نامێ شار و دەگایە هەورامی زوانەکا ، بە تەرتیبوو ئەلفبای 

ئە-ئا : ۱-ئەسپەرێز
۲ - ئەوێهەنگ 
۳-  ئاریان 
۴-ئەمیر ئاوا(ئاباد)
۵- ئەحمەدئاوا 
٦- بێساران 
۷- بڵبەر 
۸- بیارێ(بیارە)
 ۹-بێرواس (بێدٚرواز)
۱۰- بزڵانە 
۱۱-بنوڵ(بندٚوڵ)
 ۱۲-بەڵخە 
۱۳-بنجەو دڕەیێ 
۱۴-باخەکۆن
 ۱۵-بارام ئاوا
۱٦- پاوە 
۱۷-پاڵنان(پاڵنگان)
 ۱۸- پەتلیەر 
۱۹- پیران
 ۲۰- پایگەلان 
۲۱- پاڵانیا
۲۲ـ پەریان
۲۳- تفێن 
۲٤-تا
 ۲٥- تەوێڵێ 
۲٦- تەختە 
 ۲۷-تین 
۲٨- تەشار
۲۹-جوڵاندێ 
۳۰-چەشمیەر
۳۱ـ خارگێڵانە 
۳۲-خانەگاو پاوەی
 ۳۳- خانەگاو رەزاوی 
۳٤- خورماڵ 
۳٥-خەرپانی
۳٦ـ خەندٚانە کەڕە 
۳۷- دەڵەمەرز 
۳٨- دەل
 ۳۹-دۆڵاو
 ٤۰- دزڵیێ
 ٤۱- دەگاگا
 ۴۲-دەژن
٤۳ـ گێجیێ/دووئاو
 ۴۳- دوورۆ 
 ۴۴-دێوەزناو
٤٥ـ دەرەوکێ ئێرانی 
۴٦- دەرەوکێ عێراقی 
۴۷-دەرەهەجیج 
 ۴٨-دشە 
۴۹-دێوەرە 
 ٥۰ -دەمەیەو 
٥۱ - دوڵبیان 
۵۲-دەگاشێخان عێراق
٥۳ـ دەگاشێخانوو ئێرانی 
 ۵٤-دەرە قەیسەر
 ۵۵-دەرەو مەڕێ
٥٦ـ دەرەتفێ 
۵۷-دەرموور
 ۵٨-داریان
 ۵۹-دێکانان
٦۰ـ داقوق
٦۱-روار
 ٦۲-روەوەرێ
  ٦۳-رەزاو 
٦٤- رێژاو
٦٥-زۆم
 ٦٦-زەردە
 ٦۷-زەڵم 
٦٨- زاغمەرز 
٦۹- زەردەهاڵە 
۷۰-زاوەر(دزاوەر)
۷۱ـ زاغە(تویسرکان)
۷۲-ژیوار
 ۷۳-ژان
۷٤ـ ژاڵە
 ۷٥-ژەرەژێ(دەشتە قەڵبێ) 
۷٦-ژنێن
۷۷- سەرڕێز
 ۷٨-سەرهوویە 
۷۹- سوورەتفی
 ٨۰-سەرووماڵ
 ٨۱- سلێن(سلێنە)
٨۲-سۆسەکانە
 ٨۳-سەرگەتە 
٨٤- ساڵیان 
 ٨٥-سەرووپیری
٨٦ـ ساوەر(ساور ـ زاور)سەرنیشتوو ئێرانی)
٨۷-سیکانی
٨٨ـ شەریف ئاوا 
۸۹-شەڕەکان
 ۹۰-شۆشمێ سەرینە 
۹۱-شوشمێ وارینە
۹۲ـ شێنە
۹۳ـ شیان
۹٤- فارس ئاوا 
۹٥-فەرەج ئاوا
۹٦-قەڵاگا
 ۹۷-قەڵاو قوروەی
۹٨- کێمنە
 ۹۹-کەڕئاوا 
۱۰۰-کەنوولە
 ۱۰۱- کەلجی
 ۱۰۲- کەماڵا
 ۱۰۳-کەکڵی ئاوا
۱۰٤-گواز
 ۱۰۵-گەلێن
۱۰٦-گۆڵپ
 ۱۰۷-گەچینە
 ۱۰٨-گراڵە(گلال)
۱۰۹ـ گورەجۆ گۆرانی
۱۱۰ـ گەورەجۆمراوەی(مورادبەیگی)
۱۱۱ـ گەورەجۆ قشڵاخی(قشڵاق)
۱۱۲ـ گەورەجۆباواکەرەم(باباکرم)
۱۱۳- گەورەجۆ سەفەرعەلی(صفرعلی)
۱۱٤ـ گەورەجۆ زیەعەلی(زەیدعەلی)
۱۱۵ـ مێراو
۱۱٦- نیەر
 ۱۱۷-نوێن
 ۱۱٨-نەروی 
۱۱۹-نۆتشە(نۆدشە)
۱۲۰-نارنجڵە 
۱۲۱-نەوسودٚە
 ۱۲۲-نەسەنار 
۱۲۳-ناوەـ ناو
 ۱۲٤-نجێ
 ۱۲۵-نەیسانە
۱۲٦ـ نوودیجە(نودشە)جە سەرنیشتوو ئێرانی
۱۲۷-وەسێ سەرینە
۱۲٨ـ وەسێ وارینە
۱۲۹-وەیسیا
 ۱۳۰-وەزڵیێ
 ۱۳۱-وەرگەویەڕی 
۱۳۲-وترەزەمین
۱۳۳-هوویە
 ۱۳٤-هانەگەرمڵە
 ۱۳۵-هەنیمن
 ۱۳٦-هەجێج 
۱۳۷-هەواس ئاوا 
۱۳٨-هانەو دننی 
۱۳۹-هانەو قوڵی
 ۱٤۰-هێڵانپێ
 ۱٤۱-هەرسین 
 ۱٤۲-هەشەمێز 
۱٤۳-هاوارە کۆن 
۱٤٤ـ هاوار
 ۱٤٥-هەورامانی تەخت
۱٤٦- یاران
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، اخبار، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،امێ شار و دەگایە هەورامی زوانەکا،بە تەرتیبوو ئەلفبای،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 مرداد 1399 توسط همایون محمدنژاد
معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(۳٥)


