مووچیاری تاتەی/کتێبوو"گولستانوو سەعدی شیرازی/هۆرگێڵنایەو سەروو زوانی هەورامی:هومایون موحەممەدنژاد


هۆشم مەیو کە جە دەورەو زاڕۆڵەیی، خودٚاپەرەس و شەوبێدٚار بێنێ. 

شەوێوە جە خزمەتوو تاتەیم ـ ڕەحمەتوو خودٚایش سەر بۆ ـ نیشتەبێنێرە و تەماموو شەوێ، چەمێم نەبەستێ و قورئانی وەشەسیا جە پاڵمەنە بێ و تائێفێو دەوروبەرما وتێ بێنێ.

بە تاتەیم واتم: ئی تائێفە ،یۆشا هۆر نمەئێزۆوە و دوێ ڕەکعەتێ نماو ساحبێ بوانا. ئێننە جە وەرموو بێ خەبەری وتێ نێرە ، ماچی نەوتێنێ ، کە مەردێنێ.

واتش: گیانوو تاتەی! تۆیچ ئەگەر وەرمت کەوتەیپۆرە و بووسی،خاستەر ئەچانەین دلێ پۆسوو خەڵکی بووسیرە(پەشتوو سەرەو کەسی قسێ نەکەری ،و غەیبەت نەکەری ).

#بابوو ۲(ئەخلاقوو دەروێشان) گولستانوو سەعدی

#هومایون_موحەممەدنژاد
http://haneberchem.mihanblog.com/post/1906طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، آموزشی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،مووچیاری تاتەی/گولستانوو سەعدی شیرازی/هۆرگێڵنایەو سەروو زوانی هەورامی:هومایون موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 7 فروردین 1399 توسط همایون محمدنژاد
#کرونا_مهمان_ناخواندەای کە سلامتی را نشان می کند/همایون محمدنژاد

همەی سرزمین خود را دوست داریم،زاور مهد و مادر و پرورش دهندەی ماست، #لطفا"،لطفا" نکات بهداشتی و موارد پیشگیری از#ویروس_کرونا را #رعایت_کنیم.هر کجا باشیم،پاوە، مریوان،چورژی،سروآباد،روانسر،
کرمانشاە،سنندج،قلعەجی،کانی دینار و هر جای دیگر باشیم،#روستایمان_زاور را دوست داریم ،ما هم دوست داشتیم در کنار اقوام و همولایتی هایمان،در این فصل زیباو تعطیلات نوروزی،بوی بهار و طبیعت را،احساس کنیم و نگارەگر جوانەزدن شکوفەهای گیاهان و درختانش باشیم...اما #مهمان_ناخواندە چندی است بدون دعوت راهی سرزمینها شدە کە ممکن است اگر همت نکنیم و رعایت نکنیم ،دیار ما را هم درنوردد، برای همین است کە در #خانە_ماندن و #محبوس_منزل جهت تضمین سلامت را انتخاب کردەایم .
هموطن اگر در روستا هستید یا بە روستا و مناطق اطراف بە قصد خرید بە شهرهای مجاور: #پاوە_نوسود_نودشە_مریوان می روید...لطفا" خریدهایتان را کمتر کردە تا گلایەی #ستاد_بحران مناطق همجوار بە خصوص شهرنودشە را شامل نشود...تا موجب سلب سلامتی ایشان نشود....کرونا..سلامتی جهان را نشان گرفتەاست...فراموش نشود خانوادەی مرحوم بهنام شریفیان اهل شهر نودشە، چندی پیش زاور را ضدعفونی کردند ،
ما همە باید بر علیە کرونا اقدام کنیم، با وجود جوانان فعال و دلسوز انتظار داریم کە در این برهەی حساس همچنان یکەتاز در حفظ و صیانت روستایمان باشند و قرنطینە روستا را در نظر داشتە باشند، چرا کە زاور با بافت جمعیتی پیر و سالمند آن هم در برابر این ویروس کشندە، بیشتر در خطر قرار می گیرد.

ارادتمند همە:/همایون محمدنژاد

@zavarkhabar0000طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، اخبار، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کرونا_مهمان_ناخواندەای کە سلامتی را نشان می کند/همایون محمدنژاد،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 5 فروردین 1399 توسط همایون محمدنژاد
 گەبڵە/بەگڵە"ی بژناسمێ/هومایون موحەممەدنژاد

(گەبڵە/بەگڵە)بە زوانی هەورامی جە بەشوو(هەورامانوولهۆنی(ئێران و کوردەسانوو عێراق)و هەورامانوو تەختی)ئی گیواوه کە لاو ئێمەو وریۆ نامێ فارسیەش سینەکبکی و نامێ عێلمیەش Bongardia chrysogonum جه خانوادەو Podophyllaceae   
دەسوەشی کاکەمەحفووز ئەدوایی گیواوئەژناسی کەرمێ پەی ئەرەنیای نامۆ گیواوی جە زوانی عێلمی ئارۆی. ئەڵبەت پاڵنگانەنە بە گەبڵەی ماچا:پەلەژەرەژ و هەرپاسەیچ جە داریانەنە ،گۆڵەش پنە ماچا.

