کوڵەداستان/ڕابێرت کیوسکی/ بە هەورامی: بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درووس وەختێوە کە خەڵکوو شاری قەرزارێ بێنێ و هەرکامشا سەروو بنج و بناوانوو متمانەیشاوە ژیوێنێ، کابرایێوە فرە دۆڵەمەند مەی دلێ شاری. ئاد ملۆ دلێ تەنیا هۆتیلەو شاری، ئەسکەناسێوە ۱۰۰ دولاریە منیۆ سەروو پێشخانوو هۆتێلەکێ و پەی چەم پەنەکەوتەی ئۆتاقەکێش و پەسننایش ملۆ دوەنۆهۆموو سەری. 
ساحێبوو هۆتێلەکێ، ئەسکەناسەکێ هۆرگێرۆ و چی مەودا زەمەنیەنە ملۆ تا قەرزەکەیش بدۆوە بە قسابی. قەساب، ئەسکەناسەکێ هۆرگێرۆ و بە پەلە ملۆ پەی مەزرەعەو پەروەرنای خووگی. ساحێبوو مەزرەعەکەی پەلەپەل ئەسکەناسەکێ بەرۆ و مدۆش بە ئا کەسیە ئاڵف و سۆتەمەنیش پەی کیانان. ئادیچ بە پڕتاف وێش یاونۆ لاو دارووغەو شاری، کە قەرزارش بیەن. دارووغە، ئەسکەناسەکێ بە پەلە بەرۆ پەی هۆتێلێ و مدۆش ساحێب هۆتێلی!
چوون وەختێ کە ڕەفێقێوەش بیەبێ مێمانش، شەوێشا چاگە مووسۆ و ئادیچ سەروو ئێعتێباری کرێهاش کەردێبێ تا دمایی پووڵەکەش پەی بارۆ.
ئیسە هۆتێلدارەکە ئەسکەناسەکێش نیێنە سەروو پێشخانەکەیوە. چی وەختانە کابرای دۆڵەمەن دماو دیەی ئۆتاقێ هۆتێلەکێ، گێڵۆوە و ئەسکەناسە ۱۰۰دولاریەکێش هۆرگێرۆوە و ماچۆ جە ئۆتاقەکاش وەشم ناما و شاری جیا مازۆ.
چی بەینەنە هیچکەسێ نەبیەن ساحێبوو زەڕەکەی، بەڵام هیچکام چی شارۆمەندا قەرزار نیا و قەرزوو وێشا دانەوە و وەشبینانە تەماشەو دماڕۆی کەرا.

۹۸/۸/۳
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کوڵەداستان/ڕابێرت کیوسکی/ بە هەورامی: بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 آبان 1398 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۱۲۳)

‍ ‍ پاییز
بەهەشتێوە گم بیەن
وەشتەرین تابلۆ وەشەسیایین
هێماو گلێرگەیوە کریاوەین
پاییز 
فەسڵەو من و تۆنە
دنیاو پێوەرە ژیوای 
ڕەشبەڵەک و
 هۆرپڕای
گردوو ڕەنگەکان!

#بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)
97،7،27
نە گڕڕ زاتش هەن سۆچنۆم نە
ئاساوو زەمانەی هاڕۆم 
من
ئەژداڐوو گڕیەنا و
تەوەنەو هارەی

وەڵ جە پارینەی
وا 
تۆموو منش شانان 
بێ دمایینا و بنجەم هەنە 
ڕیشەم 
هۆساروو گاوی ماهین .

کاڵیاو نیکانەنا و
ئەرەکەفتەو 
پاپۆش و غیرەتی
  
حەز و شەرافەتینا 
نەهام
بە تێخ و ئاڐی بڕیان 

وەڵتەر جە تۆ و
زلتەر جە تۆ 
گەفاێمەنە
هەی ناماقووڵ ! !

دەڵەک ئاسا بۆگەنیشا
بوەش مەنێنە 

تۆ بە زەرپ و ساحێویت پێشە مەماڕی،   دەسەموو ....
 
