به یاد کولبران جانباختەی روستای نی شهر مریوان

یلدا _ یعنی آزاد_ها و فرهاد_ها در سر سفرەی خود،با یلدا راهی خاطرات شب چلە باشند و بیستون کندن را دوبارە یاد نکنند و نقش برجستەی طاق عشق را بە تاریخ فراموشی بسپارند، و بدانند کە فرهاد مریوان در پی نان ،جان خود را فدای آزادی آزاد، برادرش ،کردە و همچون جانش ،برادرش را دارد، دوست.

یادشان بە خیر، روانشان شاد/همایون محمدنژاد
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، تاریخ، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،به یاد کولبران جانباختەی روستای نی شهر مریوان،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 دی 1398 توسط همایون محمدنژاد
جە نەبیەیت هەسارێ ، مەگەرەوانێ/ هومایون موحه‌ممه‌دنژاد

 هەتا دڵت ئاسمانی نەبۆ ،هەسارێ خاس نمەژناسی ،ئەر هەناسەت، وەشبۆ، نەبۆ ، وەهاری خاس نمەژناسی.

 هەوارەکاو شاهۆی،ویمیر،هەوڵی،که‌ریسان، ،هەڵای، هه‌رزه‌له‌شا نەپێتێنه و هامدەنگ چەنی هەناسەو مووسیقایی  جوانوو پاوەشاری"گوڵێوه‌م دا ده‌موو وایۆ" گڤەو واگژەو وەشەسیایی، چووپیەو تامەزرۆییش، کێشتێنە .

هه‌ناسه‌و ژیواو هەورامانی!

 ئاوەز و ژیرلەییت جە لاو مەکتەبوو مەولەوی و بێسارانی سەرچەمەش گێرتەن و ئاوه‌و حێکمه‌ت و زاناییت جە حەڵقەو دەرسوو میرزاو پاوەشاری،هۆر لیشتێنە.ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، موحەممەدره‌شید ئه‌مینی، موحەممەدمۆمن یه‌زدانبه‌خش، هادی سپه‌نجی(خاڵه‌)، باقی شه‌فێعی، یووسف ڕه‌سووڵ ئابادی(هاوار)، فه‌ریدوون به‌هرامی"شرام"،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،جە نەبیەیت هەسارێ،مەگەرەوانێ/ هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،
دنبالک ها: جە نەبیەیت هەسارێ ، مەگەرەوانێ/ هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 آذر 1398 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۱۲٥)


تا هەور مەشرێخناش و سەرەش سووڕ مەدانێ
من و کۆڵانەکێتا
شپرزە تاڵە درێژەکاو وارانیمان 
مەگێرتەوە پەلکێ.

فیلسوفەکا 
با
بلانە بمرانێ
بە تەماینێ 
دڕناخەو ئی حەزە شیتاڵانە چەنی پەڕوە بکەرانێ؟
تا شالەقوو باخوو نەزەری مەچەمیەونە ویر
مژنشانەن
چەم پەی دیای
سەرهەننوس پەی گوشای
لچ پەی مژیەیت.
شەڕشانەن
پیس و بەخێڵ پەشو یۆترینی نمەدانێ
چەم لاتیڕێ مەکەرۆنەوە پەی سەرهەننوسی
سەرهەننوسەکام لچەکام هۆرمەڕنانێ
لچەکام چەمی پەڕەدژمان مەکەرانێ.


وێڵ کەرە
ڕاسی شاتووڵ
ئیمساڵ
بەشوو ئی باوشێ نمەدەینە 
هەنار ؟.

پووکاڵاوەم بۆ
ئانە چەوپەڕو شاریوە بەرز و بێ شەرم
جەماعەتێوە مەچڕانێ
بلۆ بمرە شاعێر
گەڕۆڵ هەناریە لار و چیڕ
دەم دڕیا و چەم گێڕ
بە وێش گێرتەنش و
شێعرەکێش کەردێنە بە ملەوانێ.

#مەهدی ئەبری

ڕۆجیار 

      ڕۆچنەنە 

             ڕۆ گیر بیەن!!!!

            و

نمەتاوۆ قاچێ کێشۆرە!!!!!!


           تۆ واچی گەلاوێژ 

بیناقاقەو تیجیاریش گێرتە بۆ!؟؟

 هەر وەخت 

سەروو داروو بێشکەکێمەو 

 هەسارێ دڵڕوبای

پێچەنێ وەشەسیاییم 

خاس پێچناوە

 و

 تاوەو ئاواتیم 

چەنی خونچەو ولەزەردێ 

                و 

         زەردەبەیەو وەڵاتیم 

قلەو دڵوەشیەکاما ، پێکناوە...

ڕۆجیار ....ڕۆچنەنە..... مزیۆرە بەر


#هومایون موحەممەدنژاد

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)، جەواد حەمزه (فێراق)، حامی غەریبی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱۲٥)،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 7 آبان 1398 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۱۲۰)

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ خەزان...