 گیواوێو کە جە هەورامانەنە مزیۆ و تەنیا گوڵەکەش(پێسەو هۆشوو هەنگووری) هەر پێسەو ئەو گیواوەکا سوور کریۆوە و گەرەکما بۆ تاڵیش کەم بۆوە، وزمێش دلێ ئاوێ و دماو ئانەیە قوڵێوش شانا ئاوەکێش مجمێ و دماتەر ،سوورش کەرمێوە ، وێش تەنیا ،چەنی هێڵەی ، خۆرشتش فرە تەمدارا ، جە بازاریچەنە، ورەشیۆ و پەی سڵامەتی و دەرمانوو نەوەشیەکا ،تایبەت پەی ڕەوان بیەو ونێ جە ڕەگەکانە ،واتەو ئینەیچە کە گەبڵە پەی کەسیوی فشاروو ونێش بۆ سفارش نمەکریۆ ،جە کتێبەکە قەدٚیمیەکا، جە قازانجوو گەبڵەی ،نامێ فرێش بریەنە.
واتەو ئینەیە گەڵاو گەبڵەی دوور جە گوڵەکەیش مزیۆ و نێرەکەش سەروو زەمینی دیارا ،ئەڵبەت بڕێو جار ساقەسوورەکەش زووتەر دیاری مدٚۆ و سەرەو شەرمیش کۆمنانەرە و مشیۆ یەواش کڵاوەو هۆشەهەنگوورەکێش جە زمینەنە بارمێ بەر.
تەرەفدارێ واردەو ئی گیواوەیە نەک جە،هەورامانانە ،تایبەت شارەکاو تەوێڵێ و بیارێ ،جە شارەزوور ،هەڵەبجە و سلێمانیەنە فرێنێ ،کوردەسانوو ئەودیمی  نامێ ئی گیواوەیە(گەبڵە،گەپڵە،تەڕۆیا کەوان،ترشۆیا کەوان، ترشۆیا لەگلەگ، Geple)نامێ بەرا.
ئی گیواوە جگە جە هەورامانانە مزیۆ جە بەشوو کۆماسی مەریوانیچ کە تایبەت ئا یاگێ ناموو دەگاکێشا و هانە و چەم و دووڵەشا بە هەورامیێنێ ،تاودێ پەی زانیاری فرەتەر  سەردانوو پەلیانەو هەورامان هانەبەرچەمی بکەردێ
http://haneberchem.mihanblog.com/post/1506طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، جفرافیا، آموزشی، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، پزشکی، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،گەبڵە/بەگڵە"ی بژناسمێ/هومایون موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 25 اسفند 1398 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۱٦٤)

‍ (وەتەن)

لیباسی وەتەن پۆشام وە باڵام
ڕانك و چۆخە و کڵاش و پاڵام

یاسای قەد٘یمیم فەرامۆش نەکەرد
زەحمەت کێشای دەور هەرگیز نەناڵام

هەوای فەرح بەخش کێو کەشانی تۆ
خاڪی ئاسانەت وە دید٘ەم ماڵام

وەتەن پەی ئافەت ئەرزی وسەماوی
دەس وە دۆعای خەیر دەرگای حەق لاڵام

سارای دونیای دوون مەزرەعەی خەیاڵ
تۆمی وەفای تۆ ، چێوتەر نەڪاڵام

مەجنوون کۆی دوجەیل(سەعد) جە گاهۆڵ
بە بەرزی شاهۆ ڪۆساڵان باڵام

خەتای کەس نیەن سەرنویشتی وێم
کاڵای مەینەتان بڕیان وە باڵام

#سەعدوڵڵا _خەدیری

دیدەام در 

 سراپردەی دیدارت 

دیدار کرد 

و

دل

 بی قرار شد
                           و

         پنجرەی خیالم

تا بلندای ستیغ 

کوە آرزوهایم 

           اوج گرفت
 
و

کاروان غم ها

 راهی شدند

ای کاش می آمدند !

آن زمان

            و

آن هم برای لمحەای 

خواب 

یا 

کە خیالی وهم انگیر

امروز  یا فردا
 
سراپردەی خوشی هایم

        لنگر اندازد

                  #همایون محمدنژاد

شنەو هەناسەیت شەماڵوو هیواین
وەشتەرین موژدەو وەهاروو ژیواین

یادٚت ئامێتەو یادٚم ڪەروونە
شەوان بە یادٚوو تۆوە مووسوونە

بە هیچ زوانێ وەسفت مەکریۆ
ئەڵماسێوەنێ بەهات مەدٚریۆ

ئەر سەدٚ پێوارنی بە یاساو دووری
دیەیت مەحاڵەن ، مەر بە زەرووری

بە یادٚوو تۆوە مرکێورە دڵم
ساچیانا چنی دووریەکەت، گوڵم! 

