ایرانی ها چه گونه مردمی هستند؟
 

 


ایرانی ها مردم باهوشی هستند، فقط یک مشکل بزرگ دارند و آن اینکه نمی توانند در تفکر جدی باشند. ایرانی با پیچیدگی مشکل دارد. ایرانی ها از فکر کردن در مسائل مهم هستی شناختی طفره می روند و این طفره رفتن را اغلب با تمسک به روحیه ی شاعری خود سرپوش می نهند. "زیر سبیلی در کردن"، ضرب المثل پر کاربردی در ایران است و شاید تا حدودی ناظر به همین خصلت روان شناختی آنان است. ایرانی دوست ندارد رو به روی خود بایستد و مستقیم زل بزند در چشمان خود و حقیقت را بفهمد. مدام به دنبال تبصره و ماستمالی ست. عمیق ترین فیلسوف دگر اندیش ما خیام بود که او هم فلسفه را در حد حکمت فرو کاهید و به طرح آن در قالب شعر اکتفا ورزید. فلسفه ی خشک ارسطویی هم بدین دلیل تا مدت ها وهنوز بین طالبانش  در ایران به شدت رواج داشته و دارد که فلسفه یی بی تفاوت است و دیدگاه های هستی شناختی ساده انگارانه ی متفکر  ایرانی را به چالش نمی کشد. ایرانی همان طور که با همسایه اش رو در بایستی دارد با خودش هم غریبی می کند. نمی خواهد با حقایق به طور جدی کشتی بگیرد. شاید بی اقبالی کتابخوانی هم در ایران به همین روحیه خاص ایرانی در تلاش برای دوری از حقیقت ها و عمق ها مربوط باشد. به نوعی می شود گفت یک ایرانی فردی به غایت خجالتی ست! او خجالت می کشد که خودش را خوب بفهمد، حیات را دریابد، عظمت کیهان را درک کند.  او با هر چه با حقایق ناب نسبتی دارد، با رعایت کمی فاصله برخورد می کند. به خودش می گوید شما، به شماها می گوید آنها. ایرانی یک چنین موجودی ست!! ایرانی هر گاه در برابر حقیقت کم آورده، شعر گفته...و وفور شاعران در ایران به خاطر درصدبالای کم آوردن این نژاد در مواجهه با حقایق جدی ست. خوب است بدانیم  بنا بر بعضی آمارها، تعداد شاعران ایران فزون تر از شمار گاوانش است. در سیاست هم همین طور است. سعی می کند وضع جدی سیاست را جدی نگیرد و همواره رضا به داده دهد وز جبین گره بگشاید. در سیاست هم وقتی خیلی جدی شود نهایت این است که شعر بگوید و آن هم شعر طنز. فی المثل نسیم شمال را ببینید. خیلی خیلی خیلی که به او فشار آید انقلاب می کند، راه وسطی برای جدی شدن برای خود قایل نیست. دنبال لوازم معمول حیات سیاسی و حل گام به گام گره ها نیست. ایرانی برای جنگ ولی همیشه آماده است.جنگ برای یک ایرانی بخصوص اگر پای ارزش ها و موضوع حق در میان باشد خیلی هیجان دارد. چون خیلی ساده است، یک حقی وجود دارد و یک باطلی و او موظف است برای حق بجنگد. دشمن شناسی ایرانی قوی ست چون با دست گذاشتن روی یک دشمن همه امور پیچیده یکباره ساده می شود. این سفید و سیاه کردن ها خوراک ایرانی ست. همه یا دوستند یا دشمن. حتا فلسفه و دین قدیم ایرانی هم به همین راحتی به همه چیز می نگریست. ما یا دیو داریم یا فرشته. جهان یا ظلمانی ست یا نورانی. ارزش های اخلاقی یا نیکند یا زشت. خوبند یا بد. ایرانی رندانه  دنبال ساده سازی امور است. گرایش ایرانی به پندار نیک گفتار نیک و کردار نیک به خاطر فاصله گرفتن از هر نوع پیچیدگی زاید است. انسان باهوش همه پیچیدگی ها را ساده می کند و ایرانی باهوش است. ولی فقط فقط باهوش است نه برخوردار از عقلانیت و  جدیت در حل مدبرانه ی امور جدی و غامض. نه برخوردار از خصیصه ی عمیق اندیشیدن و دور نگری. با آسیب شناسی روحیات خود می توانیم بر مشکلاتمان غلبه کنیم.

