روز شمار مراسم پیرشالیار(پیشەلیار) سال ۱۳۹٨

_ جمعە98/11/4  ساعت 3بعدازظهر به بعد
مراسم خبر: پخش گردوی متبرک پیر
 
_ سەشنبە 98/11/8 بعد از اذان عصر تا غروب آفتاب 
کڵاڕۆچنێ روستای سرپیر

بعد از اذان مغرب تا ساعت 8شب
کۆتەکۆتە در  هەورامان و سرپیر

_ چهارشنبە 98/11/9 ساعت 6/30صبح  مراسم کڵاڕۆچنێ در شهر هەورامان و پنج آبادی شهر هەورامان و روستاهای بڵبەر، سلێن ،ژیوار و روستای نوین

ساعت 8صبح ذبح حیوانات نذری پیر در جلوی  خانه پیر

عصر همین  روز  چهارشنبه ساعت 3عصر بە بعد مراسم ذکر  و سماع  در  جلوی خانە پیر
همزمان پخش غذای متبرک پیر 
و بعد از آن  پخش گوشت  متبرک پیر  در بین اهالی  شهر


_ پنج شنبە98/11/10
ساعت 3بعدازظهر به  بعد  مراسم ذکر  و سماع  جلوی خانه  پیر همزمان پخش غذای متبرک پیر

بعد از اذان  مغرب تا عشا 
مراسم شب نیشت  در  خانه قدیمی پیر

_ جمعه تاریخ98/11/18

مراسم  تربێ 
پخش نان مخصوص گردویی   (گێتێ) در سر مزار پیران

منبع:کانال هەورامان تەخت
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، پیرشالیارهه‌ورامی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،روز شمار مراسم پیرشالیار(پیشەلیار) سال ۱۳۹٨،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 دی 1398 توسط همایون محمدنژاد
هەورامیەکێ وەڵاتوو هێندووستانی

هەورامیەکیٛو وەڵاتو هیٛندستانی

جە وەرنیشتو وەڵاتو هیٛندینە و جە شارو بومبەینە کە کەوتەن لای سەری پیەن ئاوو (اقیانوس) هیٛندی، تیریێوە چند٘ ملیۆن کەسییٛ ژیوا کە زوانشا هەورامیا.

ئی هەورامییٛ زەردەشتییٛنیٛ و سەروو ئی ئاینیوە مەنیٛنیٛوە و وەفاد٘اریٛنیٛ پەنەش.

ئی هەورامییٛ وەختو هووتەرەو سپاو عەرەبی پەی سەرو هەورامانی ملشا نەد٘ان بە عەرەبا و ئیسلامشا قبووڵ نەکەرد٘ەن و ناچار هەورامانشا ئاستەن جیا و ڕوەشا نیەنە وەڵاتوو هیٛندستانی.

پی هەورامیا تایفەو “تاتا”ی ماچا و ئینە ئیشارەن پانەی کە ماچا ئەوەڵ جار هەورامیەکیٛ جە ئۆکراینەو ئامیٛنیٛ و لەقی ئەسڵیشا تاتان و ئی شالەقە هەڵای ئۆکراینەنە مەنەن.

ئی هەورامییٛ زوانەنە تەمام دۆڵەمەند٘یٛنیٛ و هەڵای سەروو مەرام و باوڕوو ویٛشاوە مەنیٛنیٛ.

ئاد٘یٛ غەیر چەنی ویٛشا ژەن و ژەن واستەیشا نیا و ماچا جە نەتەوەو پیرشیالیاری هەورامینیٛ و جیای ئانە کۆڵ بد٘ا و ئاینی تازە قبووڵ کەرا هەورامانشا ئاستەن جیا و ڕاو غەریبیشا گیٛرتیٛنە وەر.

سوبحان ئەمینی

سەرچەمە: هەورامان بێشکە و لانکی  مێژووی بەرەبەیانی ژیان… حەمەڕەشید هەورامی
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، اخبار، شهرها و روستاهای هورامان، جفرافیا، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، سوبحان ئه‌مینی، پیرشالیارهه‌ورامی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،هەورامیەکێ وەڵاتوو هێندووستانی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 تیر 1398 توسط همایون محمدنژاد
شومارەو۱۲٥ـ ڕاکەوتوو۱۲ـ۳ـ۱۳۹٨ ـ ساڵوو دەهۆمی دوەحەفتەنامەو"دیارکهن"ی وەڵا کریاوە(شمارە ۱۲٥ـ تاریخ ۱۲ــ۳ـ۱۳۹٨ـ سال دهم دوهفتەنامەی "دیارکهن"منتشر شد)


با توجە بە اطلاع رسانی آقای شورش عزیزی سردبیر روزنامەی۲هفتەنامەی دیارکهن بە 

"هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'' شمارە ۱۲٥ـ تاریخ ۱۲ــ۳ـ۱۳۹٨ـدوهفتەنامەی "دیارکهن"منتشر شد