پاڵدامنەو ئەڐایت پاکوە کەرە
نەتەوەو  هەزار تخمی 
چڵیە زەیتوون نمەشۆرۆش

هوو
مەستەراح و شەهوەت و عاڵەمی
بەحرەکەیچتا
وسڵ نمارۆ، بێ‌غیرەت !!

ئەر بی بە گڕ
یاگێ وێچت نمەسۆچنی
بەڐعەسڵ 

ئـــــــــــــاخر
ئیگە خاک و غیرەتین و
 ونەی فیسنان

پای حیزت هۆربڕنە
حەرامی  
با نما نەشۆ

خاک و کۆردین  
کۆردســـــــــــــتانەن 

نەک ئەسەمۆڵی تۆرکستان  

جەواد
 فێــــــــراق
۲۰؍۷؍۹٨
ئەچا وەختەو شێعرە لوا، کۆچش کەرد
دەردە   ئاما  نیشتە دەوا ، کۆچش کەرد

میاو چەماو وەهاری بی بە دووکەڵ
خنیکا دڵوەشی  و  هەوا ، کۆچش کەرد

پەنەش مەگنۆ  گنۆ چنگوو خەزانی
وەهارەی چینە بێ، مەزا کۆچش کەرد؟

بە کوڵەی ئارەزوو مەندی مەنانێ
مەزانوو چی ورەو لچا کۆچش کەرد؟

سەرو پردەو خەموو ئی گردە ساڵا
خیاڵم   پەنگیا  ،  تخا  کۆچش کەرد

#فەرید عەباسی
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، فەرید عەباسی، جەواد حەمزه (فێراق)، بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱۲۳)،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 25 مهر 1398 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۱۲۲)

شێعرە و شەرم
ڕەئوف مەحموودپوور

شێعرێ واتش:  دا مجەمرە
واتم ئەی ڕۆ نەخەڵەتیەی
چێگە شیعرە حەرامەنە و کۆڵێوە عار
ــــــــــــ
گورانیێ واتش:  واچەم
واتم حەی حەی 
کام حەنجەرە، بێگەرد تاوۆ هورچڵاکنۆ
                                                ئاهەنگێوە هورخەڵەتیای
ــــــــــــ
نەقاشیێ واتش: کێشەم 
                                   لاشیپانوو تەوەنموورەو ویژدانیەوە
واتم نا گیان!
چیگە وشتر باڵابەرزا و وەشڵەتەر جە بزەکەڵێن
ــــــــــــ
تاریخێوە وات:  بنویسەم چوار کەلیمێ؛ 
هورموزگان و ژەن و کەنیک
         ئەنفالێوە و نوگرەسەلمان
                       داعشانە و وسڵێ شنگال
                              سوڵتانێوە و   ئێخوانی ترک
واتم:   لاچا 
تاریخ  چکۆ دزیەی هانەی و
                                 تەقنای چەما و 
                                         ڕێخەکەنوو گوراڵاوە 
هورچڵاکنۆ  حەیا و شەرم .

وەرگێ ئاورا
نیشتەن کەمین جە گوزەرگا
زاڕۆ 
جوان
ژەنی 
پیا
هاوار
ڕۆڕۆ
"زاڵم زەواڵت پەی پێدا بۆ"
ئەژنەوتەنم جە ئەدایمەو
لالۆ یارە 
ساچمەزەنش ئاردەنۆ سەروو پای
کەردەن کەمین جە گوزەرگا
وەنەت حەتم
نەجاتشا بۆ
شار 
و
دەگا
# شارۆ


ادامه مطلب

طبقه بندی: ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، ڕه‌ئوف مه‌حموودپوور، بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)، عوسمان ڕەحیمی(مورید)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱۲۲)،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 21 مهر 1398 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۱۱٨)


گەرما مەد٘ەی بە زەوقیم ئەی شاگوڵوو وەهاری

چی ئننە بێ هازەنی کوتێنی بە خەمباری


دنیا سەرش بۆوە چێر من هەر عاشقوو تۆنا

ئاخرزەمان ئا وەختەن تۆم نەبی پەی دڵداری


دەسێ وەریشا وستێ ملوو هەناسەسەردا

وەسێن گەرماوتۆ پەی من جیاتی ڕۆجیاری


خۆ هیشتا پاییز نامان تۆ چی ئننە سەردەنی

تۆ هەر ئا نەرگسێنی بوەت وستێنە شاری؟!