مەم و زین بە هەورامی

گلێرکەردەیەو:نامێق هەورامی


افسانە فراموش شدە 
نیما سبحانی/ویراستار:همایون محمدنژاد

بینوایی کە ثروتمند شد

کامیار اداک

ثروت بی پایان

کامیار اداک

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اخبار، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، نامق هه‌ورامی، انتشارات زایەڵە،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(۳٥)،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 مرداد 1399 توسط همایون محمدنژاد
هۆرگێڵنایوەو ڕازێوە زاڕۆڵانێ : گۆنا ڕاپەیما

هەرەکەی وات:
ئاڵف ڕەنگەش سوورەنە...
وەرگەکەی وات: 
نا سەوزەنە...
پێوەرە لوای پەی لاو شێری(سوڵتانوو جەنگەڵی) و ماجەراکێشان پەی گێڵناوە.
شێری وات: وەرگەکەی زیندانی کەردێ.

وەرگەکەی وات: 
قوربان گیان! مەگەر ئاڵف سەوز نیەن؟

شێری وات: بەڵێ سەوزەن
بەڵام دەلیلەو زیندانی کەردەو تۆ
ئاڵف نیەن...
باس کەردەی چەنی هەریەن...

هۆرگێڵنایوە: گۆنا ڕاپەیماطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،هۆرگێڵنایوەو ڕازێوە زاڕۆڵانێ : گۆنا ڕاپەیما،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 مرداد 1399 توسط همایون محمدنژاد
ژەنی هەورامانی و هەرمانێ فەرهەنگیێ؟! ڕەنگین کەریمی

سازمانوو یونسکۆی ئەوڵجار ساڵەو 1375 ڕۆجیاری زوانی هەورامیش یۆ چا زوانا نیارە کە ئینا خەتەروو فەوتیاینە.
پی بۆنەوە دڵسۆزێ زوانەکەی کەوتێ جموجووڵ و هەوڵشا دا بە نویستەی وەروو فەوتیایش گێرا. 
ژەنیچ پابەپاو پیایا پەی گەشە و ترۆقوو زوانی ئەدٚاییشا ئاماینە مەیدٚان و تەنانەت ئەگەر دەرفەتێویچشا بیەبۆ کەوتێ وەڵێ پیایا.

وەشحاڵێنمێ کە ئارۆ ژەنی تاوانشا ڕەچەماڕێ با و بەرهەمێ تازێ بە نەزم یام نەسر پێشکەش بە کۆمەڵگاو هەورامانی کەرا. 
بە تایبەت جە شێعرێ تازێ هەورامیانێنە، جەرەیانێوی فێمنیستی کەوتەن ڕا و پەرەش ئەسان.
 