شورای دست اندرکاران و نویسندگان  هفتەنامەی دیارکهن آقایان:
مدیرمسئول:علی  لکی زادە
سردبیر:شورش عزیزی
شورای نویسندگان:ناصح رحمانی،سلیم کریمی،سیدوفا حسینی،سامان آقایی،وریا حسینی،بیژن باغبانی،همایون محمدنژاد، واحد کریمی، سیدجمال حسینی ،فاطمە نجاتی،لیلا حسین زادە،ندا زارع،کاوە ساعدپناە.دبیربخش ادبی(رئوف جهانی)
طبقه بندی: اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"دیارکهن، فرهنگی و هنری، دینی ومذهبی، شێخ شه‌هابه‌دین زاوه‌ری، پیرشالیارهه‌ورامی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 خرداد 1398 توسط همایون محمدنژاد
مەراسێمووکۆمسای جە ڕۆ جومعە۱۳پاژەرەژوو۱۳۹٨ ، ملۆ ڕاوە(مراسم کومسا در روز جمعە۱۳اردیبهشت ماە ۱۳۹٨،برگزار می شود)

مەراسێمووکۆمسای
یاگێ :شارووهەورامان تەختی ـ پاڵوو گڵکۆ پیرشالیاروو هەورامانی
#وەخت و ڕاکەوتوو: جومعە۱۳پاژەرەژوو۱۳۹٨

******
مراسم کومسا
مکان:شهر هورامان تخت ـ جنب آرامگاە پیرشهریار(شالیار) هورامی
زمان و تاریخ:جمعە۱۳اردیبهشت ماە ۱۳۹٨
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، دینی ومذهبی، پیرشالیارهه‌ورامی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،مەراسێمووکۆمسای جە ڕۆ جومعە۱۳پاژەرەژوو۱۳۹٨ ملۆ ڕاوە(مراسم کومسا در روز جمعە۱۳اردیبهشت ماە ۱۳۹٨،برگزار می شود)،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 28 فروردین 1398 توسط همایون محمدنژاد
شێخ شەهابەدین دزاوەری، پیرۆزترین شێخی شەبەکەکانە و گۆڕەکەشی گەورەترین مەزارگەى پیرۆزی کوردی شەبەکە/سەعید ئەڤرەن/سلێمانی 