چراوەی بێنی پەی من چێ کۆڵانە تەنگێنە

شەو و ڕۆ نەشناسێنێ چەنی باخەهەناری


چەمەی وزی بە زامام ئاسمان نمێرە وار

تۆ دوکتور و من نەوەش ئینەنە پەرستاری


ڕەنگا تۆزەو پاییزی مەنێبۆ پەو لچاتۆ

با وایێ عەشقی باروو وزۆت دلێ وەهاری

#فەرید  عەباسی

هاشاڵەم دا
     قەڵەم زوانش جمنۆ باڵایش
         ئاخێز کەرۆ شێعرێو شەنگە

دیم کە 
حەشیمەتوو کەلیمانە 
 سەرگەردانیم
              وێڵتەر جە واین

وەستارە وێم
دەشتێو پەرسێ قیتێ بیێ
شێعرە 
    کەی تاوۆ نێگایش کێشۆ
    کێشانە کەرۆ شیلەو زوانیش
    نۆتەکاو لەنجەیش وەزنۆرە ئاهەنگ
یا 
   ڕەنگ کەرۆ مێرەبانیش؟

ئیسە 
هەر وەختێ پەنجێم لەت گێرا
    لەفزیش جمنۆ من و 
     ماچۆ:

"شێعرە تەنیا
               وێشەنە 
                         و
                          وەس..."

# شارۆ
۹۸/٦/۲۹

پێسە "خەییامی" ئەگەر هاڵێ نەگیری وشکەنی
پێسە "مەولانای" ئەگەر باڵێ نەگیری وشکەنی

گرد مزانم خۆ خۆرافاتەن بەڵام ئەر شێعرەکێ
"حافێز"ی وینی و بە دڵ فاڵێ نەگیری وشکەنی

ساڵە مەی ساڵێ ملۆ، تا کەی خەمێ گیرینە کۆڵ
ئایەر و جەژنەو سەروو ساڵێ نەگیری وشکەنی

کۆڵ کەسێ تاڤۆ بگیرۆ دەرس جە ئۆستادا بەڵام
دەرسەکەو ئەشقی جە عەوداڵێ نەگیری وشکەنی

زەڕ متاڤۆ کۆڵ کەسی بەرزۆ کەرۆ، بکڤۆ زەمین
ئەر بە دەم ماچێ جە وەش خاڵێ نەگیری وشکەنی

سۆحێ زوو هۆرزی بلی پاڵوو دەرەی بگنینە ڕا
ڕیشە تەژنەو دارە هەوماڵێ نەگیری وشکەنی

من مزانوو شێعرەکێم جارێوە وانینۆ بەڵام
لەززەتش کەمتەر جە تۆزقاڵێ نەگیری وشکەنی

#پەرویز  بابایی


ادامه مطلب

طبقه بندی: ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، فەرید عەباسی، سوهراب مورادنیا(سیاوکام)، په‌رویز بابایی، بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱۱٨)،
نوشته شده در تاریخ جمعه 5 مهر 1398 توسط همایون محمدنژاد
شومارەو ٦و گۆڤار و مەجەلەو" بەیان"ی وەڵا کریاوە( شمارەی ٦ مجلە" بەیان"منتشر شد)