تهیه کننده و گردآورندە از مطالب انترنتی/دکترمهدی سجادیطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، دوکتورسه‌یدمه‌هدی سه‌جادی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،ایرانی ها چه گونه مردمی هستند؟،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 آبان 1397 توسط همایون محمدنژاد
لوح‌های تقدیر و تندیس‌های ویژه اهدا شده به  دکترمهدی  سجادی  از طرف آکادمی بین‌المللی علوم و تکنولوژی ایران 

  

هەورامان هانەبەرچەمهەورامان هانەبەرچەم
ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اخبار، زوانی هه‌ورامی، دوکتورسه‌یدمه‌هدی سه‌جادی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،لوح‌های تقدیر و تندیس‌های ویژه اهدا شده به  دکترمهدی  سجادی  از طرف آکادمی بین‌المللی علوم و تکنولوژی ایران،
نوشته شده در تاریخ جمعه 20 مهر 1397 توسط همایون محمدنژاد
هەورامی ؛زبان یا گویش/ دکترمهدی  سجادی/کورش امینی /صانع زندی


بە گزارش ''هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م‍ روزنامه دیارکهن با نوشتاری تحت عنوان"هەورامی ؛زبان یا گویش ؛مطالب و استنادی مبنی بر زبان بوده مسلم هورامی را اثبات مجدد کرد؛امید که شاهد پویایی و تداوم این زبان دیرین و اصیل باشیم.طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اخبار، زوانی هه‌ورامی، آموزشی، کوورش ئه‌مینی، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"دیارکهن، دوکتورسه‌یدمه‌هدی سه‌جادی، تاریخ، اجتماعی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،هەورامی ؛زبان یا گویش/ دکترمهدی سجادی/کورش امینی /صانع زندی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 شهریور 1397 توسط همایون محمدنژاد
پرچو ـ دژمان نامەکەو ـسەباحی ـخوندی"دوکتورمه‌هدی  سه‌جادی   

 

 


برای دانلود(پیاده کردن مطلب)بر روی لینک زیر کلیک کنید:

په‌ی ئه‌ره‌گێرته‌ی(ئه‌ر‌ه‌وه‌زنا‌ی)سه‌روو ئی لینکیه‌وه‌  کلیک که‌ردێ:http://s9.picofile.com/file/8335492268/%D9%BE%DB%95%D8%B1%DA%86%D9%88_%D8%AF%DA%98%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%95%DA%A9%DB%95%D9%88_%D8%B3%DB%95%D8%A8%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C.docx.html

پرچو ـ دژمان نامەکەو ـسەباحی ـخوندی"دوکتورمه‌هدی  سه‌جادی  طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، زوانی هه‌ورامی، دوکتورسه‌یدمه‌هدی سه‌جادی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،پرچو ـ دژمان نامەکەو ـسەباحی ـخوندی"دوکتورمه‌هدی سه‌جادی،
دنبالک ها: پرچوـ دژمان نامەکەو ـ سەباحی ـخوندی، پرچو ـ دژمان نامەکەو ـ سەباحی خوندی، پرچو ـ دژمان نامەکەو ـسەباحی ـخوندی"دوکتورمه‌هدی سه‌جادی،
نوشته شده در تاریخ جمعه 2 شهریور 1397 توسط همایون محمدنژاد