کوردانى شەبەک بە زۆری لە ناوەندى موسڵ، گوند و ناوچەکانى و شارۆچکەکانی پارێزگاى نەینەوا لە عێراق دەژین. بەپێى دوایین ئامارەکان ژمارەى کوردانى شەبەک لە ٣٠٠ هەزار کەسەوە بۆ ٧٥٠ هەزار کەس دەبێت. شەبەکەکان ٨٥ گوندیان هەیە.
 سەید ئەڤرەن/سلێمانی
لە کوردستان چەندین باوەڕی جیاجیا بوونیان هەیە. جگە لە چوارپارچەى کوردستان، لە رووسیا و ئەرمینیا و جۆرجیا ژمارەیەکى زۆر کوردى ئێزدى دەژین وەک دەشزانرێت کوردانى ئێزدى بە زۆری لە باشوور و بەشێکیشیان لە باکوور و رۆژئاوا دەژین. کوردانى عەلەوی لە باکوور و بەشێکیشیان لە رۆژئاوا دەژین. هەروەها کاکەییەکان بە زۆری لە باشوور و رۆژهەڵات دەژین.
بەپێى باوەڕی کاکەییەکان، سوڵتان ئیسحاق ٢١ى ئادار لە دایک بووە. ئەو رۆژە نەورزە. بڕواشیان بەوە هەیە، کە زەردەشت لە هەمان رۆژدا لە دایکبووە. ناوەندى کاکەییەکان لە دۆڵێکدایە بە ناوی هاوار. ئەو دۆڵە لە هەڵەبجەوە دەستپێدەکات و تاوەکو نزیک پردیوار لەسەر سنوورى رۆژهەڵات(نێوان ئێران – عێراق)درێژدەبێتەوە. رۆژی ٢١ى ئادار هەزاران کاکەیى لەسەرتاسەرى کوردستان و جیهانەوە دەچنە هاوار و ئاهەنگی پیرۆزبایى بەڕێوە دەبەن.
کوردانى فەیلی بە زۆری لە باشووری کوردستان و چەند ناوچەیکى ترى عێراقدان. کوردانى یارسان (کاکەیى – ئەهلی حەق) و هەروەها کوردانى شیعە بە زۆری لە رۆژهەڵاتى کوردستاندان و بەشێکیشیان لە باشوورى کوردستاندان.
کوردانى شەبەک بە زۆری لە ناوەندى موسڵ، گوند و ناوچە و شارۆچکەکانى پارێزگاى نەینەوادان لە عێراق. هەر چۆن عەلەوییەکانى دێرسیم سەردانی دوزگیون بابا دەکەن، ئێزیدییەکانیش سەردانى لالەش و کاکەیی و یارسانەکانیش سەردانى سوڵتان ئیسحاق و پیرشالیار دەکەن.کوردانی فەیلیش سەردانى مەزارگەى گوندى پیران لە داڵاهۆ دەکەن.کوردانى شەبەکیش بۆ نزا و ئاهەنگەکانیان سەردانی مەزارگەى شێخ شەهابەدین لە هەورامان دەکەن.
کوردانى شەبەک کێن؟
لەسەر شەبەکەکان ئیدعا و بانگەشەى زۆر هەیە، تەنانەت مێژوونووسە نەتەوەپەرستەکانى تورک، ئێدعاى ئەوە دەکەن،کە شەبەکەکان تورکی بەکتاشین، بەڵام چەندین بەڵگەى مێژوویى ئەوە دەسەلمێنن، کە شەبەکەکان کوردن.بەلانیکەمەوە شەبەکەکان لە ساڵی ١٥٠٢ەوە لە دەورووبەرى پارێزگاى نەینەوا و لە ناوچەکانى نێوان رووبارەکانى دیجلە و خازر دەژین. بە تێپەڕبوونى کات روویان کردووەتە موسڵ. بەشێکیشیان لە دەورووبەرى کەرکوکدا دەژین. بەپیى دوایین ئامارەکان شەبەکەکان ٨٥ گوندیان هەیە و ژمارەى دانیشتوانیشیان لە نێوان ٣٠٠ بۆ ٧٥٠ هەزار کەسدایە.
بە زمانێکى تێکڵاو لە کوردی، فارسی و ئازەری قسە دەکەن.سەربارى ئەو تێکەڵی و پێکەڵییەش و سەرباری هەندێک جیاوازی، بەڵام ئەو زمانەى شەبەکەکان پێى دەدوێن، نزیکە لە زاراوەی زازاکى لە باکوورى کوردستان، یان شێوەزاری هەورامی لە رۆژهەڵات و باشووری کوردستان.
ساڵح جومعە سەرۆکى ناوەندى شەبەکەکان رایگەیاند، هەورامی، ماچۆ و دملکی زمانی شەبەکەکانە و دەڵێت "دەڵێت زمانى شەبەکەکان هەورامییە".
محەمەد سالم پەرلەمانتاری کۆتای شەبەکەکان لە پەرلەمانى باشووری کوردستان وتى "لە سەردەمی میدییەکانەوە شەبەک روویان لە دەشتی موسڵ (نەینەوا) کرد. هەر وەک عەشیرەتەکانى تری کورد، کە چۆن هەر عەشیرەتێک لە ناوچەیەکدا نیشتەجێ بوو، شەبەکیش بەو شێوەیە لەو دەشتەدا نیشتەجێ بوو".
سالم شەبەک وتیشی، ئێستا هەرێمێک بە ناوى شەبەکستانەوە هەیە و لە چەند عەشیرە پێکدێت. ئەوەشى وت"عەشیرەکانى باجەڵان، زراری، سمایلوەند،شکاک و گێژ عەشیرەکانى هەرێمى شەبەکستانی دەشتى موسڵن. هەروەها شەبەکەکان کوردی رەسەنن و بەپێى ئامارى نەتەوە یەکگرتووەکان نزیکەى ٤٥٠ هەزار بۆ ٥٠٠ هەزار شەبەک لە دەشتى نەینەوادا دەژین".
شێخى پیرۆزى شەبەکەکانادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تاریخ، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، دینی ومذهبی، شێخ شه‌هابه‌دین زاوه‌ری، پیرشالیارهه‌ورامی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،شێخ شەهابەدین دزاوەری،پیرۆزترین شێخی شەبەکەکانە و گۆڕەکەشی گەورەترین مەزارگەى پیرۆزی کوردی شەبەکە/سەیێدسەعید ئەڤرەن/سلێمانی _ شێخ شەهابەدینی دزاوەری،پیرۆزتەرین شێخوو شەبەکەکان و گۆڕەکێچش گەورەتەرین مەرقەد٘وو موقەدەسوو شەبەکین/هۆرگێڵنایەو سەروو هەورامی:هومایون موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 22 فروردین 1398 توسط همایون محمدنژاد
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ مەراسێموو زەماوند٘وو پیرشالیاری وەرووبەرەو یانەوپیری

شارووهەورامان تەختی
 
۱۱ـ۱۱ ۱۳۹۷ پەنج شەمە.

دسوەشی تایبەت جە کاکەتیرێژ خەڵکوو شاروو#ورمێ(ئورومییەی)
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، دینی ومذهبی، پیرشالیارهه‌ورامی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 11 بهمن 1397 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5