معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(۳۳)


اولین کتاب آموزش قصە گویی با نام دنیایی رنگین، 
مخصوص ( مدرسین و مربیان ) 
 برای کودکان گروە سنی 4 الی 7سال وارد بازارشد.

این کتاب  حاصل چندین سال تجربە و آموزش های بانوی نویسندە و فعال ادبیات کودک نوجوان  بانوی هورامی رنگین دهقان می باشد کەدراین کتاب 100  صفحەای  رقعی با 
16 شعر کودکانە پند آموز ، 15 قصە پر محتوا   همچنین آموزش کشیدن  نقاشی  کاراکترها و شخصیت و قهرمانهای  داستانها  می باشد ،کە  بە طور کامل و جامە ، ثبت و با همکاری انتشارات آوای آرامش  با مبلغ 35000 تومان وارد بازار شد.


فەتە(۱)
وەلی فەتاحی

هەری گۆرانی واچ
بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، اخبار، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، وەلی فەتاحی، ڕه‌نگین دێهقان، بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)، انتشارات زایەڵە،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف(۳۳)،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 مرداد 1399 توسط همایون محمدنژاد
ساڵە کەبیسێنە یانی چێش؟/بێهرووز موحەممەدپور)شارۆ)

ئا ساڵا کە سیاوکامشا "۳۰"ڕۆیێن، یانی ڕوه‌کێو ساڵێشا جیاتی ۳٦٥ ڕوا، ۳٦٦ ڕۆیێن، پی ساڵا، ساڵەی کبیسە ماچا.

ئاشنایی چەنی ساڵەی کەبیسەی
ساڵەی کەبیسە چێشەنە؟
جواوش فرە ساکارا، هەر ساڵێوە ۳٦٥ ڕۆیێ و ٦ سعاتێن. یانی ئێندٚە وەخت بەرۆ تا زەمین کامڵ دەوروو ڕۆجیاری بدٚۆوە.
قەدٚیم زەمان، خەڵکی ئەپی شش سعاتیه‌ بایەخ نەدٚێنێ و یەک ساڵشا هەر ۳٦٥ ڕۆیێ حەسێب کەردەن. ئی هەرمانێ بیێنە هۆ ئانەیە کەم کەم زەمانوو سەروو ساڵێ فاڕیۆ.
یانی ئەگەر پەی ئێمەی ئێرانی، ئەوەڵوو نەورۆزمانگی کە ئەوەڵ ڕۆ فەسڵوو وەهارین، سەرچەمەو ساڵەی تازێ بۆ، کەم کەم جە ماوەو سەدٚساڵانە، سەرەتاو ساڵەی تازێ گنۆ وەڵێ و یاوۆ زمسانی و دماتەر هامنی.
پی جۆرە خەڵک زاناش کە مشیۆ ئی ٦ سعاتی جە ڕۆژماریشانە حەسێب کەرا.
پی بۆنەوە، هەر چوار ساڵێ کە ویەرۆ، ئی شش سعاتا پێوەرە کۆ کەراوە کە بۆنە شەو و ڕۆیێ.
هەم پی بۆنەوە، مانگەو سیاوکامی کە جە ڕۆژماری ڕۆجیارینە، ۲۹ ڕۆیێن. هەر چوار ساڵێ دەفحێوە، ڕۆیێوەش پەنە زیادٚ بۆ و بۆنە ۳۰ ڕۆیێ تەمام. 
ئا ساڵا کە مانگەو سیاوکامیشا سی ڕۆیێن، یانی ڕۆیەکاو ساڵێ جیاتی ۳٦٥ ڕوا، ۳٦٦ ڕۆیێن، پەنەش ماچا "ساڵەی کەبیسێ".
پی جۆرە، هەر چوار ساڵێ جارێ، ساڵە کەبیسەنە. یانی ئەگەر ساڵەو ۱۳۸۳ڕۆجیاری، ساڵەی کەبیسە بۆ، ساڵەکێو ۱۳۸۷ و ۱۳۹۱یچ بانە کەبیسە.
کەبیسە بە ماناو "گەورە"ین. پا مانا کە کۆ ڕۆیەکاش چەو ساڵەکا فرەتەرا.
خاسیەتوو ساڵەی کەبیسەی ئینەنە کە هەمیشە جە یەک وەختەنە نەورۆزا کە پەی ئێمە ڕۆ ئەوەڵوو نەورۆزمانگین.