سپاسنامەو خانەوادەو مەرحوومەی"فەراسەت موحەممەدنژاد"ی
سڵام و دەسوەشی تایبەت پەی قەوم و کەس وکار و هامدەگایەکاما جە زاوەر، پاوە،مەریوان، چۆڕێژی، سەڵواوا،کرماشان،سنە،ڕوانسەر،جوانڕۆ،قەڵاجێ،نەوسۆد٘،نۆدشە،موعتەمدینوو زاوەری،سنۆق خێریەو زاوەری،سنۆق قەرزولحەسنەو زاوەری،مۆئەسێسەو نەسیموو فەرهەنگوو هەورامانی،ئەنجومەنوو ڕۆجیاری، ئەنجومەنوو مامۆسابێسارانی،ئەنجۆمەنووقەڵەموو هامچەرخووکوردی و... و هەر پاسە جە نویسەرا، شاعێرا، قەڵەم بە دەساوهەورامانی کە بە کیانای پەیام و تەلەفوون و تلێگرام جە کاناڵەو# هەورامان هانەبەرچەم"ی، پەی سەروەشی مەرگوو #واڵێ کۆچکەردەیما خاتوو"#فەراسەت موحەممەدنژاد" ئێمەشا شەرمەندەو وێشا کەرد

#نویسەرا،شاعێرا،قەڵەم بە دەساو هەورامانی و دۆس و ئاشنایەکاما

سوهراب مورادنیا(سیاوکام)،عوسمان ڕەحیمی(مورید)،عەباس ڕەشیدی، فەریدوون ڕەشیدی،کەرەمەڵڵا ئەمیری(کەنوولە)،مەسعوود موتیعی مودیرووکاناڵەو ژاورودخبر،موزەفەر وەڵەدبەیگی(کاناڵەو اموات پاوە وپایگاە خبری،تحلیلی دەنگی نوریاو)،فەریدوون خالدی مودیروو کاناڵەو(فرهنگیان مریوان)،حەفتەنامەو ئاواتی،خبرگزاری کردستان فردا،نەعمان هەورامی،کەنعان عەباسی مودیروو کاناڵەو(اموات مریوان)،عەلیرەزا عەباسی گوراجۆیی (هورامیەکاو قەسرشیرینی)، فەرهاد ساڵحی(پایگاەخبری ، تحلیلی سلام پاوە)،ناسر ئەخدەر،سورەیا زارعی، ئۆمید سەجادی،کوورش ئەمینی (نۆتشە)، سەباح حەسەنی شیانی،فەرید ئەحمەدی زاوەری،سوهەیب ئێزکات، تەحسین سەجادی، دوکتورموحەممەد مەحموودی، ئەشکان هەورامی، موهەندێس فەریبورز مووسازادە(شوان)، سەیوان ئێبراهیمی (گواز)،کاوە شوکری (سەراو هەورامی)، موحەممەد خدری، نیشات حوسەینی، حامی نیکبەخت عەبدولمەلکی(هەورامی شوماڵوو ئێزانی، مازندەران)،دوکتور مەهدی سەجادی، جەواد حەمزە(فێراق)، فەرید عەباسی، ئێبراهیم شەمس،گۆنا ڕاەپەیما،فاتێح سەعیدی،باقی شەفێعی، موحەممەدڕەشید ئەمینی،مۆمن یەزدان بەخش،عەدنان مورادی،موحەممەدسەلیم هەجیجی،عەتا عەلی پوور،عەباس غەریبی،بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)، مێهران ئەحمەدی،دوکتورناجێح گوڵپی، سەعدی غەریبی،سەعدی عەزیزی، سەعدوڵڵا خوون خام،موبین ساڵحی، ئەمین ڕەحیم زادە،جەهانبەخش خەڵوەتی،کوورش یووسفی،دوکتور جەلال جەلالی زادە،ئۆمید حەبیبی، مەسعوود وەیسی،ناهید غوڵامی،ئێحسان خالسی،دوکتورئەحمەد نێعمەتی، موحەممەد دەرویشی،زولفەقار بابایی،موحەممەد فەهیم،شەهرام موحەممەدی (رادیۆمەریوان)،سەرکەوت عەزیزی (نەبەز)،مهندس محمد رشیدی،ئاوێنە