فەرهەنگوو_واژێ_دوانێ هەورامی ـ فارسی/بە قەڵەموو هومایون موحەممەدنژادی

#کەم‌ تا فرە: کم تا زیاد، تا اندازەای
#دەس وپل: دست و صورت ،دەس و پل دار/چابک و فرز بودن
#قاچ وقول:پا و نظایر آن 
#شیوەن‌وڕۆڕۆ: گریستن و شیون در مراسم تعزیە، عزا و سوگ.
#حاڵ‌وباڵ: جویای حال ،وضعیت
#ڕەش‌وڕووت: بینوا، فقیر وندار
#ڕووت وقووت:ندار ، فقیر و بینوا
#باروبنە: وسایل و اسباب منزل ،سامان
#دەنگ وباس:خبر،از حال کسی جویاشدن 
#باس‌وخواس: پرس و جو و پرسیدن جهت آگاهی بیشتر از وضع کسی
#ژەنی وژانی: زن سازگار و زن ناسازگار  
#مڵک‌وماڵ: سرمایە و دارایی
#دەخڵ‌ودان:محصول،درآمد
#وڕوکاس:گیج و گنگ 
#بنج‌وبنەوان:رگ و ریشە
#ڕەگ و ڕیشە:اصل و نسب
#ڕەگ و پۆس: اصل و ساختار
#تەنگ‌وچەڵەمە:گرفتاری و مشقت
#جرت‌وفرت:تقلا،کوشش،سعی 
#بنەوبارگە:لوازم و اثاثەی منزل
#شان‌وقوڵ:تاب و توان،
#خێروبێر:خیر و برکت
#گفت‌ولفت: کلام و بیان
#دەم‌ودەس: فوری ،آنی
#شڕوشیتاڵ: داغان ونابود کردن
#فرە و فەراوان: زیاد و بسیار
#شەل‌وپت:کتک کاری شدید
#تان و پۆ:شکل و شمایل و تمثال
 #توون‌وتەوەس:بە جھنم
#مەڕوماڵات:گلە حیوان خانگی
#فڕوفێڵ:حیلە،مکر،فریب کاری
#ئاخروئوخر:آخرھای هر چیزی
#ئاەوناڵە:گریە،زاری،شیون 
#شاخ‌وداخ:منطقەی سنگللاخ و کوھستانی
#کەین‌وبەین :ارتباط ،دوستی
#فات‌ و فیت:فتنە انگیزی،آشوب
#جرت‌وفرت:تلاش و کوشش
#درۆ ودەلەسە:دروغ،دروغ پردازی
#پەرس‌وڕا:مشورت، طلب ارشاد و ڕانمایی
#کاروبار:شغل ،اشتغال
#دەماودەم:دھان بە دھان،نقل شفاھی
#پشتاوپشت:نسل بە نسل
#جاروبار:گاەگاھی،بعضی اوقات
#پەڕوپووچ:توخالی
#زووبەزوو:سریع و پی در پی
#گیروگرێفت:مشکلات، گرفتاری
#تەسک‌وترووسک:محدود، تنگ و نازک
#خەت‌وخاڵ:نقش و نگار
#جەد دەر جەد:در اصل، ریشەدار
#حاڵ و باڵ:جویای احوال ،احوالپرسی
#جم‌وجۆڵ:جنب و جوش،تکان خوردن 
#لەق‌وپۆ:شاخ و برگ
#لارولەنجە/لەنجەولار:ناز و عشوە، کرشمە
#شل و ول: شپرز و تنبل 
#شل و مل: شخص ناز و کرشمەدار
#نەرم و شل:چاق و خپل و خوش تیپ
#ماچ و مووچ:بوسیدن ،ماچ کردن
#خپ وخڕ:چاق و چلە و تپل
#خرتەخرت:آرام و آهستە و باطمٲنینە راە رفتن
#پرتەپرت:باعجلە و شتابان وبی دقت
#شڵپەشڵپ:صدای بەهم خوردن آب
#لەق و تەق:بیان بی اساس ،کلام ناصواب
#هومایون موحەممەدنژادطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، فرهنگ نامهای هورامی، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،فەرهەنگوو_واژێ_دوانێ هەورامی ـ فارسی/بە قەڵەموو هومایون موحەممەدنژادی،
نوشته شده در تاریخ شنبه 28 اردیبهشت 1398 توسط همایون محمدنژاد
فرهنگ نامهای هورامی(فه‌رهه‌نگوو نامه‌ هۆرامیا)

چنانچه می خواهید فرزندتان نامی هورامی داشته باشد و مایل به انتخاب نام های زیبای هورامی برای نامگذاری فرزندان عزیزتان هستید بر روی لینک زیر کلیک کنید

تا فرهنگ نامه‌های هورامی را به صورت "پی دی اف" دانلود نمایید.

**********

ئازیزا؛ ئه‌ر گه‌ره‌کتانه‌ن نامێ جوان و ڕێک و پێکێ هۆرامیێ هۆرچندێ په‌ی زاڕۆڵه‌ وه‌شه‌ویسه‌کاتا،

سه‌روو ئا لینکیوه‌ که‌ چی واره‌ دیاری کریان کلیک فه‌رماودێ

تا گردوو نامه‌کا به‌ شێوه‌و "پی دی ئێفی" دانلۆد که‌ردێ.

***********

 

((برای دریافت فایل  "نامه هۆرامییهکا" کلیک کنید))

سه‌رچه‌مه:
sar13940126.pdf

بـێـــســـاران و هـــۆرامــــــان
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، آموزشی، زوانی هه‌ورامی، فرهنگ نامهای هورامی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،فرهنگ نام های هورامی ......فه‌رهه‌نگوو نامه‌ هۆرامیا،
دنبالک ها: بـێـــســـاران و هـــۆرامــــــان، نامهای هورامی، sar13940126.pdf، نامه هۆرامییه کا،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 26 اسفند 1393 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.