شارۆ
 ویکی پیدیا
۹۸/۱۲/۹
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،ساڵە کەبیسێنە یانی چێش؟/بێهرووز موحەممەدپور)شارۆ)،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 29 تیر 1399 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۱۷۰)

داستانە

کەشاوەرزێ  بێ  و  کناچێ خاسە
ژیرە و زەریفە و پەڕ دەنگ و باسە

جوانێویچ بێ عاشقوو باڵایش بێ
گەرمی ئەشقینە کەسی نەژناسێ

مامۆسا و تاتەش ملا پەی داوایش
تا تیما‌ر کەرا زامی خاس یاوایش

تاتەکەش ماچۆ بە شەرتێ مدٚەوش
چن گاوێ شێتێ وەر مدٚەونە حەوش
 
قلیچکەشا گێرۆ جا سەروو چەما
کناچێ وێتانە  ئانە کەی خەما؟!

بەرەشا کەرد و گاوێ بازشا بەردٚ
چەنەشا تەرسێ چ مەردٚ چ نامەردٚ

ئەوەڵی بەرشی دەسش پەی نەبەرد
وچکلەتەر چادٚیچ دەسش نەویەرد

یەرەمین ئاما کە گورەکڵە بێ
چێروو دەساشنە ئەجیێ مڵە بێ

ڕەما شۆنیشرە ئادٚیچ نەگیریا
تاتەش جە دوورەو گڵوەزێش گیریا

واتش ڕۆڵەرۆ! هیچش من مەشۆ
گورەکڵە چیشا دەسشنە بەرشۆ؟

نەزانێ کوڕە مشکڵش چێشا
چوون فرسەت لوا ئاخ وئەندێشا؟

گاوی زل لۆا دەسش پەی نەبەرد
فرسەتوو دویچ  دەسشنە  ویەرد

واتش گورەکڵە     گرتەی ڕەحەتا
کەی ئێننەوگاوێ شێتی زەحمەتا

شانشرە ڕەما دەسش وس ملش
وەشی  وەساڵی خرپیا دڵش

واتشا ئافەرم گورەکڵە گیریا
دەسماڵوو وەشی دەورێ هۆرسوڕیا

دەسش بەرد گێرۆش تا بۆ بە زەما
تمەز یەرەمین قلیچکەش نیا

"حامی"کە فرست جە دەسنە بەرشی
کەی تاوۆ  چنۆش کارخانەو فەرشی

#حامی غەریبی
هۆرگیڵنایەو سەروو نەزمی

کۆرپەشێعرێ/شارۆ
ـــــــــــــــــــــــــ
تۆ کە
   سەرچەمەو وەشەسیایی بی
من 
  گەورەتەرین ئێستێعمارگەرنا...


۹۹/۱/٤

(۲)

وەختێوە کە
       مانگەشەوە بۆ

چەمێم چەنیش
          ملا تا وەرم...!
۹۹/۱/٦

(۳)


ڕۆنە کە هیچ...
شەوێچەنە
خەیاڵم سەرپەندٚاما و
    لچێم  
        مجاترە وەرم و وڕاوێ

سەعبانەیچ
   ئەدٚامەنە و 
      ڕاپۆرتوو کووچە و کۆڵانی...