ئەحمەدی،کەیوان موحەممەدی(کارێز ژانی)،لایێق سڵێمان زادە، عەلی تەیێبی، عەبدوڵڵا حەبیبی،ڕەئوف مەحموودپوور،وەلی فەتاحی،فەرشید شەریفی،سابیر عەزیزی،داریۆش ڕەحمانی،مەهوەش درۆستکار،فیرووز فەرەجی،ئارتین عەباسی،موحەمەدخالد قانێع،فەیسەڵ هێدایەتی،فەریدوون ڕەمەزانی،فەهمی مارفی،یەحیا نێعمەتی، موحەممەدسدێق کەریمی، سەیدجەلال سەجادی،مامۆسا سەیدجەلال ئەکبەری (ئاڵۆز)،جەماڵ شەهسەواری،ئێحسان کەرەمی،سەلاح نیکنامفەر،فەرید بەهرامی،مەریوان داریۆشی،موحەممەد سابر مەلکی،فەرهاد مەولوودی،شێخ مێقداد قادری،ساسان مونفەرێد،سوهەیب زەربان،ئارمان فارسی،شۆرش عەزیزی، فەردین مەزهەرپوور،عومەر سوهرابی، عەدنان خورشیدی،حافێز ڕەنجبەر، سەفوەت ئەمیری(کۆچەر)، دوکتورسامان ڕەحمان زادە،مەریوان قادرپوور، عەبدوڕڕەحمان ڕەحیمی نیا،قەیۆم دانشوەر،عەلی داربۆی،عەلی ئەدوایی، ڕەحیم ڕەحمانی،خالد یووسفی، ئۆمید سروماڵی،عەلی ئەسغەر ئەمیری (کەنوولە)،موحەممەدعەزیز موحەممەدی، هاشم حێسامی،دوکتور ڕەحیم غوڵام وەیسی، دوکتورکەنعانی، جەلال قەوامی، حەبیبەڵڵا قاسمی،تەها جەمشیدی، ناسر فەتاحی،سەیدلەتیف حوسەینی نەسەب، یەحیاسەمدی،وەلی کاکایی،دلێر ئێسکەندەری،سورەیا خدری،سوهەیلا موحەممەدی،موحەممەدشەریف عەلی ڕەمایی،موهەندێس سامان سەعیدی، دوکتورغەریب سەجادی، موهەندێس فەردین زەمانی،ئارمان فەیز کازمی،عەلی مورادی،نەبی حوسەین پەناهی،مێقداد ئەمینی،مەریەم ئەحمەدی،پەرویز بابایی، دوکتورحێسام مەلکی، ،ئیرەج عێبادی،عادڵ موحەممەدپوور،فاتێح ڕەحیمی، دوکتورموکەڕەم غەفاری، مەحموود مەحموودی،موهەندێس جەمشید مورادی،ژیانا ئێسکەندەری،عەلا خودا مورادی،عادڵ موحەممەدپوور،حسەین کەریمی،عوبەیدرەحمانی، ئەحمەدموحەممەدی،وەلی حوسەینی،کوورش عەزیزی، ئاکام موتیعی،مۆزەفەر بزورگ ئۆمید، شەهرام غوڵامی،فواد زیایی نۆتشی، عەبدوڵڵا عەبدی،ڕەئوف یەزدانی،مەهدی سەمەدی،ئاوێنە ئەحمەدی،غەزال ساعدی،ئێقباڵ مورادی، فاتێح سەعیدی، مەزهەر موحەممەدی، لوقمان سوبحانی، حەمید ساڵح مەنش، تەیفوور حاتمی، موستەفا ئەسەدی، مەحیەدین باغانی، موختار بەهرامی (خەمبار)،تەها شەهیدی، موحەممەد کەریمی،ئاواتم ئانەن خود٘ای بێ وێنە لەش ساقی و سڵامەتی جە یانەتانە هەتاهەتان مەرزیۆرە.
پەی ئاوەزی بەرز و قەوم دۆسیتا شانازیم کەرد
ئێرادەتمەندوو گردیتا 
 #هومایون موحەممەدنژاد

و جە لاو خانەوادەکاو: موحەممەدنژاد،سەفەری،نادری،ئەحمەدی،،یووسفی،ساڵحی،ئەدوایی،ڕەزایی،ڕەحیمی،عەبدی،جەعفەری،وەیسی،مەحموودی، سەعیدی،و باقی قەوم و کەس وکاری
هفتەنامە ئاوات