وەرپرس و ساحێب ئێمتیاز:دوکترئێسماعیل موستەفازادە

دەسەو نویسەرا: دوکترئێبراهیم ئێسماعیل پوور،قرەنی ئەمین پوور، هومایون موحەممەدنژاد، ئێران مورادی،پەروانە ئەحمەدین، عەبدولکەریم سرووش،گوڵالە ستاوەند، حەیدەر سەفەری، موحسین مەلەکی، ئامینە سونبولی،فەرهەنگ ئاریانژاد، هەتاو خورشیدی
دیزاین: ئاوات حەکیمزادە
تایپ:گوڵزار نادری
چاپ: چاپخانەو گوتار جە شاروو سەقزی

این مجلە کە مدیرمسئول و صاحب امتیاز آن، دکتر اسماعیل مصطفی زادە می باشد در شهر مهاباد انتشار می یابد.

این دو ماهنامە حاوی مقالات فارسی و کردی نوشتەهایی بە سورانی، کرمانجی، هەورامی(گورانی) ،کلهوری حوزەهای فرهنگی، اجتماعی را در بر می گیرد.

انتشار مقالات،اشعار،داستان ،و نوشتەهای مربوط بە منطقەی هورامان بە زبانهای هورامی و فارسی در شمارەی ٦ بەیان:

آقایان:#ولی فتاحی ـ بهروز محمدپور(شارۆ) ـ پرویز بابایی ـ صابر عزیزی .
شورای بخش هورامی:آقای همایون محمدنژاد ـ خانم ایران مرادی
اولین شمارە آن در آبان ماە۱۳۹۷ و تاکنون ٦شمارەی آن منتشر شدەاست.

مجلەی بەیان شمارە ٦ ماە شهریور۱۳۹٨منتشر شدە است.
بە زودی در تمامی مناطق کردنشین استانهای: #آذربایجانغربی#کردستان #کرمانشاە #ایلام ، توزیع می‌گردد.قیمت هرجلد آن ۱۰۰۰۰تومان می باشد.
طبقه بندی: اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، مەجەلەو"بەیان"ی ـمەهاباد، هومایون موحەممەدنژاد، بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)، سابیر عه‌زیزی، په‌رویز بابایی، وەلی فەتاحی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 شهریور 1398 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۱۱۷)


دنیا پەڕا خیاڵێ زمسانێ ئینا پامەو

گەلەی هەناسێ کاڵێ ئینێ وەروو دمامەو

کۆڵانە وەرمش زڕیا هەسارێ تووریەینی

قەتارێ ماچێ سۆتێ ئینێ سەروو لچامەو

بەزمەی سیاوچەمانە کەوتەن شاروو غەریبا

شەوقوو کەسەی مەوینوو پی گردە ئاشنامەو

دەموو وشیشا بەستەن خێڵوو هەناسە وشکا

بەشکوم هەنارێ بزیا گجیەسوورێ بەرامەو

تۆ مەزانی چ دەردێ کەوتێنە باخوو گیانیم

ڕۆجیارێ ناما وەرمم پا بنیۆ وێرەگامەو!

من تاقەتم کەی کێشۆ تا تۆ یاوی وەهارێ

هەر ئەپی زمسانە بۆ منیەوت سەروو چەمامەو؟!

#فەرید عەباسی

‍ تــــەمــــەن تـــەکیارە تـــەپڵەکـوو ژیوای
خــــەمی کۆ کەردەو دانـەش دەموو وای

کەردش گێجاوڵێ  لوولش دا یەک چــەم
وەس پەیم مـەنــەنۆ کۆ هـەناسەو هـای!

#شارۆ
۹۸/٦/۷
خۆفەو لوایت
کەڵەکەو 
وەهمەیش وڕنا
سەرە ڕاو شەوێمەرە

هەرتا کریەی 
بە وەویرەو 
وەرموو خیاڵیم

جەواد
 فێـــــراق
۲٦؍٦؍۹٨
طبقه بندی: اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، فەرید عەباسی، بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱۱۷)،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 14 شهریور 1398 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 11 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...