٥ـ۱ـ۱۳۹۹


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، هومایون موحەممەدنژاد، بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)، حامی غەریبی، قەیۆم دانشوەر،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱۷۰)،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 5 فروردین 1399 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۱٦۷)

سەماو وەهاری

جەژنە و هەلهەلەن سروشت لێویان
ڕۆح و دڵ چەنی هەرد و چەم دێویان

سپای زۆقم و تۆف کنیا بیساتش
دارسان وائاوس دەمیا حەیاتش

سیاوکام ناکام جە کامی کاڵش
نەسیم هەرد و چەم ماڕانە باڵش

ئیسە تاسی  دڵ ناخنە دوو شششا
کامی سیاوکام  تەنیا مەرگ بەششا

نە سەر تا وە چەم چەرمەپۆش بێنە
کەفەن پۆشا بێ دڵ بێ جۆش بێنە

هەوای چەم تارنا سپای زوقم و تۆف
کەفەن شیتاڵ کەرد نەمەن ئێش و ئۆف

سەماو نەسیمی لەنجەو شەتاوا
چەپڵێ وارانی هەی ماڵی ئاوا

سروشت شادیشا ئەگەر چەم داری
سەنتووری نەسیم سەماو چناری

خۆنچە بۆ وەیوە، نەسیم بۆ زەما
بە دوو دەسماڵە کەرانە سەما

کوڕ و کناچە  مەلا دەشت و دەر
بە سەما و ئاواز شادی کەرا وەر

ئاوازوو جوانا سەماو کناچا
مەیاوۆ ئافاق ئاهەنگێ ماچا

بە شادی و شەوقۆ مەلانە پای کۆ
سیا ماچانە ، چەمانە مەی گۆ

سروشت چەنی دڵ ئامێتە بیەن
ڕەشبەڵەک چینەی وەشتەر کێ دیەن؟

جە چوار و پەنجۆ هەتا هەشت و نۆ
وەنەوشە و نەرگس چنوور و شەوبۆ

 حەڵقە بینا پەی بەزموو هۆرپڕای
 گاڵتە بە چووپی سەردەموو خوای

کۆسار پۆشانش بەرگی چەرمەدوور
پێویۆ بیبینگاش گوڵێ زەرد و سوور

سارا سەراپا سەوزیۆ جە دوور
لامل زەرد و سوور ڕۆخسار پەڕ جە نوور

«نەرگس وە مەس مەس مەدیۆ کێن ئەو کەس
گۆشەی چاک دڵ وەر نەدۆ جە دەس؟»

وەنەوشەی وەش ڕەنگ نە پای هەرد و چەم
خاڵی هێندوو فام مابەین ئەبرۆی خەم

چەم مارۆ وە حاڵ تەژنایی ماڕۆ
هەوای چەم وە خاڵ هەر دوو چەم فاڕۆ

نەسیم قاقاش بەرز خۆنچە مەبۆ گوڵ
خەم سەرەیش منیۆ وە بانی زەنگۆڵ

پەنجەی گوڵ نە تۆی دەسانی نەسیم
یەک چرکەش مارۆ سەدان زەڕ و سیم

شادی چ ئاڵاش وەش شنیۆ بە تاک
خەم بە زەبوونی لووتە مەنیۆ خاک

دڵ ئایر گرتەن هوون ئامانۆ جۆش
دەنگوو هاواری پۆشانش خرۆش

پەنجە پێکانە کوڕ و کناچە
ئێد ماچۆ: نا تۆ، ئەوشا: تۆ واچە

«ئامانۆ وەهار وەهاری شادی
بۆی عەتری نەسیم خونچەی  ئازادی»*

#ب_م_شارۆ 

وەرمەد٘ەو دەس جەدامانت دەسیچم چێرپا ڪەری
سەردەروو گۆشە وچەماتا نەجم وچەرخی ئەنوەری


سەر سەراوار ڪێشیەو دار ماتڵیچ تا نەفخی سوور
مەڵهەموو گرد٘  زامەکاما شەوێ  لامەو سەر ڪەری

#حامی غەریبیادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، حامی غەریبی، بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)، انتشارات زایەڵە،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱٦۷)،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 28 اسفند 1398 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۱٦٥)


‍ هەڵەبجە
#شارۆ
ــــــــــــــــــــــــــ

هەڵەبجە
برەندوو بێ تاوانی میللەتێوە هەتیمین
کارتەپۆستاڵوو شیوەنی و
سەوقاتوو چەم کەڕان و گۆش کۆرا!