‍ طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، هومایون موحەممەدنژاد، ئێبراهیم شه‌مس، ڕه‌ئوف مه‌حموودپوور، کوورش ئه‌مینی، عه‌بدوڵڵا حه‌بیبی، عادڵ موحەممەدپوور، موحەممەدره‌شید ئه‌مینی، کوورش یوسفی(ئاریا)، فەرید عەباسی(فەراز)، سه‌رکه‌وت عه‌زیزی(نه‌به‌ز)، موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی، داریوش ڕه‌حمانی، سابیر عه‌زیزی، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"دیارکهن، ئۆمید حه‌بیبی، عوسمان ڕەحیمی(مورید)، دوکتور ناجح گوڵپی، بێهرووز محەمەدپوور(شارۆ)، جەواد حەمزه (فێراق)، موحەممەد فه‌هیم، سەیوان ئێبراهیمی(گوازی)، عه‌تا حه‌یده‌ری(خه‌مبار)، فاتێح ڕه‌حیمی، دوکتورسه‌یدمه‌هدی سه‌جادی، عه‌دنان مورادی، موحەممەدمۆمن یه‌زدانبه‌خش، سوهراب مورادنیا(سیاوکام)، عه‌لی ئه‌دوای(هاوار هه‌ورامی) ، فەرید زاوەری، سه‌باح حه‌سه‌نی شیانی، په‌رویز بابایی، مەهوەش درۆستکار، بورهان ئه‌خته‌ر(هورامی)، مێهران ئه‌حمه‌دی، باقی شه‌فێعی، مامۆسا عەدەمی و فەیسەڵ هێدایەتی، سۆبحان خالدی، موحەممەد خدری(ئەدیب)، کاوه شکری(سەراو هەورامی)، سەعدوڵڵا خون خام(شەهریار)، فاتێح سه‌عیدی، عەتا عەلی پوور، دوکتور ئه‌حمه‌د نێعمه‌تی، نه‌عمان فائق تۆفێق(هاوار)، سه‌لیم هه‌جیجی(خه‌مبار)، ئێحسان کەرەمی، ڕەحیم ڕەحمانی، فه‌ریبورز موسازاده‌، سه‌عدی غەریبی، عەباس غەریبی، مێقداد ئه‌مینی، وەلی فەتاحی، مۆزەفەر بزۆرگ ئۆمید، سەفووەت ئەمیری(کۆچەر)، حسه‌ین خورا(خه‌یاڵ) ، میرزامه‌جید سوبحانی(بچووک)، دوکتورحێسام مه‌لکی، مامۆسایوونس وه‌یسی، حامی نیکبه‌خت عه‌بدولمه‌لکی، ساسان مۆنفەرێد(بێ وەر)، جوانمیرخووند(کۆساڵان)، جه‌ماڵ شەهسواری، حافێز ڕه‌نجبه‌ر، موحەممەدباقی موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،سپاسنامەو خانەوادەو مەرحوومەی"فەراسەت موحەممەدنژادی،
نوشته شده در تاریخ شنبه 20 مرداد 1397 توسط همایون محمدنژاد


چن خاڵێ و نەقدێ ڕازوانی جە "دوکتورمه‌هدی  سه‌جادی   جە بارەو هاگاداری کەلاسوو وانای ونویستەی بە زوانی هەورامی 

 

 هێزی  ۋێره‌گا شه‌بڒه‌نگ  ئی  "هاگاڐاری"مه  دی  و تاپۈم  گێرت. وه‌ختێو  ئامانێۋه  یانه  و خاس  ته‌ماشه‌م  که‌رڐ، مڐیه‌و  په‌ڒا  ئێشتیبایێ  ڒانۋیسیێ  و  ڒازۋانیێ. حە‌زم  که‌رڐ، به  پاو  ڒانۋیس  و  ڒازۋانو  هه‌ورامی، درۆسه‌که‌یش  بنۋیسو.
 