ئەر یاوای لاو دڵوەشی 

    گێرەش باوشی

پاسە تاوی...

پێچەنێ خەفەتاش...

 خاس پێچیوە


ئارۆ

     شاعێر
 
          شێعرێ تەڕێش

                            کێشانە کریا... 

خەم و خەفەت

             ورکە و مەینەت....

  #هومایون موحەممەدنژاد(هەورامی)

جەبری کەردا
حاسڵوو شەهوەتوو وەشەویسی
دووەسەد و حەفتا مەغریوێ
تەنیای تەنیا
بەندیخانەو ژیوایەنە
گیرۆڐەو زەنجیروو حەیاتی
هەرتا
شەفــەقم  زیا 

لچێم
بە پیاڵەو شەراوو ئەشقی
تەڕێ بیێوە

پەرێ ژیوایە دڵوازی
گۆشێم
بە بانگوو جەبری زڕیەی
و
مۆقــــــــەدەرێ
ساجوو قەوارەیشا
بووڵە دانی

ڕابڕانوو وەشەویسی و
زوقموو نەریت و یاسای
و
وەهمەو سەنگساری
ئەختیارش
مارە بڕیانی و 
ڕاو زەوقیم پاقاوێژێ

بە هەزاران 
ئاخێ خنیکیاێ
جەبر
پۆسوو هەناسەیش گرتاوە و
سەنگ و بەردو 
قەوارەیش نیانی 

هەرتـــــــــا
ئەختیارم جە دەس نەشۆ !!

جەواد فێـــــــــــراق
۱۰؍۷؍۹٨

چێولای ئیتر
تابلۆیێ کە کەوتەیرە نەخشنۆ گەڵا و
خیابان تا پاییز بۆ دڵتەنگ بلۆ و
تا درێژایی کۆڵانەیچ حەز و
تا هەڕڕاوە قووڵاوە

[کەردێ سەرەمرە
        ئەگەر زەحمەت نیا
               ئەگەر ڕەحمەت نیا! ]

# فەرشید ڕوستەمی


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، جەواد حەمزه (فێراق)، فەرشید ڕوستەمی، کەرەمەڵڵا ئەمیری(ک الف یاس)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱۲۰)،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 17 مهر 1398 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۱۱۹)

نا نمازانە
هیچشا بە هیچوە ناستەن.
ئیتر وەرزیە پێسەو باقی وەرزەکا نیەن 
بەشیە جە خەتیە
بە سەرئەنجام یا  بێ سەرئەنجام
تیکیە جە تاکیە
گرۆڵیەو وەشی یا تاڵی.
بێزیانم
پیس
چەپەڵ  
بۆگەنەن پاییز.
هەرکەس جە ڕاوە ئاما
سەرەگێجانەو کاڵ فامیشەنە
شێعریەش ئستفراق کەردە سەرشەرە
پەڕ جە حەسرەتو کەما و لۆ وەهاری.

پێشخوانیە مجیایندێ  کۆڵانە چۆڵەکاو تاریخیرە
جە تەعامیە فەقیرانەی
نمەئێژدێ  کتیەیچ بوەتا بکەرۆنە.
چە حەقیرێندێ
عەزەمەتوو کائێناتیتا گلێروە کەردەن دلێ مەمیەنە و گەورەتەرین گرفتو ژیوایتا بە کام دەس گێرتەیشەن.
هیچ و پوچەکا
مەژگتا  ئەگەر بۆنەتا 
هەوکیمیەن
دلێگەڵاتانە تەقان.
ئەرامەننە پاییز 
کام شەرمساریتا
بە کام گەڵا
جە کام ڕەنگی
بپۆشنۆرە.؟

#مەهدی ئەبری

ئا وەخت

           وەشم بێ

دنیاوخیاڵیم

           چین چین

                         کریا بێ

زڵف و ئەگریجەت

                     مێخەک 

                               پۆشا بێ 

باڵابەرزەکەت

                  پەڕچین 

                            کریا بێ

دەلاقەو چەمام 

                     پەی تۆ

                               کریا بێ

.....
 بەرەو ئاواتیم

                   تۆ نەبی ئازیز....

   با هەر بەسیا بۆ.......با هەر ژنیا  بۆ...

           #هومایون _ موحەممەدنژاد

واو خیاڵی 
تۆموو وەرمیش کاڵا چەمێ
دیم، 
هەوریە سیاوی غەزەبین
قات و قڕ چەنەش وارێ
سفرێ بێ تەعامێ
هەرسی ونینێ گۆشەو چەمی
سککێ، عیسافش کێشابێ دار
براڵە دڐانوو برای کەنێ 
جاڕ، دەننگەنە خنیکیابێ
شیرینی، تاموو تاڵی
خەسرەو خەسرەوانی کەرێ . .

چکۆنی شاعێــــــــــر؟؟

گاوی ماهی مووش لەریاوە
هەیشوور، ژۆنی 
کۆساڵان و گۆراڵەکاش
شاهۆ هەرتا قەڵەخانی
نۆقم کریاێ و 
قووتش کەردێ و
کەما و لۆش کەردێ شەنە.