هەڵەبجە سۆت
دیاروو چەم حیزاو مامەڵەو ویژدانیۆ
تەنیا 
مریچڵەپاساریەکێ
هەوڵێ دێنێ پەی کپنایشۆ!

هەڵەبجە
بێدەنگ پڕووزیا!
تا
هەرچی ساڵا
پەی بارکانەو نەورۆزی
ئی کناچە چەم مەسێ
بە پەنج هەزار گۆڵەنەرگسێ گجیەکەیش
ئاویر باڵاشەو نیشۆ فەوارە 
و 
چڵوو ویریۆ وێش ئاوێز کەرۆ!

*****
هەورامان ئاوا چون پوڵان خەڵڪش
حەیفەن  لەیلاخی  وەروازا  مڵڪش

ئەگەر  فاڕیوە  لەیلاخی  و  شاخا
لەیلاخ بۆ بەهەشت ئێد٘ بێ دەماخا

ویڪۆڵ ڪەی بیەن، هام شانوو نەرەی
وشڪ و بێ گیانا بەوشڪی دەرەی

ڕۆڵەی هەورامی هەربارش بارا
جە هەر لایێ بۆ دەسش سوارا

#حامی غەریبی

واچدێ نەیۆ ئێساڵ وەهار !؟

یارێ نەلانێ ئەو هەوار،بنیا کەنار قەوڵ و قەرار عالەم خەمیناو دردەدار

بوڵبوڵ نەوانۆ باخەنە،کەڵڕەم نەگێڵۆ شاخەنە،
پاشا نەنیشۆ کاخەنە،شابەق نەوانۆ لانسار

قومری نەنیشۆ سەرچڵی چووپی نەکێشۆ پەی گوڵی
قرمەش نەیۆ هانەو بڵی ،کورپەو دڵی دانش ویار

گوراڵە بەختش بی نگوون سەوزی و چەمەن زەردا و زەبوون
ئاێێر گڕش وستەن دەروون هەی ڕەو هەزار وەشڵەی بە پار

سوورەهەراڵە و وەرکەمەر بۆژانە سەر نارانێ بەر
شەوبۆ و چنوور و یاسەمەن سەوزێ نەوانێ سەر دیار

هەنگی خەیاڵوو وای شەماڵ نەورۆزەنە نارا هەواڵ
ئێساڵ کرۆناو مەینەتی بێ وادٚە هەورش دان دەوار

دار و درەخت خاکی وەتەن بێ مەردەشۆر پۆشان کەفەن
ئاخ ئەی وەتەن گرد کەس وتەن چی کەس نیا بۆ دەس بە کار

پەی یۆی جگەرش سۆتە بۆ ئاوی حەیاتش نەوتە بۆ 
فەرقش نیا پەیش هامن و زمسان و پایێز و وەهار

بەشکەوم نەگێڵۆ ڕۆی مەدار چەرخ و فەڵەکی ڕۆزگار
مانگ و زەمین و کەهکەشان سەیوەر کەرانێ ڕۆجیار

#موحەمەد خدری


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)، حامی غەریبی، کەرەمەڵڵا ئەمیری(ک الف یاس)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱٦٥)،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 25 اسفند 1398 توسط همایون محمدنژاد

