photo_۲۰۱۷-۰۷-۱۵_۱۴-۳۲-۵۵

کڵاشوو هەورامانی، جە شاروومەریوانی سەبتی دنیایی کریۆ
مالپه‌ری نوریاو:ئەر گەرەکما بۆ جە بارەو زوان و فەرهەنگ و شێوەوژیوای و کەلتوروو هەر یاگیوی جە هەر وەڵاتێوەنە ، قسە و باس و دەنگ کەرمێ ،مشیۆ ،حەق و ڕاسی برمانمێ ،و ئەگەریچ چی هەرمانێنە ، کەمتەر خەمی کەرمێ،کێ بیەی و هۆوییەتوو یەک مللەتیوی پاشێل کریۆ.

ادامه مطلب

طبقه بندی: تاریخ، فرهنگی و هنری، اخبار، جفرافیا، تبریکات، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، شهرها و روستاهای هورامان، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،کڵاشوو هەورامانی،جە شاروومەریوانی سەبتی دنیایی کریۆ/هومایون موحەممەدنژاد،
دنبالک ها: پایگاه خبری نوریاو،
نوشته شده در تاریخ شنبه 31 تیر 1396 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

کڵاشوو هەورامانی، جە شاروومەریوانی سەبتی دنیایی کریۆ
(هومایون موحەممەدنژاد و فیرووز  فەرەجی)
ئەر گەرەکما بۆ جە بارەو زوان و فەرهەنگ و شێوەوژیوای و کەلتوروو هەر یاگیوی جە هەر وەڵاتێوەنە ، قسە و باس و دەنگ کەرمێ ،مشیۆ ،حەق و ڕاسی برمانمێ ،و ئەگەریچ چی هەرمانێنە ، کەمتەر خەمی کەرمێ،کێ بیەی و هۆوییەتوو یەک مللەتیوی پاشێل کریۆ.
چن ساڵێوا باسوو سەبت کەرد٘ەو هەورامان و یەرێ دەگایێ ژیوار، هەورامان تەخت، پاڵنگان جە دنیانە ئامان وەرەو ؛ و ئوستانوو کوردەسانی و شارەکاو سەڵواوا و کامیاران و هەورامان تەخت ئەچی باسەنە هامکاریشا کەرد٘ەن، و پەی ئی هەرمانێچە(پایگاەمیراث فرهنگی،منظر فرهنگی تاریخی هورامان)
جە شاروو هەورامان تەختی مەرزیارە و کاکە پویا تالب نیا دۆسی ئازیز و زەحمەت کێش ،پێسەو ڕاوبەریش ، ئەچی ماوەنە، هەرمانێ فەرهەنگیێ عالیشا کەرد٘ینێ، کە یاگێ دەسوەشینە، واتەوئینەی کە پەروەندەو یەرەدەگایەکاو هەورامانی، بۆنەو مەنزەر و وەرچەمی تەبیعی و سرووشتەکەیش و پێسەو ماواو فەرهەنگ و کۆگاو سەنعەتە دەسیەکاو هەورامانی، ئینا وەروو دەسووهەرمانبەرا و ڕاوبەرەکاودنیای جە یۆنسکۆنە و ئاواتما ئانەن ئەپی زوونە هەرمانەکێ پڕیۆوە و دڵوو گرد٘یما وەش بۆ ؛بەڵام ئاننەش پنە نەشی باسوو سەبەتی جەهانی کەرد٘ەی کڵاشی هەورامی جە شاروو مەریوانی،ئاد٘یچ کڵاش پێسەو یۆجە شانازیەکاو فەرهەنگ و مللەتوو هەورامانی ،سەبەت کەرد٘ەو هەورامان و یەرەدگایەکاش جە دنیانە، بەرد٘ێش چێروو پەرسێ.
۱ـ جیاکەرد٘ەی کڵاشی جە شانازیەکاو هەورامانی ،تایبەت پەی پەروەندەو سەبتی دنیاییش،زوڵمیوی گەورەن.
۲ـ کڵاش پێسەو سەنعەتوو خەڵکوو هەورامانی،مشیۆچ جە یۆ جە شارەکاو هەورامانی سەبت کریایا،ئەڵبەت جە شارەکاو کرماشانی جە ساڵوو۱۳۹۱و جە ساڵوو۱۳۹٦شاروو نۆدشەی ،شاروو کڵاشی سەبتی مللی و ئێرانی بی.
۳ـ ئەڵبەت بە پاو ئانەیە خەڵکیوی فرە جە هەورامی زوانا جە شاروو مەریوانی مژیوا، و فرەو کڵاشکەرا و کڵاش چنا خەریکوو ئێ شوغڵ و هەرمانێنێ و مەریوان پێسەو شاریوی نیمە هەورامی و جە ویەردیوی نزیک ؛ هەورامان تەخت و ژاوەرۆ و سەڵواوا؛ بەشەکا جە مەریوانی بیێنێ.
٤ـ مەریوان ،پێسەو شاریوی وەش ئاو و هەوا و سەرسەوز و جە قەراخوو گۆمەنامدارەکوو زرێبار و شاریوی نزیک چەنی کوردەسانووعێراقی و بیەی مەرزی بەینەلملەلی باشماقی کە یۆ جە بازارەگەورەکاو بەینوو ئێران و عێراقی، و شاریوی پەی گێڵای و سەیر و سەفەروو مێمانا و خەڵکوو ئێران و وەڵاتەکاتەری بیەن، بۆنەو ئا چێوا واتما سەبت کەرد٘ەو مەریوان زووتەر ملۆ وەرو.
٥ـ هەرمانەوکڵاش و کڵاشچنیەی جە هەورامانانە مەرزیانەرەو مشیۆ نامێ هەورامانی پاڵوو نامەکێشەنە دیارە بۆ، هەتا بنەڕەت و ڕێخەو ئەساڵەتوو و ئەرکوو مللەتکەیش پاشێل نەکریۆ دەقوو نامەکێش ئەپیسە  بنویسیۆ:
کڵاشوو هەورامانی، جە شاروومەریوانی سەبتی دنیایی بی.
کلاش هورامان ، در شهرمریوان ثبت جهانی شد.
***
#هومایون موحەممەدنژاد
مەریوان/ ۲٦کۆپەروو۱۳۹٦