دیم چ یەکسەر 
باڵاو ئەشقی گڕش بەستەن
سینێ ژەکینێ تەقاێ
قژێ و زۆڵفێ گردی پڕووزیاێ
سوور و زەرد و سیاوی هەتیم.
 
چەنی قژا و ژۆنی و کەمای
گیانکەنیشت و شاعێرام دی
واتەکێشا هۆرێفڕیاێ
چۆکی خەمی سینەشاوە
ویری هاڵی، خەێر جە قژوو
لامل و چەمی
پەنجەو شێعری 
چننە یەخەو چەم و برۆی،
کەسم نەڐی بوانۆشاوە
ئاخــر !
لەمەی ئاورا، بە چەم و برۆ حاڵیە نمەبۆ 

هەوری سیاو کەفت پەڵە دای و
شێعر و قەڵەم، 
خنیکیای کەمتەرخەمی

دڐانێ، زوانشا قرێنجنا و
حەسرەتێ
خزاێوە سینە 
چەمێ ڕمڵی کەرێنێ 
و
ڕیش سوجدەنە دامی نیێوە 
و
خەسرەوێ خەسرەوانی .
منیچ
ئاورایی چڵەکنانیرە !.!

چکۆنی شاعێـــــــر؟!

جەواد
 فێــــراق ۱۹؍٤؍۹٨


طبقه بندی: ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، هومایون موحەممەدنژاد، نوشتارهای همایون محمدنژاد، جەواد حەمزه (فێراق)، مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱۱۹)،
نوشته شده در تاریخ شنبه 6 مهر 1398 توسط همایون محمدنژاد
لاچەمێو پەی ژیواوکەسایەتی مامۆساعەبدولخالقی زاوەری و چن سەرەنجێ/هومایون موحەممەدنژاد  


مامۆساعەبدولخالق  جە ئەد٘ابیەو ساڵەو ۱۳۲٤کۆچی ڕۆجیاری،جە دەگاو زاوەروو هەورامانی

مامۆسا دەورانوو زاڕۆڵەیی و دەرسوو سەرەتاییش جە زاوەرەنە بیەن ،بۆنەو ئانەیە حەز کەرێ جە حوجرەکانە دەرسی دینی بوانۆ ڕوەش کەردە حوجرەو مامۆسایی.
 هەر جە زاڕۆڵەی و و زەمانوو فەقیەتی ، جە نەجابەت و وەش ئەخلاقی و ژیری نامدار بیەن،ئەر گەرەکما بۆ جە ژیری، پایەبەرزی ،زانایی و وەش ئەخلاقی مامۆسای قسە و باس کەرمێ مشیۆ چەنی خەڵکوو زاوەر،مەحموود٘ئاوا،دۆڕۆ،داریان،شۆشمێ سەرینە،بێد٘ەرواس،ترخان ئاواو سەڵواوای، نەوسوود٘، داریان،دەرەوکێ،کەڵەکانوو سنەی و مەریوان ... قسەوباس کەرمێ و پەی سەلەمنای کەسایەتی دینی و شەخسیەتی عێرفانی مامۆسای ،مێحراب و تەوەن نمایاو هانەکاو هەورامان و مەریوان،پاوە،سنە و سەڵواواو شاهێد٘ی لاڵیایەو مامۆسای چەنی دۆسی و خود٘ای تاقانەی بیەن.
ئەخلاقی نەرم ونیانش نموونەو گەورەیی و  ئەد٘ەب ونەجابەتوو مامۆسای بیەن کە پەی فرەوخەڵکی ئەژناسیان.
#بە داخیوی فرە و فەراوان گەورە و زانایەکاما ،دماو مەرگیشا ،خاس لاونمێشاوە و واتەنی "مەردەپەرەسی جە گرد یاگێوەنە بیەن باو" کە جە وینگاو ئێمە ،"نووشداروو دماو مەرگوو سوهرابی " ویەردیوی درێژ و ڕێخەدارش هەن.
 
ئەڵبەت جە باری ئەخلاقیەو هەرکەس جە هەر وەختێوەنە چڵاکیۆرە ،یاگێ وەشحاڵینە، کەسایەتیێ دینی ئێمە جە فەقیێ حوجرەی و مامۆساومزگی و جەماعەتوو ئێمە، ئەخلاق وەشی و وەش ڕەفتاری پیاگەورەکاما پێسەو مامۆساعەبدولخالقی ، وەروو چەماشاوە بۆ و پەی پارێزنای ئەخلاق و نەفس و  ڕەفتاری پاک ،فرەتەر هەوڵ و تەقالا بد٘ا .


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، دینی ومذهبی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،لاچەمێو پەی ژیواوکەسایەتی مامۆساعەبدولخالقی زاوەری و چن سەرەنجێ/هومایون موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 7 شهریور 1398 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 45 :: ... 2 3 4 5 6 7 8 ...