سیاخان/بێهرووز موحەممەدپوور( شارۆ)
۹۸/۱۱/۲۷
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سەردەموو کەریم خانوو زەندیەنە پیایێوە سیاوڵە، کەڵەگەت و زۆردار شیرازەنە ژیوێ کە دلێ خەڵکینە بە نامێ "سیاخان"ی شۆرەتەش وەرکەردەبێ. 
وەختێ کەریم خان گەرەکش بێ بازاڕوو وەکێڵی وەش کەرۆ، سیاخان یۆ جە عالتەرین کرێکارەکاو ئا دەورانی بێ. چا وەختەنە چەرخوو نەقالەی و کەرەستێ وەڵکەوتێ ئارۆیانێ پەی هۆردای سەروو کەل و پەلوو بیناسازی پەی تەبەقە بەرزەکا نەبێ.
پی بۆنەوە بەنایێ و مێعمارێ ئەوەجەشا بە کرێکارانێوە کەڵەگەت و زۆرداری بێ کە بتاوا کەرەستەکا گێرا کۆڵێوە و بەراشا سەر.
وەختێ هەرمانەو وەشکەردەو بازاڕوو وەکێڵی دەسش پەنە کەرد و نۆبەو چنیەی خشت و ئاجۆروو تاقوو بازاڕەکەی یاوا، سیاخان تەنیا کەسێوە بێ کە تاوێ تا بەرزایی دە مێترا فڕەشا بدۆ و ئۆساو مێعماری و وەردەسەکاش ئاجۆڕەگا هەواوە ئەڕفانێنێ و سەقفوو بازاڕەکەیش پەنە وەش کەرێنێ.
ڕوێشا کەریم خان پەی تەماشەو وەڵکەوتەی هەرمانەکێ ، سەرێوەش دا بازاڕی و دیش کە جە دە ئاجۆرێنە شش حەوت دانێشا مەیاوا(نمەیاوا) دەسوو مێعماری و گنارە واری و مەڕیا.
کەریم خان جە "سیاخان"یش پەرسا:
چێشتا، ئجۆ نانت نەواردەن؟!
وەڵتەر حەتتا یەک ئاجۆرەت هەدەر نەلێ و گردی یاونێنی دەسوو مێعماری!
سیاخان بێدەنگ بی و هیچش نەوات، بەڵام مێعمارەکە ئامارە واری و هێور بنەو گۆشوو "کەریم خان"یرە چفناش:
قوربان تەماموو زۆر و قۆرەتوو "سیاخان"ی و دڵگەرمیش ژەنەکێش بێ. چن ڕوێن کە ژەنەکێش تۆریەینە و لوێنەوە یانەو تاتەیش. "سیاخان"ێچ دەس و دڵوو هەرمانێش نەمەنەن، ئەگەر چارێوە بە حاڵیش نەکەری، هەرمانەکێما ساڵێوە گنۆ دماوە!
ئاد تەنیا کەسێوەن کە متاوۆ ئاجۆرەکا تا بەرزایی دە مێترا فڕە بدۆ.
کەریم خان ئازا لوا پەی یانەو هەسوورەو "سیاخان"ی و ژەنەکێش ئاردەشۆ. 
دماو ئانەی کیاناش شۆنی سیاخانی و وەختێ یاوا یانە، بە وینای خاتوونێش جە وەشیێنە پێسە زاڕۆی دەسش کەرد گرەوای!
کەریم خان بەعزێو زەڕش دا پەنە و واتش: ئارۆ کە لوا، بەڵام سەوای گەرەکما "سیاخان"وو هەمیشەی بی. 
ئینەشە وات و ژەن و پیاش تەنیا ئاستێوە. 
سەوایشۆ کەریم خان لوا پەی سەردای بازاڕی. دیش سیا جۆرێوە ئاجۆرەکا فڕە مدۆ کە جە سەرەو مێعمارەکەی ترازیا!
ئاوەختە ڕوەش کەردە دەوروبەریەکاش و واتش:
 ویندێ ئەشق چ قۆرەتێش هەن؟
ئانە ئاجۆرەکا فڕە مدۆ ئەشقا نەک سیاخان
  ئینسان پەی هەر چێوێ مشیۆ ئەنگێزەش بۆ

تاریخ ایران با لطفعلی خان زند
فضای مەجازی
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،سیاخان/بێهرووز موحەممەدپوور( شارۆ)،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 27 بهمن 1398 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 15 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...