 بەڵام بەداخەوە ماوێوا فەعالیەتوو ژەنا بە کرژی و تێژی وەڵێ نەمەنەن. ئینەیچ خەسارێوی گەورەن پەی زوانەکەیما. پنەوازا دڵسۆزێ هەورامانی ئینەیە شیکاری و پەیجۆرکاری کەرا.

چی وتارەنە بازێو جە گیروگرفتێ خاتوونە فەعالا و قەڵەم بە دەسا باس کەرمێ:

▪️ئەگەر هەرمانێوە فەرهەنگیە کە ژەنی یام پیا کەرۆش پێوە مۆقایێسە کەرمێ؛ مەسیرێو کە قەرارا پیاکە پیمۆش، تەقریبەن جادٚێوی ساف و یەکدەسا؛ بەڵام هەر ئا مەسیرە پەی ژەنێ پەرا قەمچ‌وقۆرتێ. 
ئی گیروگرفتێ چەنی وەشێ با؟
فرەو مۆشکۆڵاتا ژەنا، بنەماڵەشاوە هۆرزۆ و بەتایبەت لایانوو شەریکوو ژیوایشاوا؛ ماباقیچ کۆمەڵگا وزۆش وەروو پایاشا.

▪️پیای هەورامانی ئانێ کە بە زوان یا قەڵەم مۆدەعی حقۆقوو ژەنانێ و ئەگەر باسێو چی بارەوە بەی وەرەوە، بە شێعرە یام مەقالە قەڵەم فەرسایی کەرا؛ وەشتەر ئانەنە زوان و قەڵەمیشا سابت کەرا و وەڵ جە گردچێوی ئیجازەو هەرمانێ فەرهەنگیێ بە خاتوونەو یانەو وێشا دا.

▪️ئی جۆرە هەرمانێ ئاسایێش و وەختی ئازادٚش گەرەکا. کۆمەڵگاو سۆنەتی مەحاڵوو هەورامانیچەنە هەر پاسە مزانمێ ئەرکوو یانەی و زارۆڵا فرەتەر ئینا سەروو شانەو ژەناوە؛ و هەر ئینەیچ بیەن سەبەب ژەنی دەرفەتی کەمتەرش پەی مەنۆوە.

▪️ئێژاو واتەیا فرەو کەسایچ هەنێ فەعالیەتی فەرهەنگی پەی ژەنێ بە نۆعێو تەفەنۆن و سەرگەرمی و حەتتا وێ ئەرمانای مزانا و بە تایبەت فەزای مەجازیەنە زەربێ جۆراوجۆرێ مدٚا ئەو ژەنایو کە نامێوەشا هەنە و بە زەڕەبین پیشداوەری و قەزاوتشا کەرا و نەوعوو جلا و ئارایێشوو ژەنێوێ و عەکسوو پڕۆفایلەکەیش بە ماناو دەعوەت‌نامەی مزانا پەی پیایا... 
و هەر ئینەیچ بۆ سەبەب ژەنی دڵسەردێ باوە و حەتتا جارهەن کارەکەیشا نیمەچڵ مازا جگا.

▪️ ئەڵبەت پنەوازا ئی خاڵەیچە سەرەنج دەیمێ، گیروگرفتێ ژەنا فەقەت لایانوو پیای و کۆمەڵگایوە نیا؛ بەداخەوە ژەنی دلێ وێمانە هامدەنگێ و پاڵپەشتێ هەنترینیچ نیەنمێ...

بە متمانەوە کۆمەڵگاو ئێمە ئینا مەرحەلەو گۆزاریەنە و ئینێ گۆزەریا ڕەنگا ئێمە پەلەما بۆ.
 دڵنیانا ڕوێو مەی وەڕەوە گەردٚکەس حەریموو وێش مژناسۆ و مزانۆ مەبۆ ناهەق پڕۆنە دلێ پەڕچینوو کەسێوتەری و ژەنیچ میاوۆ مافێوی یەکسان چەنی پیای... 

بەڵام حەیف ئێمە ڕەنگا پەنجاساڵێو زووتەر بە دنیا ئامایبیمێ...

 ڕەنگین کەریمیطبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، اجتماعی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،ژەنی هەورامانی و هەرمانێ فەرهەنگیێ؟! ڕەنگین کەریمی،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 مرداد 1399 توسط همایون محمدنژاد
معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(۳۳)


اولین کتاب آموزش قصە گویی با نام دنیایی رنگین، 
مخصوص ( مدرسین و مربیان ) 
 برای کودکان گروە سنی 4 الی 7سال وارد بازارشد.

