ڕاوه؛؛که جه هۆرامانه نه بێ وێنه بێ؛وئینه نێشانه و ئێحترام و ئه ده ب به ویر وئه ندیشه و گه وره پیاوێو بێ که ژیوا و یاد و  ویرش په ی هۆرامانێ بێ.

ئه چی یادکرداره نه نویسه رو وشاعێر وقه ڵه م به ده ساو هۆرامان ویاگاوته ری به شداریشا که رد:

محه مه د ره شید ئه مینی(پاوه)محه مه دفه هیم-سه باح شیانی-میرزای هۆرامی(سنه)

سابیر سه عیدی-کوورش ئه مینی-هۆمایوون محه مه دنێژاد-فاتێح مسته فایی-فیرووز عارفی-

سه رکه وت عه زیزی-سۆبحان ئه مینی-محه مه د سالاری-مه حموود مۆباره ک شاهی-مۆدرێک که ریمی

-کامل سه فه ریان-بۆرهان ئه خته ر-ژیار سلامتیان-قدریه عۆسمانپوور(مه ریوان)

سیاوه ش مۆقه ده م-ئێسماعیل  حه میدی(نودشه)

 وێنه و ئه ره نیشته که ی جه درێژه وباسه که ی

سپاس په ی کاکه میلاد نیکره فتاری 
-------------------------------------------
همایش ویادمان زنده یاد مرحوم کاکه محمد مصطفی زاده 
       
  
به زبان هورامی بنویسیم ، به زبان هورامی بخوانیم

که نوشتن و قلم به دست گرفتن نشان و افتخار ملت خاصی نیست.

                                           (محمد  مصطفی زاده)


در روز پنج شنبه 10اسفندماه 1391شمسی برای یادمان و بزرگداشت زنده یاد نویسنده واندیشمندهورامان مرحوم کاکه محمدمصطفی زاده همایش و یادمانی توسط کمیته اجرایی برگزارشد؛که درهورامان بی نظیربوده؛واین نشانه ی احترام وادب به اندیشه بزرگمردی بود؛که زندگی و فکر وذکرش برای هورامان بود.


دراین یادمان نویسندگان وشاعران وفعالان فرهنگی هورامان وشهرها وجاهای دیگرسخنرانی ومشارکت داشتند:

محمدرشید  امینی(پاوه)-محمد فهیم-صباح شیانی-میرزای هورامی(سنندج)-صابر سعیدی-کورش امینی

-همایون محمدنژاد-فاتح مصطفایی-فیروز عارفی-سه رکه وت عزیزی-سبحان  امینی-محمد  سالاری

-محمود مبارکشاهی-مدرک  کریمی-کامل  صفریان-برهان  اختر-ژیار سلامتیان-قدریه  عثمانپور(مریوان)

سیاوش  مقدم-اسماعیل  حمیدی(نودشه) عکس همایش  در ادامه مطلب:باتشکراز آقای میلاد  نیکرفتار


 

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، هومایون موحەممەدنژاد، کوورش ئه‌مینی، ژیارسڵامه‌تیان، موحەممەد موسته‌فازاده، کوورش یوسفی(ئاریا)، عه‌بدوڵڵا حه‌بیبی، ئۆمید حه‌بیبی، داریوش ڕه‌حمانی، سوبحان ئه‌مینی، سابیر سه‌عیدی، موحەممەدره‌شید ئه‌مینی، موحەممەد فه‌هیم، بورهان ئه‌خته‌ر(هورامی)، موحەممەد سالاری، مامۆسامیرزای هه‌ورامی، کامل سه‌فه‌ریان، سه‌رکه‌وت عه‌زیزی(نه‌به‌ز)، فیرووز عارفی، مۆدرێک که‌ریمی، جه‌زا کامران(ئه‌دوای)، زوانی هه‌ورامی، مۆئه‌سێسه‌وقه‌ڵه‌مووهه‌ورامانی ، ئێبراهیم شه‌مس، ئێحسان ئه‌تابه‌ک، فاتێح ڕه‌حیمی، قه‌دریه‌ عوسمان‌زاده، سه‌باح حه‌سه‌نی شیانی، بێهزاد کەریمی، شه‌یدا باسامی، حافێز ئه‌دوای، سەعدوڵڵا خون خام(شەهریار)، تالێب ئه‌داک، مامۆساهه‌یاس غه‌ریبی، عه‌لی ئه‌دوای(هاوار هه‌ورامی) ، فه‌رزاد مه‌هدی‌نیا(فه‌رزاد ژیواری)، عه‌تا ئه‌مینی، قه‌ندیل شه‌مسی، فه‌رزین ئه‌داک، حه‌مزه حسه‌ینی،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،
نوشته شده در تاریخ جمعه 11 اسفند 1391 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.