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، شهرها و روستاهای هورامان، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،کڵاشوو هەورامانی،جە شاروومەریوانی سەبتی دنیایی کریۆ(هومایون موحەممەدنژاد و فیرووز فەرەجی)،
دنبالک ها: قه‌ڵه‌موو هه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 تیر 1396 توسط همایون محمدنژاد
جه شومارەو ۳۹حەفتەنامەو ئاواتی ،
بابەتوو نویسەراو شاعێراوهه‌ورامانی،  وه‌ڵا کریاوه
هفته نامه ئاوات


 هفته نامه ئاوات

حەفتەنامەو ئاواتی شمارە ۳۹ بە بابەتوو نویسەراو واری رازیاوە
کاکەموحەممەدشەریف عەلیڕەمایی، کاکەهومایون موحەممەدنژاد،کاکەسه‌باح حه‌سه‌نی شیانی،کاکەعەباس غەریبی، کاکە هاشم حێسامی، خاتوو شیلان کەریمی،خاتوو کویستان حەسەنی.

# هفته نامه ئاوات شماره۳۹/سال دوم - بە تاریخ ۲۶تیرماە۱۳۹۶طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تبریکات، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، محه‌مه‌دشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی، سه‌باح حه‌سه‌نی شیانی، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"، هاشم حێسامی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،جه شومارەو ۳۹حەفتەنامەو ئاواتی،بابەتوو نویسەراو شاعێراوهه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 تیر 1396 توسط همایون محمدنژاد
هۆرگێڵنایەو نویستێو جه واڵتەری_فەرانسەوی
جه باره‌و زوانوو_ئەد٘ایی سەروو زوانی هەورامی

جە فیلەسوفوو گەورەو فەرانسەی "واڵتر"ی پەرساشا: پەی جە بەین بەرد٘ەو و پاشێل کەرد٘ەو مللەتیوی چ چێوێو نیازا؟
ئاد٘یچ ماچۆ: هەر چێو جە خەڵکی چنەشا بسنیۆوە،ئێمکانش هەن دماتەر ئا چێوەیە بە دەسش باراوە ، بەڵام ئەگەر #زوانوو_ئەد٘ایی چنەشا گێرا و پاشێلش کەرا و جە ڕێخەنە نابوود٘ش کەرا،ئا مللەتە و خەڵکە، ئێتر مللەت نیا، بەڵکووم هیچ نیشانێو مللەت بیەی ئەچا خەڵکوو ئا وەڵاتیە باقی نمەمانۆ. بۆنەو ئانەیە متاوی، خەڵکوو ئا مللەتیە جە هەر فەرهەنگێوتەرینە، تاونیشاوە، پەوکای ئێتر بنەڕەت و ئەساڵەتشا نەمەنەن.
نویسەر: #واڵتەری_فەرانسەوی
هۆرگێڵنیایەو سەروو هەورامی:
#هومایون_موحەممەدنژادطبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،هۆرگێڵنایەو نویستێو جه واڵتەری_فەرانسەوی جه باره‌و زوانوو_ئەد٘ایی سەروو زوانی هەورامی/ هومایون موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 19 تیر 1396 توسط همایون محمدنژاد