این کتاب  حاصل چندین سال تجربە و آموزش های بانوی نویسندە و فعال ادبیات کودک نوجوان  بانوی هورامی رنگین دهقان می باشد کەدراین کتاب 100  صفحەای  رقعی با 
16 شعر کودکانە پند آموز ، 15 قصە پر محتوا   همچنین آموزش کشیدن  نقاشی  کاراکترها و شخصیت و قهرمانهای  داستانها  می باشد ،کە  بە طور کامل و جامە ، ثبت و با همکاری انتشارات آوای آرامش  با مبلغ 35000 تومان وارد بازار شد.


فەتە(۱)
وەلی فەتاحی

هەری گۆرانی واچ
بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، اخبار، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، وەلی فەتاحی، ڕه‌نگین دێهقان، بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)، انتشارات زایەڵە،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(۳۳)،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 مرداد 1399 توسط همایون محمدنژاد
واتێ تایبەت بە باخی و باخداری/گلێرەو کەردەی و نویسەیەو: فەتحوڵڵا ڕەزایی(داریانی)

مڵک(باخ)، باخدار، میراو، میراوانە، وەرزیەر، وەرزیەری، کەیڵ، پاسار، کۆگا، دەفرێ، گزی، کەوگیر، کەپرە، تەرواڵە، تەڵانە، سەرتەڵان، تاقڵە، باخچە، وەچ، کەڵەکە، وشکەکەڵەک، سەرکەڵەک، کەڵەک وڕای، کڵەک ئەوەنیای، بنەڕەت، خووگ‌بڕ، خووگ‌پاس، گۆلە، باوەر، بارووم(باروون)، لەو، کەشت‌وکاڵ، تۆم شانای، تەرزی، بەلووجە، کاڵەک، خیار، خیاروو تۆمی، ترۆزی، تەماتێ، تەماتەسیاوێ، بامیێ، کوولەکێ(خیارێ، ئاویە، شیرینێ، مرەبایە و...)، کورەک، کشکە، شەتڵە، شەتڵە تەماتە، کەوش، کڕە، قەڵەم، پەڕچین، کەلەوەر، بەرەگیرە، هەژگە، کۆڵەکێ، حەدٚ، حەسار، پلەکانی، سردی(پەیجە) جوە، شەقەجوە، جوەکڵێ، بنجۆ، بەنگا، بنەبەنگا، ئاوڵ(ئاووڵ)، جۆماڵ، سەراو، هەڕاوە، ئاو هۆرکەردەی، لوای جۆیەوری، ئاو بڕیەی، ئاو دزیەی، هاژەو ئاوێ، کەلاو، تەقنای، جۆبەرە، نۆبەئاو، بەن(بەنوو ئاوێ)، نیمەبەن، شەواوە، ئاو بە ئاو، ئاوژین، ئاو دارای، داریای، سیس کەوتەی، وشکاوە، قنناو، قەڵوەز، پلوورە، ماشاو، گۆماڵێ، سەرداو، هەسارە، پێوەن، پێوەنکەر، هەراڵە، گۆپیتە، ولی، خونچە، پاژەرەژ(پاپاژەرەژان)، گیواو، کرتی، هەڵیتر، پەلپینە، دڕەی، هەرێز، پووش، گزرە، پاکی، پاکی کەردەی، وشکەڵ، ئایرسۆچ، کان دای، کاڵای، زەمین کاڵای، زەمینی بایێر، هیتە، دوەهێشە، هیتیار، ئەسپەرە، هێشە، گاوەسن، نێڵەگا، نەقیزە، یۆژێ، پابێڵ، زەنگنارە، سەرزەنگنارە، شۆ، شۆ تەماتا، بێڵە، زەنگن، بێڵەسپەر، چنگانە، دەسەدٚارە، سەوقاتی، قووڵینە، سەوە، چنگڵە، کارتێڵە(کارتیلە)، کۆڵەمێو، لەق، شاتە، لاوەچ، خامە، چووزە، چەکەرە، تووڵە، خەواو، خەواو کەردەی، ڕێخەکەن، ڕێخە، دلێگەر، سەرقەل، شەنێ، شەنیەر، وەزی، لەقانە، دوەلەقانە، وەز تەکنای، وەزەو