چن  خاڵێ:

۱- کرێڵی  نیا  په‌یم  ئی  هاگاڐاری  کێ  دان  جبه‌ر  و  کێ  ۋه‌رپه‌رسشا: باس  باسو  چه‌نی  نۋیسه‌یو  هاگاڐاریه‌که‌ی  وێشا.

۲-  هه‌میه‌تو  ئی  زاق  که‌رڐه‌یۋه‌و  ئێشتیبایا  ئینا  چاگه‌نه  که  ئی  هاگاڐاری،  هاگاڐاریو  فێرکه‌رڐه‌یو/ فێربیه‌یو  هه‌ورامین.

۳- ته‌نیا  ده‌س  ڒوه‌‌و  ئێشتیبا  ڒانۋیسیه‌کا  و  ڒازۋانیە‌کا  نیه‌یان. دلێنه‌و  هاگاڐاریه‌که‌یچ  ئێشتیبایێش  هه‌نێ، به‌ڵام  ئیسه  جارێو  ئێننه‌و  ڒانۋیس  و  ڒازۋانی  کرێڵیێ  نیه‌نێ، په‌وچی  ده‌س  نه‌نیه‌یان  سه‌رشا.


٤- کرێڵی  نیا  ئا  که‌سێ  ئی  که‌لاسا  به‌را  ڒاۋه  یام  تاخێت  کە‌سێته‌رێ، ئی  خاڵێ  من  زاقێ  که‌رڐێنێۋه، جه  نۋیسه‌‌یه‌کاشانه  و  که‌لاسه‌کاشانه  به‌راشا  ڒاۋه  یام  نا، کرێڵی  ئانه‌ن  من  به ئه‌رکو  وێم  زانانم  ئینه‌ی  ۋاچو. هه‌ڵبه‌ت  په‌نه‌وازا  ئینه‌یچ  ۋاچو  که  یۋه‌مین  جار  نیا  من  باسو  ئی  جۈره  ئێشتیبایا  که‌رو  په‌ی  ئانیشا  به  هه‌ورامی  منۋیسا.

٥- ۋه‌ڵ  جه  نۋیسه‌یو  ئا  هاگاڐاری، یۈ  جه  ئه‌نناماو  ئه‌نجۈمه‌نو  ڒۈجیاری  چن  جارێ  زه‌نگش  دا  و  جه  باره‌و  چه‌نی  نۋیسه‌یو  ئی  هاگاڐاریۋه  چن  په‌رسێش  که‌رڐێ  و  منیچ  په‌رچێو  په‌رسه‌کام  دێۋه.  بڒێو  ئه‌چا  په‌رچا  بریێنێ  ڒاۋه (پێسه‌و  ئانه‌ی  که  "ئه‌نجۈمه‌نی  فه‌رهه‌نگی-‌ ئه‌ده‌بیو  ڒۈجیاری"  درۆسا  نه‌ک  "ئه‌نجۈمه‌نو  فه‌رهه‌نگی- ئه‌دبیو  ڒۈجیاری")، به‌ڵام  فرێشا  نه‌بریێنێ  ڒاۋه.

٦- جیاو  "ڐ"  خاسته‌ر  و  وه‌شته‌ر  ئانه‌ن  یه‌رێ  نۆختێ  سه‌رو  "د"ۋه  با.  ته‌خته‌کرێڵه‌که‌و  من  "د"  یه‌ره‌نۆخته‌یه‌ش  نیه‌نه، په‌وچی  پاسه‌م  نۋیسه‌ن.

ۋه‌ڵێنه  تاپۈو  هاگاڐاریه‌که‌ی  و  شۈنیشره، درۈسه‌که‌‌یش  زۋانو  هه‌ورامینه  ۋیندێ:

د. مه‌هدی  سه‌جادی


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، ئەنجومەنوو ڕۆجیاری، دوکتورسه‌یدمه‌هدی سه‌جادی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،چن خاڵێ و نەقدێ ڕازوانی جە "دوکتورمه‌هدی سه‌جادی جە بارەو هاگاداری کەلاسوو وانای ونویستەی بە زوانی هەورامی،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 3 مرداد 1397 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 6 :: 1 2 3 4 5 6