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

وەهار

جریوناش شەبەق کەش وەرمش زڕیا
پەرد٘ەو تاریکی بە دەنگێ دڕیا

دەنووک سوورو کۆی کەشش ئارد٘ۆ ما
بی چەپڵەڕێزان حەشر و حەلەلا

عەجەب هەوایێن کەش و چەم و دۆڵ
نیم نیگای نسار دڵ مارۆ  وە  کوڵ

شەماڵ دەسانش کێشۆ سەر کەشا
کەوتێنێ سۆسکە پیچک و بەڕەزا

لەنجە کەرۆ گوڵ، سەرمەسا بوڵبوڵ
کەما سەرچووپی، کێشۆنە بە دڵ

بەڕەزاو تاقا بە فیز و دەماخ
هەراڵەبرمی مدران گۆش قوڵاخ

مد٘ۆنە واوە خەمان بە سەر شان
ئێد٘ەیچ قیتەقیت لێوەو سەرکەشان

شەتاو پەلەپەل ، گیواو مدۆ لا
ڕیواوەو خڕی مدران بەرزە پا

پەلکەی وێش پەخشان ساف مل کەرد٘ەن
مەزەکەی مزرش ئاو دەم ئاورد٘ەن

کەچ کەرد٘ەن گەردەن وە سەد٘ نازەوە
گۆش دان وە سەد٘ای جڕە و  بازەوە

نەسیم  مێهرەبان دەس کەرۆ ملم
فەوارەی ئایێر دەمنۆوە دڵم

"من"یچ بە بێ خەم تەمەو سەرکەشا
جە من تەوەنێ کەروو  تەماشا

گا بە ورتەورت گاە بە دەنگی بەرز
ئینەیە ماچمێ هەزار و یەک تەرز

« ئاماوە وەهار وەهاری شاد٘ی
بۆی عەتری نەسیم خونچەی ئازاد٘ی»*

*مامۆسا مەولەوی

#بێهرووز محەمەدپوور(شارۆ)

په‌ی ئه‌ره‌گێرته‌ی(ئه‌ر‌ه‌وه‌زنا‌ی)سه‌روو ئی لینکیه‌وه‌  کلیک که‌ردێ:

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، بێهرووز محەمەدپوور(شارۆ)، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،وەهار:شێعره‌و کاکه بێهرووز محەمەدپوور(شارۆ)،
دنبالک ها: دەنگ:کاکەهومایون موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 13 تیر 1396 توسط همایون محمدنژاد

ماموستاقادر  قادری ، امام جمعه فرهیخته پاوه،قاضی نمونه‌ی کشور شد


محضر عالم فرزانه و استادفرهیخته جناب ماموستا قادری امام جمعه محترم پاوه و رئیس محترم دادگاه کیفری ۲ شهرپاوه 
سلام و ادب؛
حسن انتخاب حضرتعالی به عنوان قاضی نمونه‌ی کشور ؛ مایه مسرت و مباهات شد، شادی بدین داعی که بار دیگر غنای فرهنگی و لیاقت بزرگان پاوه و هورامانات مسجل شده ، و به عنوان خدمتگزار فرهنگ و زبان هورامان،توفیق و تداوم خدمت صادقانه اتان را از خداوند لایزال خواستارم.

با احترام وارادت همایون محمدنژاد/هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

با سپاس از آقای مظفر  ولدبیگی(پایگاه خبری نوریاو)
بابت اطلاع رسانی اشان.
منبع خبری:ساحت کرمانشاه
ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، اخبار، تبریکات، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، شهرها و روستاهای هورامان، دینی ومذهبی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،ماموستاقادر قادری،امام جمعه فرهیخته پاوه،
دنبالک ها: ساحت کرمانشاه، پایگاه خبری نوریاو،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 12 تیر 1396 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 16 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...