چنیەی، پاشارۆ، شارۆ، کەمکۆڵ، وەزە کەمکۆڵی، پاقلیرە(پاقلیسە)، قراڵێ، وەزە سمۆرێ، وەزە قاڵاوێ، وەزەبیلە، وەزەسافە، کاردەوەژێ، مەژگە، توکڵ وەز، وەزەو مزگی، وەزەو جومعانەی، هەنار، هەناری شیرین، هەناری تش(ترش)، خەتاوی، ساوا، کاراڵی، چەرمە، چەرمە شیرینە، مزڵە، هەنار ڕنیەی(کەنەی)، هەنار ئەرەکوای، هەناردانی، ئاوەڕەو هەناردان شێلای، هەناردان شێلای، ڕۆنار گرینای، ڕۆنار، تش، تشە وشکە، هەناری مشقاڕ، ولەهەنار، گاڵۆکە، دەمترەک، لیانی، چاڵەو هەنارا، هەنارتۆڵ، لاسۆتە، ولەو گەلاوێژی، تفی، تفی تەڕێ، دۆشاو، تفی تارانیە، تف تەکنای، تفەو چنیەی، لەلوە، لەلوە گێرتەی، تفەو خەیرێ، بێخوو تفا، لەپارێ، لەپۆرتێ، ساناڵێ، سوورەتفی، تفە زوەردێ، تفەزڕی، تەتەڵە، باڵەکڕە، بەر، سەربەر، ئەوەڵ بەر، ماشاولێ، سەمەر، بێ‌بەر، بەردار، خەزان، گەڵاخەزان، هەنگووری، بۆڵە، هۆشە، هۆشەخرتێ، هەنگوورە سیاوێ، هەنگوورە زەردێ، بۆڵەش کەوتێنە، هاڵێ، گەڵامێو، دەرەبۆڵە، هەچکوچی، هەنجیر، پاتسە، کۆڵنجە، کوێچە، کوێچەکاو، هەنجیری سیاو، هەنجیری زەرد، مجیفی، قشقەڕە واردە، هەنجیری ماسا، ماتە، ئارگا، بووڵە، دێکپا، داهۆڵ، هۆڕ، شەل‌هۆڕێ، وەرێسە، قۆتەرە، پەچە، کوزە، کولینە، ساج، دۆڵە، دەسەودۆڵە، سەردۆڵە، مەسێ، کتریە، پیاڵە، قازانە، مارنەگەزێ(چەکمێ)، تەڵێ، تەیمانە، هەژگە، بووڵگا، پەینە، سەورۆ، پەتەپڕووز، قوزمێخ، قرۆڵ، کڵۆسن، زەردەک، مەرۆڵە، خڕ، خڕمج، پوازی، پیک، نوێڵ، تەڵیشە، تەوەرزین، دەسە تێخ، دەسە بێڵ، دەسە زەنگن، تەوەرداس، دارێ، مشار، مڵۆ گیواوی، توودڕەی، دوەپەلە، ولەتووتی، ولەگوڵاویە، وەنەوشە، کنیواڵی، چنار، هەمرۆ، بەنەکاتێە(بەنەکارتێڵە)، لەولاو، گیواوڵە، ڕێحان، مەرزە، گوڵەشێخ، لالۆ عەباسی، پیفێ، هەنگووژاوی، شەرا، شەرا بەردەی، پڕووزیای، هووڵە، هەلچەقرازڵێ، ئاویە، کاڵ، یاوا، واڕێز، تەکنای، چنیەی، درەختی بێ‌بەر، درەختی بەردار، هەڵووچێ، هەڵووچە وشکێ، بەیە لتێ، ساوە لتێ، هەنجیرە وشکێ، کوتە، شێڵانە ڵتێ، تایلێ، بەرە تایلە، لێژەو هێزما، خەڵووز، سۆبەو نانێ، دەسەک، گڵێمە، چارەکە، تۆشەوەرە، تەختە، تەختان، توەن‌نما، سەیوەر، سەیوان، نسار، وەرەتاو و...
ـــــــــــــــــــــــــــــ
گلێرەو کەردەی و نویسەیەو: فەتحوڵڵا ڕەزایی(داریانی)طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، زوانی هه‌ورامی، فه‌تحوڵڵا ڕه‌زایی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،واتێ تایبەت بە باخی و باخداری/گلێرەو کەردەی و نویسەیەو: فەتحوڵڵا ڕەزایی(داریانی)،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 تیر 1399 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 216 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...