دڵ تاسەو تۆشەن ،نیەن جوابت
ئاخ چن ئی  دڵە  بیەن ڪەبابت

چن  شــەفا بەخشا وەشـەسیاییت
پەوکای مەمانیەو جە بێ وەفاییت

ئەر وەشەسیاییچ یەك لایەنە بۆ
هەریەر #تەڵاقم با "بایەنە" بۆ

سەدٚ ئەننەتەریچ دێوانەم زانی
هەر وەشەم مسیەی بە بەهاو گیانی

#سوهراب_مورادنیا_سیاوکام

۹۸٫۱۲٫۹ کۆچی ڕۆجیاری

          قافیەو خەما

سۆزم نەمەنەن شێعرم  و‌‌ەیلانا
دڵم سەرگەردان قافیەم  وێرانا
 
هەناسەم بڕیان دانم کەش و کۆ
چناروو ئاواتیم چەمیانەو جه نۆ
 
بەردەنم دەروون هەزار بارێ خەم
تەمەلوول کەرۆ دڵەی پڕ ستەم
 
قەڵەم تووریان جه دەس هاوارم
سایەو خەفەتی  مدٚو  ئازارم
 
نەمەنەن تەوان ، تاقەتم زارا
بارم سەنگینا و رۆشناییم تارا
 
وەشی و شادٚی و زەوق جه لام کەردٚەن  بار 
 سیاویم  پۆشان   وێنەی   تازیەبار
 
به زاهێر مشیۆم چەنی وێم سازوو
به باڵاو خەمی دەفتەری ورازوو
 
کز کز بنیشوو تا قامی قیام 
خودٚاحافێزش بۆ دنیای بێ مەرام
 
سەبر و تەحەموڵ چەنیم ناسازا
قوڵەو قازانوو دڵیم بێ هازا
 
نمەی شێعرێوه مەڵهەم سازه بۆ
چنی باروو خەمام هامترازه بۆ
 
با به دڵ واچوو دەروونم تەما
تا خەفەتی با قافیەم خەما 
 
#عەتا حەیدەری (خەمبار)
 

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، زوانی هه‌ورامی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، حامی غەریبی، سوهراب مورادنیا(سیاوکام)، میرزاسه‌عدوڵڵا خه‌دیری، کەرەمەڵڵا ئەمیری(ک الف یاس)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱٦٤)،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 21 اسفند 1398 توسط همایون محمدنژاد
حەفتەنامەو"دیارکهن"بە شومارە۱٤۱ وەڵا کریاوە (هفتەمە"دیارکهن"بە شمارە ۱٤۱ منتشرشد)


هفتەنامە ی #دیارکهن سال دهم شمارە۱٤۱ دوشنبە ۱۲اسفندماە۱۳۹٨
#کناچێ نەتەرسە" ترجمە #همایون_محمدنژاد وارد بازار کتاب شد
@chamarana
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"دیارکهن، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی، ڕه‌نگین دێهقان،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،
نوشته شده در تاریخ شنبه 17 اسفند 1398 توسط همایون محمدنژاد
کرۆنا،ئامان چڵاکنۆمارە!!

کرۆنا،ئامان چڵاکنۆمارە!!

نەوەشی جەسەی فرە فرێنێ،کرۆنا جە فرەو ئی نەوەشیا،کەمتەر خەتەرش هەن، بەڵام، کرۆنا ئامان واچۆ : دوور کەوتەی قەوم و کەس و کار و خانەوادەکا، وەسێشا، موبایل و تەلەفون و... گردیما جە یۆیش جیا کەردێنمێ.
کرۆنا ئامان،گردیما پێسەو جارا، پەی چن ساتێو یانەیچەنە بنیشنۆمارە

کرۆنا ئامان چڵاکنۆماره..،،،
کرۆنا ئامان ئەرەنیشتەکاو زووی بارۆوە یادٚما

کرۆنا ئامان ،دیسان یادٚێو جە پێوەرە نیشتەیرە و گۆرەوەبازی کەرمێ

کرۆنا ئامان،دەس و مشتاق بارش کەردەن،هەتا بزانمێ گەرمی دەسەکا، چن دڵەکاما،دڵوەش کەرێ

کرۆنا،ئامان فرێما چڵاکنۆرە،مەگەر نا...!!؟؟

#هومایون_موحەممەدنژادطبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، تاریخ، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، شهرها و روستاهای هورامان، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، پزشکی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کرۆنا،ئامان چڵاکنۆمارە!!/هومایون موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ جمعه 9 اسفند 1398 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 45 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...